Nigdje zore ni bijela dana

Izvor: Wikizvor
Jump to navigation Jump to search
Nigdje zore ni bijela dana,
ni Danice da pomoli lice.
Istom zora sa istoka rudi,
siv se soko pod čadorom budi.
Sa jastuka glavu podizaše,
mrkim okom sablju pogledaše:
«Sabljo moja, roditelja moga,
roditelja bega, Isaj-bega.
Dosta si mi nanijela jada,
dosta jada oko Biograda,
a i muke oko Banja Luke!“