I m r a n o v a o b i t e lj

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a III - arapski - latinična transliteracija[uredi]

ʼĀli ʿImrān

ʼAlif-Lām-Mīm (ʼāli ʿImrān: 1).

Allāhu Lā ʼIlāha ʼIllā Huwa Al-Ĥayyu Al-Qayyūmu (ʼāli ʿImrān: 2).

Nazzala ʿAlayka Al-Kitāba Bil-Ĥaqqi Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayhi Wa ʼAnzala At-Tawrāata Wa Al-ʼInjīla (ʼāli ʿImrān: 3).

Min Qablu Hudan Lilnnāsi Wa ʼAnzala Al-Furqāna ʼInna Al-Ladhīna Kafarū Biʼāyāti Allāhi Lahum ʿAdhābun Shadīdun Wa Allāhu ʿAzīzun Dhū Antiqāmin (ʼāli ʿImrān: 4).

ʼInna Allāha Lā Yakhfá ʿAlayhi Shayʼun Fī Al-ʼArđi Wa Lā Fī As-Samāʼi (ʼāli ʿImrān: 5).

Huwa Al-Ladhī Yuşawwirukum Fī Al-ʼArĥāmi Kayfa Yashāʼu Lā ʼIlāha ʼIllā Huwa Al-ʿAzīzu Al-Ĥakīmu (ʼāli ʿImrān: 6).

Huwa Al-Ladhī ʼAnzala ʿAlayka Al-Kitāba Minhu ʼĀyātun Muĥkamātun Hunna ʼUmmu Al-Kitābi Wa ʼUkharu Mutashābihātun Faʼammā Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Zayghun Fayattabiʿūna Mā Tashābaha Minhu Abtighāʼa Al-Fitnati Wa Abtighāʼa Taʼwīlihi Wa Mā Yaʿlamu Taʼwīlahu ʼIllā Allāhu Wa Ar-Rāsikhūna Fī Al-ʿIlmi Yaqūlūna ʼĀmannā Bihi Kullun Min ʿIndi Rabbinā Wa Mā Yadhdhakkaru ʼIllā ʼŪlū Al-ʼAlbābi (ʼāli ʿImrān: 7).

Rabbanā Lā Tuzigh Qulūbanā Baʿda ʼIdh Hadaytanā Wa Hab Lanā Min Ladunka Raĥmatan ʼInnaka ʼAnta Al-Wahhābu (ʼāli ʿImrān: 8).

Rabbanā ʼInnaka Jāmiʿu An-Nāsi Liyawmin Lā Rayba Fīhi ʼInna Allāha Lā Yukhlifu Al-Mīʿāda (ʼāli ʿImrān: 9).

ʼInna Al-Ladhīna Kafarū Lan Tughniya ʿAnhum ʼAmwāluhum Wa Lā ʼAwlāduhum Mina Allāhi Shayʼāan Wa ʼŪlāʼika Hum Wa Qūdu An-Nāri (ʼāli ʿImrān: 10).

Kadaʼbi ʼĀli Firʿawna Wa Al-Ladhīna Min Qablihim Kadhdhabū Biʼāyātinā Faʼakhadhahumu Allāhu Bidhunūbihim Wa Allāhu Shadīdu Al-ʿIqābi (ʼāli ʿImrān: 11).

Qul Lilladhīna Kafarū Satughlabūna Wa Tuĥsharūna ʼIlá Jahannama Wa Biʼsa Al-Mihādu (ʼāli ʿImrān: 12).

Qad Kāna Lakum ʼĀyatun Fī Fiʼatayni At-Taqatā Fiʼatun Tuqātilu Fī Sabīli Allāhi Wa ʼUkhrá Kāfiratun Yarawnahum Mithlayhim Raʼya Al-ʿAyni Wa Allāhu Yuʼuayyidu Binaşrihi Man Yashāʼu ʼInna Fī Dhālika Laʿibratan Liʼwlī Al-ʼAbşāri (ʼāli ʿImrān: 13).

Zuyyina Lilnnāsi Ĥubbu Ash-Shahawāti Mina An-Nisāʼ Wa Al-Banīna Wa Al-Qanāţīri Al-Muqanţarati Mina Adh-Dhahabi Wa Al-Fiđđati Wa Al-Khayli Al-Musawwamati Wa Al-ʼAnʿāmi Wa Al-Ĥarthi Dhālika Matāʿu Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Allāhu ʿIndahu Ĥusnu Al-Maʼābi (ʼāli ʿImrān: 14).

Qul ʼAʼuunabbiʼukum Bikhayrin Min Dhālikum Lilladhīna Attaqaw ʿInda Rabbihim Jannātun Tajrī Min Taĥtihā Al-ʼAnhāru Khālidīna Fīhā Wa ʼAzwājun Muţahharatun Wa Riđwānun Mina Allāhi Wa Allāhu Başīrun Bil-ʿIbādi (ʼāli ʿImrān: 15).

Al-Ladhīna Yaqūlūna Rabbanā ʼInnanā ʼĀmannā Fāghfir Lanā Dhunūbanā Wa Qinā ʿAdhāba An-Nāri (ʼāli ʿImrān: 16).

Aş-Şābirīna Wa Aş-Şādiqīna Wa Al-Qānitīna Wa Al-Munfiqīna Wa Al-Mustaghfirīna Bil-ʼAsĥāri (ʼāli ʿImrān: 17).

Shahida Allāhu ʼAnnahu Lā ʼIlāha ʼIllā Huwa Wa Al-Malāʼikatu Wa ʼŪlū Al-ʿIlmi Qāʼimāan Bil-Qisţi Lā ʼIlāha ʼIllā Huwa Al-ʿAzīzu Al-Ĥakīmu (ʼāli ʿImrān: 18).

ʼInna Ad-Dīna ʿInda Allāhi Al-ʼIslāmu Wa Mā Akhtalafa Al-Ladhīna ʼŪtū Al-Kitāba ʼIllā Min Baʿdi Mā Jāʼahumu Al-ʿIlmu Baghyāan Baynahum Wa Man Yakfur Biʼāyāti Allāhi Faʼinna Allāha Sarīʿu Al-Ĥisābi (ʼāli ʿImrān: 19).

Faʼin Ĥājjūka Faqul ʼAslamtu Wajhiya Lillāhi Wa Mani Attabaʿani Wa Qul Lilladhīna ʼŪtū Al-Kitāba Wa Al-ʼUmmīyīna ʼAʼaslamtum Faʼin ʼAslamū Faqadi Ahtadaw Wa ʼIn Tawallaw Faʼinnamā ʿAlayka Al-Balāghu Wa Allāhu Başīrun Bil-ʿIbādi (ʼāli ʿImrān: 20).

ʼInna Al-Ladhīna Yakfurūna Biʼāyāti Allāhi Wa Yaqtulūna An-Nabīyīna Bighayri Ĥaqqin Wa Yaqtulūna Al-Ladhīna Yaʼmurūna Bil-Qisţi Mina An-Nāsi Fabashshirhum Biʿadhābin ʼAlīmin (ʼāli ʿImrān: 21).

ʼŪlāʼika Al-Ladhīna Ĥabiţat ʼAʿmāluhum Fī Ad-Dunyā Wa Al-ʼĀkhirati Wa Mā Lahum Min Nāşirīna (ʼāli ʿImrān: 22).

ʼAlam Tara ʼIlá Al-Ladhīna ʼŪtū Naşībāan Mina Al-Kitābi Yudʿawna ʼIlá Kitābi Allāhi Liyaĥkuma Baynahum Thumma Yatawallá Farīqun Minhum Wa Hum Muʿriđūna (ʼāli ʿImrān: 23).

Dhālika Biʼannahum Qālū Lan Tamassanā An-Nāru ʼIllā ʼAyyāmāan Maʿdūdātin Wa Gharrahum Fī Dīnihim Mā Kānū Yaftarūna (ʼāli ʿImrān: 24).

Fakayfa ʼIdhā Jamaʿnāhum Liyawmin Lā Rayba Fīhi Wa Wuffiyat Kullu Nafsin Mā Kasabat Wa Hum Lā Yužlamūna (ʼāli ʿImrān: 25).

Quli Al-Lahumma Mālika Al-Mulki Tuʼutī Al-Mulka Man Tashāʼu Wa Tanziʿu Al-Mulka Mimman Tashāʼu Wa Tuʿizzu Man Tashāʼu Wa Tudhillu Man Tashāʼu Biyadika Al-Khayru ʼInnaka ʿAlá Kulli Shayʼin Qadīrun (ʼāli ʿImrān: 26).

Tūliju Al-Layla Fī An-Nahāri Wa Tūliju An-Nahāra Fī Al-Layli Wa Tukhriju Al-Ĥayya Mina Al-Mayyiti Wa Tukhriju Al-Mayyita Mina Al-Ĥayyi Wa Tarzuqu Man Tashāʼu Bighayri Ĥisābin (ʼāli ʿImrān: 27).

Lā Yattakhidhi Al-Muʼuminūna Al-Kāfirīna ʼAwliyāʼa Min Dūni Al-Muʼuminīna Wa Man Yafʿal Dhālika Falaysa Mina Allāhi Fī Shayʼin ʼIllā ʼAn Tattaqū Minhum Tuqāatan Wa Yuĥadhdhirukumu Allāhu Nafsahu Wa ʼIlá Allāhi Al-Maşīru (ʼāli ʿImrān: 28).

Qul ʼIn Tukhfū Mā Fī Şudūrikum ʼAw Tubdūhu Yaʿlamhu Allāhu Wa Yaʿlamu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-ʼArđi Wa Allāhu ʿAlá Kulli Shayʼin Qadīrun (ʼāli ʿImrān: 29).

Yawma Tajidu Kullu Nafsin Mā ʿAmilat Min Khayrin Muĥđarāan Wa Mā ʿAmilat Min Sūʼin Tawaddu Law ʼAnna Baynahā Wa Baynahu ʼAmadāan Baʿīdāan Wa Yuĥadhdhirukumu Allāhu Nafsahu Wa Allāhu Raʼūfun Bil-ʿIbādi (ʼāli ʿImrān: 30).

Qul ʼIn Kuntum Tuĥibbūna Allāha Fa Attabiʿūnī Yuĥbibkumu Allāhu Wa Yaghfir Lakum Dhunūbakum Wa Allāhu Ghafūrun Raĥīmun (ʼāli ʿImrān: 31).

Qul ʼAţīʿū Allāha Wa Ar-Rasūla Faʼin Tawallaw Faʼinna Allāha Lā Yuĥibbu Al-Kāfirīna (ʼāli ʿImrān: 32).

ʼInna Allāha Aşţafá ʼĀdama Wa Nūĥāan Wa ʼĀla ʼIbrāhīma Wa ʼĀla ʿImrān ʿAlá Al-ʿĀlamīna (ʼāli ʿImrān: 33).

Dhurrīyatan Baʿđuhā Min Baʿđin Wa Allāhu Samīʿun ʿAlīmun (ʼāli ʿImrān: 34).

ʼIdh Qālati Amraʼatu ʿImrāna Rabbi ʼInnī Nadhartu Laka Mā Fī Baţnī Muĥarrarāan Fataqabbal Minnī ʼInnaka ʼAnta As-Samīʿu Al-ʿAlīmu (ʼāli ʿImrān: 35).

Falammā Wađaʿat/hā Qālat Rabbi ʼInnī Wađaʿtuhā ʼUnthá Wa Allāhu ʼAʿlamu Bimā Wađaʿat Wa Laysa Adh-Dhakaru Kālʼunthá Wa ʼInnī Sammaytuhā Maryama Wa ʼInnī ʼUʿīdhuhā Bika Wa Dhurrīyatahā Mina Ash-Shayţāni Ar-Rajīmi (ʼāli ʿImrān: 36).

Fataqabbalahā Rabbuhā Biqabūlin Ĥasanin Wa ʼAnbatahā Nabātāan Ĥasanāan Wa Kaffalahā Zakarīyā Kullamā Dakhala ʿAlayhā Zakarīyā Al-Miĥrāba Wajada ʿIndahā Rizqāan Qāla Yā Maryamu ʼAnná Laki Hādhā Qālat Huwa Min ʿIndi Allāhi ʼInna Allāha Yarzuqu Man Yashāʼu Bighayri Ĥisābin (ʼāli ʿImrān: 37).

Hunālika Daʿā Zakarīyā Rabbahu Qāla Rabbi Hab Lī Min Ladunka Dhurrīyatan Ţayyibatan ʼInnaka Samīʿu Ad-Duʿāʼi (ʼāli ʿImrān: 38).

Fanādat/hu Al-Malāʼikatu Wa Huwa Qāʼimun Yuşallī Fī Al-Miĥrābi ʼAnna Allāha Yubashshiruka Biyaĥyá Muşaddiqāan Bikalimatin Mina Allāhi Wa Sayyidāan Wa Ĥaşūrāan Wa Nabīyāan Mina Aş-Şāliĥīna (ʼāli ʿImrān: 39).

Qāla Rabbi ʼAnná Yakūnu Lī Ghulāmun Wa Qad Balaghaniya Al-Kibaru Wa Amraʼatī ʿĀqirun Qāla Kadhālika Allāhu Yafʿalu Mā Yashāʼu (ʼāli ʿImrān: 40).

Qāla Rabbi Ajʿal Lī ʼĀyatan Qāla ʼĀyatuka ʼAllā Tukallima An-Nāsa Thalāthata ʼAyyāmin ʼIllā Ramzāan Wa Adhkur Rabbaka Kathīrāan Wa Sabbiĥ Bil-ʿAshīyi Wa Al-ʼIbkāri (ʼāli ʿImrān: 41).

