Sura 15.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

SURA XV

Al Hidžr

U ime Allaha: onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 ALIF. Lam. Ra. Evo Redaka Knjige i jednog jasnog Kur’ana.

2 Nevjerni bi koji put voljeli biti podvrgnuti. 3 Pustite ih jesti i uživati neko vrijeme. Ufanje njih zabavlja, ali uskoro, znaće oni!

4 Mi ne uništavamo mjesto čija sudbina nije bila utvrđena u Knjizi samo nama poznatoj. 5 Niti jedna zajednica ne premašuje niti zkasni na svoj svršetak.

6 Oni su rekli: "O ti, na koga je spušteno Podsjećanje! Ti si sigurno opsjednut!

7 Zašto, ako si ti vjerodostojan, nisi k nama došao s Melecima?

8 Mi spuštamo Meleke samo s Istinom. Ti ljudi ne će dugo vremena ostati u svojem iščekivanju.

9 Mi smo spustili Ponovni poziv; mi smo mu čuvari.

10 Mi smo i prije tebe slali proroke, među pristaše Negdašnjih.

11 Ni jedan Poslanik nije došao k njima a da se nisu sprdali s njim.

12 Evo što mi ćinimo u srcima krivaca.

13 Oni ne vjeruju u njega uzprkos primjerima koje su Negdašnji njima ostavili.

14 Čak i da im otvorimo vrata nebeska da mogu onamo uspeti se: 15 oni bi rekli: "Naši su pogledi sigurno zamućeni; ili, radije, mi smo začarani ljudi."

16 Mi smo stavili ova sazviježđa u nebo i uresili ih za one koji u nebo gledaju.

17 Mi njega štitimo protiv svakog prokletog zloduha; 18 Ali ako jedan ili dvojica poslušaju kriomice, jedan sjajni plamen ih proganja.

19 Što se tiče zemlje: Mi smo je rasprostrli, postavili na nju planine, dali da ondje raste svaka stvar po mjeri.

20 Ondje smo postavili namirnice za vas i za one koje vi ne hranite.

21 Nema ničega čija blaga nisu kod nas; mi to ne spuštamo do li po jednoj utvrđenoj mjeri.

22 Mi šaljemo vjetrove natovarene tmastim oblacima. Mi spuštamo vodu s neba a koju vi niste kadri sačuvati.

23 Da, da mi smo ti koji dajemo da se živi i mi smo ti koji daju da se umire.

24 Mi poznajemo mi poznajemo one među vama koji su došli prvi a poznajemo i one koji još kasne.

25 Tvoj Gospodar je onaj koji će njih okupiti. On jemudar i zna sve.

26 Mi smo stvorili čovjeka od gline, uzete iz žitkog blata.

27 Što se tiče Djina, Mi smo ih stvorili, prije, iz vatre užarene peći.

28 Kada tvoj Gospodar kaza Melecima: "Ja ću stvoriti jednog smrtnika od gline uzete iz žitkog blata.

29 Poslije, kad ja budem njega skladno uobličio, i kad budem udahnuo svoj Duh u njega: padnite ničice pred njim." 30 Svi Meleci zajedno to učiniše, 31 Izuzev Sotone koji odbi pasti ničice.

32 Allah reče: "O, Iblizu! Zašto ti nisi među onima koji su pali ničice?"

33 On reče: "Ja nisam pao ničice pred jednim smrtnikom kojeg si ti stvorio od gline uzete iz žitkog blata

34 Allah reče: "Izlazi odavde! Ti si proklet! 35 Proklet da si sve do Dana Sudnjega!"

36 On reče: "Gospodare moj! Daj mi jednu odgodu sve do dana kad će ljudi biti uskrsnuti."

37 Allah reče: "Ta odgoda ti je odobrena 38 sve do Dana čije je vrijeme znano nama."

39 On reče: "Gospodare moj! To je zato što si me tu naveo na grijeh da im pokažem na zemlji zlo, pod varavim obličjima."

40 Ja ću njih baciti u zabludu, s izuzetkom onih tvojih slugu koji su iskreni."

41 Allah reče: "Evo za mene pravog puta!

42 Ti nemaš nikakve vlasti nad slugama mojim izuzev onoga koji ćete slijediti, među onima koji su u grijehu."

43 Gehena će sigurno za njih sve biti njihov sastanak. 44 Ona ima sedam vrata: po jedna grupa od njih stojaće pred svakim vratima.

45 Da, oni koji su Allah obojažljivi biće u sred Vrtova i izvora: 46 "Uđite ovamo, u miru i sigurnosti."

47 Mi smo odstranili ono mržnje što je ostalo u njihovim srcima. Oni će postati kao braća jedni na suprot drugima sjedeći na ležajima za odmaranje.

