Sura 28.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a XXVIII

P r i povijest


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

1 Ta. Sin. Mim. 2 Evo stihova jasne Knjige. 3 Mi ti pričamo, u svoj istinosti, radi naroda koji vjeruje, povijest o Musi i Faraonu.

4 Faraon je bio osion na zemlji. On je podijelio žitelje u dijelove; htio je oslabiti jednu grupu među njima: poklao je njihove sinove ostavio je na životu samo djevojčice. Bio je podstrekač nereda.

5 Ali mi smo htjeli dati prednost onima koji bijahu poniženi na zemlji; htjeli smo od njih učiniti poglavare, naslijednike; 6 htjeli smo ih smjestiti na zemlju i tako pokazati Faraonu, Hamanu i njihovim vojskama ono čega se oni boje.

7 Mi smo nadahnuli Musinu majku: « Podoji ga, ako se bojiš za njega, baci ga u rijeku. Ne boj se, ne tuguj; mi ćemo ti ga vratiti i načiniti od njega Poslanika  ».

8 Faraonova obitelj ga primi i on postade za njih jedan neprijatelj i uzrok nesreće za njih. – Faraon, Haman i njihove vojske bijahu krivi –

9 Faraonova žena reče: « Radost naših očiju! Ne ubijajte ga! Možda će nam biti koristan uzmimo ga za sina ». – Oni ništa nisu predosjećali –

10 Srce Musine majke se isprasnilo. Ona bi se izložila pogibli da ga pokaže da mi nismo očvrsnuli njeno srce da bi ona ostala u broju vjerujućih.

11 Ona reče Musinoj sestri: « Slijedi ga !»

–Ova se držala na udaljenosti da bi ga nadgledala i Niko to ne opazi –

12 Mi smo predhodno zabranili Musi grudi strane dojilje. Njegova sestra reče: « Mogu li vam ja naznačiti jednu obitelj koja, za vas, baviće se tim djetetom i biće mu odana ?»

13 Tako smo ga mi vratili njegovoj majci da bi ona prestala plakati; da se ne žalosti; da zna da je obećanjeAllahovo istinito. – Ali većina ljudi to ne zna –

14 Kad je dosegao zrelost i svoj puni rasvoj, mi smo mu dali Mudrost i Znanost. – Evo kako mi nagrađujemo one koji čine dobro –

15 Musa uđe u grad a da njegovi žitelji to nisu znali. On naiđe na dva čovjeka koji su se tukli: jedan od njegovih pristalica i jedan od njegovih protivnika. Onaj koji je bio s njegove strane zamoli ga za pomoć protiv onoga koji je bio u broju njegovih neprijatelja.

Musa ga udari šakom i ubi ga.

On reče: « Evo jednog demonskog djela: to je jedan neprijatelj koji zavodi ljude ».

16 On reče: « Gospodare moj! Ja sam učinio na žao samom sebi, oprosti meni ».

Allah mu oprosti. On je, uistinu, onaj koji oprašta, on je Milosrdan.

17 Musa reče: « Gospodare moj! Zahvaljujući dobročinstvima kojima si me obdario, ja neću nikad biti saveznik zločinaca ».

18 On se sutradan ujutro nađe u gradu, brinući se i gledajući sa svih strana, kad onaj koji, jučer, njemu zaiska pomoć njega pozva snažnim povikom;

Musa mu reče:

« Ti si očigledno u zabludi !»

19 Ali kad on htjede naškoditi njihovim zajedničkim neprijateljima, ovaj reče. « O Musa ! Hoćeš li me ti ubiti kao čovjeka kojeg si ubio jučer? Ti hoćeš biti silnikom na svijetu, ti nećeš biti u brojih onih koji popravljaju ».

20 Jedan čovjek dotrča s kraja grada. On reče: « O Musa ! Poglavari vijećaju o tome da te ubiju. Odlazi! Ovo ti je dobar savjet !»

21 Musa iziđe iz grada, zabrinut i zagledajući na sve strane. On reče: « Gospodare moj! Oslobodi me ovog nepravednog naroda ».

22 On reče, usmjeravajući se prema Madijanu: « Može biti da me moj Gospodar vodi na pravi put ».

23 Kad on dođe do voda Madijana, on nađe ljude koji napajaju svoja stada.

On također nađe dvije žene koje su se držale po strani i koje su zadržavale svoje životinje. On reče: « Što radite vas dvije?»

One rekoše: Mi ne napajamo naših stada dok ovi pastiri ne odu, jer naš je otac veoma star ».

24 Musa napoji njihovu stoku, po tome se povuče u sjenu. On reče: « Gospodare moj! Ja imam veliku potrebu za dobrim koje ćeš ti dati da dođe na mene !»