Wa ʼIdh Qālati Al-Malāʼikatu Yā Maryamu ʼInna Allāha Aşţafāki Wa Ţahharaki Wa Aşţafāki ʿAlá Nisāʼi Al-ʿĀlamīna (ʼāli ʿImrān: 42).

Yā Maryamu Aqnutī Lirabbiki Wa Asjudī Wa Arkaʿī Maʿa Ar-Rākiʿīna (ʼāli ʿImrān: 43).

Dhālika Min ʼNbāʼi Al-Ghaybi Nūĥīhi ʼIlayka Wa Mā Kunta Ladayhim ʼIdh Yulqūna ʼAqlāmahum ʼAyyuhum Yakfulu Maryama Wa Mā Kunta Ladayhim ʼIdh Yakhtaşimūna (ʼāli ʿImrān: 44).

ʼIdh Qālati Al-Malāʼikatu Yā Maryamu ʼInna Allāha Yubashshiruki Bikalimatin Minhu Asmuhu Al-Masīĥu ʿĪsá Abnu Maryama Wajīhāan Fī Ad-Dunyā Wa Al-ʼĀkhirati Wa Mina Al-Muqarrabīna (ʼāli ʿImrān: 45).

Wa Yukallimu An-Nāsa Fī Al-Mahdi Wa Kahlāan Wa Mina Aş-Şāliĥīna (ʼāli ʿImrān: 46).

Qālat Rabbi ʼAnná Yakūnu Lī Waladun Wa Lam Yamsasnī Basharun Qāla Kadhāliki Allāhu Yakhluqu Mā Yashāʼu ʼIdhā Qađá ʼAmrāan Faʼinnamā Yaqūlu Lahu Kun Fayakūnu (ʼāli ʿImrān: 47).

Wa Yuʿallimuhu Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa At-Tawrāata Wa Al-ʼInjīla (ʼāli ʿImrān: 48).

Wa Rasūlāan ʼIlá Banī ʼIsrāʼīla ʼAnnī Qad Jiʼtukum Biʼāyatin Min Rabbikum ʼAnnī ʼAkhluqu Lakum Mina Aţ-Ţīni Kahayʼati Aţ-Ţayri Faʼanfukhu Fīhi Fayakūnu Ţayrāan Biʼidhni Allāhi Wa ʼUbriʼu Al-ʼAkmaha Wa Al-ʼAbraşa Wa ʼUĥyi Al-Mawtá Biʼidhni Allāhi Wa ʼUnabbiʼukum Bimā Taʼkulūna Wa Mā Taddakhirūna Fī Buyūtikum ʼInna Fī Dhālika Laʼāyatan Lakum ʼIn Kuntum Muʼuminyna (ʼāli ʿImrān: 49).

Wa Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayya Mina At-Tawrāati Wa Liʼuĥilla Lakum Baʿđa Al-Ladhī Ĥurrima ʿAlaykum Wa Jiʼtukum Biʼāyatin Min Rabbikum Fa Attaqū Allāha Wa ʼAţīʿūni (ʼāli ʿImrān: 50).

ʼInna Allāha Rabbī Wa Rabbukum Fāʿbudūhu Hādhā Şirāţun Mustaqīmun (ʼāli ʿImrān: 51).

Falammā ʼAĥassa ʿĪsá Minhumu Al-Kufra Qāla Man ʼAnşārī ʼIlá Allāhi Qāla Al-Ĥawārīyūna Naĥnu ʼAnşāru Allāhi ʼĀmannā Billāhi Wa Ash/had Biʼannā Muslimūna (ʼāli ʿImrān: 52).

Rabbanā ʼĀmannā Bimā ʼAnzalta Wa Attabaʿnā Ar-Rasūla Fāktubnā Maʿa Ash-Shāhidīna (ʼāli ʿImrān: 53).

Wa Makarū Wa Makara Allāhu Wa Allāhu Khayru Al-Mākirīna (ʼāli ʿImrān: 54).

ʼIdh Qāla Allāhu Yā ʿĪsá ʼInnī Mutawaffīka Wa Rāfiʿuka ʼIlayya Wa Muţahhiruka Mina Al-Ladhīna Kafarū Wa Jāʿilu Al-Ladhīna Attabaʿūka Fawqa Al-Ladhīna Kafarū ʼIlá Yawmi Al-Qiyā Mati Thumma ʼIlayya Marjiʿukum Faʼaĥkumu Baynakum Fīmā Kuntum Fīhi Takhtalifūna (ʼāli ʿImrān: 55).

Faʼammā Al-Ladhīna Kafarū Faʼuʿadhdhibuhum ʿAdhābāan Shadīdāan Fī Ad-Dunyā Wa Al-ʼĀkhirati Wa Mā Lahum Min Nāşirīna (ʼāli ʿImrān: 56).

Wa ʼAmmā Al-Ladhīna ʼĀmanū Wa ʿAmilū Aş-Şāliĥāti Fayuwaffīhim ʼUjūrahum Wa Allāhu Lā Yuĥibbu Až-Žālimīna (ʼāli ʿImrān: 57).

Dhālika Natlūhu ʿAlayka Mina Al-ʼĀyāti Wa Adh-Dhikri Al-Ĥakīmi (ʼāli ʿImrān: 58).

ʼInna Mathala ʿĪsá ʿInda Allāhi Kamathali ʼĀdama Khalaqahu Min Turābin Thumma Qāla Lahu Kun Fayakūnu (ʼāli ʿImrān: 59).

Al-Ĥaqqu Min Rabbika Falā Takun Mina Al-Mumtarīna (ʼāli ʿImrān: 60).

Faman Ĥājjaka Fīhi Min Baʿdi Mā Jāʼaka Mina Al-ʿIlmi Faqul Taʿālaw Nadʿu ʼAbnāʼanā Wa ʼAbnāʼakum Wa Nisāʼanā Wa Nisāʼakum Wa ʼAnfusanā Wa ʼAnfusakum Thumma Nabtahil Fanajʿal Laʿnata Allāhi ʿAlá Al-Kādhibīna (ʼāli ʿImrān: 61).

ʼInna Hādhā Lahuwa Al-Qaşaşu Al-Ĥaqqu Wa Mā Min ʼIlahin ʼIllā Allāhu Wa ʼInna Allāha Lahuwa Al-ʿAzīzu Al-Ĥakīmu (ʼāli ʿImrān: 62).

Faʼin Tawallaw Faʼinna Allāha ʿAlīmun Bil-Mufsidīna (ʼāli ʿImrān: 63).

Qul Yā ʼAhla Al-Kitābi Taʿālaw ʼIlá Kalimatin Sawāʼin Baynanā Wa Baynakum ʼAllā Naʿbuda ʼIllā Allāha Wa Lā Nushrika Bihi Shayʼāan Wa Lā Yattakhidha Baʿđunā Baʿđāan ʼArbābāan Min Dūni Allāhi Faʼin Tawallaw Faqūlū Ash/hadū Biʼannā Muslimūna (ʼāli ʿImrān: 64).

Yā ʼAhla Al-Kitābi Lima Tuĥājjūna Fī ʼIbrāhīma Wa Mā ʼUnzilati At-Tawrāatu Wa Al-ʼInjīlu ʼIllā Min Baʿdihi ʼAfalā Taʿqilūna (ʼāli ʿImrān: 65).

Hāʼantum Hāʼuulāʼ Ĥājajtum Fīmā Lakum Bihi ʿIlmun Falima Tuĥājjūna Fīmā Laysa Lakum Bihi ʿIlmun Wa Allāhu Yaʿlamu Wa ʼAntum Lā Taʿlamūna (ʼāli ʿImrān: 66).

Mā Kāna ʼIbrāhīmu Yahūdīyāan Wa Lā Naşrānīyāan Wa Lakin Kāna Ĥanīfāan Muslimāan Wa Mā Kāna Mina Al-Mushrikīna (ʼāli ʿImrān: 67).

ʼInna ʼAwlá An-Nāsi Biʼibrāhīma Lalladhīna Attabaʿūhu Wa Hadhā An-Nabīyu Wa Al-Ladhīna ʼĀmanū Wa Allāhu Wa Līyu Al-Muʼuminīna (ʼāli ʿImrān: 68).

Waddat Ţāʼifatun Min ʼAhli Al-Kitābi Law Yuđillūnakum Wa Mā Yuđillūna ʼIllā ʼAnfusahum Wa Mā Yashʿurūn (ʼāli ʿImrān: 69).

Yā ʼAhla Al-Kitābi Lima Takfurūna Biʼāyāti Allāhi Wa ʼAntum Tash/hadūna (ʼāli ʿImrān: 70).

Yā ʼAhla Al-Kitābi Lima Talbisūna Al-Ĥaqqa Bil-Bāţili Wa Taktumūna Al-Ĥaqqa Wa ʼAntum Taʿlamūna (ʼāli ʿImrān: 71).

Wa Qālat Ţāʼifatun Min ʼAhli Al-Kitābi ʼĀminū Bial-Ladhī ʼUnzila ʿAlá Al-Ladhīna ʼĀmanū Wajha An-Nahāri Wa Akfurū ʼĀkhirahu Laʿallahum Yarjiʿūna (ʼāli ʿImrān: 72).

Wa Lā Tuʼuminū ʼIllā Liman Tabiʿa Dīnakum Qul ʼInna Al-Hudá Hudá Allāhi ʼAn Yuʼutá ʼAĥadun Mithla Mā ʼŪtītum ʼAw Yuĥājjūkum ʿInda Rabbikum Qul ʼInna Al-Fađla Biyadi Allāhi Yuʼutīhi Man Yashāʼu Wa Allāhu Wāsiʿun ʿAlīmun (ʼāli ʿImrān: 73).

Yakhtaşşu Biraĥmatihi Man Yashāʼu Wa Allāhu Dhū Al-Fađli Al-ʿAžīmi (ʼāli ʿImrān: 74).

Wa Min ʼAhli Al-Kitābi Man ʼIn Taʼmanhu Biqinţārin Yuʼuaddihi ʼIlayka Wa Minhum Man ʼIn Taʼmanhu Bidīnārin Lā Yuʼuaddihi ʼIlayka ʼIllā Mā Dumta ʿAlayhi Qāʼimāan Dhālika Biʼannahum Qālū Laysa ʿAlaynā Fī Al-ʼUmmīyīna Sabīlun Wa Yaqūlūna ʿAlá Allāhi Al-Kadhiba Wa Hum Yaʿlamūna (ʼāli ʿImrān: 75).

Balá Man ʼAwfá Biʿahdihi Wa Attaqá Faʼinna Allāha Yuĥibbu Al-Muttaqīna (ʼāli ʿImrān: 76).

ʼInna Al-Ladhīna Yashtarūna Biʿahdi Allāhi Wa ʼAymānihim Thamanāan Qalīlāan ʼŪlāʼika Lā Khalāqa Lahum Fī Al-ʼĀkhirati Wa Lā Yukallimuhumu Allāhu Wa Lā Yanžuru ʼIlayhim Yawma Al-Qiyāmati Wa Lā Yuzakkīhim Wa Lahum ʿAdhābun ʼAlīmun (ʼāli ʿImrān: 77).

Wa ʼInna Minhum Lafarīqāan Yalwūna ʼAlsinatahum Bil-Kitābi Litaĥsabūhu Mina Al-Kitābi Wa Mā Huwa Mina Al-Kitābi Wa Yaqūlūna Huwa Min ʿIndi Allāhi Wa Mā Huwa Min ʿIndi Allāhi Wa Yaqūlūna ʿAlá Allāhi Al-Kadhiba Wa Hum Yaʿlamūna (ʼāli ʿImrān: 78).

Mā Kāna Libasharin ʼAn Yuʼutiyahu Allāhu Al-Kitāba Wa Al-Ĥukma Wa An-Nubūwata Thumma Yaqūla Lilnnāsi Kūnū ʿIbādāan Lī Min Dūni Allāhi Wa Lakin Kūnū Rabbānīyīna Bimā Kuntum Tuʿallimūna Al-Kitāba Wa Bimā Kuntum Tadrusūna (ʼāli ʿImrān: 79).

Wa Lā Yaʼmurakum ʼAn Tattakhidhū Al-Malāʼikata Wa An-Nabīyīna ʼArbābāan ʼAyaʼmurukum Bil-Kufri Baʿda ʼIdh ʼAntum Muslimūna (ʼāli ʿImrān: 80).

Wa ʼIdh ʼAkhadha Allāhu Mīthāqa An-Nabīyīna Lamā ʼĀtaytukum Min Kitābin Wa Ĥikmatin Thumma Jāʼakum Rasūlun Muşaddiqun Limā Maʿakum Latuʼuminunna Bihi Wa Latanşurunnahu Qāla ʼAʼaqrartum Wa ʼAkhadhtum ʿAlá Dhālikum ʼIşrī Qālū ʼAqrarnā Qāla Fāsh/hadū Wa ʼAnā Maʿakum Mina Ash-Shāhidīna (ʼāli ʿImrān: 81).

Faman Tawallá Baʿda Dhālika Faʼūlāʼika Humu Al-Fāsiqūna (ʼāli ʿImrān: 82).

ʼAfaghayra Dīni Allāhi Yabghūna Wa Lahu ʼAslama Man Fī As-Samāwāti Wa Al-ʼArđi Ţawʿāan Wa Karhāan Wa ʼIlayhi Yurjaʿūna (ʼāli ʿImrān: 83).

