F a t i h a

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Sura I[uredi]

Al-Fātiĥah
Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi (Al-Fātiĥah: 1).

Al-Ĥamdu Lillāhi Rabbi Al-ʿĀlamīna (Al-Fātiĥah: 2).

Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi (Al-Fātiĥah: 3).

Māliki Yawmi Ad-Dīni (Al-Fātiĥah: 4).

ʼĪyāka Naʿbudu Wa ʼĪyāka Nastaʿīnu (Al-Fātiĥah: 5).

Ahdinā Aş-Şirāţa Al-Mustaqīma (Al-Fātiĥah: 6).

Şirāţa Al-Ladhīna ʼAnʿamta ʿAlayhim Ghayri Al-Maghđūbi ʿAlayhim

Wa Lā Ađ-Đāllīna (Al-Fātiĥah: 7).


F a t i h a


* 1 U ime Boga

onog koji čini milosrđe,

Milosrdnog.

  • 2 Slava Bogu,

Gospodaru svijeta:

  • 3 onom koji čini milosrđe,

Milosrdnom,

  • 4 Kralju Dana Suđenja.
  • 5 Ti si onaj koga mi obožavamo,

ti si onaj

kome se molimo za pomoć.

  • 6 Usmjeri nas na pravi put:
  • 7 put onih koje si ti obasuo dobročinstvima;

a ne na put onih koji se izlažu tvojem gnjevu

ni onih zabludjelih.