Biblija (Tomislav Dretar)/Smrt Musina

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Smrt Musina[uredi]

 • 34 1 Musa se uspe iz stepa Moaba prema brdu Nebo, na vrh Pisge, koji je nasuprot Jerihonu, i ALLAH mu dade vidjeti svu zemlju: Galad sve do Dana[247],
 • 2 sav Neftali, zemlju Efraimovu i Manasejevu, i svu zemlju Judinu sve do Zapadnog mora,
 • 3 Negev i Distrikt[248], dolinu Jerihona, grad palmi, sve do Soara.
 • 4 I ALLAH mu kaza: » To je zemlja koju sam ja obećao po prisezi Ibrahimu, Ishaku i Jakubu govoreći im: To ja tvojem potomstvu dajem. Daću ti je vidjeti vlastitim očima, ali ti onamo preći nećeš. «
 • 5 I Musa, sluga ALLAHOV, umrije ondje, u zemlji Moab, prema objavi ALLAHOVOJ.
 • 6 Sahrani ga on u dolini, u zemlji Moab, nasuprot Bet-Peoru[249], i nikad niko nije doznao za njegov grob sve do danas.
 • 7 Musa imaše 120 godina kad umrije; njegov vid ne bijaše oslabio, njegova životnost ga ne bijaše napustila.
 • 8 Sinovi Izrailovi oplakaše Musu u stepama Moaba tokom 30 dana. Potom se dani oplakJahijaja za žalost za Musam navršiše;
 • 9 Jozua, sin Zun-Nunov, bijaše ispunjen duhom mudrosti, jer Musa mu bijaše *položio ruke, a sinovi ga Izrailovi slušahu, za postupiti slijedeći zapovijedi što ih ALLAH bijaše dao Musi.
 • 10 Nikad se više u Izrailu nije podigao jedan *Pegamber kao Musa, on koji ALLAHA poznavaše licem u lice,
 • 11 on što ga ALLAH bijaše poslao ispuniti sve te *znakove i sva ta čuda u zemlji Egipat pred *Faraonom, svim njegovim slugama i svom zemljom njegovom,
 • 12 taj Musa koji bijaše postupio sa svom snagom svoje ruke, podižući sav taj veliki užas, pred očima sveg Izraila.