Qul ʼĀmannā Billāhi Wa Mā ʼUnzila ʿAlaynā Wa Mā ʼUnzila ʿAlá ʼIbrāhīma Wa ʼIsmāʿīla Wa ʼIsĥāqa Wa Yaʿqūba Wa Al-ʼAsbāţi Wa Mā ʼŪtiya Mūsá Wa ʿĪsá Wa An-Nabīyūna Min Rabbihim Lā Nufarriqu Bayna ʼAĥadin Minhum Wa Naĥnu Lahu Muslimūna (ʼāli ʿImrān: 84).

Wa Man Yabtaghi Ghayra Al-ʼIslāmi Dīnāan Falan Yuqbala Minhu Wa Huwa Fī Al-ʼĀkhirati Mina Al-Khāsirīna (ʼāli ʿImrān: 85).

Kayfa Yahdī Allāhu Qawmāan Kafarū Baʿda ʼĪmānihim Wa Shahidū ʼAnna Ar-Rasūla Ĥaqqun Wa Jāʼahumu Al-Bayyinātu Wa Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna (ʼāli ʿImrān: 86).

ʼŪlāʼika Jazāʼuuhum ʼAnna ʿAlayhim Laʿnata Allāhi Wa Al-Malāʼikati Wa An-Nāsi ʼAjmaʿīna (ʼāli ʿImrān: 87).

Khālidīna Fīhā Lā Yukhaffafu ʿAnhumu Al-ʿAdhābu Wa Lā Hum Yunžarūna (ʼāli ʿImrān: 88).

ʼIllā Al-Ladhīna Tābū Min Baʿdi Dhālika Wa ʼAşlaĥū Faʼinna Allāha Ghafūrun Raĥīmun (ʼāli ʿImrān: 89).

ʼInna Al-Ladhīna Kafarū Baʿda ʼĪmānihim Thumma Azdādū Kufrāan Lan Tuqbala Tawbatuhum Wa ʼŪlāʼika Humu Ađ-Đāllūna (ʼāli ʿImrān: 90).

ʼInna Al-Ladhīna Kafarū Wa Mātū Wa Hum Kuffārun Falan Yuqbala Min ʼAĥadihim Milʼu Al-ʼArđi Dhahabāan Wa Law Aftadá Bihi ʼŪlāʼika Lahum ʿAdhābun ʼAlīmun Wa Mā Lahum Min Nāşirīna (ʼāli ʿImrān: 91).

Lan Tanālū Al-Birra Ĥattá Tunfiqū Mimmā Tuĥibbūna Wa Mā Tunfiqū Min Shayʼin Faʼinna Allāha Bihi ʿAlīmun (ʼāli ʿImrān: 92).

Kullu Aţ-Ţaʿāmi Kāna Ĥillāan Libanī ʼIsrāʼīla ʼIllā Mā Ĥarrama ʼIsrāʼīlu ʿAlá Nafsihi Min Qabli ʼAn Tunazzala At-Tawrāatu Qul Faʼtū Bit-Tawrāati Fātlūhā ʼIn Kuntum Şādiqīna (ʼāli ʿImrān: 93).

Famani Aftará ʿAlá Allāhi Al-Kadhiba Min Baʿdi Dhālika Faʼūlāʼika Humu Až-Žālimūna (ʼāli ʿImrān: 94).

Qul Şadaqa Allāhu Fa Attabiʿū Millata ʼIbrāhīma Ĥanīfāan Wa Mā Kāna Mina Al-Mushrikīna (ʼāli ʿImrān: 95).

ʼInna ʼAwwala Baytin Wuđiʿa Lilnnāsi Lalladhī Bibakkata Mubārakāan Wa Hudan Lilʿālamīna (ʼāli ʿImrān: 96).

Fīhi ʼĀyātun Bayyinātun Maqāmu ʼIbrāhīma Wa Man Dakhalahu Kāna ʼĀmināan Wa Lillahi ʿAlá An-Nāsi Ĥijju Al-Bayti Mani Astaţāʿa ʼIlayhi Sabīlāan Wa Man Kafara Faʼinna Allāha Ghanīyun ʿAni Al-ʿĀlamīna (ʼāli ʿImrān: 97).

Qul Yā ʼAhla Al-Kitābi Lima Takfurūna Biʼāyāti Allāhi Wa Allāhu Shahīdun ʿAlá Mā Taʿmalūna (ʼāli ʿImrān: 98).

Qul Yā ʼAhla Al-Kitābi Lima Taşuddūna ʿAn Sabīli Allāhi Man ʼĀmana Tabghūnahā ʿIwajāan Wa ʼAntum Shuhadāʼu Wa Mā Allāhu Bighāfilin ʿAmmā Taʿmalūna (ʼāli ʿImrān: 99).

Yā ʼAyyuhā Al-Ladhīna ʼĀmanū ʼIn Tuţīʿū Farīqāan Mina Al-Ladhīna ʼŪtū Al-Kitāba Yaruddūkum Baʿda ʼĪmānikum Kāfirīna (ʼāli ʿImrān: 100).

Wa Kayfa Takfurūna Wa ʼAntum Tutlá ʿAlaykum ʼĀyātu Allāhi Wa Fīkum Rasūluhu Wa Man Yaʿtaşim Billāhi Faqad Hudiya ʼIlá Şirāţin Mustaqīmin (ʼāli ʿImrān: 101).

Yā ʼAyyuhā Al-Ladhīna ʼĀmanū Attaqū Allāha Ĥaqqa Tuqātihi Wa Lā Tamūtunna ʼIllā Wa ʼAntum Muslimūna (ʼāli ʿImrān: 102).

Wa Aʿtaşimū Biĥabli Allāhi Jamīʿāan Wa Lā Tafarraqū Wa Adhkurū Niʿmata Allāhi ʿAlaykum ʼIdh Kuntum ʼAʿdāʼan Faʼallafa Bayna Qulūbikum Faʼaşbaĥtum Biniʿmatihi ʼIkhwānāan Wa Kuntum ʿAlá Shafā Ĥufratin Mina An-Nāri Faʼanqadhakum Minhā Kadhālika Yubayyinu Allāhu Lakum ʼĀyātihi Laʿallakum Tahtadūna (ʼāli ʿImrān: 103).

Wa Ltakun Minkum ʼUmmatun Yadʿūna ʼIlá Al-Khayri Wa Yaʼmurūna Bil-Maʿrūfi Wa Yanhawna ʿAni Al-Munkari Wa ʼŪlāʼika Humu Al-Mufliĥūna (ʼāli ʿImrān: 104).

Wa Lā Takūnū Kālladhīna Tafarraqū Wa Akhtalafū Min Baʿdi Mā Jāʼahumu Al-Bayyinātu Wa ʼŪlāʼika Lahum ʿAdhābun ʿAžīmun (ʼāli ʿImrān: 105).

Yawma Tabyađđu Wujūhun Wa Taswaddu Wujūhun Faʼammā Al-Ladhīna Aswaddat Wujūhuhum ʼAkafartum Baʿda ʼĪmānikum Fadhūqū Al-ʿAdhāba Bimā Kuntum Takfurūna (ʼāli ʿImrān: 106).

Wa ʼAmmā Al-Ladhīna Abyađđat Wujūhuhum Fafī Raĥmati Allāhi Hum Fīhā Khālidūna (ʼāli ʿImrān: 107).

Tilka ʼĀyātu Allāhi Natlūhā ʿAlayka Bil-Ĥaqqi Wa Mā Allāhu Yurīdu Žulmāan Lilʿālamīna (ʼāli ʿImrān: 108).

Wa Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-ʼArđi Wa ʼIlá Allāhi Turjaʿu Al-ʼUmūru (ʼāli ʿImrān: 109).

Kuntum Khayra ʼUmmatin ʼUkhrijat Lilnnāsi Taʼmurūna Bil-Maʿrūfi Wa Tanhawna ʿAni Al-Munkari Wa Tuʼuminūna Billāhi Wa Law ʼĀmana ʼAhlu Al-Kitābi Lakāna Khayrāan Lahum Minhumu Al-Muʼuminūna Wa ʼAktharuhumu Al-Fāsiqūna (ʼāli ʿImrān: 110).

Lan Yađurrūkum ʼIllā ʼAdhan Wa ʼIn Yuqātilūkum Yuwallūkumu Al-ʼAdbāra Thumma Lā Yunşarūna (ʼāli ʿImrān: 111).

Đuribat ʿAlayhimu Adh-Dhillatu ʼAyna Mā Thuqifū ʼIllā Biĥablin Mina Allāhi Wa Ĥablin Mina An-Nāsi Wa Bāʼū Bighađabin Mina Allāhi Wa Đuribat ʿAlayhimu Al-Maskanatu Dhālika Biʼannahum Kānū Yakfurūna Biʼāyāti Allāhi Wa Yaqtulūna Al-ʼAnbiyāʼa Bighayri Ĥaqqin Dhālika Bimā ʿAşaw Wa Kānū Yaʿtadūna (ʼāli ʿImrān: 112).

Laysū Sawāʼan Min ʼAhli Al-Kitābi ʼUmmatun Qāʼimatun Yatlūna ʼĀyāti Allāhi ʼĀnāʼa Al-Layli Wa Hum Yasjudūna (ʼāli ʿImrān: 113).

Yuʼuminūna Billāhi Wa Al-Yawmi Al-ʼĀkhiri Wa Yaʼmurūna Bil-Maʿrūfi Wa Yanhawna ʿAni Al-Munkari Wa Yusāriʿūna Fī Al-Khayrāti Wa ʼŪlāʼika Mina Aş-Şāliĥīna (ʼāli ʿImrān: 114).

Wa Mā Yafʿalū Min Khayrin Falan Yukfarūhu Wa Allāhu ʿAlīmun Bil-Muttaqīna (ʼāli ʿImrān: 115).

ʼInna Al-Ladhīna Kafarū Lan Tughniya ʿAnhum ʼAmwāluhum Wa Lā ʼAwlāduhum Mina Allāhi Shayʼāan Wa ʼŪlāʼika ʼAşĥābu An-Nāri Hum Fīhā Khālidūna (ʼāli ʿImrān: 116).

Mathalu Mā Yunfiqūna Fī Hadhihi Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Kamathali Rīĥin Fīhā Şirrun ʼAşābat Ĥartha Qawmin Žalamū ʼAnfusahum Faʼahlakat/hu Wa Mā Žalamahumu Allāhu Wa Lakin ʼAnfusahum Yažlimūna (ʼāli ʿImrān: 117).

Yā ʼAyyuhā Al-Ladhīna ʼĀmanū Lā Tattakhidhū Biţānatan Min Dūnikum Lā Yaʼlūnakum Khabālāan Wa Ddū Mā ʿAnittum Qad Badati Al-Baghđāʼu Min ʼAfwāhihim Wa Mā Tukhfī Şudūruhum ʼAkbaru Qad Bayyannā Lakumu Al-ʼĀyāti ʼIn Kuntum Taʿqilūna (ʼāli ʿImrān: 118).

Hāʼantum ʼŪlāʼi Tuĥibbūnahum Wa Lā Yuĥibbūnakum Wa Tuʼuminūna Bil-Kitābi Kullihi Wa ʼIdhā Laqūkum Qālū ʼĀmannā Wa ʼIdhā Khalaw ʿAđđū ʿAlaykumu Al-ʼAnāmila Mina Al-Ghayži Qul Mūtū Bighayžikum ʼInna Allāha ʿAlīmun Bidhāti Aş-Şudūri (ʼāli ʿImrān: 119).

ʼIn Tamsaskum Ĥasanatun Tasuʼuhum Wa ʼIn Tuşibkum Sayyiʼatun Yafraĥū Bihā Wa ʼIn Taşbirū Wa Tattaqū Lā Yađurrukum Kayduhum Shayʼāan ʼInna Allāha Bimā Yaʿmalūna Muĥīţun (ʼāli ʿImrān: 120).

Wa ʼIdh Ghadawta Min ʼAhlika Tubawwiʼu Al-Muʼuminīna Maqāʿida Lilqitāli Wa Allāhu Samīʿun ʿAlīmun (ʼāli ʿImrān: 121).

ʼIdh Hammat Ţāʼifatāni Minkum ʼAn Tafshalā Wa Allāhu Walīyuhumā Wa ʿAlá Allāhi Falyatawakkali Al-Muʼuminūna (ʼāli ʿImrān: 122).

Wa Laqad Naşarakumu Allāhu Bibadrin Wa ʼAntum ʼAdhillatun Fa Attaqū Allāha Laʿallakum Tashkurūna (ʼāli ʿImrān: 123).

ʼIdh Taqūlu Lilmuʼuminīna ʼAlan Yakfiyakum ʼAn Yumiddakum Rabbukum Bithalāthati ʼĀlāfin Mina Al-Malāʼikati Munzalīna (ʼāli ʿImrān: 124).

Balá ʼIn Taşbirū Wa Tattaqū Wa Yaʼtūkum Min Fawrihim Hādhā Yumdidkum Rabbukum Bikhamsati ʼĀlāfin Mina Al-Malāʼikati Musawwimīna (ʼāli ʿImrān: 125).

Wa Mā Jaʿalahu Allāhu ʼIllā Bushrá Lakum Wa Litaţmaʼinna Qulūbukum Bihi Wa Mā An-Naşru ʼIllā Min ʿIndi Allāhi Al-ʿAzīzi Al-Ĥakīmi (ʼāli ʿImrān: 126).

Liyaqţaʿa Ţarafāan Mina Al-Ladhīna Kafarū ʼAw Yakbitahum Fayanqalibū Khāʼibīna (ʼāli ʿImrān: 127).

Laysa Laka Mina Al-ʼAmri Shayʼun ʼAw Yatūba ʿAlayhim ʼAw Yuʿadhdhibahum Faʼinnahum Žālimūna (ʼāli ʿImrān: 128).

