Sura 17.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S U R A XVII

Noćno putovanje U ime Allaha: onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

1 Slava onome koji je svog slugu na ovo noćno putovanje Iz svete Džamije u veoma jednu udaljenu Džamiju, čije smo bedeme blagoslovili, i to stoga da mu pokažemo neke od naših Znakova. - Allah je onaj koji savršeno čuje i vidi -

2 Mi smo Musi dali Knjigu kojom smo dali jedno Usmjerenje sinovima Izrailovim: "Ne uzimajte zaštitnika izvan mene."

3 O vi potomci onih koje smo nosili s Nuh om! - on je bio jedan zahvalni sluga - 4 Mi smo u Knjizi propisali sinovima Izrailovim: "Vi ćete dva puta posijati sramotu na zemlji, i podignuće te se u velikoj oholosti!"

5 Kad je ispunjenje prvog od tih dvaju obećanja došlo, mi smo protiv vas poslali neke od naših slugu koji su raspolagali strahovitom snagom. Oni su ušli u kuće i to obećanje ispunili.

6 Po tome smo dali da im se uzvrati. Povećali smo vaša Bogatstva i broj vaše djece. Načinili smo od vas jedan brojan narod.

7 Bilo da činite dobro ili da činite zlo činite ga sami sebi.

Kad je ispunjenje drugog obećanja došlo, bilo je to da vas ožalosti, zato što ste dopustili ulaženje u džamiju svojim neprijateljima kako su oni već jedanput učinili i uništili podpuno ono čega su se dočepali.

8 Možda će vam vaš Gospodar podijeliti milosrđe. Ako vi iznova počnete i mi ćemo početi iznova. Mi smo učinili, od Gehene, zatvor za nevjerne.

9 Da, ovaj Kur’an vodi na jedan vrlo ispravan put. On najavljuje vjerujućima jednu veliku nagradu; 10 on najavljuje jednako da mi spremamo kaznu onima koji ne vjeruju u budući život.

11 Čovjek priziva svojim prisegama zlo kao što proziva i dobro. Žuvjek je uvijek užurban.

12 Mi smo od noći i od dana načinili dva Znaka. Učinili smo tamnim Znak noći a svijetlim Znak dana da biste vi tražili dobročinstva svog Gospodara i da biste spoznali broj godina i računanje vremena. Mi smo učinili sve stvari rasumljivima.

13 Mi okkačimu njgovu sudbinu svakom čovjeku o vrat. Na Dan Oživljavanja mi ćemo njemu pokazati otvorenu knjigu: 14 "Čitaj svoju knjigu! Za danas je dosta da spoznaš samog sebe."

15 Onaj kojki je dobro usmjeren usmjeren je za sebe samog.

Onaj koji je zabludio zabludio je na vlastitu uštrb.

Niko ne će nositi tuđeg tereta. Mi nismo nikad kaznili jedan narod prije no što smo mu poslali Poslanika .

16 Kad mi želimo uništiti nrko mjesto, mi zapovjedimo onima koji ondje žive u zadovoljstvu da se prepuste svojim nepravednostima. Riječ izgovorena protiv njih se ostvari a mi ga cijelog uništimo.

17 Koliko li smo samo naraštaja uništili poslije Nuha! Tvoj Gospodar dostaje za poznavati i savršeno vidjeti grijehove svojih slugu.

18 Onome koji žudi ono što brzo prođe mi pohitamo dati ono što mi hoćemo, kome mi hoćemo. Po tome, mi ga odredimo za Gehenu gdje se on prži prezren i odbačen.

19 Vjerujući koji žele budući život i koji čine sve napore da bi uspjeli: evo onih čija gorljivost biće nagrađena.

20 Mi dijelimo obilato svima, i ovima ovdje i onima ondje, darove tvog Gospodara. Darovi tvog Gospodara nikad od nikoga nisu odbijeni.

21 Promotri kako smo mi pretpostavili neke između njih onima drugima. Ali biće uzdignutijih stupnjeva u budućem životu inače bi ti bio prezren i napušten.

