Erdutski sporazum

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu


Strane su se složile kako slijedi:

1. Postojat će prijelazno razdoblje od 12 mjeseci koje može biti produženo najduže za još jedno razdoblje istog trajanja, ako to zatraži jedna od strana.
2. Od Vijeća sigurnosti UN-a traži se uspostava prijelazne uprave koja će upravljati tim područjem (regijom) u prijelaznom razdoblju, u interesu svih osoba koje žive ili se vraćaju u područje.
3. Od Vijeća sigurnosti UN-a traži se da kroz prijelazno razdoblje odobri razmještanje međunarodnih snaga koje bi održavale mir i sigurnost u području i pomagale u provedbi ovog sporazuma. Područje će biti demilitarizirano u skladu s planom i procedurama međunarodnih snaga. Demilitarizacija će biti završena u roku od 30 dana nakon razmještanja međunarodnih snaga, a njome će biti obuhvaćene sve vojne snage, oružje i policija, osim međunarodnih snaga i policije koja će djelovati pod nadzorom, ili u suglasnosti s Prijelaznom upravom.
4. Prijelazna uprava osigurat će mogućnost povratka izbjeglica i prognanika u njihov dom. Sve osobe koje su napustile područje ili su došle u područje, a ranije su imale stalno prebivalište u Hrvatskoj, imat će ista prava kao i drugi stanovnici područja. Prijelazna uprava također će poduzeti potrebne korake za ponovnu uspostavu normalnog funkcioniranja svih javnih službi u području bez odgode.
5. Prijelazna uprava pomoći će u uspostavi i obuci privremenih policijskih snaga, izgradnji profesionalizma u policiji i uspostavi povjerenja među etničkim zajednicama.
6. U području će na najvišim razinama biti poštovana međunarodno priznata ljudska prava i temeljne slobode.
7. Sve osobe imaju pravo slobodno se vratiti u svoja mjesta prebivališta u području i u njima živjeti u uvjetima sigurnosti. Sve osobe koje su napustile područje ili došle u njega, a ranije su imale stalno prebivalište u Hrvatskoj, imaju pravo živjeti u području.
8. Sve osobe imat će pravo na povrat imovine koja im je oduzeta nezakonitim postupcima ili koju su morali napustiti silom, te na pravednu naknadu za vlasništvo koje im ne može biti vraćeno.
9. Pravo na povrat imovine, dobivanje naknade za imovinu koja ne može biti vraćena, te za dobivanje pomoći u obnovi uništene imovine bit će jednako dostupno svim osobama bez obzira na etničku pripadnost.
10. Od zainteresiranih zemalja i organizacija traži se da poduzmu odgovarajuće korake kako bi unaprijedili ispunjavanje odredbi ovog sporazuma. Nakon isteka prijelaznog razdoblja i sukladno uspostavljenoj praksi, međunarodna zajednica obavljat će nadzor i izvještavati o poštivanju ljudskih prava u području na duži rok.
11. Osim toga, od zainteresiranih zemalja i organizacija traži se da osnuju povjerenstvo koje će biti ovlašteno za nadzor nad provedbom sporazuma, posebice njegovih odredbi o ljudskim i građanskim pravima, te ovlašteno da provodi istrage o svim navodima o kršenju ovoga sporazuma, i da daje prikladne preporuke.
12. Ne kasnije od 30 dana prije isteka prijelaznog razdoblja Prijelazna uprava organizirat će izbore za tijela lokalne vlasti, uključujući za općine (municipalities), distrikte (districts) i županije (counties), te pomoći da srpska zajednica imenuje Zajedničko vijeće općina. Od međunarodnih organizacija i institucija (npr. OESS i UN) te od zainteresiranih država traži se nadzor izbora.
13. Vlada Republike Hrvatske surađivat će u potpunosti s Prijelaznom upravom i međunarodnim snagama. Tijekom prijelaznog razdoblja hrvatska Vlada odobrit će nazočnost međunarodnih promatrača na međunarodnim granicama područja, kako bi se olakšala sloboda kretanja osobama preko postojećih graničnih prijelaza.
14. Ovaj sporazum stupa na snagu nakon što Vijeće sigurnosti usvoji rezoluciju koja će pozitivno odgovoriti na zahtjeve iz ovog sporazuma.
Potpisali 12. studenog 1995.:
Milan Milanović, Vođa srpskog pregovaračkog izaslanstva
Hrvoje Šarinić, Vođa izaslanstva hrvatske Vlade


Svjedoci:
Peter Galbraith, Veleposlanik Sjedinjenih Država
Thorvald Stoltenberg, Posrednik Ujedinjenih naroda