Wa Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-ʼArđi Yaghfiru Liman Yashāʼu Wa Yuʿadhdhibu Man Yashāʼu Wa Allāhu Ghafūrun Raĥīmun (ʼāli ʿImrān: 129).

Yā ʼAyyuhā Al-Ladhīna ʼĀmanū Lā Taʼkulū Ar-Ribā ʼAđʿāfāan Muđāʿafatan Wa Attaqū Allāha Laʿallakum Tufliĥūna (ʼāli ʿImrān: 130).

Wa Attaqū An-Nāra Allatī ʼUʿiddat Lilkāfirīna (ʼāli ʿImrān: 131).

Wa ʼAţīʿū Allāha Wa Ar-Rasūla Laʿallakum Turĥamūna (ʼāli ʿImrān: 132).

Wa Sāriʿū ʼIlá Maghfiratin Min Rabbikum Wa Jannatin ʿArđuhā As-Samāwātu Wa Al-ʼArđu ʼUʿiddat Lilmuttaqīna (ʼāli ʿImrān: 133).

Al-Ladhīna Yunfiqūna Fī As-Sarrāʼi Wa Ađ-Đarrāʼi Wa Al-Kāžimīna Al-Ghayža Wa Al-ʿĀfīna ʿAni An-Nāsi Wa Allāhu Yuĥibbu Al-Muĥsinīna (ʼāli ʿImrān: 134).

Wa Al-Ladhīna ʼIdhā Faʿalū Fāĥishatan ʼAw Žalamū ʼAnfusahum Dhakarū Allāha Fāstaghfarū Lidhunūbihim Wa Man Yaghfiru Adh-Dhunūba ʼIllā Allāhu Wa Lam Yuşirrū ʿAlá Mā Faʿalū Wa Hum Yaʿlamūna (ʼāli ʿImrān: 135).

ʼŪlāʼika Jazāʼuuhum Maghfiratun Min Rabbihim Wa Jannātun Tajrī Min Taĥtihā Al-ʼAnhāru Khālidīna Fīhā Wa Niʿma ʼAjru Al-ʿĀmilīna (ʼāli ʿImrān: 136).

Qad Khalat Min Qablikum Sunanun Fasīrū Fī Al-ʼArđi Fānžurū Kayfa Kāna ʿĀqibatu Al-Mukadhdhibīna (ʼāli ʿImrān: 137).

Hādhā Bayānun Lilnnāsi Wa Hudan Wa Mawʿižatun Lilmuttaqīna (ʼāli ʿImrān: 138).

Wa Lā Tahinū Wa Lā Taĥzanū Wa ʼAntumu Al-ʼAʿlawna ʼIn Kuntum Muʼuminīna (ʼāli ʿImrān: 139).

ʼIn Yamsaskum Qarĥun Faqad Massa Al-Qawma Qarĥun Mithluhu Wa Tilka Al-ʼAyyāmu Nudāwiluhā Bayna An-Nāsi Wa Liyaʿlama Allāhu Al-Ladhīna ʼĀmanū Wa Yattakhidha Minkum Shuhadāʼa Wa Allāhu Lā Yuĥibbu Až-Žālimīna (ʼāli ʿImrān: 140).

Wa Liyumaĥĥişa Allāhu Al-Ladhīna ʼĀmanū Wa Yamĥaqa Al-Kāfirīna (ʼāli ʿImrān: 141).

ʼAm Ĥasibtum ʼAn Tadkhulū Al-Jannata Wa Lammā Yaʿlami Allāhu Al-Ladhīna Jāhadū Minkum Wa Yaʿlama Aş-Şābirīna (ʼāli ʿImrān: 142).

Wa Laqad Kuntum Tatamannawn Al-Mawta Min Qabli ʼAn Talqawhu Faqad Raʼaytumūhu Wa ʼAntum Tanžurūna (ʼāli ʿImrān: 143).

Wa Mā Muĥammadun ʼIllā Rasūlun Qad Khalat Min Qablihi Ar-Rusulu ʼAfaʼīn Māta ʼAw Qutila Anqalabtum ʿAlá ʼAʿqābikum Wa Man Yanqalib ʿAlá ʿAqibayhi Falan Yađurra Allāha Shayʼāan Wa Sayajzī Allāhu Ash-Shākirīna (ʼāli ʿImrān: 144).

Wa Mā Kāna Linafsin ʼAn Tamūta ʼIllā Biʼidhni Allāhi Kitābāan Muʼuajjalāan Wa Man Yurid Thawāba Ad-Dunyā Nuʼutihi Minhā Wa Man Yurid Thawāba Al-ʼĀkhirati Nuʼutihi Minhā Wa Sanajzī Ash-Shākirīna (ʼāli ʿImrān: 145).

Wa Kaʼayyin Min Nabīyin Qātala Maʿahu Ribbīyūna Kathīrun Famā Wahanū Limā ʼAşābahum Fī Sabīli Allāhi Wa Mā Đaʿufū Wa Mā Astakānū Wa Allāhu Yuĥibbu Aş-Şābirīna (ʼāli ʿImrān: 146).

Wa Mā Kāna Qawlahum ʼIllā ʼAn Qālū Rabbanā Aghfir Lanā Dhunūbanā Wa ʼIsrāfanā Fī ʼAmrinā Wa Thabbit ʼAqdāmanā Wa Anşurnā ʿAlá Al-Qawmi Al-Kāfirīna (ʼāli ʿImrān: 147).

Faʼātāhumu Allāhu Thawāba Ad-Dunyā Wa Ĥusna Thawābi Al-ʼĀkhirati Wa Allāhu Yuĥibbu Al-Muĥsinīna (ʼāli ʿImrān: 148).

Yā ʼAyyuhā Al-Ladhīna ʼĀmanū ʼIn Tuţīʿū Al-Ladhīna Kafarū Yaruddūkum ʿAlá ʼAʿqābikum Fatanqalibū Khāsirīna (ʼāli ʿImrān: 149).

Bali Allāhu Mawlākum Wa Huwa Khayru An-Nāşirīna (ʼāli ʿImrān: 150).

Sanulqī Fī Qulūbi Al-Ladhīna Kafarū Ar-Ruʿba Bimā ʼAshrakū Billāhi Mā Lam Yunazzil Bihi Sulţānāan Wa Maʼwāhumu An-Nāru Wa Biʼsa Mathwá Až-Žālimīna (ʼāli ʿImrān: 151).

Wa Laqad Şadaqakumu Allāhu Waʿdahu ʼIdh Taĥussūnahum Biʼidhnihi Ĥattá ʼIdhā Fashiltum Wa Tanāzaʿtum Fī Al-ʼAmri Wa ʿAşaytum Min Baʿdi Mā ʼArākum Mā Tuĥibbūna Minkum Man Yurīdu Ad-Dunyā Wa Minkum Man Yurīdu Al-ʼĀkhirata Thumma Şarafakum ʿAnhum Liyabtaliyakum Wa Laqad ʿAfā ʿAnkum Wa Allāhu Dhū Fađlin ʿAlá Al-Muʼuminīna (ʼāli ʿImrān: 152).

ʼIdh Tuşʿidūna Wa Lā Talwūna ʿAlá ʼAĥadin Wa Ar-Rasūlu Yadʿūkum Fī ʼUkhrākum Faʼathābakum Ghammāan Bighammin Likaylā Taĥzanū ʿAlá Mā Fātakum Wa Lā Mā ʼAşābakum Wa Allāhu Khabīrun Bimā Taʿmalūna (ʼāli ʿImrān: 153).

Thumma ʼAnzala ʿAlaykum Min Baʿdi Al-Ghammi ʼAmanatan Nuʿāsāan Yaghshá Ţāʼifatan Minkum Wa Ţāʼifatun Qad ʼAhammat/hum ʼAnfusuhum Yažunnūna Billāhi Ghayra Al-Ĥaqqi Žanna Al-Jāhilīyati Yaqūlūna Hal Lanā Mina Al-ʼAmri Min Shayʼin Qul ʼInna Al-ʼAmra Kullahu Lillāhi Yukhfūna Fī ʼAnfusihim Mā Lā Yubdūna Laka Yaqūlūna Law Kāna Lanā Mina Al-ʼAmri Shayʼun Mā Qutilnā Hāhunā Qul Law Kuntum Fī Buyūtikum Labaraza Al-Ladhīna Kutiba ʿAlayhimu Al-Qatlu ʼIlá Mađājiʿihim Wa Liyabtaliya Allāhu Mā Fī Şudūrikum Wa Liyumaĥĥişa Mā Fī Qulūbikum Wa Allāhu ʿAlīmun Bidhāti Aş-Şudūri (ʼāli ʿImrān: 154).

ʼInna Al-Ladhīna Tawallaw Minkum Yawma At-Taqá Al-Jamʿāni ʼInnamā Astazallahumu Ash-Shayţānu Bibaʿđi Mā Kasabū Wa Laqad ʿAfā Allāhu ʿAnhum ʼInna Allāha Ghafūrun Ĥalīmun (ʼāli ʿImrān: 155).

Yā ʼAyyuhā Al-Ladhīna ʼĀmanū Lā Takūnū Kālladhīna Kafarū Wa Qālū Liʼkhwānihim ʼIdhā Đarabū Fī Al-ʼArđi ʼAw Kānū Ghuzzan Law Kānū ʿIndanā Mā Mātū Wa Mā Qutilū Liyajʿala Allāhu Dhālika Ĥasratan Fī Qulūbihim Wa Allāhu Yuĥyī Wa Yumītu Wa Allāhu Bimā Taʿmalūna Başīrun (ʼāli ʿImrān: 156).

Wa Laʼin Qutiltum Fī Sabīli Allāhi ʼAw Muttum Lamaghfiratun Mina Allāhi Wa Raĥmatun Khayrun Mimmā Yajmaʿūna (ʼāli ʿImrān: 157).

Wa Laʼin Muttum ʼAw Qutiltum Laʼilá Allāhi Tuĥsharūna (ʼāli ʿImrān: 158).

Fabimā Raĥmatin Mina Allāhi Linta Lahum Wa Law Kunta Fažžāan Ghalīža Al-Qalbi Lānfađđū Min Ĥawlika Fāʿfu ʿAnhum Wa Astaghfir Lahum Wa Shāwirhum Fī Al-ʼAmri Faʼidhā ʿAzamta Fatawakkal ʿAlá Allāhi ʼInna Allāha Yuĥibbu Al-Mutawakkilīna (ʼāli ʿImrān: 159).

ʼIn Yanşurkumu Allāhu Falā Ghāliba Lakum Wa ʼIn Yakhdhulkum Faman Dhā Al-Ladhī Yanşurukum Min Baʿdihi Wa ʿAlá Allāhi Falyatawakkali Al-Muʼuminūna (ʼāli ʿImrān: 160).

Wa Mā Kāna Linabīyin ʼAn Yaghulla Wa Man Yaghlul Yaʼti Bimā Ghalla Yawma Al-Qiyāmati Thumma Tuwaffá Kullu Nafsin Mā Kasabat Wa Hum Lā Yužlamūna (ʼāli ʿImrān: 161).

ʼAfamani Attabaʿa Riđwāna Allāhi Kaman Bāʼa Bisakhaţin Mina Allāhi Wa Maʼwāhu Jahannamu Wa Biʼsa Al-Maşīru (ʼāli ʿImrān: 162).

Hum Darajātun ʿInda Allāhi Wa Allāhu Başīrun Bimā Yaʿmalūna (ʼāli ʿImrān: 163).

Laqad Manna Allāhu ʿAlá Al-Muʼuminīna ʼIdh Baʿatha Fīhim Rasūlāan Min ʼAnfusihim Yatlū ʿAlayhim ʼĀyātihi Wa Yuzakkīhim Wa Yuʿallimuhumu Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa ʼIn Kānū Min Qablu Lafī Đalālin Mubīnin (ʼāli ʿImrān: 164).

ʼAwalammā ʼAşābatkum Muşībatun Qad ʼAşabtum Mithlayhā Qultum ʼAnná Hādhā Qul Huwa Min ʿIndi ʼAnfusikum ʼInna Allāha ʿAlá Kulli Shayʼin Qadīrun (ʼāli ʿImrān: 165).

Wa Mā ʼAşābakum Yawma At-Taqá Al-Jamʿāni Fabiʼidhni Allāhi Wa Liyaʿlama Al-Muʼuminīna (ʼāli ʿImrān: 166).

Wa Liyaʿlama Al-Ladhīna Nāfaqū Wa Qīla Lahum Taʿālaw Qātilū Fī Sabīli Allāhi ʼAw Adfaʿū Qālū Law Naʿlamu Qitālāan Lāttabaʿnākum Hum Lilkufri Yawmaʼidhin ʼAqrabu Minhum Lilʼīmāni Yaqūlūna Biʼafwhihim Mā Laysa Fī Qulūbihim Wa Allāhu ʼAʿlamu Bimā Yaktumūna (ʼāli ʿImrān: 167).

Al-Ladhīna Qālū Liʼkhwānihim Wa Qaʿadū Law ʼAţāʿūnā Mā Qutilū Qul Fādraʼū ʿAn ʼAnfusikumu Al-Mawta ʼIn Kuntum Şādiqīna (ʼāli ʿImrān: 168).

Wa Lā Taĥsabanna Al-Ladhīna Qutilū Fī Sabīli Allāhi ʼAmwātāan Bal ʼAĥyāʼun ʿInda Rabbihim Yurzaqūna (ʼāli ʿImrān: 169).

