Biblija (Tomislav Dretar)/Tri godišnja hodočašća

Izvor: Wikizvor
Jump to navigation Jump to search

Tri godišnja hodočašća[uredi]

 • 16 1 Održavaj mjesec Klasova[116], i slavi *Pashu za ALLAHA svojeg Allaha, jer mjesec je Klasova onaj u koji te ALLAH Allah tvoj izveo iz Egipta, noću.
 • 2 Činićeš *žrtvu Pashe za ALLAHA Allaha svojeg, s krupnom i stinom stokom, na mjestu koje ALLAH bude izabrao za boraviti *ime svoje.
 • 3 U tom objedu nećeš jesti kruha uskislog, tokom sedam dana, ti ćeš jesti *beskvasni kruh - kruh sirotinje, jer u žurbi si ti izišao iz Egipta - da se sjetiš, svakog dana svojeg života, dana kad si izišao iz Egipta.
 • 4 Neće se vidjeti kvasa kod tebe, u svoj tvojoj zemlji, tokom sedam dana; a meso, koje ti budeš zaklao[117] uveče prvog dana, ništa neće prenoćiti do jutra.
 • 5 Ti nećeš moći činiti žrtvovanja za Pashu u jednom od gradova što ALLAH Allah tvoj ti daje:
 • 6 nego samo u mjestu izabranom od ALLAHA Allaha tvojega za staviti boraviti svoje ime kad ćeš ti činiti žrtvu za Pashu, uveče, u smiraj sunca, u tačno vrijeme[118] kad si ti izišao iz Egipta.
 • 7 Ti ćeš staviti peći životinju, ješćeš ju na mjesti što ga je ALLAH Allah tvoj izabrao, a ujutro ti ćeš se okrenuti za otići k šatorima svojim.
 • 8 Tokom šest dana, ješćeš kruh bez kvasa; sedmog dana, biće to završetak praznika za ALLAHA Allaha tvojega. Ti nećeš obavljati nikakvog rada.
 • 9 Računaćeš sedam tjedana; počevši od dana kad se počne žnjeti žetva ti ćeš početi računati sedam tjedana.
 • 10 Potom slavićeš ti praznik Tjedana[119] za ALLAHA Allaha svojega, donoseći svojevoljne darove prema mjeri blagoslova kojim te ALLAH Allah tvoj ispunio.
 • 11 Na mjestu koje ALLAH Allah tvoj bude izabrao za staviti boraviti *ima svoje, ti ćeš biti radostan pred ALLAHOM Allahom svojim, sa svojim sinom, svojom kćerkom, slugom svojim i sluškinjom svojom, * levitom koji je u gradovima tvojim, izbjeglicom i udovicom koji su usred tebe.
 • 12 Sjetićeš se ti da u Egiptu ti biješe robom, čuvaćeš ti njegove zakone i primijenjivati ih.
 • 13 Glede praznika Šatora[120], ti ćeš ih slaviti tokom sedam dana kad budeš unio sve što ti je priteklo s tvojeg gumna i tvoje prese.
 • 14 Bićeš radostan na svoj praznik sa sinom svojim, svojom kćerkom, slugom svojim, svojom sluškinjom, *levitom, izbjeglicom, siročetom i udovicom koji su u gradovima tvojim.
 • 15 Tokom 7 dana, ići ćeš na hodočašće[121] za ALLAHA Allaha svojega na mjesto koje ti ALLAH bude izabrao, jer ALLAH Allah tvoj će te blagosloviti u svim proizvodima tla tvojega i u svim tvojim radnjama; i ti ćeš biti samo radostan,
 • 16 Tri puta godišnje, svi ljudi ići će vidjeti lice ALLAHA[122] svojeg Allaha na mjestu koje on bude izabrao: za hodočašće *Beskvasnih kruhova, Tjedana i Šatora. Neće se ići vidjeti lice ALLAHOVO praznih ruku:
 • 17 svako će načiniti jednu ponudu svojim rukama slijedeći blagoslov kojçi ti je dao ALLAH Allah tvoj.