Biblija (Tomislav Dretar)/Tri se plemena smještaju istočno od Jordana

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Tri se plemena smještaju istočno od Jordana[uredi]

 • 32 1 Sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi imahu brojna stada, velika. Gledajući zemlju Jazer i Galad[205], oni vidješe da područje odgovara njihovim stadima.
 • 2 Sinovi Gadovi i sinovi Rubenovi dođoše dakle reći Musi, svećeniku Eleazaru i odgovornima zajednice:
 • 3 » Atarot, Divon, Jazer Nimra, Hešbon, Eleale, Sevam, Nebo, Beon,
 • 4 ta zemlja koju je ALLAH udario pred zajednicom Izrailovom je jedna zemlja koja odgovara stadima; dakle tvoje sluge imaju stada.
 • 5 Ako bismo mi našli milosti u tvojim očima, rekoše oni, da ta zemlja bude dodijeljena kao baština tvojim slugama, ne prevodi nas preko Jordana. «
 • 6 Ali, Mojsije reče sinovima Gadovim i sinovima Rubenovim: » Što! Vaša braća da idu u vojnu, a vi, vi biste ostali ovdje?
 • 7 Zašto obeshrabrujete sinove Izrailove da pređu Jordan u zemlju koju im je ALLAH dao?
 • 8 To je isto ono što su učinili vaši očevi kad sam ih poslao iz Kadeš-Barnea da osmotre zemlju[206]!
 • 9 Oni su uzišli sve do doline Eškol i, pošto su vidjeli zemlju, oni su obeshrabrili sinove Izrailove odvraćajući ih od ulaska u zemlju koju im je ALLAH dao.
 • 10 ALLAH se ražestio tog dana i prisegao:
 • 11 Nikad ti ljudi koji su izišli iz Egipta - oni od dvadeset i više godina - neće vidjeti zemlju koju sam ja obećao Ibrahimu, Ishaku i Jakubu, jer su se ustezali slijediti me!
 • 12 Samo biše izuzeti Kaleb, sin Jefuneov, Kenizit, i Jozua, sin Zun-Nunov, jer bijahu slijedili ALLAHA bez ustezanja.
 • 13 ALLAH se zapalio od ljutnje protiv Izraila i nagnao ih na lutanje pustinjom tokom 40 godina sve do nestanka cijelog pokoljenja koje se onemililo ALLAHU.
 • 14 A vi, raso grješnika, evo kako i vi idete stopama očevva svojih da biste podjarili gnjev ALLAHOV glede Izraila!
 • 15 Jer, prestanete li ga slijediti, on će produžiti boravak Izrailovu pustinji, a vi će te prouzrokovati gubitak svog ovog naroda. «
 • 16 Približavajući mu se oni rekoše: » Mi ćemo podići ovdje obore za naša stada i gradove za našu djecu.
 • 17 A, mi sami, mi ćemo pohitati uzeti oružje za ići pred sinovima Izrailovim, sve dok ih ne dovedemo doma. Naša će djeca ostati ovdje u tvrdim gradovima gdje će biti zaštićena od domaćih žitelja.
 • 18 Mi se ne ćemo vratiti k našim kućama prije nego svaki od sinova Izrailovih ne bude u posjedu svoje baštine.
 • 19 Ali, mi nećemo sudjelovati u podjeli s njima, s druge strane Jordana, jer baština koja nam pripada nalazi se ovdje s ove strane, istačno od Jordana.«
 • 20 Mojsije im reče: » Ako vi učinite to, ako vi uzmete oružje pred ALLAHOM za poći u vojnu,
 • 21 ako svi vaši ratnici pređu Jordan pred ALLAHOM sve dok on ispred sebe ne bude potjerao sve svoje neprijatelje,
 • 22 ako vi budete samo jednom dijelili zemlju pokorenu pred ALLAHOM, vi će te biti slobodni od obveze prema ALLAHU i prema Izrailu, a ova zemlja ovdje biće vaša baština pred ALLAHOM.
 • 23 Ali, ne budete li postupili tako, vi griješite protiv ALLAHA. I znajte da će vas vaš grijeh progoniti.
 • 24 Podignite gradove za svoju djecu i obore za vaše ovce. Ali, obećanje izišlo iz vaših usta, održite ga.«
 • 25 Sinovi Gadovi i Rubenovi rekoše Musi: » Tvoje će se sluge pokoriti zapovjedima mojeg Gospodara.
 • 26 Naše žene i naša djeca, naša stada i sve naše životinje ostaće ovdje, u gradovima Galada.
 • 27 A tvoje sluge, sve opremljene za poći u vojnu, prijeći će pred ALLAHOM za ići u bitku, kako je to moj Gospodar rekao. «
 • 28 Mojsije dade, glede njih, zapovijedi svećeniku Eleazaru, Jozui, sinu Zun-Nunovu, i poglavarima sinova Izrailovih.
 • 29 On im reče: » Ako sinovi Gadovi i sinovi Rubenovi prijeđu Jordan s vama, svi naoružani za ući u boj pred ALLAHOM, vi, kad vam zemlja bude podvrgnuta, vi će te im dati zemlju Galad za baštinu.
 • 30 Ali, ako ne prijeđu s vama pod oružjem, oni će imati svoju baštinu usred vas u zemlji Kanaan. «
 • 31 Sinovi Gadovi i sinovi Rubenovi odgovoraše: » Mi ćemo učiniti ono što je ALLAH rekao slugama tvojim.
 • 32 Mi sami, pod oružjem, mi ćemo prijeći u zemlju Palestinu pred ALLAHOM; ali za nas, baština koju ćemo baštiniti nalazi se s ove strane Jordana. «
 • 33 Mojsije dade sinovima Gadovim, sinovima Rubenovim i polovici plemena Manasejeva, sinovima Jusufovim, kraljevstvo Sihon, kralja *Amorita i, kraljevstvo Og, kralja Bašana; zemlju s njenim gradovima i njihovu teritoriju, gradove okolne zemlje.
 • 34 Sinovi Gadovi ponovo izgradiše Divon, Atarot, Aroer,
 • 35 Atrot-Šofan, Jazer, Jogboha,
 • 36 Bet-Nimra i Bet-Haran; oni podigoše te tvrde gradove i obore za ovce.
 • 37 Sinovi Rubenovi ponovo podigoše Hešbon, Eleale, Kirjataim,
 • 38 Nebo, Bal-Meon - čija imena biše promijenjena - i Sivma. Oni dadoše druga imena gradovima koje su bili preuredili.
 • 39 Sinovi Makira, sina Manasejeva, odoše u Galad, dočepaše se zemlje i otjeraše Amorite koji se tu nalaziše.
 • 40 Tad Mojsije dade Galad Makiru, sinu Manasejevu, koji se tu smjesti.
 • 41 Jair, sin Manasejev, ode domoći se njihovih taborišta koje nazva taborišta Jairova.
 • 42 Novah ode domoći se Kenata i njegovog okoliša: on ga nazva Novah, svojim vlastitim imenom.