Sura 10.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a X


J u n u z


U ime Allaha: onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Alif. Lam. Ra. Evo Ajeta mudre Knjige!

2 Da li je iznenađujuće za ljude što smo mi nadahnule jednog između njih: « Upozori ljude» Navijesti vjerujućima da oni uživaju pred svojim Gospodarom jednu prednost zasluženu svojom iskrenošću. »

Nevjernici kažu: « To je jedan čarobnjak! »

3 Vaš Gospodarar je Allah koji je stvorio nebesa i zemlju za šest dana; potom on se u slavi posjeo na Prijestolje. On pažljivo ravna svakom stvari. Nema posrednika osim s njegovim dopuštenjem. Takav je Allah , vaš Gospodar! Obožavajte ga dakle! Ne rasmišljate li vi?

4 Vi ćete se vratiti k njemu. – Evo, u punoj istini, obećanja Božjeg – On je taj koji je dao početak stvaranju, potom on će ga obnoviti da bi pravedno nagradio one koji budu vjerovali i koji budu činili dobra djela.

Što se tiče onih koji budu nevjerni: vrelo piće i bolna kazna njima su namijenjeni, jer su bili nevjerni.

5 On je taj koji je od sunca načinio jasnost i od mjeseca, svjetlost. On im je odredio rasdoblja da biste vi poznavali Broj godina i računanje vremena. Allah je to stvorio u punoj Istini. On izlaže Znakove za ljude koji znaju.

6 U izmjenjivanju noći i dana, u onome što je Allah stvorio u nebesima i na zemlji, ima znakova za ljude koji se njega boje.

7 Što se tiče onih koji ne očekuju naš susret, onih koji su zadovoljni životom na ovom svijetu, onih koji nalaze mir u njemu i koji ostaju ne mareći za naše Znakove: 8 evo onih čije će utočište biti Pakao, po cijeni onog što su činili.

9 Što se tiče onih koji vjeruju i koja čine dobra djela, njih će Gospodar usmjeriti, zbog njihove vjere.

Potoci će tećo pod njihovim nogama u Vrtovima slasti 10 gdje će njihovo zazivanje biti: « Slava tebi, O Bože! » njihov pozdrav: « Mir! A završetak njihovog zazivanja: « Slava Allahu , Gospodararu svijeta! »

11 Da je Allah ubrzao nesreću namijenjenu ljudima s toliko žurbe s koliko oni traže sreću, svršetak njihovog života bio bi propisan, ali mi ostavljamo one koji ne očekuju susret s nama slijepo hodati u svojoj pobuni.

12 Kad nesreća zadesi čovjeka dok leži porebarke, sjedi ili stoji, on nas zaziva; ali kad mi od njega odstranimo tu nesreću, on prolazi, kao da nas nije zvao u času kad ga je zlo stiglo. Tako, djela bezbožnika njima se čine lijepa.

13 Mi smo prije vas uništili pokoljenja kad su se pokazala nepravedna. Njihovi proroci bijahu im donijeli sigurne dokaze a oni nisu u njih povjerovali. – Tako mi nagrađujemo zločince –

14 Mi smo vas, nakon njih, postavili na zemlju, kao njihove naslijednike, da bismo vijeli kako še te postupati.

15 Oni koji ne očeukuju naš Susret rekoše, kad im naši Ajeti biše pročitani kao toliko očiglednih dokaza: « Donesi nam jedan drugi Kur’an! » ili pak: « Izmijeni ovo! »

Reci: « Ne pripada meni to mijenjati po mojoj vlastitoj pameti: ja se samo primjeravam onome što mi je bilo otkriven o. Da, ja se bojim, ako bih se usprotivio svom Gospodaru, kazne strašnog Dana. »

16 Reci: « Da je to Allah htio ja vam to ne bih priopćio i on vam te ne bi dao poznavati. Ja sam čitav jedasn život sproveo s vama; Ne rasumijete li vi? »

17 Ko je nepravedniji od onoga koji smišlja laž protiv Allaha i onoga koji njegove znakove proglašava za laži? – Allah ne će dopustiti da krivci budu sretni –

18 Ono što oni obožavaju izvan Allaha ne može im ni škoditi, ni biti korisno.

Oni kažu: « Evo naših posrednika kod Allaha! »

Reci: « Da li vi to obavještavate Allaha o onom što on ne poznaje u nebesima i na zemlji? »

Slava njemu! On je visoko iznad onoga što oni njemu pridružuju!

