Biblija (Tomislav Dretar)/Zadaće plemena Levijevog

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Zadaće plemena Levijevog[uredi]

 • 3 1 Evo koji bijahu potomci Harunovi i Musini u vrijeme kad ALLAH govoraše Musi na planini Sinaj.
 • 2 Evo imena sinova Harunovih: Nadav, prvorođeni, Avihu, Eleazar i Itamar.
 • 3 Takva su imena sinova Harunovih, svećenika posvećenih pomazanjem i investiranih u službu svećeničku.
 • 4 Nadav i Avihu umriješe pred ALLAHOM, zbog predstavljanja njemu jedne profane vatre[11]. Oni umriješe u pustinji Sinaj, a da nisu imali sinova. Eleazar i Itamarsu ti koji obavljaju službu svećeničku u prisutnosti oca svojeg Haruna.
 • 5 ALLAH reče Musi:
 • 6 » Privedi pleme Levijevo i stavi ga na raspolaganje svećeniku Harunu: *leviti će mu pomagati[12].
 • 7 Oni će biti u njegovoj službi i u službi čitave zajednice[13] pred *šatorom susretanja za osigurati radove *boravišta.
 • 8 Oni će preuzeti brigu o svem priboru šatora susretanja i biće oni u službi sinova Izrailovih za osigurati radove boravišta.
 • 9 Tako, daćeš te levite Harunu i njegovim sinovima; oni će njima biti dani, zaista dani[14], sa strane sinova Izrailovih.
 • 10 Ti ćeš postaviti Haruna i njegove sinove u službu njihovu da bi obavljali oni svećenstvo svoje; profani[15] koji bi se približio biće usmrćen. «
 • 11 ALLAH reče Musi:
 • 12 » Evo: ja osobno uzimam između sinova Izrailovih levite u zamjenu za sve prvorođene, od svih sinova Izrailovih rođenih prvim rođenjem. Leviti meni pripadaju.
 • 13 Jer svaki prvorođeni meni pripada: u dan kad sam ja pobio sve prvorođene u zemlji Egiptu, ja sam sebi posvetio sve prvorođene u Izrailu, kako one kod ljudi tako one od stoke: oni meni pripadaju [16]. Ja sam ALLAH! «