El-Beled

Izvor: Wikizvor
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-Beled
Grad

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Kunem se gradom ovim,*

2. a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovome,*

3. i roditeljem i o­nim koga je rodio,

4. Mi čovjeka stvaramo da se trudi.

5. Misli li o­n da mu niko ništa ne može?

6. "Utrošio sam blago nebrojeno!" - reći će.

7. Zar misli da ga niko vidio nije?

8. Zar mu nismo dali oka dva

9. i jezik i usne dvije,

10. i dobro i zlo mu objasnili?

11. Pa, zašto o­n na blagodatima zahvalan bio nije? -

12. A šta ti misliš: kako se može na blagodatima zahvalan biti? -

13. roba ropstva osloboditi,

14. ili, kad glad hara, nahraniti

15. siroče bliska roda,

16. ili ubogoga nevoljnika,

17. a uz to da je od o­nih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju;

18. o­ni će biti - sretnici!

19. A o­ni koji ne vjeruju u dokaze Naše, o­ni će biti - nesretnici,

20. iznad njih će vatra zatvorena biti.

(Kur'an Časni)