Sura 24.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu


S u r a XXIV

Svjetlost


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

1 Evo jedne Sure koju mi bijasmo otkrili, koju smo mi naložili, gdje smo mi dali sići jasne Znakove. – Možda se vi sjećate? –

2 Udarite rasvratnicu i rasvratnika sa po stotinu udaraca korbača svakog. Ne činite oprosta grijeha nikome od njih da bi poštivali Vjeru Allahovu; –ako vjerujete u Allaha i u Posljednji dan– jedna grupa vjerujućih biće svjedok njihovom kažnjavanju.

3 Rasvratnik može oženiti samo jednu rasvratnicu ili mnogobožkinju; rasvratnica se može udati samo za jednog rasvratnika ili mnogobožca. – To je zabranjeno vjerujućima –

4 Udarite s osamdeset udaraca korbača one koji optuže časne žene a da ne mogu pozvati četiri svjedoka. ne prihvaćajte nikad više njihovog svjedočenja: evo onih koji su izopačeni, 5 s izuzetkom onih koji, slijedom tome, pokaju se i promijene. – Allah je, uistinu, onaj koji oprašta,; on je milosrdan –

6 Što se tiče onih koji optuže svoje supruge, a da nemaju drugih svjedoka osim sebe samih: svjedočenje svakog od njih sastojaće se u četverostrukom svjedočenju pred Allahom da su vjerodostojni,

7 i po peti put za zazvati na sebe prokletstvo Božje ako su izgovorili laž.

8 Otkloniće se kažnjavanje žene, ako svjedoči četiri puta pred Allahom da njen optužitelj laže, 9 i po peti put za pozvati na samu sebe gnjev Allahovi , ako je on bio vjerodostojan.

10 Bez milosti Allahove spram vas i njegovog milosrđa… – Allah je onaj koji neprekidno vraća se grješniku koji se pokaje; on je pravedan –

11 Klevetnici su brojni među vama. Ne mislite da je to zlo za vas; naprotiv to je jedno dobro za vas.


Svaki od njih odgovoran je za grijeh koji je počinio. Onaj koji, između njih, jest optužen najtežim dijelom trpiće strahovitu kaznu.

12 Da su samo vjernici i vjernice bili mislili u sebi o dobru te stvari kad su čuli o njoj govoriti! Da su bili rekli: « To je jedna očigledna kleveta !»

13 Da su samo bili pozvali četiri svjedoka ! Oni nisu naznačili svjedoka, jer to su lažci pred Allahom .

14 Bez milosti Allahove spram vas i njegovog milosrđa, u ovom svijetu i u budućem životu, vi biste bili dosegnuti strašnom kaznom, zbog zla u koje ste se upetljali, 15 kad ste rasnosili glasove svojim jezikom, i koje vi govorite svojim ustima a što vi ne znate.

Vi mislite da je to ništa, dok je to značajno kod Allaha.

16 Da ste samo bili rekli, kad ste čuli tu klevetu: « Mi ne trebamo o tome govoriti !» –Slava tebi ! To je jedna neizmjerna kleveta !–

17 Allah vas bodri da više nikad ne počinite jednu takvu stvar, ako ste vi vjernici!

18 Allah vam je izložio svoje znakove.

    Allah je onaj koji zna, Allah  je mudar.

19 Oni koji vole da se bruka proširi među vjerujućima trpjeće jednu bolnu kaznu u ovom svijetu i u budućem životu. – Allah zna, a vi, vi ne znate –

20 Bez milosti Allahove spram vas i njegovog milosrđa – Allah je dobar i milosrdan –


21 O vi koji vjerujete! Ne slijedite trag Demona; on nalaže sramotu i sramotna djela onome Ko slijedi njegove tragove.

Bez milosti Allahove spram vas i njegovog milosrđa niko, između vas, ne će nikad biti čist. Ali Allah očisti koga hoće. – Allah je onaj koji čuje i koji zna –

22 Oni koji, između vas uživaju njegovu blagonaklonost i njegovo blagostanje ne će nikada zanemariti davanja svojim bližnjim, siromašnima i onima koji su napustili svoju zemlju na Allahovom putu.

