Biblija (Tomislav Dretar)/Sulejman priprema izgradnju Hrama (1 Kr)

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Sulejman priprema izgradnju Hrama (1 Kr)[uredi]

(2Krn 2.2-15)

 • 15 Hiram, kralj Tira, posla svoje sluge prema Sulejmanu jer bijaše čuo govoriti da ima jedan sveti kralj[43] na mjestu njegovog oca; a Hiram uvijek bijaše bio prijatelj Davudov.
 • 16 Sulejman posla Reći Hiramu:
 • 17 ” Ti znaš da Davud, moj otac, uznemiren ratovima kojim ga njegovi neprijatelji okružiše, nije mogao izgraditi jednu Kuću[44] za *ime ALLAHA, svojeg Gospodara, sve dok ih ALLAH nije stavio pod taban svojeg stopala.
 • 18 Ali, sada kad je ALLAH, moj Allah, meni dao mira sa svih strana i kad nema više neprijatelja, ni prijetnji nesreće,
 • 19 ja imam naumu sagraditi jednu Kuću za ime ALLAHOVO, sukladno onome što ALLAH bijaše zapovjedio Davudu, mom ocu: Tvoj sin, onaj kojeg ću ja staviti umjesto tebe na tvoj prijestol, on je taj koji će izgraditi ovu Kuću za moje ime.
 • 20 Sada, zapovjedi da mi se nasiječe cedrova libanskih: moje će sluge biti s tvojim slugama; ja ću ti dati plaću za sluge tvoje, prema svemu onome što ćeš mi ti reći, jer ti znaš da nema nikog kod nas ko bi znao sjeći drveće kao Sidonijanci[45]. “
 • 21 čim Hiram ču riječi Sulejmanove, on bi veoma radostan i reče: ” Blagoslovljen budi danas ALLAH koji je dao Davudu jednog mudrog sina za vladati ovako brojnim narodom! “
 • 22 Hiram posla reći Sulejmanu: ” Ja sam primio tvoju poruku. Da, ja ću ti dati svo drvo cedrovo i svo drvo čempresovo[46] koje ti budeš želio.
 • 23 Moje sluge će ga spustiti s Libana[47] u more; ja, ja ću ih dati načiniti splavove za prevući morem sve do mjesta koje ćeš mi ti označiti i ondje, ja ću ih rastaviti; ti ćeš odnijeti. S tvoje strane, ja želim da ti opskrbljuješ živežom moju kuću. “
 • 24 Tako Hiram obskrbi Sulejmana cedrovim drvetom i čempresovim drvetom, onoliko koliko ovaj željaše.
 • 25 A Sulejman dade Hiramu 20.000 kora žita kao hranu za kuću, i dvadeset kora čistog ulja[48] To je ono čime Sulejman opskrbljivaše Hirama iz godine u godinu.
 • 26 ALLAH bijaše dao mudrost Sulejmanu, kao što mu biješe rekao: sklad bijaše savršen između Hirama i Sulejmana; njih obojica zaključiše jedan savez.