Sura 25.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a XXV

Z A K O N U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

1 Blagoslovljen budi: onaj koji je raslikovanje otkrio svom sluzi da ovaj postane upozoritelj za svijet; 2 onaj kome pripadaju kraljevstvo nebesko i zemlja; onaj koji sebi nije podario sina; onaj koji ne pridružuje svojem kraljevstvu, onaj koji je stvorio svaku stvar određujući njenu sudbinu na jedan nepromjenjiv način.


3 Oni su usvojili, osim njega, božanstva koja ne stvaraju ništa i koja su sama stvorena.

Ona ne sadržavaju ni štetu, ni korisnost; ona ne sadržavaju ni život, ni smrt, ni Oživljavanje.

4 Nevjernici govore: « To je samo jedna laž koju je on izmislio; jedan mu je narod pomogao ». – Oni su sebe učinili krivima za za nepravednost i za laž –

5 Oni govore: « To su priče iz Starine koje je on prepisao; govore mu ih i jutrom i noću ».

6 Reci: « Onaj koji poznaje skrivenu tajnu u nebesima i na zemlji otkrio je ovo. – On je onaj koji oprašta, on je milosrdan »–

7 Oni su rekli: « Što je tome Poslaniku  ? On se hrani jelima, on hoda po tržnicama. Da je samo sišao na njega jedan Melek koji bi, s njim, bio upozoritelj!

8 Da mu je jedno blago bilo dano, ili da je posjedovao jedan vrt iz kojeg bi jeo plodove !»

Nepravedni govore: « Vi slijedite jednog začaranog čovjeka ».

9 Promotri usporedbe koje ti prišivaju: oni su se izgubili i ne mogu više naći nikakvog puta.

10 Blagoslovljen budi onaj, ako on to hoće, koji će ti dati bolje od ovoga: Vrtove u kojima potoci teku i gdje će on postaviti palače za tebe.

11 Oni drže Čas za laž. Mi smo pripremili jedan plamen koji sažiže za one koji Čas drže za laž. 12 Kad ih taj plamen ugleda izdaleka, oni će začuti jarost i praskanje.

13 Kad, povezani zajedno, oni budu bačeni onamo, u jedan tijesni prostor, oni će pozivati smrt: 14 « Ne pozivajte danas jedno jedino uništenje! Pozovite mnoga uništenja !»

15 Reci: « Je li ovo bolje od Vrta vječnosti obećanog onima koji se boje Allaha kao nagrada i posljednji svršetak ?»

16 Oni će naći ono što budu željeli; ondje će oni boraviti kao besmrtnici. To je obećanje koje pripada Gospodaru tvom i o kojem on odlučuje.

17 Dan kad ih on bude ujedinio, s onima koji su obožavali osim Allaha, on će reći: Jeste li vi oni koji ste zaveli ove moje sluge? Ili pak, jesu li oni sami od sebe izgubili put ?»

18 Oni će reći: « Slava tebi ! Nije bilo poželjno za nas uzeti Gospodarare izvan tebe, ali ti si njima dao kratkotrajne užitke, njima i njihovim očevima, tako da su oni zaboravili zazivanje tvog imena, i da su postali izgubljeni ljudi ».

19 Oni su vas držali lažcima zbog riječi koje vi izgovarate. Vi ne ćete naći ni sredstva da otk lonite kaznu, ni pomoć.

Daćemo da okusite strašnu kaznu onome izmežu vas koji je nepravedan.

20 Mi nismo prije tebe poslali nikog osim Poslanika koji se hrane jelima i koji hodaju tržnicama.

Mi činimo od nekih između njih jednu napast za druge, da bi znali da li ste postojani. – Tvoj Gospodar vidi sve –

21 Oni koji se ne nadaju našem susretu govore: « Da je on samo sići k nama anđele; ili pak, da mi vidimo Gospodara svog !»

Oni su napuhani od osionosti u sebi samima i ispunjeni jednom velikom glupošću.