Fariĥīna Bimā ʼĀtāhumu Allāhu Min Fađlihi Wa Yastabshirūna Bial-Ladhīna Lam Yalĥaqū Bihim Min Khalfihim ʼAllā Khawfun ʿAlayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna (ʼāli ʿImrān: 170).

Yastabshirūna Biniʿmatin Mina Allāhi Wa Fađlin Wa ʼAnna Allāha Lā Yuđīʿu ʼAjra Al-Muʼuminīna (ʼāli ʿImrān: 171).

Al-Ladhīna Astajābū Lillāhi Wa Ar-Rasūli Min Baʿdi Mā ʼAşābahumu Al-Qarĥu Lilladhīna ʼAĥsanū Minhum Wa Attaqaw ʼAjrun ʿAžīmun (ʼāli ʿImrān: 172).

Al-Ladhīna Qāla Lahumu An-Nāsu ʼInna An-Nāsa Qad Jamaʿū Lakum Fākhshawhum Fazādahum ʼĪmānāan Wa Qālū Ĥasbunā Allāhu Wa Niʿma Al-Wakīlu (ʼāli ʿImrān: 173).

Fānqalabū Biniʿmatin Mina Allāhi Wa Fađlin Lam Yamsas/hum Sūʼun Wa Attabaʿū Riđwāna Allāhi Wa Allāhu Dhū Fađlin ʿAžīmin (ʼāli ʿImrān: 174).

ʼInnamā Dhalikumu Ash-Shayţānu Yukhawwifu ʼAwliyāʼahu Falā Takhāfūhum Wa Khāfūni ʼIn Kuntum Muʼuminīna (ʼāli ʿImrān: 175).

Wa Lā Yaĥzunka Al-Ladhīna Yusāriʿūna Fī Al-Kufri ʼInnahum Lan Yađurrū Allāha Shayʼāan Yurīdu Allāhu ʼAllā Yajʿala Lahum Ĥažžāan Fī Al-ʼĀkhirati Wa Lahum ʿAdhābun ʿAžīmun (ʼāli ʿImrān: 176).

ʼInna Al-Ladhīna Ashtaraw Al-Kufra Bil-ʼĪmāni Lan Yađurrū Allāha Shayʼāan Wa Lahum ʿAdhābun ʼAlīmun (ʼāli ʿImrān: 177).

Wa Lā Yaĥsabanna Al-Ladhīna Kafarū ʼAnnamā Numlī Lahum Khayrun Liʼanfusihim ʼInnamā Numlī Lahum Liyazdādū ʼIthmāan Wa Lahum ʿAdhābun Muhīnun (ʼāli ʿImrān: 178).

Mā Kāna Allāhu Liyadhara Al-Muʼuminīna ʿAlá Mā ʼAntum ʿAlayhi Ĥattá Yamīza Al-Khabītha Mina Aţ-Ţayyibi Wa Mā Kāna Allāhu Liyuţliʿakum ʿAlá Al-Ghaybi Wa Lakinna Allāha Yajtabī Min Rusulihi Man Yashāʼu Faʼāminū Billāhi Wa Rusulihi Wa ʼIn Tuʼuminū Wa Tattaqū Falakum ʼAjrun ʿAžīmun (ʼāli ʿImrān: 179).

Wa Lā Yaĥsabanna Al-Ladhīna Yabkhalūna Bimā ʼĀtāhumu Allāhu Min Fađlihi Huwa Khayrāan Lahum Bal Huwa Sharrun Lahum Sayuţawwaqūna Mā Bakhilū Bihi Yawma Al-Qiyāmati Wa Lillahi Mīrāthu As-Samāwāti Wa Al-ʼArđi Wa Allāhu Bimā Taʿmalūna Khabīrun (ʼāli ʿImrān: 180).

Laqad Samiʿa Allāhu Qawla Al-Ladhīna Qālū ʼInna Allāha Faqīrun Wa Naĥnu ʼAghniyāʼu Sanaktubu Mā Qālū Wa Qatlahumu Al-ʼAnbiyāʼa Bighayri Ĥaqqin Wa Naqūlu Dhūqū ʿAdhāba Al-Ĥarīqi (ʼāli ʿImrān: 181).

Dhālika Bimā Qaddamat ʼAydīkum Wa ʼAnna Allāha Laysa Bižallāmin Lilʿabīdi (ʼāli ʿImrān: 182).

Al-Ladhīna Qālū ʼInna Allāha ʿAhida ʼIlaynā ʼAllā Nuʼumina Lirasūlin Ĥattá Yaʼtiyanā Biqurbānin Taʼkuluhu An-Nāru Qul Qad Jāʼakum Rusulun Min Qablī Bil-Bayyināti Wa Bial-Ladhī Qultum Falima Qataltumūhum ʼIn Kuntum Şādiqīna (ʼāli ʿImrān: 183).

Faʼin Kadhdhabūka Faqad Kudhdhiba Rusulun Min Qablika Jāʼū Bil-Bayyināti Wa Az-Zuburi Wa Al-Kitābi Al-Munīri (ʼāli ʿImrān: 184).

Kullu Nafsin Dhāʼiqatu Al-Mawti Wa ʼInnamā Tuwaffawna ʼUjūrakum Yawma Al-Qiyāmati Faman Zuĥziĥa ʿAni An-Nāri Wa ʼUdkhila Al-Jannata Faqad Fāza Wa Mā Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā ʼIllā Matāʿu Al-Ghurūri (ʼāli ʿImrān: 185).

Latublawunna Fī ʼAmwālikum Wa ʼAnfusikum Wa Latasmaʿunna Mina Al-Ladhīna ʼŪtū Al-Kitāba Min Qablikum Wa Mina Al-Ladhīna ʼAshrakū ʼAdhan Kathīrāan Wa ʼIn Taşbirū Wa Tattaqū Faʼinna Dhālika Min ʿAzmi Al-ʼUmūri (ʼāli ʿImrān: 186).

Wa ʼIdh ʼAkhadha Allāhu Mīthāqa Al-Ladhīna ʼŪtū Al-Kitāba Latubayyinunnahu Lilnnāsi Wa Lā Taktumūnahu Fanabadhūhu Warāʼa Žuhūrihim Wa Ashtaraw Bihi Thamanāan Qalīlāan Fabiʼsa Mā Yashtarūna (ʼāli ʿImrān: 187).

Lā Taĥsabanna Al-Ladhīna Yafraĥūna Bimā ʼAtaw Wa Yuĥibbūna ʼAn Yuĥmadū Bimā Lam Yafʿalū Falā Taĥsabannahum Bimafāzatin Mina Al-ʿAdhābi Wa Lahum ʿAdhābun ʼAlīmun (ʼāli ʿImrān: 188).

Wa Lillahi Mulku As-Samāwāti Wa Al-ʼArđi Wa Allāhu ʿAlá Kulli Shayʼin Qadīrun (ʼāli ʿImrān: 189).

ʼInna Fī Khalqi As-Samāwāti Wa Al-ʼArđi Wa Akhtilāfi Al-Layli Wa An-Nahāri Laʼāyātin Liʼwlī Al-ʼAlbābi (ʼāli ʿImrān: 190).

Al-Ladhīna Yadhkurūna Allāha Qiyāmāan Wa Quʿūdāan Wa ʿAlá Junūbihim Wa Yatafakkarūna Fī Khalqi As-Samāwāti Wa Al-ʼArđi Rabbanā Mā Khalaqta Hādhā Bāţilāan Subĥānaka Faqinā ʿAdhāba An-Nāri (ʼāli ʿImrān: 191).

Rabbanā ʼInnaka Man Tudkhili An-Nāra Faqad ʼAkhzaytahu Wa Mā Lilžžālimīna Min ʼAnşārin (ʼāli ʿImrān: 192).

Rabbanā ʼInnanā Samiʿnā Munādīāan Yunādī Lilʼīmāni ʼAn ʼĀminū Birabbikum Faʼāmannā Rabbanā Fāghfir Lanā Dhunūbanā Wa Kaffir ʿAnnā Sayyiʼātinā Wa Tawaffanā Maʿa Al-ʼAbrāri (ʼāli ʿImrān: 193).

Rabbanā Wa ʼĀtinā Mā Waʿadtanā ʿAlá Rusulika Wa Lā Tukhzinā Yawma Al-Qiyāmati ʼInnaka Lā Tukhlifu Al-Mīʿāda (ʼāli ʿImrān: 194).

Fāstajāba Lahum Rabbuhum ʼAnnī Lā ʼUđīʿu ʿAmala ʿĀmilin Minkum Min Dhakarin ʼAw ʼUnthá Baʿđukum Min Baʿđin Fa-Al-Ladhīna Hājarū Wa ʼUkhrijū Min Diyārihim Wa ʼŪdhū Fī Sabīlī Wa Qātalū Wa Qutilū Laʼukaffiranna ʿAnhum Sayyiʼātihim Wa Laʼudkhilannahum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-ʼAnhāru Thawābāan Min ʿIndi Allāhi Wa Allāhu ʿIndahu Ĥusnu Ath-Thawābi (ʼāli ʿImrān: 195).

Lā Yaghurrannaka Taqallubu Al-Ladhīna Kafarū Fī Al-Bilādi (ʼāli ʿImrān: 196).

Matāʿun Qalīlun Thumma Maʼwāhum Jahannamu Wa Biʼsa Al-Mihādu (ʼāli ʿImrān: 197).

Lakini Al-Ladhīna Attaqaw Rabbahum Lahum Jannātun Tajrī Min Taĥtihā Al-ʼAnhāru Khālidīna Fīhā Nuzulāan Min ʿIndi Allāhi Wa Mā ʿInda Allāhi Khayrun Lilʼabrāri (ʼāli ʿImrān: 198).

Wa ʼInna Min ʼAhli Al-Kitābi Laman Yuʼuminu Billāhi Wa Mā ʼUnzila ʼIlaykum Wa Mā ʼUnzila ʼIlayhim Khāshiʿīna Lillāhi Lā Yashtarūna Biʼāyāti Allāhi Thamanāan Qalīlāan ʼŪlāʼika Lahum ʼAjruhum ʿInda Rabbihim ʼInna Allāha Sarīʿu Al-Ĥisābi (ʼāli ʿImrān: 199).

Yā ʼAyyuhā Al-Ladhīna ʼĀmanū Aşbirū Wa Şābirū Wa Rābiţū Wa Attaqū Allāha Laʿallakum Tufliĥūna (ʼāli ʿImrān: 200).

S u r a III - Imranova obitelj - hrvatski[uredi]

U ime Boga: onog koji čini milosrđe, Milosrdnoga.


1 Alif, Lam, Mim. 2 Bog!... Nema Boga osim njega: Živoga, onog koji postoji sam po sebi!

3 On je spustio na tebe Knjigu s Istinom; ona priznaje istinitim ono što je bilo prije nje.

On je spustio Petoknjižje i Evanđelje 4 – smjer, odprije, za ljude – i spustio je razlikovanje.

Jedna je strašna kazna namijenjena onima koji ne vjeruju u Znakove Božje. – Bog je moćan, on je Gospodar osvete –

5 Ništa u nebesima i na zemlji nije skriveno Bogu. 6 On je taj koji vas oblikuje u krilu vaših majki, onako kako on to hoće.

Nema Boga osim njega, Moćnog, Mudrog!

7 On je taj koji je spustio knjigu na tebe. U njoj se nalaze jasni redci – Majka Knjige – i druga prispodobljavanja.

Oni čija srca se priklanjaju grješci privrgavaju se onome što je rečeno u prispodobama jer oni traže nesklad i oni su gladni za tumačenjima; ali nitko drugi do Bog ne poznaje tumačenje Knjige.

Oni koji su ukorijenjeni u Znanosti kažu: « Mi vjerujemo u to! Sve dolazi od našeg Gospoda! » ali samo ljudi nadareni razumom toga su svjesni.

8 Gospode naš! Ne okrći naša srca nakon što si nas usmjerio; dodijeli nam milost svoju. Ti si trajni Darovatelj.

9 Gospode naš! Ti si, uistinu, onaj koji će objediniti ljude jednog dana: nikakva sumnja nije moguća glede toga jer Bog ne propušta svoje obećanje.

10 Dobra i djeca nevjernika ne će im služiti ničemu kod Boga: evo oni koji će biti hrana Vatri.

11 Takva je bila sudbina Faraonovih ljudi i onih koji su živjeli prije njih. Oni su držali naše Znakove za laži; Bog ih je kaznio za njihove grijehe. – Bog je strašan u svojoj kazni –

12 Reci nevjernicima: « Vi će te biti pobijeđeni; vi će te se sakupiti u Paklu. » – Kojeg li mrskog mjesta za odmor! –

13 Jedan vam je znak bio dan kad su se dvije grupe susrele: jedni su se borili na Božjem putu a drugi su bili nevjerni; oni su, svojim vlastitim očima, vidjeli vjerujuće u broju dva puta većem od njihovog vlastitog. – Bog pomaže, svojom pomoću, koga on hoće –

Evo uistinu jedne pouke za one koji su nadareni vidovitošću.

14 Ljubav za žuđenim dobrima je poznata ljudima pod lijepim i varljivimn pojavnostima; takve su žene, djeca, teške gomile zlata i srebra, rasni konji, stoka, obrađene zemlje: to tamo je jedno kratkotrajno uživanje u životu ovog svijeta, ali bolje mjesto povratka bit će uz Boga.