Oni će zaboraviti i oni će oprostiti. Ne volite li vi da Allah vama oprosti? – Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –

23 Oni koji kleveću časne žene, nedužne i vjerujuće biće prokleti u ovom svijetu i u budućem životu. oni će trpiti jednu strašnu kaznu 24 na Dan kad njihovi jezici, njihove ruke i njihove noge svjedočiće protiv njih o onome što su učinili.

25Allah će im sasuti, tog Dana, pravednu nagradu koja im pripada. Oni će tada znati, sa sigurnošću, da je Allah očigledna Istina.

26 Loše žene lošim ljudima; loši lošima! One koje su dobre, onima koji su dobri; oni koji su dobri, onima koje su dobre!

Dobri ljudi su nedužni spram optužbi protiv njih; oni će dobiti oprost i obilnu milost.

27 O vi koji vjerujete! Ne ulazite u kuće koje nisu vaše kuće, a da ne molite dopuštenje i bez pozdrava ukućanima. to je poželjnije za vas; možda ćete se vi toga sjetiti.

28 Ako vi nikog ne nađete tu, ne ulazite prije nego što dobijete dopuštenje. Ako vam se kaže: « Povucite se », povucite se tada: to je dobitak za vas. – Allah zna to što vi činite –

29 Nema grješke da vam se prigovori ako vi uđete u nenaseljenu kuću gdje se nalazi jedan predmet koji vama pripada. – Allah zna ono što vi objelodanjujete I ono što krijete –

30 Reci vjerujućima: da spuste svoje poglede da bi bili časni. To će biti čistije za njih. – Allah je dobro obaviješten o onome što oni čine –

31 Reci vjerujućima: da spuste svoje poglede, da bi bile časne, da ne pokazuju drugo do izvanjskost svojih ukrasa, da ne spuštaju velova na svojim grudima, da svoje ukrase pokazuju samo svojim muževima, ili svojim očevima ili očevima svojih muževa, ili svojim sinovima, ili sinovima svojih supruga, ili svojoj braći ili sinovima svoje braće, ili sinovima svojih sestara, ili svojim sluškinjama ili svojim robovima, ili svojim spolno nemoćnim slugama, ili nedozrelim dječacima.

Reci im još da ne udaraju o tle svojim nogama da bi pokazale svoje skrivene ukrase.

O vi vjerujući! Vratite se k Allahu . Možda ćete biti sretni!

33 Oženite neoženjene među vama, kao i one od vaših robova, ljudi ili žena koji su časni; ako su siročašni, Allah će ih oBogatiti svojom naklonošću. – Allah je nazočan posvuda i on zna –34 Oni koji se ne mogu oženiti tražiće umjerenost sve dok ih Allah ne oBogati svojom naklonošću.

Napišite ugovor o oslobađanju za one od robova koji to žele i ako vi priznajete njihove vrline i dajte njima od dobara koje je Allah vama dodijelio.

Ne silite svojih robinja na prostituciju da biste sebi pribavili dobra ovoga svijeta, a dok one žele ostati Časne.

Ali ako ih netko prinudi… A da su one bile protivne, Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan.

34 Da, mi smo dali da vam siđu jasni stihovi kao jedan primjer izvučen od onih koji su živjeli prije vas, i jedan nagovor onima koji se boje Allaha.

35Allah je svjetlost nebesa i zemlje! Njegova je svjetlost usporediva onoj jedne niše gdje se nalazi svjetiljka. Svjetiljka je od stakla; staklo je slično jednoj blistavoj zvijezdi.

Ta je svjetiljka zapaljena blagoslovljenim drvetom: maslinom koja ne pripada ni Istoku ni Zapadu i čije ulje je spremno za zasjati a da ga vatra ne dodirne.

