Ed-Duha

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« El-Lejl Kur'an (Besim Korkut) El-Inširah »
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Ed-Duha
Jutro

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako mi jutra

2. i noći kada se utiša -

3. Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!*

4. o­naj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,

5. a Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!

6. Zar nisi siroče bio*, pa ti je o­n utočište pružio,

7. i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio,

8. i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?

9. Zato siroče ne ucvili,

10. a na prosjaka ne podvikni,

11. i o blagodati Gospodara svoga kazuj!

(Kur'an Časni)