Bilješke uz Jahijino Otkrivenje ili Apokalipsa

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Bilješke uz Jahijino Otkrivenje ili Apokalipsa[uredi]

 • [1131]Otkrivenje: grčki apocalupsis otkud apokalipsa, čemu je inačica bosanska riječ otkrivenje.
 • [1132]sve što je vidio: vidjeti r. 11, 12 etc; Jahija će izvijestiti jedno viđenje (viziju).
 • [1133]koji čita: podrazumijHava se: na glas (za vrijeme obreda).
 • [1134]crkvama u Aziji: spomenute su u r. 11 - vidjeti 2Ko3 1.8 i bilješku.
 • [1135]koji nas je oslobodio: drugi prijevod: koji nas je oprao.
 • [1136]Alfa i Omega: prvo i posljednje slovo grčkog alfabeta. Kao u Ap 21.6 i 22.13 izraz odgovara početku i svršetku.
 • [1137]na otoku Patmos: mali otok u Egejskom Moru, stotinjak km od Efeza; otok egzila za osobe osuđene nepoželjnima od strane rimskih vlasti.
 • [1138]u dan ALLAHov: tj. u nedjelju.
 • [1139] ključeve smrti: vidjeti Iz 22.22; Ot 3.7 i bilješku. i Hada: kraljevstvo smrti u grčkoj mitologiji. Drugdje ista je riječ dana kao boravište mrtvih.
 • [1140]naklonost ili ljubav.
 • [1141]djela nikolaitskih: reci 2, 14, 20, 24 nesumnjivo aludiraju na doktrine i naučavanja heretičke sekte Nikolaita, spomenutih još u r. 15, ali se drugdje ne susreću
 • [1142]u raju: grčki termin, pozajmljen u starog perzijskog, označava park; ovdje upućuje na vrt u Edenu (Stv 2.8).
 • [1143]deset dana: kao u Stva 24.55; Dn 1.12, etc.; taj broj indicira relativno kratak period.
 • [1144]dati krunu života: vidjeti Fil 4.1 i bilješku.
 • [1145]da se prodaju (prostituiraju): vidjeti Br 31.16 i 25.1-2. O Balaamu, vidjeti: Br 22-24. Vidjeti također Otk 2.20 i bilješku.
 • [1146]nauka Nikolaita: vidjeti vidjeti Otk 2.6 i bilješku.
 • [1147]dati skrivene mane: vidjeti Izl 16.32-34; He 9.4
 • [1148]ti podnosiš ženu Jezabelu: vjerojatno simbolično ime; vidjeti 1Krlj 16.31-64, etc. Od Oz 5.3; 6.10, idolatrija Božjeg naroda često je kvalificirana prodavanjem (prostitucijom).
 • [1149]Njena djeca: Jezabelini adepti, kao u Lk 7.35.
 • [1150]dubine Sotone: aluzija na tajna naučavanja, sačuvana iniciranima u sekti.
 • [1151]daću mu zvijezdu jutarnju: vidjeti Otk 22.16.
 • [1152]primio i shvatio: ili sjeti se kako si primio i razumio (Riječ).
 • [1153]ključ Davudov: vidjeti Iz 22.22: onaj koji drži ključ (kuće) Davudov uveden je u jedno poslanstvo od povjerenja i pune moći za ispuniti ga. S drugog mjesta, Isa Pegamberje potomak kralja Davuda( Akt 2.30).
 • [1154]tvoju krunu: vidjeti Otk 2.10 i bilješku.
 • [1155]Jedna slava: ista grčka riječ označava i nebesku dugu, ili još aureolu (svetačku).
 • [1156]sjajem smaragda: vidjeti Otk 21.11,20 i bilješke.
 • [1157]pisanu iznutra i izvana: tadašnje knjige imahu oblik svitka; ova bijaše napisana s obaje strane (oba lica). O pečatu vidjeti Otk 7.2 i bilješku.
 • [1158]niti pod zemljom: vidjeti Fil 2.10 i bilješku.
 • [1159]izdanak Davudov: vidjeti bilješku uz Otk 3.7 (drugi dio).
 • [1160]Imaše on sedam rogova: prema Dt 33.17; Dn 7.7, 24, etc., rog bijaše znak moći (provj. Otk 17.12) i, prema Za 4.10, oči simboli sveznanja. Brojka sedam često je simbolom punine i sveukupnosti (provj. Rt 4.15).
 • [1161]za denar za denar: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [1162]koju uvijaju: vidjeti bilješku uz Otk 5.1.