15 Reci: « Hoću li vam najaviti jednu stvar bolju od tog svega? »

Oni koji se boje svog Gospoda naći će zauvijek kod njega, vrtove gdje teku potoci, čiste supruge i zadovoljstvo Božje. – Bog savršeno vidi svoje sluge –

16 Za one koji kažu: « Da mi smo vjerovali! Oprosti nam naše grijehe, zaštiti nas od kazne Vatre. »

17 Za one koji su strpljivi, iskreni i pobožni; za one koji daju milostinju i koji mole, od zore, oprost Božji.

18 Bog svjedoči i s njim anđeli i oni koji su nadareni razumom: « Nema Boga osim njega; njega koji sadržava pravdu... Nema Boga osim njega, Moćnog, Mudrog! »

19 Vjeroispovijed, u Božjim očima, je uistinu Pokornost.

Oni kojima je Knjiga bila dana nisu se suprotstavili jedni drugima, i iz ljubomore, dok nisu predhodno primili Znanje.

Glede onoga koji ne vjeruje Znakovima Božjim, nek znade da je Bog brz u svojim računima.

20 Reci onima koji dokazuju protiv tebe: « Ja sam se podvrgnuo Bogu, ja i oni koji su me slijedili. »

Reci onima kojima je bila dana Knjiga i nevjernicima: « Jeste li pokorni Bogu? »

Ako su oni pokorni Bogu, oni su dobro usmjereni; ako se odvrate...

Ti si samo zadužen prenijeti proročansku poruku – Bog savršeno vidi svoje sluge –

21 Najavi jednu bolnu kaznu onima koji ne vjeruju u Znakove Božje; onima koji nepravedno ubijaju proroke; onima koji, među ljudima, ubijaju one koji zapovijedaju pravdu.

22 Evo onih čija su djela prazna u ovom svijetu i u budućem životu. – Oni ne će naći branitelja –

23 Nisi li ti vidio one koji su primili jedan dio Knjige pozivati Knjizi Božjoj, kao k sudcu? Neki među njima su se potom okrenuli i odstranili se.

24 To je zato da bi rekli: « Vatra će nas dohvatiti samo jedno ograničeno vrijeme. » kako su se pustili zavesti u svojoj vjeroispovijedi svim onim što su izmislili.

25 Šta će se dogoditi kad ih okupimo jednog dana: – nikakva sumnja nije moguća glede ovog predmata – svaki čovjek primit će tada naknadu za ono što bude izvršio a nitko ne će biti oštećen.

26 Reci: « O Bože! Suverenu Kraljevstva: Ti daješ kraljevstvo kome ti hoćeš i ti oduzimaš kraljevstvo kome ti hoćeš. Ti uzdižeš koga ti hoćeš i ti spuštaš koga ti hoćeš. Sreća je u tvojoj ruci, ti si, uistinu, nadmoćan nad svakom stvari. »

27 Ti daješ noći prodrijeti u dan i daješ danu prodirati u noć. Ti izvodiš živog iz mrtvoga i ti izvodiš mrtvoga iz živoga. Ti daješ potrebno kome ti hoćeš, bez računa. »

28 Nek vjerujući ne predpostavljaju prijateljevanje s nevjernicima onom s vjerujućima. Onaj koji bude tako radio, nema što očekivati od Boga. – osim ako ti ljudi ne čine opasnost za vas –

Bog vas upozorava na sebe samog; povratak će biti prema Bogu.

29 Reci: « Ako vi skrivate ono što je u vašim srcima, ili pak, ako vi to pokazujete, Bog to poznaje. »

30 Na Dan kad će svaki čovjek naći predstavljeno pred sobom ono što bude dobro učinio i ono što bude zlo učinio, poželjet će da jedno dugo razdoblje njega odijeli od tog Dana.

Bog vas upozorava na sebe samog; povratak će biti prema Bogu.

31 Reci: «Slijedite mene, ako volite Boga; Bog će vas voljeti i oprostiti vam vaše grijehove. Bog je onaj koji oprašta, on je milosrdan. »

32 Reci. « Pokorite se Bogu i Proroku. Ali ako se okrenete, znajte da Bog ne voli nevjernike. »

33 Da, Bog je izabrao, osobito rado u svijetu: Adama, Noea, obitelj Abrahamovu, obitelj Imranovu, 34 kao potomke jednih od drugih. – Bog je onaj koji čuje i koji zna –

35 Imranova žena reče: « Gospode moj! Ja tebi posvećujem ono što je u mojem krilu; prihvati ga s moje strane. Ti si, uistinu, onaj koji čuje i koji zna.»

36 Nakon što je porodila svoju kćerku, ona reče: « Gospode moj! Ja sam donijela na svijet jednu kćerku.» – Bog je znao što je ona bila porodila: jedan dječak ne sliči djevojčici – « Ja ju nazivam Marijom, stavljam ju pod tvoju zaštitu, nju i jeno potomstvo, protiv Sotone, prokletog. »

37 Njen Gospod prihvati djevojčicu priređujući joj jedan lijep prijam; on njoj dade rasti u lijepom odgoju i povjeri ju Zahariju.

Svaki put kad bi Zaharije nju išao vidjeti, u Templu, on bi pokraj nje našao potrebnu hranu, i on ju upita: « O Marijo! Otkud ovo dolazi?»

Ona odgovaraše: « To dolazi od Boga: Bog daje, ne računajući, svoju ishranu kome on to hoće. »

38 Tad Zaharije zazva svog Gospoda: on reče: « Moj Gospode! Dodijeli meni, s tvoje strane, jedno izvrsno potomstvo. Ti si, uistinu, onaj koji uslišava molitvu.»

39 Dok je on uspravljen molio u Templu, anđeli mu povikaše: « Bog ti najavljuje dobru vijest o rođenju Ivanovom: on će proglasiti istinitom Riječ koja izvire iz Boga; jedan poglavar, jedan čisti, jedan Prorok među pravednicima. »

40 Zaharije reče: « Gospode moj! Kako ću ja imati dječaka? Starost me dosegla, a moja je žena nerotkinja.»

On reče: « Bit će tako, Bog čini što on hoće.»

41 Zaharije reče: « Gospode moj! Daj mi jedan Znak.»

On reče: « Tvoj Znak Bit će da ćeš ti govoriti s ljudima pomoću gesta, tijekom tri dana. Zazivaj često svog Gospoda; slavi ga u sumrak i u svitanje. »

42 Anđeli rekoše: « O Marijo! Bog te izabrao, uistinu, on te očistio; on te izabrao predpostavljajući te svim ženama svemira.

43 O Marijo! Budi pobožna prema Gospodu svom; prostri se i pokloni se s onima koji se klanjaju. »

44 Ovo čini dio priča koje se tiču tajne koju ti mi odkrivamo.

Ti nisi bio među njima kad su oni bacali svoje trstike da bi doznali tko će između njih brinuti se o Mariji.

Ti nisi također bio među njima kad su se oni prepirali.

45 Anđeli rekoše: « O Marijo! Bog ti najavljuje dobru vijest o jednoj Riječi koja izvire iz njega: Njegovo je ime Mesija, Isus, sin Marijin; slavan u ovom svijetu i u budućem životu; on je u broju onih koji su blizu Bogu. 46 Od kolijevke, on će ljudima govoriti poput starca; on će biti u broju pravednika. »

47 Ona reče: « Gospode moj! Kako ću ja imati sina? Ni jedan me čovjek nikad nije dotakao. »

On reče: « Bog stvara onako kako on hoće: kad je on propisao jednu stvar, on kaže njoj: « Budi!...» i ona jest. »

48 Bog će ga poučiti Knjizi, Mudrosti, Petoknjižju i Evanđelju; 49 i evo ga proroka, poslanog sinovima Izraelovim: « Ja sam došao k vama s jednim Znakom vašeg Gospoda: ja ću za vas stvoriti od gline nešto poput oblika ptice. Ja puhnem u to, i ono jest: « ptica », – s dopuštenjem Božjim –

Ja liječim slijepog i leproznog; ja uskrsavam mrtve – s Božjim dopuštenjem –

Ja vam govorim što jedete i što krijete u svojim boravištima.

Ima tu uistinu jedan Znak za vas, ako ste vjerujući.

50 Evo me, potvrđujućeg onome što je postojalo prije mene u Petoknjižju i objavljujućeg dopuštenim za vas, jedan dio onoga što vam je bilo zabranjeno. Ja sam došao k vama s jednim Znakom vašeg Gospoda; – Bojte se njega i podvrgnite se meni – 51 Bog je, uistinu, moj Gospod i vaš Gospod: Služite ga: to je pravi put. »

52 Isus reče: nakon što je ustanovio jihovu nevjernost: « Koji su među vama koji pomoćnici na putu Božjem? »

Apostoli rekoše: « Mi smo pomoćnici Božji; mi vjerujemo u Boga; budi svjedokom naše podvrgnutosti.

53 Gospode naš! Mi smo vjerovali u ono što si nam to odkrio; mi smo slijedili Proroka; upiši nas među svjedoke. »

54 Sinovi Izraelovi snovaše lukavstva protiv Isusa. Bog bi lukav također; Bog je najbolji od onih koji spremaju lukavstva.

55 Bog reče: « O Isuse! Ja ću, uistinu, pozvati k sebi; uzdignuti prema sebi; osloboditi od nevjernika. Ja ću postaviti one koji su tebe slijedili iznad nevjernika, sve do Dana Uskrsnuća; vaš će se povratak tada obaviti k meni; ja ću suditi između vas i odlučiti o vašim razlikama.

56 Glede onih koji ne vjeruju, ja ću njih kazniti jednom strašnom kaznom u ovom svijetu i u budućem životu. – Oni ne će naći pomoćnika » –

57 Glede onih koji budu vjerovali i koji budu činili dobro, Bog će njima dati njihovu naknadu. – Bog ne voli nepravedne –

58 Evo jednog dijela Znakova i mudrog Podsješanja kojeg ti mi priopćavamo.

59 Da, s Isusom je kod Boga kao s Adamom: Bog je stvorio zemlju, potom je rekao njemu: « Budi, » i on jest.

60 Istina izvire iz tvog Gospoda. Ne budi u broju onih koji sumnjaju.

61 Ako ti netko proturječi nakon onoga što si ti primio kao znanost, reci: « Dođite! Pozovimo naše sinove i vaše sinove, naše žene i vaše žene, nas i vas, izrecimo jedno uzajamnu kletvu pozivajući prokletstvo Božje na lažljivce. »

62 Evo priče, Istine: Nema Boga osim Boga. Bog je Moćni, Mudri.

63 Ako se okrenu nek znaju da Bog poznaje kvaritelje.

64 Reci: « O ljudi Knjige! Priđite riječi zajedničkoj nama i vama: mi obožavamo samo Boga; mi njemu ne pridružujemo ništa; nitko između nas sebe ne daje Gospodaru, izvan Boga. »

Ako se okrenu, reci im: « Potvrdite da smo mi uistinu podvrgnuti. »

65 O ljudi Knjige! Zašto se vi prepirete glede Abrahama, kad su Petoknjižje i Evanđelje bili odkriveni tek poslije njega? Zar ne razumijete?

66 Evo kako se vi ponašate: vi koji se prepirete glede onoga o čemu ste imali znanje, zašto se prepirete glede onoga o čemu nemate nikakvog znanja? – Bog zna, a vi, vi ne znate –

67 Abraham nije bio ni židov ni krščanin već je bio pravi vjernik podvrgnut Bogu; on nije bio u broju mnogobožaca.

68 Ljudi najbliži Abrahamu su uistinu oni koji su ga slijedili, kao i ovaj Prorok i oni koji su vjerovali. – Bog je Gospodar vjerujućima –

69 Jedan dio ljudi Knjige htio bi vas zavesti: ali oni zavode samo sami sebe a da toga nisu ni svjesni.

70 O ljudi Knjige! Zašto ste vi nevjerni prema Znakovima Božjim, kad ste im vi svjedoci?

71 O ljudi Knjige! Zašto vi prikrivate Istinu ispod laži? Zašto skrivate Istinu, kad ju poznajete?

72 Jedan dio ljudi Knjige kaže: « U početku dana, vjerujte u ono što je bilo odkriveno vjerujućima; a na njegovom izmaku, budite nevjernici. » – Možda će se oni povratiti – 73 Vjerujte samo onima koji slijede vađu Vjeroispovijed.

Reci: « Da, pravi put je put Božji. On može dati bilo kome ono što je vama dao. »

Ili pak, oni će dokazivati protiv vas glede vašeg Gospoda. Reci: « Milost je u rukama Božjim: on nju daje kome on to hoće. » – Bog je nazočan posvuda i on zna –

74 On posebice dodjeljuje svoje milosrđe kome on hoće : Bog je Gospodar neizmjerne milosti.

75 Sigurno, ima među ljudima Knjige, koji će će ti vratiti kintar koji si im povjerio. Drugi ti ne će vratiti ni dinar koji si im povjerio, osim ako ih ne prinudiš.

To je tako, jer oni govore: « Nevjernici nemaju nikakvog sredstva da nas prinude. »

Oni propovijedaju laži protiv Boga, dok ustvari oni znaju.

76 Glede onoga koji ispunjava svoju obvezu i koji se boji Boga, nek zna da Bog voli one koji se njega boje.

77 Oni koji po niskoj cijeni prodaju svoj savez s Bogom i svoje prisege, evo onih koji ne će imati udjela u budućem životu. Bog njima ne će govoriti; on njih ne će pogledati, na Dan Uskrsnuća; on njih ne će očistiti a jedna ih bolna kazna čeka.

78 Stanoviti među njima krivotvore Knjigu pozivajući se na nju da bi načinili dojam kako njihove izmišljotine pripadaju Knjizi, ali one su tuđice u Knjizi.

Oni kažu kako sve to dolazi od Boga ali to ne dolazi od Boga. Oni propovijedaju laži protiv Boga, dok oni znaju.

