Jedna Gospodova poruka za kralja Akhaza

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Jedna Gospodova poruka za kralja Akhaza[uredi]

  • 7 1 U dane Akhaza, sina Jotamova, sina Oziasova, kralja Jude, Resin, kralj *Arama, i Pekah, sin Remalijahuov, kralja Izrailova, pođoše napasti Jeruzalem[40], ali ne mogaše navaliti na nj'.
  • 2 Najaviše kući Davudovoj: ” Aram je zauzeo položaj u Efraimu[41]. “ Tada, njegovo srce i srce njegovog naroda bi uznemireno poput stabala šumskih uzdrmanih vjetrom.
  • 3 GOSPOD reče Izaiji: ” Iziđi u susret Akhazu, ti i tvoj sin Šear-Jašuv, prema kraju kanala gornjeg rezervoara, prema poljskoj cesti iz Fulona[42].
  • 4 Ti ćeš mu reći:
Ostani miran, ne boj
se!
Nek' tvoje srce ne zamre
zbog ta dva kraja
dimeće tkanine,
pod utjecajem žestokog gnjeva
Resinovog, Aramovog i sina
Remalijahuova.
  • 5 Pošto Aram - s
Efraimom i sinom Remalijahuvljevim -
odlučio je o tvom gubitku govoreći:
  • 6 Uspnimo se protiv Jude za
zaplašiti ju,
prodrimo kod njega za pri-
vesti ga k nama
i postavimo ondje kao kralja
sina Tavelova[43],
  • 7 Ovako govori Gospodin ALAH:
To neće opstati, toga neće
biti!
  • 8 Jer, glava Aramova, to je Damask,
a glava Damaska, to je Resin
- još 65 godina
i Efraim slomljeni prestaće
bitin jedan narod-
  • 9 glava Efraimova, to je Samarija,
a glava Samarije, to je
sin Remalijahuvljev.
Ako vi ne povjerujete, nećete ni
ustrajati. “