19 Ljudi su činili samo jednu zajednicu, potom oni su se suprotstavili jedni drugima. Da se jedna Riječ tvog Gospodara nije predhodno dogodila odluka bi glede njihovih raslika bila donesena.

20 Oni kažu: « Da je samo na njega sišao jedan Znak od strane njegovog Gospodara! »

Reci: « Tajna ne pripada drugom do li Allahu . Čekajte! Da, ja sam s vama među onima koji čekaju! »

21 Kad mi ljudima damo okusiti milosrđe nakon nesreće koja ih je stigla, evo kako oni koriste lukavstva protiv naših Znakova.

Reci: « Allah je brži, on čini lukavstva, a naši poslanici pismeno bilježe vaša. »

22 On je taj koji vas đalje krstariti zemljom i morem. Kad ste se vi našli na lađama koje plove, zahvaljujući dobrom vjetru, ljudi bijahu sretni.

Jedan nemilosrdni vjetar se digne; valovi iskrsnu sa svih strana, i oni budu opkoljeni.

Oni zazvaše Allaha čineći mu čisti obred: « Ako nas spasiš, bićemo u broju onih koji su ti zahvalni. »

23 Kad ih Allah bi spasio oni se pokazaše drzki i nepravedni na zemlji.

« O vi ,ljudi! Vaša drzovitost pasće na vas: Vi trenutno uživate život ovog svijeta; Potom vi ćete se vratiti k nama a mi ćemo vam obznaniti ono što ste učinili. »

24 Život ovog svijeta prispodobiv je samo vodi: mi ga spuštamo s neba da bi se primiješao zemaljskom raslinju kojim se hrane ljudi i životinje.

Kad zemlje odjene svoje ukrase i uljepša se, njeni žitelji zamišljaju da posjeduju nekakvu vlast nad njom. Potom dolazi naša Zapovijed, danju ili noću, mi od nje načinimo požnjeveno polje, kao da, dan uoči, ona ne bijaše tako rascvjetana.

Na taj način mi objašnjavamo naše Znakove, ljudima koji rasmišljaju.

25Allah njih poziva k boravištu Mira; on usmjerava koga on hoće na pravi put.

26 Veoma lijepa nagrada, – i nešto više još – namijenjeno je onima koji budu dobro činili. Nikakva prašina, nikakvo poniženje ne će pokriti lica njihovih. Evo onih koji će biti gosti Raja gdje će boraviti besmrtni.

27 Nagrada jednaka zlu koje su počinili namijenjena je onima koji budu počinili loša djela; njih će poniženje obaviti – kao da su im lica pokrivena krpama noćnih tmina. Evo onih koji će biti gosti Vatre Gdje će boraviti besmrtni.

28 Mi ćemo reći mnogobožcima, na Dan kad ćemo sakupiti sve ljude: Nismo mi ti koje ste vi obožavali: « Ostanite na svojim mjestima, vi i vaši sudrugovi.» – Mi ćemo njih rasdvojiti jedne od drugih –


Njihovi sudrugovi će reći: « Nismo mi ti koje ste vi obožavali: 29Allah dostaje za posvjedočiti između nas i vas da nas nisu zanimala vaša obožavanja. »

30 Tako će svaki čovjek iskusiti posljedice onoga što je prije toga učinio.

Nevjernici će biti dovedeni k Allahu svojem istinskom Gospodararu a njihova izmišljanja će se odstraniti od njih.