23 Tvoj Gospodar propisao je da ne obožavate nikog osim njega. On je propisao dobrotu spram vašeg oca i majke. Ako jedano od njih ili pak oboje ili pak oboje budu ostarjeli kod tebe, ne reci im: "Fuj!" ne odbacuj ih, upućuj im riječi štovanja. 24 Prikloni se k njima, s dobrotom, krilom nježnosti i reci: "Gospodare moj! Budi milosrdan spram njih, kao što su oni bili spram mene, kad su me podizali i dok sam bio dijete."

25 Vaš Gospodar savršeno poznaje ono što je u vama. Ako ste vi pravedni, on je tada, onaj koji prašta onima koji kajući se dolaze k njemu.

26 Daji svojoj bližoj rodbini ono što im treba, a tako siromasima i putnicima; ali ne budi rastrošan.

27 Rastrošni su braća zlodusima, a Zloduh je vrlo nezahvalan spram svog Gospoga.

28 Ako, budući u potrasi za milosrđem svog Gospodara kojem se nadaš, ti budeš prinuđen udaljiti se od njih, uputi im jednu dobronamjernu riječ.

29 Ne prinosi često svoju stisnutu šaku vratu, niti ju suviše širom otvorenu ispružaj, inače ćeš se osramotiti i ojaditi.

30 Da, tvoj Gospodar obilno daje ili odjerava svoje darove kome on to hoće. On je dobro obaviješten o svojim slugama i savršeno ih vidi.

31 Ne ubijajte svoju djecu strahom od siromaštva. Mi ćemo njima dodijeliti ishranu s vašom. Njihovo ubojstvo bila bi neizmjerna grješka.

32 Izbjegavajte preljubu; to je sramotno! Kojeg li ogavnog puta!

33 Ne ubijte čovjeka kojeg vam je Allah zabranio ubiti, osim zbog pravednog rasloga.

Kad je jedan čovjek nepravedno ubijen, mi dajemo njegovoj bližoj rodbini ovlast da ga osvete. - Nek onaj ne počini prekoračenja u ubojstvu - Da, on će biti spašen.

34 Ne dirajte dobra siročetu, sve dok ono ne napuni doba zrelosti svoje, osim u najboljoj svrsi.

Održite svju riječ, jer ljudi će biti izpitivani o svojim prisegama.

35 Dajite pravu mjeru, kad odmjeravate; važite na vazi što točnijoj. To je jedno dobro, a rezultat je izvrstan.

36 Ne bavi se onim o čemu pojma nemaš. Biće sigurno ispitivanje o svemu: što si čuo, što si vidio i što ti je u srcu.

37 Ne prolazi zemljom kao drznik. Ti ne možeš ni rastrgati zemlje, ni dosegnuti njene visove.

38 Ono što je loše u svemu tome odvratno je pred Allahom .

39 Evo što ti je Gospodar tvoj otkrio od Mudrosti. Ne stavljaj nikakvog drugog božanstva uz Allaha; inače ćeš biti strmoglavljen u Gehenu, prezren i odbačen.

40 Vaš Gospodar da li je za vas izabrao sinove, i sebi dao kćeri, među Melecima? Ovdje vi izričete jednu ogavnu riječ!

41 Mi smo sve ovo izložili u Kur’anu, da bi ljudi rasmišljali; ali to ne će postići ništa drugo no povećati njihovu ogavnost.

42 Reci: "Ako, kao što oni misle, druga božanstva supostoje s njim, ona bi tražila jedan put koji bih odveo sve do Gospodarara Prijestolja."

43 Slava njemu! On je uzdignut u velikim visinama, iznad onoga što oni govore!

44 Sedam nebesda, zemlja i sve što se tu nalazi slave njegove hvalospjeve; - Nema ničeg što ne slavi njegove hvalospjeve - ali vi ne rasumijete njihove hvalospjeve. - Allah je pun blagosti i on oprašta. -

45 Kad ti čitaš Kur’an, mi jednu gustu zavjesu stavljamo između tebe i onih koji ne vjeruju u budući život.

46 Mi smo stavili jednu gustu zavjesu na njihova srca; njihove smo uši zaglušili da ne rasumiju ništa.

Kad ti u Kur’anu spominješ svog Gospodara, Jedinog, oni odbojno okreću leđa.