25 Jedna žena dođe k njemu stidljivo mu pristupajući. Ona reče: « Moj te otac zove da te nagradi što si napojio našu stoku».

Musa ode k njemu

i ispriča mu svoju povijest. Starac mu reče: « Ne boj se ništa! ti si upravo izmakao nepravednima».

26 Jedna od dviju žena reče: « O moj oče! Primi ga u svoju službu, uz plaću. On je uistinu bolji

	od onih koje bi ti mogao zaposliti.

On je snažan i dostojan povjerenja».

27 Starac reče: « Ja ću te oženiti jednom od moje dvije kćeri koje su ovdje, pod uvjetom da ostaneš osam godina u mojoj službi; ako ti ispuniš deset, biće to od tvoje volje; ja ti neću nametnuti ništa prekomjerno. Ti ćeš me naći, ako Allah da, u broju poštenih ljudi».

28 Musa reče: « Evo to je ugovoreno između tebe i mene. Koji god da ja budem rok ispunio od ona dva, ni jedan mi neće biti na silu.

29 Kad je Musa putovao s obitelju, nakon što je ispunio utvrđeni rok, on opazi vatru na strani Planine. On reče svojoj obitelji: « Ostanite ovdje; opazio sam jednu vatru, možda ću vam donijeti novost ili pak jedan užareni ugarak; možda ćete se vi ugrijati».

30 Kad bi stigao on bi pozvan s desne strane doline u blagoslovljenom kraju i iz sredine drveta: « O Musa !

Ja sam, uistinu, Gospodarar svjetova 31 Baci svoj štap !»

Kad ga Musa vidje vijugati poput Džina, on okrenu leđa i pobježe: « O Musa !¸ Priđi bliže, ne boj se; ti si u broju onih koji su u sigurnosti.

32 Uvuci svoju ruku u otvor tunike, ona će otuda izići bijela, bez ikakva zla. Stegni svoju ruku uz sebe da se ne bi bojao.

Evo dvije odlučne kušnje tvog Gospodara, namijenjene Faraonu i poglavarima njegovog naroda. To su izopačeni ljudi !»

33 On reče: « Moj Gospodare! Ja sam ubio jednog između njih, ja se dakle bojim da me ne ubiju.

34 Moj brat Aron govori bolje nego ja; pošalji njega da mi pomogne i ojača me; ja se bojim da me ne budu držali lažcem ».

35Allah reče: " Mi ćemo tebi pomoći putem tvog brata; daćemo vam obojici vlast; oni vas neće dosegnuti; vi ćete biti, po milosti naših Znakova, obojica pobjednici kao i oni koji vas budu slijedili ».

36 Kad Musa dođe k njima s našim jasnim Znakovima, oni rekoše: « Što je to, ako nije čaranje koje je on izmislio? Mi nikad nismo čuli govoriti o tome kod naših prvih predaka».

37 Musa reče: « Moj Gospodar savršeno poznaje onoga koji je došao s Pravcem, i onoga kojem će pripasti konačno Boravište». – Nepravedni neće imati sreće –


38 Faraon reče: « O vi, poglavari naroda! Ja vam ne poznajem drugog Allaha osim mene samog! O Hamane! Zapali mi vatru na glini; izgradi mi jednu kulu, možda tada, popeću se ja sve do Musinog Allaha. –Ja međutim mislim da je Musa jedan lažac »–

39 Faraon se uzoholi na zemlji, bez rasloga, on i njegove vojske. Oni su mislili da neće doći pred nas.

40 Mi smo ga dograbili ; njega i njegove vojske; strmoglavili smo ih u valove. Zamisli kakav je bio kraj nepravednih.

41 Od njih mi smo napravili vodiče koji pozivaju ljude u vatru, i, na Dan Oživljavanja, oni neće imati pomoći.

42 Mi smo ih progonili jednim prokletstvom u ovom svijetu, i, na Dan Oživljavanja, oni će biti u broju odbačenih.

43 Nakon što smo uništili prve naraštaje, dali smo Knjigu Musi , kao jedan poziv vidovitosti upućen ljudima; jedan Pravac i jedno milosrđe. – Možda će oni rasmisliti –

44 Ti nisi bio na zapadnoj strani kad smo mi predali zapovijed Musi  ; ti nisi bio u broju svjedoka.

45 Dali smo da se rode naraštaji čija dob je produžena.

Ti nisi živio među žiteljima Madijana, da im priopćiš naše Znakove. – Mi smo njima poslali poruke –

46 Ti nisi bio na padini Planine, kad smo mi pozivali.

Ali evo jednog milosrđa tvojeg Gospodara koji ti dopušta upozoriti puk kojem nikakav upozoritelj nije došao prije tebe. – Možda će oni rasmisliti –


47 Ako ih dostigne nevolja, kao cijena njihovih djela, oni će reći: « Gospodare naš1 Da si nam samo bio poslao jednog Poslanika , mi bismo tada slijedili tvoje Znakove, i mi bismo bili vjerujući ».

