Biblija (Tomislav Dretar)/Za praznik Šatora

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Za praznik Šatora[uredi]

 • 12 Petnaestog dana sedmog mjeseca, vi će te imati jedan sveti sastanak. Nećete vi obavljati nikakav težak rad. Vi će te slaviti ALLAHA hodočasteći sedam dana[195].
 • 13 Vi ćete ponuditi u holokaust ALLAHU jedno jelo utažujućeg mirisa: trinaest bikova, dva ovna, četrnaest janjaca od jedne godine - biće to životinje bez grješke
 • 14 s obveznim darom od brašna zamiješanog uljem: tri desetine za svakog od trinaest bikova, dvije desetine za svakog od dva ovna
 • 15 i, za svako od četrnaest janjaca jedna desetina svaki put.
 • 16 Uz to, jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječiti holokaust, njegov dar i njegovu libaciju.
 • 17 Drugog dana: dvanaest volova, dva ovna, četrnaestero janjadi od godinu dana - životinje bez grješke –
 • 18 s milodarom i s obveznim libacijama za bikove, ovnove i janjad, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
 • 19 Osim toga, jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječiti holokaust i njegov milodar i libacije koje ih prate.
 • 20 Trećeg dana, jedanaest bikova, dva ovna, četrnaest janjaca od jedne godine - životinje bez grješke –
 • 21 s milodarom i obveznim libacijama za volove, ovnove i janjce, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
 • 22 Uz to sve jedan jarac za žrtvu za grijeh, ne računajući vječiti holokaust i njegov milodar i libaciju koja ga prati.
 • 23 Četvrtog dana, deset bikova, dva ovna, četrnaest janjaca od jedne godine - životinje bez grješke –
 • 24 s milodarom i obveznim libacijama za volove, ovnove i janjce, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
 • 25 Uz sve to jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječiti holokaust i njegov milodar i libaciju koja ga prati.
 • 26 Petog dana, devet bikova, dva ovna, četrnaest janjaca od jedne godine - životinje bez grješke –
 • 27 s milodarom i obveznim libacijama za volove, ovnove i janjce, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
 • 28 Uz sve to jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječiti holokaust i njegov milodar i libaciju koja ga prati.
 • 29 Šestog dana, osam bikova, dva ovna, četrnaest janjaca od jedne godine - životinje bez grješke –
 • 30 s milodarom i obveznim libacijama za volove, ovnove i janjce, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
 • 31 Uz sve to jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječiti holokaust i njegov milodar i libaciju koja ga prati.
 • 32 Sedmog dana, sedam bikova, dva ovna, četrnaest janjaca od jedne godine - životinje bez grješke –
 • 33 s milodarom i obveznim libacijama za volove, ovnove i janjce, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
 • 34 Uz sve to jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječiti holokaust i njegov milodar i libaciju koja ga prati.
 • 35 Osmog dana, biće zaključJahijaje vašeg praznika[196]: vi neće te obavljati nikakav težak rad.
 • 36 Ponudiće te kao holokaust ALLAHU jedno jelo utažujućeg mirisa: jednog bika, jednog ovna, sedam janjaca od godinu dana - životinje bez grješke –
 • 37 s milodarom i obveznim libacijama za volove, ovnove i janjce, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
 • 38 Uz sve to jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječni holokaust i njegov milodar i libaciju koja ga prati.
 • 39 » Evo što će te ponuditi ALLAHU u dane koji su vam određeni ne govoreći o vašim dragovoljnim žrtvama, holokaustima, milodarima od brašna, libacijama i žrtvama grijeha. «
 • 30 1 Musa reče sinovima Izrailovim sve što mu ALLAH bijaše zapovjedio.