El-Fatiha

Izvor: Wikizvor
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-Fatiha
Pristup

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

2. Milostivog, Samilosnog,

3. Vladara Dana sudnjeg,

4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!

5. Uputi nas na Pravi put,

6. na Put o­nih kojima si milost Svoju darovao,

7. a ne o­nih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti o­nih koji su zalutali!

(Kur'an Časni)