Svjetlost nad svjetlošću! Allah vodi, prema svojoj svjetlostim koga hoće. Allah predlaže ljudima prispodobe. Allah poznaje svaku stvar.

36 Ova se lampa nalazi u kućama kojima je Allah dopustio da budu podignute, gdje je zazvano njegovo ime, gdje ljudi slave njemu hvalospjeve zorom i u predvečerje. 37 Nikakva trgovina i nikakva trampa njih ne odvraća da se sjećaju Allaha, da se mole i daju milostinju.

Oni strahuju od Dana kad će srca i pogledi biti uzrujani 38 i tako, Allah će njih nagraditi za najbolja od njihovih djela i povećaće milost prema njima. – Allah priskrbljuje; ne brojeći; potrebama onih kojima to hoće –

39 Djela nevjernih slična su prividu u ravnici. Onaj koji je žedan vjeruje da je to voda; ali kad onamo stigne, ne nađe ništa; on tu nađe Allaha koji će mu isplatiti njegov račun. – Allah je hitar u svojim obračunima –

40 One su još usporedive tminama nad dubokim morem: jedan val ga prekrije, na koji se uspne drugi val; oblaci su iznad. To su tmine nabacane jedne na druge.

Ako netko pruži svoju ruku, jedva da ju može vidjeti. Onaj kome Allah ne dadne svjetlost, nema svjetlosti.

41 Ne vidiš li ti da ono što se nalazi u nebesima i na zemlji i ptice koje šire svoja krila slave hvalospjeve Božje?

Allah poznaje, molitvu i hvalospjev svakog od njih. Allah svršeno zna što oni čine.


42 Kraljevstvo nebesko i zemlja pripadaju Allahu  : povratak konačni biće prema Allahu .

43 Ne vidiš li ti da Allah potiskuje oblake, pošto ih nagomila da od njih načini jednu masu.

Tada ti vidiš izići pljuskove iz njihove dubine: Allah daje da siđu s neba planine pune tuče. On udara koga hoće; on štiti koga hoće; prasak munje gotovo da uništi vid.

44Allah daje da se izmjenjuju noć i dan. Ima usitinu u tome jedna pouka za one koji vide.

45Allah je stvorio sva živa bića počam od vode. Neka od njih puze na svom trbuhu; neki hode na dvije noge, drugi na četiri. – Allah stvara što hoće. Allah je moćniji od svake stvari –

46 Da, mi smo dali da siđu jasni znaci. Allah usmjerava koga hoće na pravi put.

47 Oni govore: « Mi vjerujemo u Allaha, u Poslanika i mi se pokorovamo ». Neki među njima se okrenu po tome: evo onih koji nisu vjerujući.

48 Kad su pozvani pred Poga i njegovog Poslanika da bi ovaj sudio njihovim raslikama, neki od njih se odstrane. 49 Ali ako su u pravu, oni će doći k njemu i podvrgnuti se.

50 Jesu li njihova srca bolesna? Ili pak oni sumnjaju? Ili se boje da Allah i njegov Poslanik njih ne unište? Ne!… Evo onih koji su nepravedni.

51 Kad vjerujući budu pozvani pred Allaha i njegovog Poslanika da im ovaj sudi njihove raslike, oni ne izgovaraju druge do samo jednu riječ: oni kažu: « Mi slušamo i pokorni smo !» evo onih koji su sretni!

52 Oni koji su pokorni Allahu i njegovom Poslaniku  ; oni koji strahuju i boje se Allaha: evo onih koji su sretni!

53 Oni prisežu Allahom u svečanim prisegama da bi, ako im ti daš zapovijed, to izvršili. Reci: « Ne prisežite !» Poslušnost je strogost, a Boig je dobro obaviješten o onome što vi činite.

54 Reci: « Pokorite se Allahu  ! Pokorite se Poslaniku  !»

Ako se odvrate, Prorok tada nije odgovoran za ono čime je bio obavezan a vi ste odgovorni samo za ono čime ste obavezani.