48 Nikakva ih muka neće dotaknuti; oni nikad neće biti istjerani.

49 Obavijesti sluge moja da sam ja, uistinu, onaj koji prašta, Milosrdni, a da je moja kazna bolna.

51 Obavijesti ih o gostima Ibrahim ovim. 52 Oni rekoše, ulazeći kod njega: "Zdravo!"

On reče: "Mi se vas plašimo<12

53 Oni rekoše: "Ne boj se! Mi ti najavljujemo jednu dobru vijest o dječaku obilatog znanošću."

54 On reče: "Vi najavljujete tu dobru vijest meni kojeg je starost stigla? Što mi vi, dakle najavljujete?"

55 Oni rekoše: Mi ti ovu dobru vijest najavljujemo u punoj istinitosti. Ne budi, dakle od onih koji očajavaju."

56 On reče: "Tko dakle gubi ufanje u Milosrđe svojeg Gospodara, ako ne oni koji su zavedeni?"

57 On još reče: "O vi, izaslanici! Što je dakle vaša zadaća?"

58 Oni rekoše: "Mi smo poslani jednom zločinačkom narodu , 59 ali ne i Lutov oj obitelji koju ćemo cijelu spasiti 60 izuzev njegove žene." - Mi smo propisali da ona bude među onima koji će zaostati -

61 Kad izaslanici stigoše kod Lutov e obitelji, 62 on im reče: "Vi ste nam nepoznati!"

63 Oni rekoše: "Ne... Mi smo došli k tebi donoseći ono u što oni sumnjaju; 64 Mi smo k tebi došli s Istinom; mi smo vjerodostojni!

65 Noćas idi sa svojom obitelji; slijedi ju i nek' se Niko od vas ne okreće. Idite onamo kamo vam bude zapovjeđeno."

66 Mi smo propisali tako, da bude spašen, jer, slijedećeg jutra, oni ljudi ondje trebaju biti uništeni, svi di posljednjeg.

67 Mještani dođoše u potrasi za novostima. 68 Lot im reče: "Ovi ovdje su moji gosti; ne obečašćujte me. 69 Bojte se Allaha i ne pokrivajte me sramotom!"

70 Oni rekoše: "Nismo li ti zabranili da se baviš svijetom?"

71 On reče: "Evo mojih kćeri! Ako hoćete!"

72 Da, tvog ti života! Ti ljudisu zaslijepljeni pijanstvom. 73 Krik ih dograbi u zoru.


74 Mi smo prevrnuli taj grad od vrha do dna i dali da padaju gromade na žitelje grada. 75 - Evo uistinu Znakova za one koji promatraju - 76 Ona se nalazi na putu poznatom svima. 77 - Ima tu uistinu jedan znak za vjerujuće! -

78 Žitelji al-Aika bijahu nepravedni: 79 "mi smo im se osvetili.

Ta dva mjesta su neosporiv primjer.

80 Žitelji Hiđra držali su proroke lažvima. 81 Mi smo im donijeli naše Znakove, ali oni su se okrenuli od nas.

82 Oni su dubili planine u punoj sigurnosti da bi ondje svoja boravišta načinili.

83 Krik ih stiže ujutro; 84 njihova su im djela bila bezkorisna.

85 Mi smo samo s Istinom stvorili nebesa, zemlju i ono što se između njih nalazi.

Čas dolazi sigurno! Oprosti od tog lijepog oproštenja!

86 Da, tvoj Gospodar je Stvoritelj koji ne prestaje stvarati; onaj koji zna sve.

87 Mi smo tebi dali sedam redaka koji su ponavljaju, i također, vrlo veliki Kur’an.

88 Ne gledaj na stvari koje smo dodijelili izvjesnima među njima s ciljem da ih kratkotrajno uživaju.

Ne tuguj zbog njih. Zakrili vjerujuće.

89 Reci: "Da, ja sam jasan upozoritelj!"

90 Mi smo tako kaznili urotnike! 91 koji su raskomadali Kur’an.

92 Tvoga ti Gospodara! mi ispitujemo sve 93 o onome što oni čine.

94 Obznani ono što ti je zapovjeđeno i odstrani se od mnogobožaca.

95 Mi smo tebi dostatni, protiv podrugljivaca 96 koji do Allaha stavljaju nako drugo Božanstvo. Znaće oni uskoro!

97 Mi znamo da se tvoje grudi stišću slušajući ono što oni govore.

98 Iznesi hvalospjev o svojem Gospodaru! Budi među onima koji padaju ničice! 99 Obožavaj svog Gospodara, sve dok ti izvjesnost ne stigne!