El-Bejjine

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« El-Kadr Kur'an (Besim Korkut) Ez-Zilzal »
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-Bejjine
Dokaz jasni

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni;

2. od Allaha Poslanik, koji čita listove čiste,

3. u kojima su propisi ispravni.

4. A podvojili su se o­ni kojima je data Knjiga baš o­nda kada im je došao dokaz jasni,

5. a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je - ispravna vjera.

6. o­ni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; o­ni su najgora stvorenja.

7. A o­ni koji vjeruju i čine dobra djela - o­ni su, zbilja, najbolja stvorenja,

8. njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i o­ni će biti Njime zadovoljni. To će biti za o­noga koji se bude bojao Gospodara svoga.

(Kur'an Časni)