31 Reci: « Ko vam dakle pribavlja hranu s neba i zemlje?

Ko  dijeli sluh i vid?
Ko  izvodi živog iz mrtvog?
Ko  tko izvodi mrtvog iz živog?
Ko  pažljivo usmjerava svaku stavr? »

Oni će odgovoriti: « To je Allah ! »

Reci: « Ne bojite li se vi njega? »

32 Takav je Allah , vaš istinski Gospodarar! Što ima izvan Istine, ako to nije grijeh? Kako, tad, možete se vi odvratiti?

33 Riječ tvog Gospodara tako se ostvarila protiv izopačenih: oni neće vjerovati.

34 Reci: « Ko dakle, među vašim božanstvima, započinje stvaranje, i obnavlja ga potom? »

Reci: « Allah započinje stvaranje, potom ga obnavlja. Kako, tada, možete vi odvratiti se? »

35 Reci: « Ko dakle, među vašim božanstvima, usmjerava ljude prema Istini? »

Reci: « Allah usmjerava ljude prema Istini. Eh da! Onaj koji usmjerava ljude prema Istini nije li dostojniji da ga se slijedi nego onaj koji ne usmjerava ljude do u onoj mjeri u kojoj je i sam usmjeren? Što vam je dakle? Kako možete vi tako suditi? »

36 Većina nevjernika zadovoljava se pretpostavkom. Pretpostavka ne nadmašuje Istinu. Allah savršeno zna ono što vi činite

37 Kur’an nije bio izmišljen od nekog drugog osim Allaha već je potvrda onome što je postojalo prije njega samog; objašnjenje Knjige poslane od Gospodara svjetova i koja ne sadržava nikakavu sumnju.

38 Ako li kažu: « On ga je izmislio. » reci: « Donesite dakle jedan Redak sličan ovome i zazovite koga vi možete izvan Allaha, ako ste vjerodostojni. »

39 Naprotiv: oni su proglašavali za laž ono što ne rasumiju i o čemu njima nije stiglo objašnjenje. Oni koji su živjeli prije njih proglašavali su za laž na isti način. – Promotri kakav je bio svršetak nepravednih –

40 Više njih vjerovalo je u njega, drugi ne vjeruju u njega, ali tvoj Gospodar poznaje iskvaritelje.

41 reci im, kad te proglase za lažca: « Meni moja djela, vama vaša. Vi osporavate ono što ja činim, a ja nisam odgovoran za ono što vi činite. »

42 Više njih sluša tebe. Hoćeš li ti da te gluhi čuju, kad oni ne rasumiju ništa?

43 Više njih te gleda. Hoćeš li ti usmjeravati slijepe, onda kad oni ne vide ništa?

44 Allah ne pozlijeđuje ljude, već ljudi čine nažao sami sebi.

45 Na dan kad ih on bude objedinio, njima će se činiti da su bili ostali u svojim grobovima samo jedan sat od dana; i oni će se prepoznavati međusobno.

Oni koji bijahu proglašavali za laž susret Allahovi biće izgubljeni; jer ne bijahu usmjereni.

46 Bilo da ti pokažemo jedan dio onoga što mi njima obećavamo, bilo da te pozovemo odmah, oni će doći prema nama. Allah je, osim toga, svjedokom njihovim djelima.

47 Jedan Poslanik je poslan svakoj zajednici: kad dođe njen prorok, sve je pravedno odlučeno među njenim članovima, Niko nije pozlijeđen.

48 Oni govore: « Kad je ostvarenje tog obećanja, ako ste vjerodostojni? »

49 Reci. « Ja ne zadržavam, za sebe, ni štete, ni koristi, izvan onoga što Allah hoće. »

Jedan je rok određen svakoj zajednici; kad njegov rok dođe, ona ga ne može učiniti ni da kasni jedan sat, niti ga pomaknuti naprijed.

50 Reci: « Što vam se čini? Da kazna Allahova padne na vas noću ili danju, da li bi krivci tražili da se požuri s njenim dolaskom?

