El-'Asr

Izvor: Wikizvor
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-'Asr
Vrijeme

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako mi vremena -

2. čovjek, doista, gubi,

3. samo ne o­ni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

(Kur'an Časni)