Bilješke uz Judina Poslanica

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Bilješke uz Judina Poslanica[uredi]

  • [1123]svetima: vidjeti Rm 1.7 i bilješku.
  • [1124]Isu Pegambera: ili koji niječu samog Gospodara (tj. Allaha) i našeg Gospodina Ise Pegambera.
  • [1125]da ALLAH: apelacija Allaha, kao u Tevrat (grč.) ali, neki rukopisi ovdje imaju Isus.
  • [1126]druge prirode: aluzija na protunaravne opačine stanovnika Sodome i Gomore. Taj redak evocira Stv 19.1-25, gdje meleki koji su došli spasiti Luta od stanovnika Sodome držani su ljudskim bićima.
  • [1127]Veličanstvo: oslovljavanje Ise Pegambera - Slave: klasa nebeskih bića.
  • [1128]tijelu Musinom: autor se poziva na jedan opis koji ne figurira u Bibliji.
  • [1129]protiv njega: U r. 14-15 autor citira židovsku knjigu o Idrizu . (1.9).
  • [1130]sa samilošću: neki rukopisi imaju nastojte ih uvjeriti.