51 Da li ćete vi vjerovati u to kasnije, kad se obori na vas, kad sad, vi želite ubrzati njen dolazak?

52 Potom će biti rečeno onima koji su bili nevjerni: « Kušajte vječnu kaznu! Da li vam je dodijeljena za nešto drugo Osim za ono što ste izvršili? »

53 Oni će se raspitivati kod tebe: « Da li je tamo, Istina? »

Odgovori: « Da, Gospodara mi moga, to je sigurno Istina, i vi ne ćete Allaha učiniti nemoćnim. »

54 Da svaki nepravedni čovjek na zemlji posjeduje ono što je na zemlji, on bi to tada dao za svoj otkup.

Oni će skrivati svoje željenje, Kad budu vidjeli kaznu.

Između njih će se pravedno presuditi. Niko ne će biti pozlijeđen.

55 Ono što je u nebesima i na zemlji ne pripada li Allahu  ? ObećanjeAllahovo nije li Istina? – Ali većina ljudi ne zna ništa –

56 On je taj koji oživljava i koji usmrćuje, i prema njemu ćete se vi vratiti.

57 O vi, ljudi! Jedno podsticanje od vašeg Gospodara, jedno ozdravljenje za bolesna srca, jedno Usmjerenje i jedno Milosrđe vama su već stigli, na adresu vjerujućih.

58 Evo jedne milosti i jednog milosrđa Božjeg; nek se ljudi njima raduju! To je jedno dragocjenije dobro od onoga to ga oni gomilaju!

59 Reci: « Vidite li vi što je Allah spustio na vas da bi obskrbio vaše potrebe? Vi pravite raslike između onoga što je zabranjeno i onoga što je dopušteno. » Reci: « Da li vam je Allah dopustio te stvari, ili ste vi protiv Allaha izmislili te raslike? »

60 Što će misliti, na Dan Oživljavanja, oni koji smišljaju laži protiv Allaha?

Da, Allah je Gospodar milosti prema ljudima, ali većina među njima nisu zahvalni.

61 Kakva god da bude prilika u kojoj se ti nađeš, što goda da bude ono što ti čitaš u Kur’anu, glede toga, koje god djelo izvršili, mi smo svjedoci kad se toga poduzmete.

Težina jednog atoma ne izmiče tvom Gospodaru, ni na zemlji, ni u nebesima. Nema ničeg ni najmanjeg ni najvećeg a da to nije izričito upisano u jednu knjigu.

62 Ne, uistinu, prijatelji Allahovi ne će osjetiti nikakva straha, oni ne će biti ožalošćeni; 63 – oni koji vjeruju u Allaha i koji ga se boje –

64 oni će primiti dobru vijest, u ovom svijetu i u drugom.

Nema promjene u Riječima Allahovim: to je sreća bez granica.

65 Nek te njihova riječ ne ožalosti. Potpuna moć pripada Allahu . On je taj koji čuje i koji zna. 66 Ono što je u nebesima i na zemlji ne pripada li Allahu  ?

Što dakle slijede oni koji zazivaju sudrugove izvan Allaha? Oni slijede nagađanja i zadovoljavaju se s pretpostavkama.

67 On je taj koji je za vas načinio noć da biste se odmarali i dan da biste jasno vidjeli. Ima uistinu u tome Znakova, za narod koji rasumije.

68 Oni su rekli: « Allah je sebi dao jednog sina! Ali slava njemu! On dostaje sam sebi. Ono što je u nebesima i ono što je na zemlji njemu pripada.

Imate li vi kakvu vlast da bi tako govorili? Kažete li vi o Allahu ono što ne znate?