Ako se pokorite, biće te dobro usmjereni; Poslaniku samo pripada da prenese jasno njegove poruke.

55 Allah je obećao onima između vas koji vjeruju i koji izvršavaju dobra djela da će ih učiniti svojim pobočnicima na zemlji kao što je učinio s onima koji živješe prije njih. On je njima također obećao uspostaviti odlučno njihovu vjeroispovijest što mu je godilo da im da i zatim promijeniti njihovu zabrinutost u sigurnost. Oni će me obožavati i ništa mi neće pridruživati.

Oni koji, poslije ovoga, budu nevjerni: evo izopačenih. 56 Obavljajte svoje molitve, dajite milostinju, pokorite se Poslaniku . – Možda će vam biti učinjeno milosrđe –

57 Me mislite da nevjerni mogu, na zemlji, suprotstaviti se snazi Allahovoj; njihovo utočište biće Vatra: kojeg li omražanog svršetka!

58 O vi koji vjerujete! Nek vaši robovi i oni između vas koji još nisu dosegli pubertet traže dozvolu da uđu kod vas tri puta dnevno: prije jutarnje molitve; u sredini dana, kad vi skinete svoju odjeću i poslije večernje molitve. To su za vas tri prilike da se rasodjenete.


Osim tih momenata, nema ništa za prigovoriti, ni drugima ni vama samima, ako vi posjećujete jedni druge. – Tako vam Allah izlaže svoje Znakove. Allah je onaj koji zna, on je mudar –

59 Kad vaši dječaci dostignu doba puberteta, nek traže dopuštenje prije nego što užu kod vas kao što to čine njihovi prethodnici. – Tako vam Allah izlaže svoje Znakove. Allah je onaj koji zna, on je mudar –

60 Nema grješke za predbaciti ženama koje ne mogu više roditi i koje se više ne mogu udati, da odlože svoje velove, pod uvjetom da ne pokazujku svih svojih ukrasa; ali je povoljnije za njih da se od toga uzdrže. – Allah je onaj koji čuje i koji zna –

61 Nema grješke za predbaciti slijepcu, nema grješke za predbaciti hromom, nema grješke za predbaciti bolesnom i vama samima: kad jedete u svojim kućama, ili u kućama svojih otaca, ili u kućama svojih majki, ili u kućama svoje braće, ili u kućama svojih sestara, ili u kućama svojih stričeva, ili u kućama svojih tetaka po ocu, ili u kućama svojih ujaka, ili u kućama svojih tetaka po majci, ili u kućama od kojih posjedujete ključeve, ili kod svojih prijatelja. Nema grješke za predbaciti ako jedete zajedno ili odvojeno.

Kad vi uđete u kuće, uputite uzajamno jedan pozdrav sa strane Allahove, blagoslovljen i dobar. – Allah vam tako izlaže Znakove, možda ćete vi razumjeti –

62 Vjerujući su samo oni koji vjeruju u Allaha i njegovog Poslanika .


Kad su s njima zbog jedne okupljeni zbog jedne stvari oni se ne povlače prije nego od njega zatraže dopuštenje. Oni koji ti zatraže to dopuštenje, evo onih koji vjeruju u Allaha i njegovog Poslanika .

Ako ti zatraže dopuštenje da uđu za jednu osobnu stvar, odobri kome ti hoćeš.

Zatraži za njih oprost od Allaha, Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan.

63 Ne smatraj poziv Poslaniku kao jedan poziv koji vi upućujete jedni drugima.

Allah poznaje one između vas koji se kriomice iskradaju. Oni koji se suprotstavljaju njegovoj zapovjedi trebaju paziti da ih napast ne spopadne, ili da ih ne dohvati jedna bolna kazna.

64 Ono što je u nebesima i na zemlji ne pripada li Allahu  ? On sigurno poznaje stanje u kojem se vi nalazite i Dan kad će ljudi biti dovedeni k njemu. On će njima, tada, obznaniti ono što čine. Allah savršeno poznaje svaku stvar.