22 Dan kad krivci budu vidjeli anđele, to ne će biti, za njih, jedna dobra vijest tog Dana. Oni će reći: « To je jedno mjesto potpuno zabranjeno ».

23 Mi smo osmotrili djela koja su oni napravili, mi smo našli samo raspršenu prašinu.

24 Tog dana, domaćini u Vrtu posjedovaće najljepše boravište i najbolju postaju.

25 Onog Dana kad se nebo rascijepi na oblake otkuda će brzo sići meleci; 26 tog Dana, istinsko kraljevstvo pripadaće Milosrdnome.

To će biti za nevjerne strašni dan, 27 Dan kad će nepravedni gristi ruke govoreći: « Nesretan ja! Da sam samo slijedio s Prorokom put!

28 Nesretan ja! Da samo nisam "jednog takvog" uzeo za prijatelja! 29 On me zaveo daleko od Opomene, dok mi je ovaj ovdje već bio pristigao. – Demon je izdajica prema čovjeku !»

30 Prorok reče: “ O moj Gospodare! Moj je narod uzeo Kur’an neprijateljski!”

31 Mi smo podigli, svakom Poslaniku , jednog neprijatelja između krivaca. Tvoj je Gospodar dovoljan kao vodič i kao branitelj!32 Nevjerni govore: « Da se samo dalo da siđe Kur’an na njega odjedanput. !» Mi ga otkrili tako, da bi tvoje srce bilo ojačano i mi smo dali da se recitira brižljivo.

33 Oni ti ne predlažu nikakav primjer a da mi ne donosimo Istinu s najboljim tumačenjem.

34 Oni koji budu sakupljeni licem u lice u Paklu: evo onih koji će se naći u najgoroj od prilika, i najzavedeniji izvan pravog puta.

35 Mi smo dali Knjigu Musi i postavili smo uz njega njegovog brata Haruna kao pomoćnika.

36 Po tome smo im rekli: « Idite obojica prema narodu koji je držao naše Znakove za laži » i mi smo ga zatim potpuno uništili.

37 I narod Nuhov … Kad je on proroke optuživao za laži, mi smo ga progutali; mi smo od toga načinili jedan Znak za ljude; mi smo pripravili jednu bolnu kaznu za nepravednike.

38 I Ad, Tamudi, ljuidi iz bunara i brojni naraštaji između njih.

39 Mi smo im predložili primjere i mi smo im dali svima da propadnu.

40 Oni su otišli prema gradu na koji je pala sudbinska kiša. Ne vidite li vi nju? Ali oni se ne nadaju Oživljavanju.

41 Kad te vide, oni se samo sprdaju s tobom. « Je li to onaj što ga je Allah poslao kao Poslanika  ? On bi nas zaveo daleko od naših božanstava da mi ne bijasmo njima postojano privrženi ».

Međutim, oni će znati uskoro, gledajući kažnjavanje,

Ko  je najzavedeniji s pravog puta.

43 Nisi li ti vidio onoga koji uzima svoju strast za Božanstvo? Hoćeš li ti dakle biti njegov zaštitnik?

44 Ocjenjuješ li ti da većina među njima rasumije i rasmišlja? Oni su usporedivi samo sa životinjama, a najzavedeniji još su, daleko od pravog puta.

45 Ne vidiš li ti kako Gospodar rasteže sjenu? On bi ju učinio nepokretnom da je htio. Mi smo sunce načinili njenim vodičem, 46 po tome mi smo ju priveli s lakoćom k sebi.

47 On je taj koji je za vas uspostavio noć kao jedno odijelo; san kao odmor. On je uspostavio dan kao Oživljavanje.

48 On je taj koji pušta vjetrove kao najavu jednog milosrđa.

Mi smo dali da s neba siđe čista voda 49 da bi vratila život jednom mrtvom kraju i za napojiti mnoštvo stada i ljudi koje smo mi stvorili.