 • [1163]On držaše pečat ALLAHA živoga: mali instrument urezan u šupljinu služio za obilježiti osobne stvari ili pisma koja su se slala.
 • [1164]sedam trubalja: vidjeti 1Sol 4.16: trublja je često navođena kao signal Božjeg suda.
 • [1165]Pelin: biljka koja sadržava jedan element gorčine, a u Izrailu poznata u to doba kao otrovna (Am 6.12).
 • [1166]iz tog dima, skakavci: leteći insekti u bezbrojnim kolonijama i proždirući sve raslinje zona kojima se kreću.
 • [1167]škorpija iz zemlje: mali insekt iz vrućih regija opskrbljen jednim otrovnim završekom repa.
 • [1168]na hebrejskom,Abbadon: Razaranje, uništenje - Apolyon: grčki : Razoritelj.
 • [1169]rijeci Eufrat: u to vrijeme Eufrat je označavao istačnu granicu Rimskog carstva u Mezopotamiji. Danas prolazi kroz Irak.
 • [1170]jednom slavom: vidjeti Otk 4.3 i bilješku.
 • [1171]jezicima: vidjeti Otk 5.9.
 • [1172]42 mjeseca: tri i pol godine: polovicu od 7 godina: 1.260 dana (vidjeti r.3).
 • [1173]odjeveni u kostrijet: vidjeti Jr 6.26; Jon 3.8. ; znak žalosti i pokajanja.
 • [1174]deset rogova: vidjeti Otk 5.6 i bilješku.
 • [1175]tužitelj: to je etimologijski smisao imena Ibliz.
 • [1176]vremena i polovicu jednog vremena: To jest tri vremena (ili tri godine) i pol. Vidjeti Otk 11.2 i bilješku.
 • [1177]deset rogova: vidjeti Otk 5.6 i bilješku.
 • [1178]42 mjeseca: vidjeti Otk 11.2 i bilješku.
 • [1179]od mača: drugi tekst: Ako neko odvede u zarobljeništvo, on će sam ići u zarobljeništvo; ako neko ubije mačem, on sam biće mačem ubijen.
 • [1180]brojku njenog imena: to se dobivalo zbrajajući brojne vrijednosti svakog slova koje ga je sastavlja.
 • [1181]nikakve laži: vidjeti Jr 10.14; Rm 1.25 gdje laž je u svezi s kultom lažnih Allahova.
 • [1182]Babilonija velika: stara prijestolnica babilonskog carstva, grad nestao iz historijui u drugom vijeku pr.I.K.Ovdje se radi, kao u 1P 5.13 o apelaciji čija vrijednost je simbolična i može označavati Rim.
 • [1183]i sumporu: mineral žute boje koji pri gorenju daje jedan zagušljivi dim.
 • [1184]u ALLAHu: riječi već od sada mogu također biti uz oni koji umru u ALLAHu, ili još oni počivaju.
 • [1185]rijeku Eufrat: vidjeti Otk 9.14 i bilješku.
 • [1186]Harmagedon: na hebrejskom (Hea Megiddo) to znači planina Megiddoa. Megiddo je grad podno Karmela.
 • [1187]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [1188]bludničili (prostituirali se): Usp. Otk 2.20 i bilješku (drugi dio).
 • [1189]purpur i grimiz:dvije luksuzne boje. Ti nazivi prenosili su se i na odjeću njima obojenu.
 • [1190]i grimiza: vidjeti Otk 17.4 i bilješku.
 • [1191]cimet i rajska zrna (u orig. amome=vrsta tropske biljke monocotylédone): začini mirhe i tamjan: aromatične smole.
 • [1192]robova i uznika: ili tijela i duša ljudskih.
 • [1193]Aleluja: hebrejski izraz koji znači Hvalite ALLAHa!
 • [1194]Jedžudž i MaJedžudž: Od Ez 38-39 tako se označavaše neprijatelju narodu Allahovom na svršetku vremenâ.
 • [1195]kristalnog jaspisa: dragulj zelene i crvene boje.
 • [1196]12.000 stadija: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [1197]od ametista: reci 19-20 nabrajaju vrste dragulja ili poludragulja.
 • [1198] ja dolazim uskoro: To je Uskrsli koji govori (vidjeti r. 12, 16, etc.)
 • [1199] Van psi: vidjeti Dt 23.19; Fil 3.2: označavanje izopačenih.
 • [1200] svjedočenje o crkvama: ili u sred crkava.
 • [1201] dođi ALLAHU Isa: vidjeti 1Kor 16.22 i bilješku.