Odluka o osnivanju Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg

Poslanici Kluba Srpske demokratske stranke i Kluba Srpskog pokreta obnove, u Skupštini Bosne i Hercegovine, kao legitimni predstavnici srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, na osnovu ustavom utvrđenog prava na samoopredjeljenje, uključujući i pravo na otcjepljenje, na sjednici od 24. oktobra 1991. godine, donose

ODLUKU O OSNIVANJU SKUPŠTINE SRPSKOG NARODA
U BOSNI I HERCEGOVINI
I

Osniva se Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kao najviši predstavnički i zakonodavni organ srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.

II

Skupštinu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini sačinjavaju poslanici Srpske demokratske stranke i Srpskog pokreta obnove u Skupštini Bosne i Hercegovine.

Poslanicima Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini postaju i drugi poslanici Skupštine Bosne i Hercegovine srpske nacionalnosti potpisivanjem izjave o pristupanju ovoj skupštini.

III

Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini razmatraće i odlučivati o pitanjima koja se odnose na ostvarivanje ravnopravnosti srpskog naroda sa ostalim narodima i narodnostima koji žive u Bosni i Hercegovini i zaštitu interesa srpskog naroda ukoliko bi ti interesi bili ugroženi odlukama Skupštine SR BiH.

IV

Srpski poslanici nastavljaju rad u Skupštini SRBiH i radnim tijelima u koja su birani, osim u slučajevima kada se ocijeni da skupštinska akta koja se razmatraju i usvajaju ugrožavaju ravnopravnost i nacionalni interes srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.

V

Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini priznaje važnost akata Skupštine Bosne i Hercegovine, koja nisu u suprotnosti sa interesima srpskog naroda.

VI

Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini priznaje savezne propise kao i republičke propise ako su u saglasnosti sa saveznim propisima i ako ne povređuju ravnopravnost i interese srpskog naroda.

VII

Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini će do donošenja akata o organizaciji, djelokrugu i načinu rada, donijeti Privremeni poslovnik Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.

VIII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Listu srpskog naroda »Javnost«.

Broj 02-18/91 24. oktobra 1991. godine Sarajevo

Predsjednik Skupštine srpskog naroda u BiH, Mr.
Momčilo Krajišnik, s. r.

Također pogledajte[uredi]