Direktiva broj 25

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

1. Vojni puč u Jugoslaviji izmijenio je političku situaciju na Balkanu. Jugoslaviju treba smatrati neprijateljem iu slučaju da uskoro da izjavu lojalnosti, pa je stoga treba razbiti što je moguće prije.


2. Moja namjera je da koncentričnom operacijom sa prostora Rijeka - Graz, s jedne strane, i sa prostora oko Sofije, s druge strane, upadnem u Jugoslaviju općim pravcem prema Beogradu i da njenu vojsku uništim, s tim da njezin krajnji južni dio odvojim od njene teritorije i uzmem u svoje ruke kao bazu za produženje njemačko-talijanske ofanzive protiv Grčke. Iz vojnoprivrednih razloga važno je uspostaviti promet na Dunavu i posednu rudnici bakara u Boru. Pokušaćemo da pridobijemo Mađarsku i Bugarsku za učesvovoanje u operacijama, ostavljajući im mogućnost vraćanja Bačke i Makedonije. Političkim obećanjeima Hrvatskoj bit će proširena unutarnjopolitička zategnutost u Jugoslaviji.


3. U pojedinostima naređujem sljedeće:

a) Čim budu prikupljene dovoljne snage i vremenske prilike to dopuste, zrakoplovstvo će danonoćnim zračnim napadaima razoriti terenska postrojenja (ratne aerodoromu) jugoslavenskog zrakoplovstva, kao i Beograd.

b) Venture "Marita" otpočeće po mogućnosti istovremeno - nikako ranije - zasad s ograničenim ciljem da se zauzme solunska kotlina i visoravan Edessa; 18. armijski korpus može pri tom napredovati preko jugoslavenske teritorije. Iskoristiti povoljne prilike za sprečavanje planskog otvaranja fronta između Olimp i visinskog predjela Edese.

c) Za napad koji će uslijediti s prostora oko Sofije u smjeru sjeverozapada i sa prostora Ćustendil - Gornja Džumaja u zapadnom pravcu, mogu se upotrijebiti sve u Bugarskoj i Rumunjskoj raspoložive snage, s tim da kao osiguranje naftonosnih područja Rumunjske, osim protivavionskih snaga, ostanu i snage u jačini oko jedne divizije. Osiguranje na turskoj granici, za sada, prepustiti Bugarima. U njihovoj pozadini kao oslonac ponovno će biti pripremljena jedna njemačka jedinica, najvjerojatnije oklopna divizija.

d) Udar napraljen općim pravcem od Graza prema jugoistoku treba izvršiti čim se prikupe za to potrebne snage. Kopnenoj vojsci se prepušta odluka o tome da li će radi otvaranja granice prelaziti preko mađarske teritorije. Osiguranja na jugoslavenskoj granici odmah pojačati. Isto tako, kao i na bugarskoj granici, važni objekti se mogu zauzeti i prije početka općeg napada, istovremeno sa zračnim napadom na Beograd.

e) Zrakoplovstvo će s dvije napadne grupe potpomagati operacije 12. armije, kao i udarne grupe koje će obrazovati na prostoru oko Graza. Ono će u tu svrhu usmjeravati težište djelovanja prema vremenskom razvoju operacija kopnene vosjke. Za razvoj i napad mogu se iskoristiti i mađarske zrakoplovne baze. Ispitati da li treba upotrijebiti 10. zrakoplovni korpus za akciju s talijanskog teritorija. Međutim, zaštitna pratnja transporta za Afriku mora ostati zajamčena. Produžiti s pripremama za osvajanje otoka Lemnosa, ali zapovijed za izvršenje izdaću osobno. Treba se pobrinuti za dovoljnu protuzračnu obranu Graza, Klagenfurta, Villacha i Loebena, kao i Beča.


4. Vrhovna komanda oružane sile sklopiće najprije načelne sporazume s Italijom. Kopnena vojska predvideće stožer za vezu s talijanskom 2. armijom i Mađarima. Ovlašćuje se Ratno zrakoplovstvo da se o razgraničenju operativnih zračnih prostora u odnosu na talijansko i mađarsko zrakoplovstvo već sada sporazume s Vrhovnim zapovjednicima dotičnih država. Opskrba mađarskih zrakoplovnih baza može otpočeti odmah.

5. Gospoda glavni zapovjednici izvijestit me preko Vrhovne komande Oružanih snaga o namjeravanom vođenju operacija io pitanjima u vezi s tim.


Adolf Hitler


Literatura:[uredi]

  • Mihailo Marić, "Uništiti Jugoslaviju" - Hitler i njemački generali u Travanjskom ratu 1941., Vuk Karadžić, Beograd, 1984.g.