Idi na sadržaj

Deklaracija o nezavisnosti Kosova

Izvor: Wikizvor

Sazvana na vanrednom sastanku 17.Februara, 2008. u Prištini, glavnom gradu Kosova,

Odgovarajući na poziv naroda da izgradi društvo koja daje čast ljudskom dostojanstvu i potvrduje ponos i cilj svojih građana,

Odlučna da se suprotstavi bolnom nasleđu nedavne prošlosti u duhu pomirenja i opraštaja,

Posvećena da zaštiti, promociji i poštovanju različitosti naših ljudi,

Potvrđujući našu želju da postanemo potpuno integrisani u Evroatlansku porodicu demokracije,

Posmatrati da je Kosovo poseban slučaj koji je proizišao iz ne-sporazumnog raspada Jugoslavije i nije presedan za bilo koje druge situacije,

Pozivajući se na godine razdora i nasilja na Kosovu, koje je uznemirilo savest svih civilizovanih naroda,

Zahvalni što je 1999 svet intervenisao, i samim tim uklonio upravu Beograda sa Kosova i postavio Kosovo pod privremenom administracijom Ujedinjenih Nacija,

Ponosni što je od tada Kosovo razvilo funkcionalne, multi-etničke institucije, demokratije koje slobodno izražavaju volju naših građana,

Pozivajući se na godine pregovora pod međunarodnim pokroviteljstvom između Beograda i Prištine o pitanju našeg budućeg političkog statusa,

Žaleći što nije došlo do obostrano-prihvatljivog statusnog rešenja nije bilo moguće postići, uprkos uključenosti dobre volje naših vođa,

Potvrđujući da preporuke specijalnog predstavnika Ujedinjenih Nacija Marti Ahtisari-ja pružaju Kosovu sveobuhvatan okvir za njegov budući razvoj i u skladu su sa najvisočijim evropskim standardima ljudskih prava i dobre vladavine,

Odlučni da vidimo da naš status rešen kako bi našim ljudima pružili jasnoću o njihovoj budućnosti, prevazišli sukobe u prošlosti i ostvarili pun demokratski potencijal našeg društva,

Izražavajući počast svim muškarcima i ženama koji su mnogo žrtvovali kako bi izgradili bolju budućnost za Kosovo,

1. Mi, demokratski odabrane vođe naših ljudi, ovim objavljujemo da Kosovo bude nezavisna i suverena država. Ova izjava oslikava volju naših ljudi i potpuno je usklađena sa preporukama Specijalnog Predstavnika UN Marti Ahtisari-ja i njegovim Sveobuhvatnim Predlogom za rešenje statusa Kosova.

2. Mi izjavljujemo Kosovo za demokratsku, sekularnu i multi-etničku republiku, vođena principima ne-diskriminacije i jednake zaštite po zakonu. Mi ćemo zaštititi i promovisati prava svih zajednica na Kosovu i stvoriti uslove neophodne za njihovo efikasno učešće u političkim procesima i procesima donošenja odluka.

3. Mi u potpunosti prihvatamo obaveze Kosova sadržane u Ahtisarijevom Planu i pozdravljamo okvir koji on predlaže a koji će voditi Kosovo u predstojećim godinama. Mi ćemo sprovesti u potpunosti te obaveze uključujući kroz prioritetno usvajanje zakona uključenjih u njegovom Članu XII, posebno one koji će zaštititi i promovisati prava zajednica i njihovih članova.

4. Sto je brze moguce usvojit cemo Ustav koji će sačinjavati našu posvećenost poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda svih naših građana, posebno onih definisanih Evropskom Konvencijom o ljudskim pravima. Ustav će uključiti sve važne prncipe Ahtisarijevog Plana i biće usvojeni kroz demokratski i promišljen proces.

5. Mi pozdravljamo međunarodnu zajednicu nastavljajući podršku našem demokratskom razvoju kroz međunarodna prisustva uspostavljena na Kosovu na osnovu Rezolucije 1244 Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija iz 1999. Mi pozivamo i pozdravljamo međunarodno civilno prisustvo koje će nadgledati naše sprovođenje Ahtisarijevog Plana, i Misiju Vladavine zakona Evropske Unije. Mi takođe pozivamo i pozdravljamo Organizaciju Severno-atlanskog Sporazuma da zadrži vodeću ulogu međunarodno-vojnog prisustva na Kosovu i da sprovede odgovornosti koje su mu dodeljene Rezolucijom 1244 Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija iz 1999 i Ahtisarijevog Plana, do vremena kada kosovske institucije budu sposobne za preuzimanje ovih odgovornosti. Mi ćemo u potpunosti sarađivati sa ovim prisutnim stranama kako bi obezbedili budući mir na Kosovu, njegov napredak i stabilnost.