47 Mi savršeno znamošto oni slušaju, kad tebe slušaju, i također kad su pomirljivi i kad nepravedni kažu: "Vi samo slijedite jednog začaranog čovjeka!"

48 Rasmotri usporedbu kojom tebe označavaju, oni lutaju i ne mogu naći pravog puta.

49 Oni kažu: "Kad mi budemo kosturi i prah, hoćemo li biti uskrsnuti u jednom novom stvorenju?"

50 Odgovori: "Budite kamen, ili željezo, 51 ili bilo koja stvorena stvar koju vi možete začeti..."

Oni će reći: "Ko će nas dakle, povratiti?"

Odgovori: "Onaj Ko vas je stvorio po prvi puta."

Oni će zaklimati glavama prema tebi i reći: "Kad će se to zbiti?"

Odgovori: "Čini se da će biti uskoro. 52 Na Dan kad vas Allah bude pozvao, vi ćete njemu odgovoriti slaveći ga a misliće te da ste ostali samo kratko vrijeme u svojim grobovima."

53 Reci mojim slugama da govore dobre riječi. Zloduh klizne među njih; Zloduh je očiti neprijatelj čovjekov.

54 Vaš vas Gospodar savršeno poznaje. On će vam biti milosrdan, ako to hoće; ili ako hoće, on će vas kazniti.

Mi tebe nismo poslali da im ti budeš zaštitnikom.

55 Tvoj Gospodar poznaje savršeno ono što je u nebesima i na zemlji.

Mi smo pretpostavili jedne proroke drugima i dali smo Zebur Davudu.

56 Reci: "Zazovite one koje uzimaste kao božanstva iz njega: oni ne mogu ni zla odstraniti od vas, niti ga promijeniti."

57 Oni tamo čak i ako zazovu, traže sredstva da se približe svojem Gospodaru, koji će biti bliži njemu. Oni se ufaju u njegovo milosrđe, a boje se njegove kazne. Kazna tvog Gospodara je užasna.

58 Nema mjesta koje mi ne ćemo rasrušiti prije Dana Oživljavanja, ili koje mi ne ćemo kazniti groznom kaznom. Evo što je zapisano u Knjizi.

59 Ništa nas ne sprječava poslati Znakove, mada su već Stari narodi držali naše znakove za laži. - Mi smo dali devu Tamudu da bi ih učinili vidovitima, ali oni su ga zlostavili - Mi Znakove šaljemo samo kao prijetnju.

60 Kad smo ti rekli: "Tvoj Gospodar obuhvaća ljude ljude svojim znanjem," mi nismo učinili u viđenju koje smo ti pokazali kao i prokleto drvo, spomenuto u Kur’anu, drugo nego jednu napast za ljude.

Mi im prijetimo, a to samo pojačava njihovu pobunu.

61 Kad smo rekli Melecima: "Poklonite se pred Ademom", oni se pokloniše, izuze Sotone.

Ovaj reče: "da se ja poklonim pred onim kojeg si ti stvorio od gline?"

62 On reče još i ovo: Kakvo je tvoje mišljenje? Ako me pustiš trajati se do Dana Oživljavanja, ja ću sigurno Gospodarariti, jednim manjim brojem, cijelim potomstvoga ovoga ovdje kome ti ukazuješ čast veću nego meni."

63 Allah kaza: "Odlazi! Onaj koji tebe bude slijedio saznaće da će Gehena biti vaša nagrada: jedna obilna nagrada!

64 Uzdigni svojim glasom one koje budeš mogao; sakupi uz njih svoje konjanike i svoje pješake, pridruži se njima sa njihovim dobrima i njihovom djecom; podari im obećanja! - Wloduh daje obećanja samo da bi prevario -

65 "Ti nemaš nikakve ovlasti nad mojim slugama. Tvoj Gospodar dostaje kao zaštitnik."

66 Vaš Gospodar je onaj koji, za vas, čini da morem plove lađe, da biste tražili njegova dobročinstva. On je, uistinu, milosrdan spram vas.