50 Evo što mi izlažemo pred njih da bi se oni sjetili; ali većina ljudi se odbija od svega, osim da bude nevjerna.

51 Da smo mi to htjeli, mi bismo podigli po jednog upozoritelja za svaki grad.

52 Ne podvrgavaj se dakle nevjernima; bori se protiv njih, snažno, uz pomoć Kur’ana.

53Allah je taj koji je dao da se pomiješaju dva mora: jedno je slatko, prijatnog okusa; drugo slano, gorko. On je između toga dvoga postavio zapreku, jednu nepremostivu granici.


54 On je taj koji je iz vode stvorio smrtnikla, po tome izveo iz njega, jedno potomstvo ljudi i žena. –voj je Gospodar svemoćan–

55 Oni obožavaju osim Allaha ono što njima ne može ni biti od koristi niti ima naškoditi. Nevjernik je pomoćnik neprijatelja svog Gospodara.

56 Mi smo te poslali samo kao navjestitelja dobre dobre vijesti i kao upozoritelja.

57 Reci: « Ja vam ne išćem nikakvu plaću za ovo, ako to nije za to da onaj koji to želi uzme put prema svom Gospodaru ».

58 Povjeri sebe onome koji je Živ i koji ne umire; Slavi njegove hvalospjeve! On je dostatan za poznavati grijehe svojih slugu.

59	On je onaj koji je stvorio u šest dana

nebesa, zemlju i ono što se nalazi između to dvoje. On je tad zasjeo u slavi na Prijestolje, on, Milosrdni. Ispitaj dakle onoga koji je obaviješten o tome.

60 Kad se njima kaže: « Prostrite se pred Milosrdnim», oni kažu: « Ko je Milosrdni? Hoćemo li se mi prostrijeti po tvojoj zapovijedi ?» – To samo povećava njihovu odbojnost –

61 Blagoslovljen budi koji je postavio sazvježđa u nebu; onaj koji je postavio svjetlilo i sjajni mjesec.

62 On je taj koji daje da noć dolazi poslije dana, za onoga koji ga se hoće sjetiti, i koji hoće biti zahvalan.

63 Evo koji su sluge Milosrdnoga: oni koji ponizno hode zemljom i koji govore «Mir» neznalicama koji imse obraćaju; 64 oni koji provode noć pred svojim Gospodarom, prostrti ili uspravni.

65 Oni koji govore: « Gospodare naš! Odvrati od nas kaznu Pakla jer kazna je beskrajna nesreća. 66 – Jer kazna je omražena kao sklonište i boraviše –

67 Oni koji, za svoj trošak, nisu ni rasipni ni škrti – jer je točna mjera između to dvoje – 68 oni koji ne zazivaju drugog božanstva s Allahom  ; oni koji ne ubiju nekoga koga je Allah zabranio ubiti, izuzev za pravedan raslog; oni koji se ne odaju rasvratu…

Onaj koji čini drukčije suisreće grijeh 69 i, na Dan Oživljavanja, njegova kazna biće udvostručena; on će tu biti besmrtan i prezren, 70 ali ne i onaj koji se pokaje, koji vjeruje i koji čini dobro. – Takvi su oni kojima će Allah promijeniti loša djela u dobra djela jer Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –

71 Onaj koji se pokaje i čini dobra djela u pokajanju dolazi pred Allaha.

72 Oni koji ne svjedoče lažno i koji, prolazeći pored ništavnih stvari, ponosno se od njih udaljuju.

73 Oni koji ne postaju slijepi i gluhi čim ih se podsjeti na Znakove njihovog Gospodara.

74 Oni koji govore: « Gospodare naš! Dodijeli nam radost očiju u našim suprugama, u našem potomstvu; načini od nas primjere za one koji se boje Allaha ».

75 Evo onih koji će imati za nagradu Rajske sobe jer su bili postojani.


Oni će tu naši spas i mir; 76 oni će tu boraviti kao besmrtnici. – Kojeg li divnog mjesta za boravak! –

77 Reci: « Moj se Gospodar ne brine za vas jer ga vi ne zazivate i jer ste upozoravali na laž.- Vidjeće te uskoro neizbježnu posljedicu tome».