Sura 13.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S U R A XIII

Grmljavina

U ime Allaha: onog koji čini milosrđe,

Milosrdnog.


1 Alif. Lam. Mim. Ra. Evo Redaka Knjige: To što ti je bilo otkriven o od strane tvog Gospodara jest Istina, ali većina ljudi ne vjeruje.

2 Allah je onaj koji je uzdigao nebesa bez vidljivih podporanja. Zatim se u veličanstvu posjeo na Prijestol; On je podvrgnuo sunce i mjesec - svaki od njih slijedi svoj put prema utvrđenom svršetku - on pažljivo ravna svakom stvari i tumači Znakove. - Možda vi budete odlučno povjerovali kad budete susreli svog Gospodara! -

3 On je taj koji je rasprostro zemlju. on je na njoj postavio planine i rijeke; on je na njoj postavio dva para svakog ploda; on zastire dan i noć. - Ima tu zaista Znakova za jedan narod koji rasmišlja -

4 Ima na zemlji čestica jednih drugima susjednih; vinograda; žitarica i palmi, - raspoređenih u džbunje ili pak raspršenih - Oni su svi orošeni istom vodom, ali mi činimo jedne tečnijima od drugih. - Ima tu zaista Znakova za jedan narod koji vjeruje -

5 Ako se ti iznenađuješ, njihova je riječ, zapravo, iznenađujuća: "Kad mi budemo prah da li će mo postati, zaista, jedno novo stvorenje?"

Evo onih koji su nevjerni spram svog Gospodara. Evo onih na čiji će mo vrat staviti okove. Evo onih koji će biti gosti Vatre gdje će kao besmrtnici boraviti!"

6 Oni ti traže da ubrzaš dolazak nesreće prije nego sreće; slčične stvari su se ipak dogodile prije njih.

Tvoj Gospodar je, za ljude i to uz prkos njihovoj nepravednosti Gospodarar oprosta; ali tvij Gospodar je strašan u svojem kažnjavanju.

7 Nevjernici govore: "Zašto na njega nije sišao jedan znak od strane Gospodarove?

Ti si samo jedan upozoritelj. Jedan je vodič dan svakom narodu .

8 Allah zna što svaka ženska nosi i trajanje trudnoše. On je odmjerio svaku stvar.

9 On je onaj koji poznaje ono što je skriveno i ono što je očito. On je Veliki, Svevišnji.

10 Pred njim su jednaki: onaj koji, među vama, u tajnosti drži svoju riječ i onaj koji ju rasglašava; Onaj koji se skriva noću i onaj koji se pokazuje na danjem svjetlu.

11 Meleci su uz svaki čovjekov korak; ispred njega i iza njega; oni ga štite, po zapovjedi Božjoj.

Allah ne mijenja ništa u jednom narodu , prije no što ovaj ne promijeni ono što je u njemu.

Kad Allah hoće zlo jednom narodu , Niko ga ne može odvratiti; nema za njega drugog branitelja osim Allaha.

12 On je taj koji vam daje vidjeti munju; - predmet straha i ufanja - on je taj koji čini da nastanu tmasti oblaci.

13 Grmljavina i Meleci slave svoje hvale sa strahom. On baca munje dosežući ono što hoće, dok ljudi raspravljaju o Allahu , mada je on strahpvit u svojoj snazi.

14 Istinsko zazivanje njemu se upušuje. Ono što ljudi zazivaju izvan njega ne odgovara im ni nakakv način; ne više no što voda dospijeva u usta onome koji pruža svoja dva dlana prema njima da bi ju u njih unio. - Zazivanje nevjernih samo je utvaranje -


15 Oni koji su u nebesima i oni koji su na zemlji padaju ničice pred Allahom - kao i njihove sjene - od želje i od sile, jutrom i u večer.

16 Reci: "Tko je Gospodar nebesa i zemlje?"

Reci: "To je Allah !"

Reci: "Hoćete li vi uzeti izvan njega Gospodarare koji ne zadržavgaju za sebe same, ni koristi, ni štete?"

Reci: "Slijepac da li je sličan onom koji vidi? Tmine da li sliče svjetlosti? ili pak jesu li oni dali Allahu sudrugove koji će stvoriti kao što je on stvorio, na takav način da svako stvarenje njima se čini istovjetno njegovom?"

Reci: "Bog je Stvoritelj svake stvari; on je Jedini, vrhovni Gospodarar!" 17 On spusti vodu s neba. Ona se raslila po dolinama po mjeri njihovih prostranosti. Poplava je stvarala pjenu koja je izbijala.

Ono što se topi u vatri kad se prave nakit i alatke, proizvodi sličnu pjenu.

Tako Allah iznosi u prispodobi istinito i lažno. Pjena odlazi u odupiranju, a ono što je korisno ljudima ostaje na zemlji. Tako Allah iznosi prispodobe.


18 Najljepša je nagrada namijenjena onima koji budu odgovarali svojem Gospodaru. Što se tiče onih koji ne budu odgovarali - čak kad bi posjedovali sve što postoji na zemlji, i čak dvostruko više budu ponudili kao izkupljenje za svoje grijehe - evo onih čiji je račun vrlo loš; njihovo sklonište biće Gehena: kakvog li odvratnog ležaja za počinak!