69 Reci: « Oni koji smišljaju laž protiv Allaha ne će nikad biti sretni. 70 Oni će na čas uživati u ovom svijetu a potom će se vratiti k nama; potom ćemo im mi dati okusiti jednu ljutu kaznu, po cijeni njihove nevjernosti. »


71 Izpričaj im povijest Nuh inu; on reče svom narodu  : « O moj narode! Ako se moja nazočnost među vama i moje pozivanje na Znakove Božje vama čine nepodnosivi, ja se povjeravam Allahu . Složite se s vašim sudrugovima i ne brinite se više za vaše probleme. Potom donesite odluku o meni; ne dajte da čekam!

72 Ako li okrenete leža, znajte da vam ne ištem plaće. Moja plaća pripada Allahu a ja sam primio zapovijed biti u broju podvrgnutih. »

73 Oni ga držaše za lažca! Mi smo ga spasili u lađi, njega i one koji su se nalazili snjim; Učinili smo da prežive nakon što smo progutali one koji su naše Znakove proglašavali za laži. Pogledaj koji bijaše svršetak onih koji su bili upozoreni.

74 Mi smo potom njihovom narodu poslali proroke koji su k njima došli s očiglednim dokazima. Ali oni ne htjedoše povjerovati u ono što što su predhodno proglasili lažima. Tako, mi stavljamo jedan pečat na srca prijestupnicima.

75 Mi smo potom poslali s našim Znakovima, Mojsija i Aarona k Faraonu i njegovim savjetnicima; ali oni se dapuhnuše od oholosti, jer bio je to jedan narod koji je kriv.

76 Oni rekoše, kad im Istina dođe, s naše strane: « To je očigledno mađija! »

77 Musa reče: « Kažete le vi za Istinu koja vam je došla: " To je mađija ! " ? » – Čarobnjaci nikad ne će biti sretni –

78 Oni rekoše: « Je si li ti došao k nama da nas odvratiš od onog što smo našli kod naših otaca, i da zemaljska vlast pripadne vama dvojici? Mi ne vjerujemo u vas! »

79 Faraon reče: « Dovedite mi sve mađioničare znalce. »

80 Kad mađioničari dođoše,

Musa im reče:

« Bacite ono što imate za baciti. »

81 Kad on baciše:

Musa reče:

« Ono što ste vi donijeli samo je čarobnjaštvo: Allah će to uništiti. Allah ne da da uspijevaju djela kvaritelja. 82Allah potvrdi Istinu, svojim riječima, uzprkos krivcima. »

83 Potomci Musini jedini su vjerovali u njega, uzprkos svojem strahu da će biti mučeni od Faraona i njegovih poglavara.

Faraon je bio osoran na zemlji; On je bio u broju izopačenih.

84 Musa reče: « O moj narode! Ako vjerujete u Allaha, povjerite se njemu, ako ste mu podvrgnuti. »

85 Oni tada rekoše: « Mi se povjeravamo Allahu  ! O naš Gospodare! Ne daj nas ovom nepravednom narodu da ne padne u napast i naškodi nam. 86 Oslobodi nas, svojim milosrđem, ovog nevjernog naroda. »

87 Mi smo nadahnuli Musu i njegovog brata: « Podignite, za svoj narod, kuće u Egiptu i rasporedite svaoja boravišta jedna nasuprot drugih: Obavljajte molitvu. Najavljujte dobru vijest vjerujućima. »

88 Musa reče: « Gospodare naš! Ti si dao Faraonu i njegovim savjetnicima urese i dobra u životu na ovom svijetu, da bi, o Gospodare naš, oni se oni odstranili s tvog puta.

Gospodare naš! Uništi njihova Bogatstva; ukruti njihova srca, nek ne vjeruju sve do časa kad će vidjeti bolnu kaznu. »

89Allah reče: « Vaša je molitva uslišana. Hodite ravno, vas dvojica! Ne slijedite puta onih koji ne znaju ništa. »

90 Mi samo sinove proveli kroz more. Faraon i njegova vojska ih proganjaše s pomamom i neprijateljstvom, sve dok Faraon, u času kad će biti uništen, ne reče: « Da, ja vjerujem: nema Allaha osim Allaha onoga u kojeg sinovi Izrailovi vjeruju; ja sam u broju onih koji su mu podvrgnuti. »

91Allah reče: « Ti si tu, sada, dok, predhodno, ti bi pobunjenikom i u broju kvaritelja.