6. Iz razloga sadržanih u kulturi, geografiji i istoriji, mi verujemo da naša budućnost leži u evropskoj porodici. Mi, prema tome, objavljujemo našu nameru da preuzmemo sve korake koji su potrebni da bi se obezbedilo puno članstvo u Evropskoj Uniji, što pre to bude održivo i sprovedemo reforme potrebne za Evropske i Evro-Atlanske integracije.

7. Mi izražavamo našu duboku zahvalnost Ujedinjenim Nacijama za rad koji su do sad obavile kako bi nam pomogle da se oporavimo i obnovimo od rata i izgradimo demokratske institucije. Mi smo posvećeni konstruktivnoj saradnji sa Ujedinjenim Nacijama pri nastavku njihovog rada u predstojećem periodu.

8. Sa nezavisnošću dolazi i dužnost odgovornog članstva u međunarodnoj zajednici. Mi prihvatamo u potpunosti ovu dužnost i ponašaćemo se u skladu sa principima Povelje Ujedinjenih Nacija, i Konačni Pravni Čin iz Helsinkija, druge povelje Organizacije za Evropsku Bezbednost i Saradnju, i međunarodne pravne obaveze i principe međunarodne zajednice koje označavaju odnose među državama. Kosovo će imati svoje međunarodne granice kao što je izloženo u Članu VIII Ahtisarijevog Plana, i u potpunosti će poštovati suverenitet i teritorijalni integritet svih svojih suseda. Kosovo će se takođe uzdržati od pretnji ili upotrebe sile na bilo koji način koji nije u skladu sa ciljevima Ujedinjenih Nacija.

9. Mi ovim preuzimamo međunarodne obaveze Kosova, uključujući one koje su zaključeni u naše ime od strane privremene administrativne Misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK), i sporazum i druge obaveze bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije kojim smo obavezni kao njen bivši konstitutivni deo, uključujući Bečke Konvencije o diplomatskim i konzularnim odnosima. U potpunosti ćemo sarađivati sa Međunarodnim Krivičnim Sudom za bivšu Jugoslaviju. Mi nameravamo da tražimo članstvo u međunarodnim organizacijama, u kojima će Kosovo tražiti da doprinese težnji međunarodnom miru i stabilnosti.

10.Kosovo objavljuje svoju posvećenost miru i stabilnosti u našem regionu južno-istočne Evrope. Naša nezavisnost privodi kraju proces nasilnog raspada Jugoslavije. I dok je ovaj proces bio bolan, mi ćemo neumorno raditi kako bi doprineli pomirenju koje bi dozvolilo južnoistočnoj Evropi da prevaziđe sukobe iz naše prošlosti i uspostavi nove veze regionalne saradnje. Mi ćemo, prema tome, raditi zajedno sa našim susedima kako bi smo unapredili zajedničku evropsku budućnost.

11.Mi izražavamo našu naglašenu želju da uspostavimo dobre odnose sa svim našim susedima, uključujući Republiku Srbiju, sa kojom imamo duboke istorijske, ekonomske i socijalne veze koje želimo da nastavimo da razvijamo u bliskoj budućnosti. Mi ćemo nastaviti sa našim naporima da doprinesemo odnosima prijateljstva i saradnje sa Republikom Srbijom, u toku kojih ćemo promovisati pomirenje među našim ljudima.

12.Mi ovim potvrđujemo, jasno određeno i neopovratno da će Kosovo biti pravno obavezano da se povinuje odredbama sadržanim u ovoj Deklaraciji, uključujući posebno njegove obaveze po Ahtisarijevom Planu. U svemu ovome, mi ćemo biti dosledni principima međunarodnog prava i rezolucijama Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija, uključujući rezoluciju 1244 (1999). Mi javno objavljujemo da sve države imaju pravo da se oslone na ovu deklaraciju, i ovim ih pozivamo da nam pruže njihovu podršku i prijateljstvo.

17 februar 2008