Bilješke uz Indžil po Luki

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Bilješke uz Indžil po Luki[uredi]

 • [240] kralj Judeje: kako Luka koristi grčki Judeja ovdje označava zajednicu židovskih zemalja. O Herodu vidjeti Mt 2.1 i bilješku.
 • [241] Harun: Mojsijev brat, smatran prekom svećeničkih obitelja Jeruzalema.
 • [242] s desna: vidjeti bilješku uz He 1.3.
 • [243] da se odgoji: ili da se pripremi.
 • [244] Davuda, oca njegovog: vidjeti u Glosaru pod SIN DAVUDOV.
 • [245] nad porodice Jakubovom: tj. nad Izrailom.
 • [246] svet: ili dijete će biti zvano Svetac, Sin Allahov.
 • [247] u gornji kraj: planinska zona središnje Judeje.
 • [248] ispuniće se: ili Sretna ona koja je vjerovala, jer biće ispunjenje onome što joj je bilo rečeno…
 • [249] Pegamberova: ovdje to treba shvatiti u smislu govoriti pod Allahovm nadahnućem.
 • [250] u porodice Davuda: vidjeti u Glosaru pod SIN DAVUDOV
 • [251] zapovijed Cezara Augusta:rimski car 29. g.pr. r.I.Kr. do 14. g. pos. r.I.Kr.
 • [252] Šam: rimska provincija o kojoj je u raznim epohama ovisila Palestina.
 • [253] njegovim milim.: drugi tekst: na zemlji, mir; za ljude, dobrohotnost.
 • [254] biše iznenađeni: ili opčarani.
 • [255] 12 godina bijaše gotovo dob religiozne zrelosti u judaizmu.
 • [256] Filip: Tiberije, nasljednik Augustov na carskom tronu u Rimu (vidjeti 2.1 i bilješku). Kronološka indikacija Lukina upućuje otprilike na godinu 28. naše ere. Poncije Pilat: vidjeti bilješku uz Mk 15.1 tetrarh Herod je Herod Antipa (vidjeti bilješke uz Mk 1.14 i 3.6). Filip: vidjeti bilješku uz Mk 8.27.
 • [257] Kajfa i Hana: veliki svećenici; Hana: punac Kajfin (Iv 18.13-24; Akt 4.6)
 • [258] u pustinji: vidjeti bilješku uz Mt 3.1.
 • [259] za oca Ibrahima: ili za pretka.
 • [260] sve do određenog časa ili sve do jedne povoljne prilike.
 • [261] u Nazaru: Rijedak oblik imena Nazaret.
 • [262] u *sinagogama Judeje: vidjeti bilješku uz Lk 1.5. Neki rukopisi čitaju ovdje Galileje.
 • [263] u jednom od tih gradova: vidjeti bilješku uz Lk 4.43.
 • [264] sila ALLAHova: kao u Tevrat i u brojnim odlomcima poglavlja 1 - 4 taj se naslov primijenjuje ovdje na Allaha.
 • [265] Zašto vi umujete u *srcima svojim: ili Kakvo je vaše promišjanje?
 • [266] Jakub sin Alfejev: ili brat Alfejev.
 • [267] Juda, sin Jakubov ili brat Jakubov.
 • [268] iz sve Judeje,: vjerojatno kao i u Lk 1.5 ovdje se radi o cijeloj Palestini.
 • [269] besramno: semitički izraz koji označava klevetanje.
 • [270] njihovi očevi: tj. židovski preci.
 • [271] biti suđeni: izrazi u pasivu (r.36) i bezličnom vidu (r. 38) aludiraju na Allahovu akciju. Vidjeti bilješke uz Mt 3.2 i 7.1.
 • [272] Nain: trgovište u sjeveroistačnoj Galileji.
 • [273] probudi se ili digni se.
 • [274] po svoj Judeji: vidjeti bilješku uz 6.17.
 • [275] Učenici Jahijini: tj. Jahije Krstitelja.
 • [276] k ALLAHu: tj. Isusu. Vidjeti također bilješku uz 5.17.
 • [277] zlih duhova: vidjeti Mk 1.23 i bilješku.
 • [278] za njih ili odbacili, sa svoje strane, namjeru Božje.