48 Ali, kad im je stigla Istina s naše strane, oni su rekli: « Da mu je samo dano jednak onome što je bilo dano Musi  !»

Nisu li oni bili nevjerni Što se tiče onoga što je nekada bilo dano Musi kad su mu rekli: « Evo dva puta običnog čaranja ». i još su dodali: « Mi smo nevjerni glede svega toga !»

49 Reci: « Donesite dakle od Allaha jednu Knjigu koja, bolje od ovih dviju, usmjerava ljude! Ja ću ju slijediti, ako ste vi iskreni ».

50 Ako ti ne odgovore, znaj da slijede samo svoje strasti.

Ko  je dakle više zaveden

od onoga koji se pušta voditi svojim strastima bez ikakva usmjerenja došlog od Allaha ? – Allah ne usmjerava nepravednog naroda –

51 Da, mi smo njima dali da im dođe Riječ. – Možda će oni rasmisliti –

52 Oni kojima smo mi dali Knjigu prije njega, vjeruju u ovo 53 Oni kažu, kad im se ona čita: « Mi vjerujemo u nju; ona je istina koja izvire iz našeg Gospodara; mi smo već bili podvrgnuti prije njenog dolaska ».

54 Evo onih koji će primiti dvostruku naknadu, jer su bili postojani, jer su na zlo odgovorili dobrim, jer su davali u milostinju jedan dio dobara koja smo mi njima dodijelili.


55 Kad oni čuju besmislice, oni se od njih okreću govoreći: « Nama naša djela, vama vaša djela. Mir s vama! Mi ne volimo neznalice! »

56 Ti ne usmjeravaj onoga koga ti voliš, već Allah usmjerava onog koga on hoće. On savršeno poznaje one koji su usmjereni.

57 Oni govore: « Ako bi mi slijedili s tobom Pravac, mi bismo bili istrgnuti iz naše zemlje ». Nismo li mi za njih uspostavili jedan posvećeni i siguran pojas kamo su doneseni plodovi svih vrsta koje smo mi njima namijenili za njihovu obskrbu? Ali većina među njima to ne zna.

58 Koliko smo mi gradova uništili čiji su žitelji živjeli u zadovoljstvu! Evo njihovih boravišta, koja su gotovo opustjela, poslije njihove smrti. – Mi smo, mi, vrhovni Naslijednici –

59 Tvoj Gospodar nije uništio ni jednog grada prije nego što je poslao Majci svih gradova jednog Poslanika koji mu je recitirao naše stihove. – Mi nismo uništili grada čiji žitelji nisu bili nepravedni –

60 Sve što vam je bilo dano samo je jedno kratkotrajno uživanje i prasan ukras života u ovom svijetu. Ono što se nalazi kod Allaha je bolje i trajnije. Ne rasumijte li vi ?

61 Onaj kome smo mi dali jedno lijepo obećanje čije će on ispunjenje vidjeti je li usporedivo s onim kome smo mi dodijelili kratkotrajna uživanja u životu na ovom svijetu i koji, po tome, na Dan Oživljavanja, biće u broju onih koji će se pojaviti pred nama?

62Allah će im reći, na Dan kad ih bude pozvao: « Gdje su meni takozvani pridruženi ?»


63 Oni protiv kojih će se Riječ ostvariti odgovoriće: « Gospodare naš! Evo onih koje smo mi uronili u grijeh; mi smo njih zaveli kao da to bijasmo sami mi. Mi ih se odričemo pred tobom; nismo mi ti koje oni obožavaju !»

64 Njima će se reći: « Pozovite svoje sudionike !» Oni će njih zazvati, ali oni neće biti uslišani i vidjeće oni kaznu. – Da smo samo bili usmjereni –

65Allah će im reći, na Dan kad ih bude pozvao: « Što ste odgovorili prorocima ?»

66 Tog Dana, proročke poruke će im se pojaviti potpuno nejasne. Oni ne će postaviti nikakvog pitanja.

67 Što se tiče onoga koji se bude pokajao, koji je vjerovao i činio dobro, možda će on biti među sretnima?

68 Tvoj Gospodar stvara što on hoće, i on izabire; nema izbora za ljude. Slava Allahu  ! On je iznad onoga što njemu pridružuju.

