Biblija (Tomislav Dretar)/Zabranjeni religiozni običaji

Izvor: Wikizvor
Jump to navigation Jump to search

Zabranjeni religiozni običaji[uredi]

  • 21 Za sebe ti nećeš zasaditi nikakav drveni kolac[123] pokraj *oltara koji ćeš podići za ALLAHA svojeg Allaha.
  • 22 Nećeš podići za sebe ni jednu od stela[124] koje ALLAH Allah tvoj mrzi.
  • 17 1 Ti nećeš žrtvovati ALLAHU Allahu svojem jedno govedo ili jednu ovcu koji imaju neku manu, jer to je jedna gnusnost za ALLAHA Allaha tvojega.
  • 2 Ako se nađe usred tebe, u jednom od gradova koje ALLAH Allah tvoj ti daje, jedan čovjek ili jedna žena koji čine ono što je zlo u očima ALLAHA Allaha tvojega kršeći *savez njegov,
  • 3 a koji će služiti drugim Allahovima i klanjati se pred njima, pred suncem, mjesecom ili svom vojskom nebeskom, ono što ja nisam zapovjedio[125]:
  • 4 ako ti priopći tu vijest ili ti ga čuješ govoriti, ti ćeš obaviti temeljitu istragu; jedanput kad je ustanovljena činjenica da ta gnusnost bi počinjena u Izrailu,
  • 5 ti ćeš dovesti na vrata grada[126] čovjeka ili ženu koji su počinili to zlodjelo; čovjeka ili ženu, ti ćeš ih kamenovati i oni će umrijeti.
  • 6 Na izjavu dvojice ili trojice svjedoka biće pogubljen onaj koji treba biti usmrćen; on neće biti pogubljen na izjavu samo jednog svjedoka.
  • 7 Ruka svjedoka biće prva za pogubiti onoga, potom ruka sveg naroda učiniće isto toliko. Ti ćeš ukloniti zlo iz sred sebe.