 • [279] zapjevali jednu pjesmu: nekoliko rukopisa dodaje: za vas.
 • [280] ubirača poreza: vidjeti bilješke uz Mk 2.14-15.
 • [281] od sve svoje djece: vidjeti bilješku uz 1Te 5.5.
 • [282] k nogama Isusovim: jer gosti bijahu, na antički način, ispruženi uz stol.
 • [283] vode na noge: Vidjeti Stv 18.4;19.2žTo je izdan znak istačnjačke gostoljubivosti.
 • [284] otkad je ušla: drugi tekst otkad sam ušao.
 • [285] od zlih duhova: vidjeti bilješku uz Mk 1.23.
 • [286] njih pomagahu: drugi tekst koji ga pomagahu.
 • [287] obalu jezera: radi se o Genezaretskom jezeru. Druga obala je bila nastanjeno poganskim narodm.
 • [288] gergezenijanski kraj ili kraj Gadarenijanaca ili još Gerazenijanaca.
 • [289] nečistom duhu: vidjeti bilješku uz Mk 1.23.
 • [290] otići u ponor: tj. u mjesto gdje su, prema Ap 9.1; 11.7, Ifriti trenutno zatvoreni.
 • [291] bio spašen ili izliječen. En 8.48; 17.19 Luka sjedinjuje dva značenja grčke riječi.
 • [292] Bijaše ondje: ove su riječi dodane radi pristupačnosti prijevoda. Izvjesni rukopisi izostavljau drugi dio retka : ona imaše ž na doktore.
 • [293] resu: vidjeti bilješku uz Mk 6.56.
 • [294] Petar: brojni stari rukopisi dodaju ovdje i njegovi drugovi.
 • [295] liječiti bolesti: vidjeti bilješku uz Mk 1.23.
 • [296] Oni odgovoriše: ili jedni odgovoriše :  » Jahija Krstitelj«, drugi: »Ilija«, drugi: » kaže se da si ti jedan Pegamber.«
 • [297] u duh: ili Jedna se rasprava zače među njima.
 • [298] Jahija: Isusov učenik.
 • [299] spriječiti: drugi tekst Mi smo ga spriječili.
 • [300] selo: vidjeti bilješku uz Mt 10.5.
 • [301] U Zakonu: vidjeti bilješku uz Rm 3.19.
 • [302] 'pismoznanac': U jeruzalemskom Hramu leviti bijahu zaduženi pjEvanjem, pripremanjem žrtava i internom policijom.
 • [303] Samaritanac: vidjeti bilješku uzMt 10.5.
 • [304] ulja i vina: lijek koji se u to vrijeme koristio za umiriti bol (ulje) i dezinficirati rane (vino), usp. Ia 1.6.
 • [305] Jahija: Jahija Krstitelj
 • [306] daće vam se: vidjeti bilješke uz Mt 3.2; 7.1.
 • [307] zaište: neki rukopisi ovdje dodaju kruha, hoće li mu on dati kamenja? ili jednu ribu…(provj. Mt 7.9).
 • [308] nečisti duh: vidjeti bilješku uz Mk 1.23.
 • [309] u jedno skrovište: brojni rukopisi ovdje dodaju (prema Mt 5.15 ili Mk 4.21) ili pod vagan. Drugi tekst za kraj retka: Da oni koji ulaze vide svjetlost.
 • [310] za krv: tj. nasilna smrt (Pegambera). Vidjeti Mt 27.24-25 i bilješke.
 • [311] terasama: uobičajeno mjestro razgovora i širenja novosti na ondašnjem Orijentu, zbog blizine susjedstva. Vidjeti bilješke uz Mk 2.4
 • [312] iskaće ti se život: ovaj bezlični hebrejski iskaz odnosi se na Allaha, da se ne spominje Božje ime; vijdeti bilješke uz Mt 3.2; 7.1.
 • [313] kod Allaha: redak 21 manjka kod nekoliko starih rukopisa.
 • [314] zid svoje kuće: vidjeti bilješku uz Mt 6.19.
 • [315] Pilat: vidjeti bilješku uz Mk 15.1.
 • [316] opsjednuta duhom: vidjeti bilješku uz Mk 1.23 - Umjesto uspraviti potpuno neki prevode ona se ne mogaše uopće uspraviti.