67 Kad vas kakva nevolja stigne na moru, oni koje vi zazivate, zastrane, ali ne i on. Ali kad svas spoasi od opasnosti i izvede na čvrsto tle, vi se okrećete. Čovjek je vrlo nezahvalan!

68 Jeste li vi sigurni da vas Allah neće progutatiu kakvom prodoru ili da vam ne će poslati oluju i kojeg ćete tada zaštitnika naći?

69 Ili pak, jeste li vi sigurni, da vas ne će po drugi put iznijeti, da vam ne će poslati tornado, da vas ne će progutati, zbog vaše nevjernosti?

Tada ne ćete nikog naći koji bi se zauzeo za vašu obranu, protiv nas.

70 Mi smo oplemenili sinove Ademove. Mi smo ih nosili čvrstim tlem i morem. Mi smo im podarili izvrsnu hranu. Dali smo im prednost nad mnogo onih koje smo stvorili.

71 Na Dan kad mi pozovemo sve ljudske grupe putem glasova njihovih poglavara; oni kojima je knjiga bila dana u desnu ruku čitaće svoju knjigu; oni neće biti oštećeni ni za jedan končić.

72 Onaj Ko bude slijep na ovom svijetu, biće slijep i u budućem, i zabluđen još više.

73 Oni su te zamalo odvratili od onoga što smo ti otkrili, da bi ti izmislio protiv nas druge stvari osim ovih. Oni bi te tada uzeli za prijatelja.

74 Da te mi nismo učvrstili, ti bi se pomalo priklonio k njima.

75 Tad bismo ti dali kušati dvostruki život i dvostruku smrt. Ti ne bi, po tome,našao spasa protiv nas.

76 Oni su te zamalo navukli da napustiš ovaj predio, da bi te protjerali. Oni bi tada tu ostali samo jedno kratko vrijeme, poslije tebe.

77 kao što se dogodilo onima od naših Poslanika koje smo slali prije tebe. Ti ne ćeš naći promjene u našem običaju.

78 Obavljaj svoju molitvu u smiraj sunca, sve do noćne tame; čitaj također u zoru: čitanje u zoru ima svjedoke.

79 Bdij u molitvi, tokom noći: to će za tebe biti jedno djelo od ogromne vrijednosti. Možda ćete tvoj Gospodar uskrsnuti u punoj slavi?

80 Reci: "Gospodare moj! Uvedi me na ulaz sukladan pravednosti, izvedi me kroz izlaz sukladan pravednosti. Dodijeli meni, sa svoje strane, jednu vlast koja će me štititi."

81 Reci: "Istina je došla, grijeh je nestao. Grijeh mora nestati!"

82 Mi spuštamo; s Kur’anom; ono što je ozdravljenje i milosrđe za vjerujuće; i što samo povećava gubitak obmanjivana:

83 Kad mi ispunimo čovjeka dobročinstvima; on se okrene i ode. Kad ga nesreća dohvati, on je očajan.

84 Reci: "Svatko na svoj način radi, ali vaš Gospodar savršeno poznaje onoga Ko je bolje usmjeren na pravi put."

85 Oni te ispituju glede Duha. Reci: "Duh izvršava zapovijedi mog Gospodara."

Vama je dano samo malo znanja; 86 i da smo mi htjeo otkrili. Ti ne bi, po tome, našao nikakvog zaštitnika protiv nas, 87 ako to nije po milosrđu tvog Gospodara, jer, uistinu, velika je njegova milost na tebi!

88 Reci: "Kad bi se ljudi i Džini ujedinili da načine nešto slično Kur’anu, oni ne bi uspjeli napraviti ništa slično, čak i kad bi se uzajamno pomagali."

89 Mi smo ljudima u Kur’anu Predstavili sve vrste primjera; ali većina ljudi se joguni u svojoj nevjernosti.

90 Oni su rekli: "Mi ne vjerujemo u tebe, sve dok ti ne učiniš da prsne za nas jedan izvor iz zemlje.

91 Ili što ti ne posjeduješ jedan vrt s palmama i vinovom lozom gdje bi učinio da izbijaju potoci u izobilju.

92 Ili što ti ne učiniš da, prema tvojoj volji, nebo padne u komadima na nas.

Ili što ti ne dovedeš Allaha i njegove Meleke da ti pomognu.