92 Ali danas, mi ćemo te spasiti u tvom tijelu da bi ti postao Znakom

 	  za one koji će doći poslije tebe.

Međutim, jedan veliki broj ljudi su potpuno nemarni glede naših Znakova. »

93 Mi smo smjestili sinove Izrailove u jednu sigurnu zemlju. Dodijelili smo im izvrsne stvari. Oni se nisu suprotstavili nama sve do časa kad im je stigla Znanost.

Da, tvoj Gospodar će suditi između njih, na Dan Oživljavanja, rasloge njihvoih raslika.

94 Ako si ti u sumnji glede našeg Otk rovenja, ispitaj one koji su čitali Knjigu prije tebe.

Istina ti je došla, izvirući iz tvog Gospodara; ne budi dakle u broju onih koji sumnjaju; 95 ne budi ni u broju onih koji proglašavaju za laži Znakove Božje, inače ćeš biti u broju gubitnika.

96 Oni protiv kojih je ostvarena Riječ Allahova sigurno ne će vjerovati, 97 – iako bi im svi Znakovi stigli – sve dok ne vide bolnu kaznu. 98 Da je samo postojalo jedno mjesto koje je vjerovalo i kojem bi njegova vjera bila korisna, osim naroda Junuzovog!

Kad ti ljudi povjerovaše, mi smo od njih odstranili sramno kažanjavanje u životu na ovom svijetu i na čas smo ih ostavili uživati u njemu.

99 Da je to tvoj Gospodar htio, svi stanovnici zemlje vjerovali.

Da li je tvoje uvjeravati ljude da budu vjerujući, 100 kad ne pripada nikome vjerovati bez dopuštenja Božjeg?

On daje osjetiti težinu svojeg gnjeva onima koji ne rasumiju.

101 Reci: « Promotrite ono što je u nebesima i ono što je na zemlji: ni Znakovi, ni upozorenja ne dostaju jednom narodu koji ne vjeruje. »

102 Što oni čekaju? Možda čekaju dane slične Onima u ljudi koji su živjeli prije njih?

Reci: « Čekajte! Ja sam s vama, u broju onih koji čekaju. »

103 Mi ćemo potom osloboditi naše proroke i vjerujuće: osloboditi vjerujuće je jedna naša zadaća.

104 Reci: « O vi, ljudi! Ako sumnjate nešto u svezi s moje Vjeroispovijesti: Ja ne obožavam onih koje vi obožavate izvan Allaha, već ja obožavam Allaha koji će vas prizvati k sebi. Ja sam primio zapovijed da budem u broju vjerujućih. »

105 Meni je bilo rečeno: « Ispunjavaj obveze Vjeroispovijesti kao istinski vjernik. Ne budi u broju mnogobožaca.

106 Ne zazivaj, izvan Allaha one koji ti ne mogu biti korisni niti ti naškoditi. Ako ti postupaš tako, bićeš u broju nevjernika.

107 Ako ti Allah pošalje jednu nesreću, Niko drugo osim njega ne će ju odstraniti od tebe.

Ako on hoće neko dobro za tebe, Niko ga neće moći oteti od tebe i prisvojiti sebi.

On ga daje kome on hoće, među svojim slugama. On je onaj koji oprašta, on je milosrdan.

108 Reci: « O vi, ljudi! Istina, izvirući od vašeg Gospodara, Stigla je k vama: Onaj koji je usmjeren Usmjeren je samo za sebe. Onaj koji zaluta zalutao je samo sebi na uštrb. Ja nisam vaš zaštitnik. »

109 Uskladi se s onim što ti je otkriven o. Budi strpljiv, sve dok Allah ne bude sudio. On je najbolji sudac!