El-'Adijat

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« Ez-Zilzal Kur'an (Besim Korkut) El-Kari'a »
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-'Adijat
Oni koji jure

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako mi o­nih koji dahćući jure

2. pa varnice vrcaju,

3. i zorom napadaju,

4. i dižu tada prašinu

5. pa u njoj u gomilu upadaju -

6. čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan

7. i sam je o­n toga, doista, svjestan,

8. i o­n je, zato što voli bogatstvo - radiša.

9. A zar o­n ne zna da će, kada budu oživljeni o­ni koji su u grobovima

10. i kada iziđe na vidjelo o­no što je u srcima,

11. Gospodar njihov toga Dana, sigurno, sve znati o njima.

(Kur'an Časni)