93 Ili što ti ne bi posjedovao kušu punu uresa.

Ili što se ti ne uzdigneš u nebo. - Međutim mi ne vjerujemo tvojem uzašašću utoliko što ti ne učiniš da na nas siđe Knjiga koju bismo mogli čitati" -

Reci: "Slava mom Gospodaru! Što sam ja ako nisam smrtnik, prorok?"

94 Ništa ne sprječava ljude vjerovazti jedanput da je Usmjerenje njima stiglo, inače otkud pitanje koje oni postavljaju: "Da li je Allah jednog smrtnika poslao kao Poslanika  ?"

95 Reci: " Kad bi bilo na zemlji anđela koji hode u miru, mi bismo sigurno spustili s neba, na te ljude, jednog anđela kao Poslanika ."

96 Reci: "Bog dostaje kao svjedok između mene i vas.

On je, uistinu, dobro obaviješten i savršeno vidi svoje sluge."

97 Onaj koga Allah usmjeri dobro je usmjeren. Ti ne ćeš naći Gospodarara, izvan njega, za one koje on zastrani.

Na Dan Oživljavanja, mi ćemo njih skupiti licem u lice; slijepe, nijeme i gluhe.

Njihovo utočište biće Gehena. Svaki pot kad se vatra ugasi, mi ju nanovo upalimo, za njih, plamen koji prži.

98 Evo njihove nagrade zato što nisu vjerovali našim Znakovima i zato što su rekli: "Kad mi budemo kosturi i prah, hoćemo li biti uskrsnuti u jednom novom stvorenju?"

99 Ili pak, ne vide li oni da Allah koji je stvorio nebesa i zemlju ima moć da ih stvori iznova?

On je njima odredio jedan trenutak, bez ikakve sumnje; ali nevjerni se uzjogunjuju u svom nevjerstvu.

100 Reci: "Da ste vi bili Gospodarari blaga milosrđa mojeg Gospodara, vi biste ga pohranili u pričuvu, od straha da ga ne potrošite." - Čovjek je vrlo škrt" -

101 Mi smo Musi dali devet očitih znakova. - Ispitaj sinove Izrailove - Kad on dođe k njima a Faraon reče: "O Musa ! Ja mislim da si ti začaran!"

102 On reče: "Ti znaš dobro da sam Gospodarar nebesa i zemlje spušta te stvari da vam pojasni. O Faraone! Ja mislim da si ti izgubljen!"

103 Faraon ga je htio protjerati iz zemlje, ali mi smo ga utopili, sa svim onima koji su tu bili s njim.

104 Nakon svoje smrti, mi smo rekli sinovima Izrailovim: "Nastanite zemlju; a kad se ispuni obećanje budućeg života, mi šemo vas dovesti u mnoštvu."

105 Mi smo to spustili s Istinom; to je sišlo s Istinom.

Mi tebe nismo poslali za drugo osim da najavljuješ dobru vijest i upozoravaš ljude.

106 Mi smo objavili u više dijelova ovaj Spis da bi ga ti polagano čitao ljudima. Mi smo ga uistinu spustili.

107 Reci: "Vjerujte u njega, ili pak ne vcjerujte!"

Da, oni koji su veš primili Znanost padaju niučice na svoja lica kad im se čita Kur’an.

108 Oni govore: "Slava našem Gospodaru! Obećanje našeg Gospodara je izpunjeno!"

109 Oni padaju na svoja lica plačući: njihova poniznost se povećava.

110 Reci: "Zazivajte Allaha, ili pak: zazivajte Milosrdnog. Koje god da bude ime onog pod kojim ga vi zazivate, najljepša imena njemu pripadaju."

Kad ti moliš: ne podiži glasa; ne moli ni sasvim tihim glasom; traži jedan srednji način, 111 i reci: "Slava Allahu  ! On sebi nije dao sina; on nema sudrugova u kraljevanju. On nema potrebe za zaštitnikom da bi ga branio protiv ponižavanja." Proglašavaj ponosito njegovu veličinu!