Biblija (Tomislav Dretar)/Urijeva smrt, muža Betsabejinog

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Urijeva smrt, muža Betsabejinog[uredi]

 • 16 Joab, koji je nadgledao grad, postavi dakle Urija na mjesto za koje znade da ima valjanih ljudi.
 • 17 Gradski ljudi iziđoše i napadoše Joaba. Bijaše žrtava među narodom, među slugama Davudovim, i Uri Hitit umrije i on također.
 • 18 Joab posla obavijestiti Davuda o svim okolnostima tog boja.
 • 19 On dade glasonoši slijedeću zapovijed: ” Kad ti budeš završio izvjestavati kralja o okolnostima boja,
 • 20 ako se kralj naljuti i ako ti kaže: Zašto ste se vi približili gradu za zametnuti boj? Niste li znali da se odapinju strijele s visine bedema?
 • 20 Ko je dakle udario Abimeleha, sina Jerubesetova? Nije li to bila jedna žena koja mu je bacila jedan žrvanj s visine bedema, i tako je on umro u Tebesu[88]? Zašto ste se približavali bedemu? Ti ćeš njemu reći: Tvoj sluga Uri Hitit mrtav je i on također. “
 • 21 Glasonoša ode i dođe Davudu izvijestiti sve sve ono što ga Joab bijaše zaduzio.
 • 22 Glasonoša reče Davudu: ” Ti ljudi bijahu jači od nas. Oni su napravili jedan ispad u našem smjeru u sred polja, ali mi smo uzvratili protuudarom sve do ulaznih vrata.
 • 23 Strijelci su tad gađali tvoje sluge s visine bedema. Bilo je mrtvih među slugama kraljevim i tvoj sluga Uri Hitit je mrtav, i on također. “
 • 25 Davud reče glasonoši: ” Ti ćeš ovako reći Joabu: Ne uzmi suviše za zlo ovu stvar. Mač proždire na jedan ili na drugi način. Pojačaj svoj napad protiv grada i sruši ga. Okrijepi ga tako. “
 • 26 Žena Urijeva doznade da Uri, njen muž bijaše mrtav, i ona oplaka svog muža.
 • 27 Žalost prođe, Davud ju dade potražiti i primi ju kod sebe. Ona postade njegovom ženom i rodi mu ona jednog sina. Ali, ono što bijaše učinio Davud omrznu ALLAHU.