79 Ne pripada jednom smrtniku kojem je Bog dao Knjigu Mudrost i proročanstvo, da potom kaže ljudima: « Budite moje sluge, a ne Božje »; već će on reći: « Budite gospodari budući da poučavate kKnjigu i jer ste ju proučavali. »

80 Bog vam ne zapovijeda da uzmete za gospodare anđele ili proroke. Da li vam je zapovjedio nevjernost, dok ste vi njemu bili podvrgnuti?

81 Bog kaže, primajući savez proročki: « Ja sam vam uistinu dao nešto od Knjige i od Mudrosti. Potom je jedan Prorok došao k vama, potvrđujući ono što ste već imali. Vjerujte u njega i pomažite mu. Jeste li vi odlučni i prihvaćate li moj savez pod tim uvjetom? »

Oni odgovoriše: « Prihvaćamo! »

On reče: « Budite dakle svjedoci, a ja, ja sam s vama, među svjedocima. »

82 Glede onih koji se potom okrenu, evo izopačenih.

83 Žele li oni neku drugu vjeroispovijed a ne onu Božju, dok sve što je u nebesima i na zemlji se pokorava njemu, milom ili silom i kad će oni biti dovedeni k njemu?

84 Reci: « Mi vjerujemo u Boga; onome što nam je odkriveno; onome što je bilo odkriveno Abrahamu, Ismaelu, Izaku, Jakovu i plemenima; onome što je bilo dano Mojsiju, Isusu, prorocima

 	od strane njihovog Gospodina.

Mi n ističemo posebno ni jednog među njima: mi smo podvrgnuti Bogu. »

85 Bogoslužje onoga koji traži jednu vjeroispovijed pokraj Podvrgavanja nije prihvaćeno. Taj će čovjek biti, u budućem životu, u broju onih koji su sve izgubili.

86 Kako će Bog usmjeravati one koji su postali nevjernici nakon što su bili vjerujući; nakon što su bili svjedocima istinitosti Prorokove i neoborivih dokaza koji su im došli? – Bog ne usmjerava nepravednog naroda –

87 Kakva će biti njihova nagrada? Prekletstvo Božje, anđeosko i svih ljudi zajedno past će sigurno na njih. 88 Oni će tu boraviti kao bezsmrtnici; kazna neće biti olakšana u njihovu korist; na njih se ne će gledati; 89 s izuzetkom onih koji, potom, budu se pokajali i koji se budu popravili. – Bog je onaj koji oprašta, on je milosrdan –

90 Glede onih koji budu nevjernici nakon što su bili vjerujući i koji, zatim, ustraju u svojoj nevjernosti: njihovo pokajanje ne će biti prihvaćeno: evo onih koji su zabludjeli.

91 Da, ako bi nevjernici, koji su umrli u nevjerstvu, dali sve zlato zemaljsko da bi se iskupili, to ne bi bilo prihvaćeno niti jednom od njih. Jedna je bolna kazna njima pričuvana i oni ne će naći pomoćnika.

92 Vi ne će te dosegnuti istinsku pobožnost, sve dok ne budete dali u milostinju ono što volite. Što god dajete u milostinju, Bog to zna.

93 Svaka je hrana bila dopuštena sinovima Izraelovim, osim onoga što je Izrael bio zabranio sam sebi, prije no što je Petoknjižje bilo odkriveno.

Reci: « Donesite dakle Petoknjižje; čitajte ga, ako ste vjerodostojni. »

94 Glede onih koji potom smišljaju laž protiv Boga: evo onih koji su nepravedni.

95 Reci: Bog je istinit slijedite vjeroispovijed Abrahamovu koji je istinski vjernik; koji nije bio u broju mnogobožaca. »

96 Prvi Templ koji je bio osnovan za ljude jest, uistinu, onaj u Meki: on je blagoslovljen i služi za Usmjerenje svijetu.

97 Očevidni Znakovi se nalaze u mjestu gdje se zadržavao Abraham. Tko unutra uđe u sigurnosti je.

Pripada ljudima, – onome tko posjeduje sredstva – ići, za Boga, na hodočašće u Kuću.

Glede nevjernih, nek znaju da Bog dostaje sam sebi, i da nema potrebe za svemirom.

98 Reci: « O ljudi Knjige! Zašto vi ne vjerujete Znakovima Božjim? – Bog je svjedok vašim djelima –

99 Reci: « O ljudi Knjige! Zašto vi odvraćate vjerujuće s puta Božjeg i želite ga učiniti zamršenim, onda kad ste vi svjedocima? » – Bog nije nepažljiv spram onoga što vi činite –

100 O vi koji vjerujete! Ako se pokorite stanovitima od onih koji su primili Knjigu, oni će vas učiniti nevjernicima, nakon što ste imali vjeru.

101 Kako to da ste vi još nevjernici, kad su vam Redci Božji bili govoreni, kad je njegov Prorok među vama?

102 O vi koji vjerujete! Bojte se Boga strahom koji on zaslužuje. Ne umrite a da njemu niste pdvrgnuti.

103 Privrgnite se svi, snažno, nagodbi s Bogom, ne dijelite se; sjetite se dobročinstava Božjih. Bog je ustanovio slogu u vašim srcima, vi ste, njegovom milošću, postali braća onda kad ste bili neprijatelji jedni drugima. Vi ste bili na rubu jednog vatrenog ponora a on vas je spasio.

Evo kako Bog vama objašnjava svoje Znakove, možda će te vi biti dobro usmjereni.

104 Vi biste mogli osnovati jednu Zajednicu čiji članovi pozivaju ljude k dobru: zapovijedati im što je pristojno a zabranjivati ono što je sramno: evo onih koji će biti sretni!

105 Ne budite kao oni koji su podijeljeni i koji se suprotstavljaju jedni drugima nakon što su im odlučni dokazi došli.

Evo onih kojima je namijenjena jedna strašna kazna 106 na Dan kad će se stanovita lica razvedriti dok će druga lica potamniti. Reći će se onima čija su lica potamnila: « Jeste li vi bili nevjernici nakon što ste imali vjeru? Kušajte dakle kaznu, po cijeni svoje nevjernosti. »

107 Oni čija su lica vedra uživat će milosrđe Božje u kojem će oni boraviti kao bezsmrtnici.

108 Takvi su Redci Božji. Mi ih tebi govorimo u punoj istini. – Bog ne će zla svijetu –

109 Ono što je u nebesima i što je na zemlji pripada Bogu. Svaka stvar se vraća k Bogu!

110 Vi činite najbolju Zajednicu stvorenu od ljudi: vi zapovijedate ono što je pristojno, vi zabranjujete ono što je sramno, vi vjerujete u Boga.

Da ljudi Knjige vjeruju, to bi bilo bolje po njih. Među njimna se nalaze vjerujući, ali većina između njih je izopačena.

111 Oni će vama samo malo naškoditi. Ako zaratuju s vama, brzo će okrenuti leđa i, potom, neće im biti pomoći.

112 Poniženje je njih udaril, ondje gdje su se nalazili, s izuzetkom onih koji su bili zaštićeni Savezom s Bogom i savezom s ljudima.

Oni su se izložili ljutnji Božjoj; udarilo ih je siromaštvo.

To bi tako: jer oni nisu vjerovali u Znakove Božje i jer su nepravedno ubijali proroke.

To bi tako: jer su se pobunili i jer su bili prijestupnici.

113 Svi nisu slični postoji, među ljudima Knjige, jedna prava zajednica čiji članovi, govore, tijekom noći, Redke Božje.

Oni se prostiru; 114 oni vjeruju u Boga i u posljednji Dan; oni zapovijedaju ono što je pristojno, oni zabranjuju ono što je sramno; oni hite činiti dobro: evo onih koji su u broju pravednih

115 Koje god dobro oni naprave, njima ne će biti osporeno, jer Bog poznaje one koji se njega Boje.

116 Dobra i djeca koja pripadaju nevjernicima ne će im u ničemu poslužiti protiv Boga. Evo onih koji će biti gosti Vatre gdje će boraviti kao bezsmrtnici.

117 Ono što ljudi potroše za ovosvjetski život slično je vjetru punom tuče: on je udario i uništio žetvu onima koji su činili krivo sami sebi: Bog njih nije oštetio, već su oni sami sebi učinili krivo. 118 O vi koji vjerujete! Prijateljske sveze uspostavljajte samo među sobom, drugi ne će propustiti da vam naškode; oni hoće vaš gubitak; mržnja se pokazuje u njihovim ustima ali ono što je skriveno i njihovim srcima još je gore. Mi smo vama objasnili Znakove; kad biste vi samo razumjeli!

119 Evo kako se vi ponašate: vi njih volite, a oni vas ne vole a vi vjerujete u Knjgu u cjelini.

Oni kažu, kad ih vi susretnete: « Mi vjerujemo! »; a kad se nađu između sebe, oni grizu prste od bijesa protiv vas.

Reci: « Umrite od svojeg bijesa! » – Bog poznaje sadržaj vaših srca –

120 Ako vas kakvo dobro dopadne, oni se rastuže; ako vas dosegne nesreća, oni se raduju.

Ako ste vi strpljivi i ako se bojite Boga, njihova lukavština vam ne će naškoditi u bilo čemu. – Znanost Božja prekriva sva njihova djela –

121 Bilo je to tako kad si ti izjutra napustio svoju obitelj da bi vjerujuće postavio na bojna mjesta – Bog čuje i on zna – 122 i dok su dvije vaše postrojbe smišljale povlačenje dok je Bog njima objema zaštitnik... – Vjerujući se moraju pouzdavati u Boga –

123 Bog vam je međutim pomogao u Badru, onda kad vi bijaste poniženi. Bojte se Boga! Možda će te vi biti zahvalni!

124 Kad si ti govorio vjerujućima: « Ne dostaje li vama da vam vaš Gospod pomaže s tri tisuće anđela koji su sišli k vama? »

125 Da, ako ste vi strpljivi, ako se bojite Boga, i da vaši neprijatelji nadiru prema vama, vaš će vam Gospod poslati kao pojačanje pet tisuća svojih anđela koji će se baciti na njih. 126 Bog to čini samo da bi vam najavio dobru vijest da bi vaša srca bila smirena. Pobjeda dolazi samo od Boga, Moćnog, Pravednog, 127 da bi izkomadao ili suzbio jedan dio nevjernih, da bi otišli pobijeđeni.

128 Ovaj posao se tebe ne tiče: bilo da se Bog vrati k njima, ili da ih kazni; oni su nepravedni.

129 Ono što je u nebesima i na zemlji pripada Bogu. On oprašta kome on hoće; on kažnjava koga on hoće. Bog je onaj koji oprašta, on je milosrdan.

130 O vi koji vjerujete! Ne živite od kaišarenja čineći više puta udvostručavanje. Bojte se Boga! Možda će te vi biti sretni.

131 Bojte se Vatre pripravljene nevjernicima. 132 Pokorite se Bogu i proroku. Možda će on učiniti milosrđe.

133 Pohitite prema oprostu svog Gospodina i prema Vrtu širokom kao nebesa i zemlja, pripravljenog onima koji se boje Boga; 134 onima koji daju milostinju, u bogatstvu i u oskudici; onima koji savlađuju svoju ljutnju; onima koji opraštaju ljudima – Bog voli one koji čine dobro – 135 onima koji, nakon što su izvršili jedno loše djelo ili su učinili štetu sami sebi, sjete se Boga i mole u njega oprost za svoje grijehe ; – Tko je onaj koji oprašta grijehe; ako to nije Bog ?– onima koji ne uztrajavaju u svojim postupanjima; dok ustvari znaju.

136 Evo onih koji će dobiti svoju nagradu: oprost od svojeg Gospodina; Vrtove gdje teku potoci; oni će u njima boraviti kao bezsmrtnici. Kako je lijepa nagrada onima koji čine dobro!

137 Događaji su se zbili prije vas; prođite zemljom: vidite kakv je bio svršetak onih koji su to proglašavali za laž.

138 Evo jednog jasnog objašnjenja ljudima; jedno Usmjerenje i nagovor onima koji se boje Boga.

139 Ne gubite hrabrosti; ne tugujte, jer ste vi nadmoćni ljudi, ako ste vjerujući.

140 Ako budete ranjeni, ista takva rana dopast će nevjerničkom puku.

Mi te dane ljudima izmjenjujemo da bi Bog prepoznao one koji vjeruju i da bi uzeo svjedoke među vama; – Bog ne voli nepravedne – 141 da bi Bog izkušai vjerujuće i da bi uništio nevjernike.

142 Računate li vi ući u Raj, prije nego Bog prepozna one među vama koji su se borili i one koji su strpljivi?

143 Da, vi biste željeli smrt prije nego ju susretnete; ali vi ste ju vidjeli i vi ju očekujete.

144 Muhamed je samo jedan prorok; brojni su proroci živjeli prije njega. Da li biste vi odustali, da je on umro, ili bio ubijen?

Onaj koji odustane ne škodi ni malo Bogu; ali Bog nagrađuje one koji su zahvalni.

145 Ne pripada nikome umrijeti ako to nije s dopuštenjem Božjim i prema onome što je neopozivo zapisano.

Nekome tko želi naknadu u ovom svijetu, mi dajemo jedan dio; nekome tko želi naknadu u budućem životu, mi ćemo mu dati jedan dio. Mi ćemo uskoro nagraditi one koji su zahvalni.