 • [317] on će vam reći: drugi tekst :on će reći: ja vam to kažem.
 • [318] kad ćete reći: neki rukopisi ovo prevode, kao Mt 23.39, sve dok vi ne kažete…
 • [319] sada je spremno: neki rukopisi ovdje imaju (kao Mt 2.24): sve je spremno.
 • [320] Ubirači poreza: vidjeti bilješku uz Mk 2.14-15. Svi izostavljeno je u nekim starim rukopisima.
 • [321] jede s njima: vidjeti Mt 9.11 i bilješku.
 • [322] čuvati svinje: vidjeti bilješku uz Mk 5.11.
 • [323] nebu: Vidjeti bilješku uz Mt 3.2.
 • [324] sandale na noge: Prema Stv 41.42; Est 3.10; 8.2 prsten je znak autoriteta; sandale signaliziraju slobodnog čovjeka u odnosu na roba, koji ostaje bosonog.
 • [325] dostojan povjerenja: ili pouzdan.
 • [326] za ljude: ili među ljudima.
 • [327] Proroci: vidjeti bilješku uz Rm 3.19.
 • [328] do Jahije: radi se o Jahijau Krstitelju.
 • [329] Lazar: skraćeni oblik od Eleazar (Allah pomaže).
 • [330] Pegambere: kao u Akt 26.22; 28.23 izraz označava SZ. Vidjeti također Rm 3.19 i bilješku.
 • [331] da ima uzroka padu: ili zamki za vjeru. Vidjeti Mk 9.42.
 • [332] uvrijedi: drugi tekst: zgriješi.
 • [333] u nama vjeru: ili podijeli nam vjeru.
 • [334] kroz Samariju: Vidjeti M 10.5.
 • [335] ostavljena: Neki rukopisi uvode ovdje r. 36 ponavljajući Mt 24.40.
 • [336] ubirač poreza: vidjeti bilješku uz Mk 2.14-15.
 • [337] odličnik: ili jedan poglavar.
 • [338] ubirač poreza: vidjeti bilješke uz Mk 2.14-15.
 • [339] podijeli im mine: vidjeti u Glosaru od NOVAC.
 • [340] bijaše znao: brojni rukopisi dodaju ovdje barem.
 • [341] sinovi uskrsnuća
 • [342] zavjetnim darovima (u tekstu "ex-voto"): ti su darovi mogli biti elementi ugradbe ili ukrašavanja građevine.
 • [343] oslobođenje ili otkupljenje.
 • [344] kao jedna mreža: brojni rukopisi povezuju te riječi sa slijedećom rečenicom: jer on će se oboriti kao jedna mrežaž
 • [345] Maslinsko: Vidjeti bilješku uz Mk 11.1.
 • [346] Vidjeti Mk 3.19 i bilješku.
 • [347] Radi se o časnicima odgovornim za policiju Hrama. Vidjeti r. 52 i bilješku uz Lk 10.32.
 • [348] Maslinska gora|Maslinskoj gori: vidjeti bilješku uz Mk 11.1.
 • [349] Cezaru: vidjeti bilješku uz Mk 12.14.
 • [350] Herodove vlasti: radi se o Herodu Antipi; vidjeti bilješku uz Mk 3.6.
 • [351] osloboditi ga: više rukopisa umeće ovdje, nesumnjivo počev od Mk 15.6 ili Mt 27.15: A trebaše on njima osloboditi nekoga svakog praznika (r. 17).
 • [352] Na cesti prema smrti: ili Na križnom putu. Prevoditelj je uzeo naslov iz izvornog teksta.
 • [353] sa mnom u raju: za neke židove tog doba raj bijaše mjesto gdje se čekalo uskrsnuće poslije njihove smrti.
 • [354] Emaus: diskutabilan položaj; možda tridesetak km zapadno od Jeruzalema, što bi odgovaralo indikacijama nekih rukopisa (5 sati hoda, umjesto 20).
 • [355] turobnog izgleda: drugi tekst: i zašto ste turobnog držanja?
 • [356] prorocima: vidjeti Lk 16.29 i bilješku.
 • [357] ribe: Neki rukopisi ovdje dodaju: i sače meda.
 • [358] Betanija: vidjeti bilješku uz Mk 11.1.