69 Tvoj Gospodar poznaje ono što kriju njihova srca i ono što oni rasglašavaju.

70 On je Allah ! Nema Allaha osim njega! Njemu hvalospjev u ovom svijetu i u posljednjem životu! Suđenje pripada njemu; vi ćete se vratiti k njemu.

71 Reci: « Što vi mislite o tome? Da Allah za stalno raskrili noć nad vama sve do Dana Oživljavanja, koje božanstvo osim Allaha, bi vama donijelo svjetlost? Ne čujete li vi ?»


72 Reci: « Što vi mislite o tome? Da Allah za stalno raskrili dan nad vama sve do Dana Oživljavanja, koje božanstvo osim Allaha, bi vama donijelo noć tokom koje biste se vi odmarali? Ne vidite li vi ?»


73 U svojoj milosrdnosti, on je stvorio noć da biste se vi odmarali i dan da biste vi tražili njegova dobročinstva. –Možda biste vi bili zahvalni  ? –

74 Na Dan kad se budu pozvali ljudi, njima će se reći: « Gdje su moji takozvani pridruženi ?»

75 Daćemo da dođe po jedan svjedok iz svake zajednice i mi ćemo reći: « Donesite dakle svoj odlučni dokaz !» Oni će tada znati da Istina pripada Allahu  ; ono što bijahu izmislili njih je napustilo.

76 Korej pripada narodu Musinom, ali on bijaše ispunjen bijesom na njega.

Mi smo njemu dali blaga čiji ključevi već izgledaše težki jednoj grupi snažnih ljudi.

Njegov narod reče njemu: « Ne raduj se! Allah ne voli one koji se vesele !»

77 U sred dobara koja ti je Allah dodijelio, potraži posljednje boravište. Ne zaboravi svoj dio u životu ovog svijeta. Budi dobar kao što je Allah dobar prema tebi. Ne traži iskvarenosti na zemlji. – Allah ne voli one koji siju iskvarenost –

78 Korej reče: « Ono što ja posjeduje dugujem samo znanosti koju posjedujem».

Ne znade li on da je Allah srušio prije njega naraštaje strašnijih od njega po snazi i znatniji po broju? – Krivci neće biti ispitivani o svojim grijesima – 79 Po tome iziđe on pred svoj narod u svoj svojoj nadutosti. Oni koji su htjeli uživati sadašnji život rekoše: « Kad bi mi samo posjedovali Bogatstva jednaka onima koja su bila dana Koreju! On posjeduje jedno neizmjerno Bogatstvo !»

80 Oni kojima bijaše dana Znanost rekoše: « Nesretni vi! Nagrada Allahova je bolja za onoga koji vjeruje i koji čini dobro. Oni koji su postojani biće sami koji će ju primiti ».

81 Mi smo učinili da zemlja proguta Koreja i njegovu kuću. Ne bijaše družine da mu pomogne – osim Allaha – Niko njemu ne dođe u pomoć.

82 Oni koji, dan prije, bijahu željeli naći se na njegovom mjestu rekoše, sutradan ujutro: « Nesretan ti! Allah obilno dijeli i mjeri svoje darove onome kome hoće, među svojim slugama.

Da Allah nije izlio na nas svoja dobročinstva, dao bi da budemo progutani; čini se sigurnim da nevjerni nisu sretni ».

83 Mi ćemo dodijeliti to posljednje Boravište onima koji na zemlji, ne vole biti ni naduveni, ni oni koji kvare druge. Svršetak pripada onima koji se boje Allaha.

84 Onaj koji bude došao s dobrim djelima primiće nešto što je mnogo bolje nego to. Što se tiče onoga koji bude došao s hrđavim djelima, nek zna da oni koji počinjaju zlo neće biti nagrađeni osim za ono što su učinili.

85 Da, onaj koji ti je udahnuo Kur’an odnijeće te onamo gdje svi dolaze. Reci: « Moj Gospodar savršeno poznaje onoga koji je došao slijedeći Pravac, i onoga koji se nađe u očitoj zabludi ».86 Ti nisi očekivao da će ti Knjiga biti poslana; to se čini samo putem milosrđa tvog Gospodara. Ne budi dakle saveznikom nevjernima!

87 Nek te ne odvrate od Stihova Allahovih poslije njihovog silaska k tebi. Zazivaj svog Gospodara! Ne budi u broju mnogobožaca!

88 Ne zazivaj nikakvo drugo božanstvo s Allahom . Nema Allaha osim njega! Svaka stvar propada osim njegovog Lica. Suđenje njemu pripada. Vi ćete biti dovedeni k njemu ! Pjesnici