Idi na sadržaj

El-Gašije

Izvor: Wikizvor
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-Gašije
Teška nevolja

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji? -

2. kada će se neka lica potištena,

3. premorena, napaćena

4. u vatri užarenoj pržiti,

5. sa vrela uzavrelog piti,

6. kada drugog jela osim trnja neće imati,

7. koje neće ni ugojiti ni glad utoliti.

8. Neka lica toga dana biće radosna,

9. trudom svojim zadovoljna –

10. u Džennetu izvanrednome,

11. u kome prazne besjede neće slušati.

12. U njemu su izvor-vode koje teku,

13. u njemu su i divani skupocjeni,

14. i pehari postavljeni,

15. i jastuci poređani,

16. i ćilimi rašireni.

17. Pa zašto o­ni ne pogledaju kamile - kako su stvorene,

18. i nebo - kako je uzdignuto,

19. i planine - kako su postavljene,

20. i Zemlju - kako je prostrta?!

21. Ti poučavaj - tvoje je da poučavaš,

22. ti vlast nad njima nemaš!

23. A o­noga koji glavu okreće i neće da vjeruje,

24. njega će Allah najvećom mukom mučiti.

25. Nama će se o­ni zaista vratiti

26. i pred Nama će, doista, račun polagati!

(Kur'an Časni)