146 Koliki su se proroci borili, imajući uza se brojne učenike; oni se nisu pustili pobijediti poteškoćama koje su susretali na putu Božjem. Oni nisu slabili, oni nisu ustuknuli. –Bog voli one koji su strpljivi –

147 Njihova jedina riječ bijaše : « Gospode naš! Oprosti nam naše grijehove i naše neumjernosti u ponašanju. Učvrsti naše korake. Pomozi nam protiv nevjernog puka. »

148 Bog njima dakle dade nagradu u ovom svijetu, kao i najbolju nagradu u budućem životu. – Bog voli one koji čine dobro –

149 O vi koji vjerujete! Ako se vi pokorite nevjernicima, oni će vas nagnati da odustanete; vi će te se, tada, vratiti, izgubivši sve.

150 Ali ne!... Bog je vaš Gospodar, on, najbolji od pomoćnika!

151 Mi ćemo baciti strah u srca nevjernicima jer su pridružili Bogu ono čemu nikakva moć ne bijaše ustupljena. Njihovo boravište bit će vatra. Kojeg li groznog boravišta za bezbožne!

152 Bog je ispunio svoje obećanje prema vama, kad, s dopuštenjem njegovim, vi ste uništavali neprijatelje svoje, sve do časa kad ste se povukli, kad ste počeli osporavanja glede tog predmeta. Vi ste se pobunili nakon što vam je Bog bio pokazao ono što ste željeli.

Neki između vas željeli su ovaj svijet, neki između vas željeli su budući život. Bog, potom, i da bi vas izkušao, dao je da vaši neprijatelji pobjegnu ispred vas. On vam je sigurno oprostio. Bog je Gospodar milosti u korist vjerujućih.

153 Kad ste se nanovo uspinjali a da se niste obazirali na nikoga, i kad vas je Prorok pozivao iz pozadine vaših postrojbi, Bog je izmijenio za vas jednu tugu u drugu tugu,

       da se vi ne biste žalostili

ni zbog onoga što vam je izmaklo, ni zbog onoga što vam se dogodilo. – Bog je dobro obaviješten o onome što vi činite –

154 Nakon ožalošćenja, on na vas spusti sigurnost: jedan san koji obvi jedan dio vaših, dok su drugi bili zabrinuti.

Njihovo mnijenje o Bogu, nije bilo sukladno Istini; to je bila jedna predpostavka koja je izvirala iz neznanja.

Oni su govorili: « Ima li bilo čega u ovom poslu što bi se nas ticalo? »

Reci: « Posao u cijelosti pripada Bogu. »

Oni u sebi skrivaju ono što ne pokazuju. Oni kažu: « Da je posao ovisio o nama, naši ne bi bili ubijeni ovdje. »

Reci: « Čak i da ste vi ostali u svojim kućama smrt bi dosegla u njihovim krevetima one čija smrt bijaše propisana, da bi Bog ono što se nalazi u vašim srcima i da bi im se očistio sadržaj. » –Bog poznaje sadržaj srca –

155 Ako je bilo, među vama, onih koji su se okrenuli na dan kad su se dvije postrojbe susrele; to je samo zbog toga što je zloduh njih naveo da posrnu, zbog onoga što su učinili. Ali Bog je njima oprostio. Bog je, uistinu, onaj koji oprašta: on je pun milosti.

156 O vi koji vjerujete! Ne budite slični nevjernicima! Oni su rekli o svojoj braći koja prolaze zemljom i koja se bore: « Oni ne će umrijeti, oni ne bi bili ubijeni, da su ostali s nama. »

Nek načini od toga predmet straha u njihovim srcima! Bog stvara život i on usmrćuje. Bog savršeno vidi ono što vi činite.

157 Da ste vi bili ubijeni na Božjem putu ili da ste umrli, oprost i milosrđe Božje su uistinu bolji od onoga što vi gomilate.

158 Ako umrete ili budete ubijeni, vi će te sigurno biti okupljeni kod Boga.

159 Ti si bio blag glede njih po milosrdnosti Božjoj. Da si ti bio grub ili tvrdog srca, oni bi se odvojili od tebe.

Oprosti im! Moli oprost za njih; savjetuj se s njima o svakoj stvari; ali, kad si donio jednu odluku, pouzdaj se u Boga. – Bog voli one koji se pouzdaju u njega –

160 Ako vam Bog pomogne, nitko vas ne će pobijediti. Ako vas napusti, tko bi dakle, osim njega, mogao vama pomoći? – Vjerujući se pouzdaju u Boga –

161 Ne pristoji jednom proroku da vara. Onaj tko vara, doći će sa svojim grijehom na Dan Uskrsnuća.

Svaki će čovjek tada primiti nagradu za ono što je načinio. Nitko ne će biti oštećen.

162 Onaj koji je slijedio ugodnost Božju da li će biti sličan onome koji je izazvao srdžbu Božju i koji će imati Pakao za boravište? – Kojeg li groznog svršetka! – 163 Oni stvaraju jednu hijerarhiju kod Boga; Bog savršeno vidi ono što oni čine.

164 Bog je dodijelio milost vjerujućima kad im je poslao jednog Proroka uzetog između njih koji im govori svoje Redke, koji ih čisti, koji ih poučava Knjizi i Mudrosti, čak i ako su predhodno bili u očitom grijehu.

165 Kad vas je nevolja sustigla, – ali vi ste ju dvostruko nanijeli svojim neprijateljima – niste li vi rekli: « Odkud to dolazi? »

Odgovori: « To dalazi od vas. » –Bog je nadmoćan nad svakom stvari–

166 Ono što vas je doseglo, na dan kad su se dvije postrojbe susrele, to se dogodilo s Božjim dopuštenjem, da bi oni prepoznali vjerujuće i 167 da bi prepoznali licemjere.

Njima je rečeno: « Napredujte! Borite se na putu Božjem! » Ili pak: « Branite se! »

Oni su odgovorili: « Da se mi znamo boriti mi bismo vas sigurno slijedili. » – Oni se nađoše, tog dana, bliže nevjernosti nego vjeri –

Oni su svojim ustima rekli ono što nije u njihovim srcima. – Bog savršeno poznaje ono što oni skrivaju –

168 Mirno sjedeći u svojim boravištima, oni su govorili svojoj braći: « Oni ne bi bili ubijeni, da su nam se pokorili! »

Reci: « Izbjegnite dakle vi sami smrti, ako ste vjerodostojni! »

169 Naročito ne vjeruj da su oni koji su ubijeni na putu Božjem mrtvi. Oni su živi!

Oni će biti obskrbljeni dobrima kod svog Gospoda, 170 oni će biti sretni po milosti koju im je Bog dodijelio.

Oni se raduju jer znaju da oni koji će doći poslije njih i koji im se još nisu pridružili ne će više osjetiti nikakvog straha i da ne će biti ožalošćeni.

171 Oni se raduju dobročinstvu i milosti Božjoj; Bog ne pušta da se izgubi nagrada vjerujućima.

172 Jedna bezgranična nagrada je pričuvana onima koji su odgovorili Bogu i Proroku usprkos njihovim ranama; onima između njih koji čine dobro i koji se boje Boga.

173 Onima koji su rekli: « Ljudi su sigurno ujedinili svoje snage protiv vas; bojte se njih, » tada njihova vjera poraste, i oni odgovoriše: « Bog nama dostaje! Kojeg li izvrsnog Zaštitnika! »

174 Oni su se vratili s dobročinstvom i milošću Božjom. Nikakvo zlo nije njih dotaklo. Oni su htjeli ugoditi Bogu. – Bog je Gospodar neizmjerne milosti –

175 Zloduh je takav: on užasava svoje slugane. Ne bojte se njih, bojte se mene, ako ste vjerujući!

176 Nek te oni koji se strmoglavljuju prema nevjernosti ne žaloste. Oni uistinu u ničemu ne škode Bogu. Bog njima ne će dati ništa u budućem životu. Jedna strašna kazna je njima pripravljena.

177 Oni koji su trampili vjeru za nevjeru uistinu u ničemu ne škode Bogu. Jedna strašna kazna je njima pripravljena.

178 Nek oni koji su nevjerni ne misle da odgoda koju mi njima dodijeljujemo jeste njihovo dobro.

Odgoda koju im mi dodjeljujemo povećava njihov grijeh. Jedna sramna kazna je njima pripravljena.

179 Ne priliči Bogu ostaviti vjerujuće u prilici u kojoj se nalazite, ako to nije vrijeme razlikovanja lošeg od dobrog čovjeka.

Bog vas ne će upoznati s Tajnom; ali Bog izabire koga on hoće među svojim prorocima.

Vjerujte dakle u Boga i njegove proroke. Ako vi vjerujete, ako se bojite Boga, jedna nagrada bez granica vama je pričuvana.

180 Nek oni koji su pohlepni za onim što im je Bog dao iz svoje naklonosti ne smatraju to kao jedno osobno dobro; to je naprotiv, jedno zlo.

Uskoro, na Dan Uskrsnuća, oni će oko vrata nositi ono za čim su bili pohlepni.

Naslijeđe nebesa i zemlje pripada Bogu. Bog je dobro obaviješten o onome što vi činite.

181 Bog je sigurno čuo riječ onih koji su rekli: « Bog je siromah, a mi mi smo bogati! »

Mi pohranjujemo pismeno njihove riječi pamteći da su oni nepravedno ubijali proroke.

Mi ćemo njima reći: « Okusite kaznu Vatre 182 po cijeni onoga što su vaše ruke učinile. » – Bog nije nepravedan prema svojim slugama –

183 Ti ljudi su rekli: « Bog je sklopio savez s nama, zapovijedajući nam da ne vjerujemo u jednog proroka dok nam on ne bude pokazao jednu žrtvu koju proždire vatra. »

Reci: « Prije mene, došli su proroci s odlučnim dokazima, i s onim o čemu vi govorite, Zašto ste vi njih ubijali, ako ste vjerodostojni? »

184 Ako te optuže za laž, oni su također proglašavali lažcima proroke koji su došli prije tebe, s dokazima, s Pismima, i sa svjetlom Knjigom.

185 Svaki će čovjek okusiti smrt: vi će te sigurno primiti svoju naknadu na Dan Uskrsnuća.

Onaj koji će biti sačuvan od Vatre i uveden u Raj iskusit će sreću.

Život ovog svijeta samo je jedno kratkotrajno i varljivo uživanje.

186 Vi će te sigurno biti izkušani u svojim dobrima i u svojim osobama; vi će te čuti mnogo kletvi od onih kojima je Knjiga bila dana prije vas i od mnogobožaca.

Ako ste postojani, ako se bojite Boga: evo uistinu naputka potrebnog za poduzeti nešto.

187 Kad je Bog sklopio savez s onima kojima je Knjiga bila dana, on im je rekao: « Vi će te nju objasniti ljudima, vi nju ne će te čuvati skrivenom, » ali oni su nju bacili iza leđa svojih; oni su ju prodali po niskoj cijeni. Koje li mrske trampe!

188 Ne računajte da oni koji se raduju onome što su učinili i koji vole bitri hvaljeni za ono što nisu učinili, ne računajte da će oni biti zaštićeni od kazne. Jedna bolna kazna njima je pripravljena.

189 Kraljevstvo nebesa i zemlje pripada Bogu. Bog je nadmoćan nad svakom stvari.

190 U stvaranju nebesa i zemlje, u izmjeni noći i dana, ima uistinu Znakova za one koji su nadareni razumom, 191 za one koji misle na Boga, uspravni, posjednuti ili ležeći i koji razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje.

Gospode naš! Ti sve ovo nisi stvorio za ništa! Slava tebi! Sačuvaj nas od kazne Vatrom.

192 Gospode naš! Ti pokrivaš sramotama onoga koga uvodiš u Vatru. Nema branitelja za nepravedne.

193 Gospode naš! Mi smo čuli oglasitelja vikati da bi nas prizvao vjeri: « Vjerujte u svog Gospoda! » i mi smo povjerovali.

Gospode naš! Oprosti nam naše grijehove! Izbriši naša loša djela! Pozovi nas k sebi s onima koji su dobri!

194 Gospode naš! Dodijeli nam ono što si nam obećao glasom svojih proroka; ne rastuži nas na Dan Uskrsnuća. – Ti nikad nisi propustio svoje obećanje –

195 Njihov ih je Gospod uslišao: « Ja ne puštam da se izgubi djelo onoga koji, između vas, ljudi ili žena, postupa dobro. Vi ovisite jedni od drugih!

Ja ću izbrisati dobra djela onima koji su izbjeglice, onima koji su bili istjerani iz svojih kuća, onima koji su patili na mom putu, onima koji su se borili i koji su bili ubijeni.

Ja ću njih sigurno uvesti u Vrt gdje teku potoci. To će biti nagrada s Božje strane.» Bože!... Najljepša nagrada se nalazi kod njega!

196 Nek te komešanje nevjernika ove zemlje ne uznemirava. 197 Kukavno kratkotrajno uživanje! Pakao će po tome biti njihovo boravište: kojeg li ogavnog ležaja za počinak!

198 Ali Vrtovi gdje teku potoci obećani su onima koji se boje svog Gospoda; oni će ondje boraviti kao bezsmrtnici; oni će biti gosti Božji. – Sve što se nalazi kod Boga bolje je za one koji su dobri. –

199 Ima, među ljudima Knjige, ljudi koji vjeruju u Boga, u ono što je vama bilo odkriveno, i u ono što je njima bilo odkriveno. Ponizni pred Bogom, oni nisu po niskoj cijeni prodali Znakove Božje.

Oni će naći svoju naknadu kod svog Gospodina. Bog je, uistinu, hitar u svojim računima.

200 O vi koji vjerujete! Budite strpljivi! Uzajamno se ohrabrujte u strpljivosti!

Budite čvrsti! Bojte se Boga! Možda će te vi biti sretni!