19 Onaj koji zna da Otk rovenje koje je tvoj Gospodar spustio na tebe jest Istina, da li je sličan slijepcu?

Samo rasmišljaju oni koji su nadareni rasumom, 20 oni koji vjerno drže ugovor s Allahom i ne prestupaju Savez s njim; 21 oni koji održavaju sveze koje je Allah odredio da se održavaju; ono koji se boje svog Gospodara i koji strahuju da njihov račun ne bude veoma hržav; 22 oni koji neprekidno traže Lice svojeg Gospodarina; oni koji obavljaju molitvu; oni koji dijele milostinju, tajno ili javno, oni koji dobrim odbijaju zlo: evo onih koji će posjedovati krajnje boravište, 23 Vrtove edenske.

Oni će u njih ući s onima koji su bili pravedni, kao i njihovi očevi, supruge i djeca. Meleci će ući k njima, na sva vrata.

24 "Neka mir bude s vama, jer jer ste bili postojani." - Konačno boravište je izvrsno -

25 Oni koji prekrše pogodbu s Allahom nakon što su prihvatili savez s njim; oni koji raskidaju sveze koje je Allah rekao da se održavaju; oni koji kvare zemlju; evo onih koji će biti prokleti; onih kojima je odvratno boravište namijenjeno.

26 Allah obilato dodjeljuje ili odmjerava svoje darove kome on to hoće. Oni su uživali život ovoga svijeta. Što je dakle život na ovome svijetu u usporedbi s posljednjim životom, ako nije samo kratkotrajni užitak?

27 Nevjerni kažu: "Zašto ne njega nije sišao jedan Znak od njegovog Gospodara?"

Reci: "Bog zavodi koga hoće on usmjerava k sebi : onaj koji k njemu se vraća kajući se; 28 oni koji vjeruju; oni čija se srca stišavaju sjećajući se Allaha; ne stišavaju li se srca u sjećanju na Allaha? - 29 oni koji vjeruju da čine dobro.

Sreća i jedno divno mjesto gdje će oni otići namijenjeni su svima takvima.

30 Mi smo tebe poslali jednoj Zajednici, - kojoj su druge zajednice prethodile - da ti njima priopćiš ono što smo ti mi otkrili, a ti su ljudi nevjerni Što se tiče Milosrdnog.

Kaži: "To je on, moj Gospodar! Nema Allaha osim njega! Ja se uzdam u njega; prema njemu je moj povratak."

31 Kad bi postoja jedan Kur’an čijom silom bi se planine u hod stavile, zemlja se rascijepila, mrtvi progovorili!...

Ali ne!... Zapovijedi u cijelosti pripadaju Allahu . Vjerujući da li bi mogli ne ufati se da bi Allah usmjerio sve ljude, da je to htio?

Nesreća ne će uzmanjkati da ne dosegne nevjerne, po cijeni njihovih djela, ili pak, ona ona će se oboriti blizu njihovih boravišta sve dok ne stigne obećanje Božje. - Allah ne popustiti u svom obećanju -

32 Proroci koji su došli prije tebe bijahu predmetom izrugivanja; ja sam dopustio jednu odgodu roka nevjernima, po tome sam ih dograbio. Kakva samo bijaše moja kazna!

33 Ko je uvijek uz svakog čovjeka kao svjedok onoga što čini?...

Oni su dodijelili Allahu sudrugove. Reci: "Imenujte ih! Hoćete li vi obznaniti Allahu ono što on ne zna na zemlji? Ili je to pak samo jedan način govorenja?"

Sasvim suprotno: lukavstva nevjernih njima se čine lijepima i oni su odstranjeni s pravog puta.

Nema vodiča za onog koga Allah zavede. 34 U ovome životu već kazna će dosegnuti nevjerne, ali kazna u budućem životu je zaista ubitačna; a oni nemaju zaštitnika izvan Allaha.

35 Takav je Vrt obećan onima koji se boje Allaha: potoci ondje teku, njegovi plodovi i njegove sjene su vječne.

Evo svršetka onima koji budu Allah obojažljivi, dok će svršetak nevjernih biti Vatra.

36 Oni kojima smo dali Knjigu, raduju se onome što smo spustili k tebi.

Stanovite sekte odbacuju pojedine njene dijelove. Reci: "Ja sam samo primio zapovijed da obožqvqm Allaha i da mu ništa ne pridružujem. Ja ga zazivam. Moj povratak vodiće prema njemu."

37 Tako smo mi objelodanili na arabskom Mudrost. Ako ti slijediš njihove žudnje, nakon što ti je Znanost podarena, ne će biti za tebe ni gazde, ni zaštitnika protiv Allaha.

38 Mi smo poslali proroke prije tebe i dali im supruge i djecu.

Ne pripada jednom Poslaniku da nosi jedan Znak, ako to nije s Allahovi m dopuštenjem. Jedna knjiga je bila poslana za svako dobro utvrđeno rasdoblje.

39 Allah poništava ili potvrđuje što on hoće. Majka Knjige nalazi se kod njega.

40 Bilo da ti pokažemo jedan dio onoga što obećajemo ljudima, bilo da te usmrtimo; tebi pripada samo priopšavanje proročke poruke; konačni račun pripada nama.

41 Ne vide li oni da mi posredujemo u zemljama nevjernih da bi im smanjili prostor?

Allah sudi! Niko se ne suprotstavlja njegovoj presudi. On je žustar u svojim računima!

42 Oni koji su živjeli prije njih poslužili su se lukavstvima: sva lukavstva pripadaju Allahu  ; on zna što svatko stječe svojim djelima.

Nevjerni će uskoro znati kome će pripasti posljednje boravište.

43 Nevjerni govore: "Ti nisi poslanik!"

Reci: "Bog dostaje kao svjedok između vas i mene; njega koji posjeduje Znanost Knjige.