Sura 3.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a III


I m r a n o v a o b i t e lj


U ime Allaha: onog koji čini milosrđe, Milosrdnoga.


1 Alif, Lam, Mim. 2 Bog!... Nema Allaha osim njega: Živoga, onog koji postoji sam po sebi!

3 On je spustio na tebe Knjigu s Istinom; ona priznaje istinitim ono što je bilo prije nje.

On je spustio Tevrat i Indžil 4 – smjer, otprije, za ljude – i spustio je raslikovanje.

Jedna je strašna kazna namijenjena onima koji ne vjeruju u Znakove Božje. – Allah je moćan, on je Gospodarar osvete –

5 Ništa u nebesima i na zemlji nije skriveno Allahu . 6 On je taj koji vas oblikuje u krilu vaših majki, onako kako on to hoće.

Nema Allaha osim njega, Moćnog, Mudrog!

7 On je taj koji je spustio knjigu na tebe. U njoj se nalaze jasni Ajeti – Majka Knjige – i druga prispodobljavanja.

Oni čija srca se priklanjaju grješci privrgavaju se onome što je rečeno u prispodobama jer oni traže nesklad i oni su gladni za tumačenjima; ali Niko drugi do Allah ne poznaje tumačenje Knjige.

Oni koji su ukorijenjeni u Znanosti kažu: « Mi vjerujemo u to! Sve dolazi od našeg Gospodara! » ali samo ljudi nadareni rasumom toga su svjesni.

8 Gospodaru naš! Ne okrći naša srca nakon što si nas usmjerio; dodijeli nam milost svoju. Ti si trajni Darovatelj.

9 Gospodaru naš! Ti si, uistinu, onaj koji će objediniti ljude jednog dana: nikakva sumnja nije moguća u pogledu toga jer Allah ne propušta svoje obećanje.

10 Dobra i djeca nevjernika ne će im služiti ničemu kod Allaha: evo oni koji će biti hrana Vatri.

11 Takva je bila sudbina Faraonovih ljudi i onih koji su živjeli prije njih. Oni su držali naše Znakove za laži; Allah ih je kaznio za njihove grijehe. – Allah je strašan u svojoj kazni –

12 Reci nevjernicima: « Vi ćete biti pobijeđeni; vi ćete se sakupiti u Paklu. » – Kojeg li mrskog mjesta za odmor! –

13 Jedan vam je znak bio dan kad su se dvije grupe susrele: jedni su se borili na Allahovom putu a drugi su bili nevjerni; oni su, svojim vlastitim očima, vidjeli vjerujuće u broju dva puta većem od njihovog vlastitog. – Allah pomaže, svojom pomoću, koga on hoće –

Evo uistinu jedne pouke za one koji su nadareni vidovitošću.

14 Ljubav za žuđenim dobrima je poznata ljudima pod lijepim i varljivimn pojavnostima; takve su žene, djeca, teške gomile zlata i srebra, rasni konji, stoka, obrađene zemlje: to tamo je jedno kratkotrajno uživanje u životu ovog svijeta, ali bolje mjesto povratka biće uz Allaha.

15 Reci: « Hoću li vam najaviti jednu stvar bolju od tog svega? »

Oni koji se boje svog Gospodara naći će zauvijek kod njega, vrtove gdje teku potoci, čiste supruge i zadovoljstvo Božje. – Allah savršeno vidi svoje sluge –

16 Za one koji kažu: « Da mi smo vjerovali! Oprosti nam naše grijehe, zaštiti nas od kazne Vatre. »

17 Za one koji su strpljivi, iskreni i pobožni; za one koji daju milostinju i koji mole, od zore, oprost Allahovi .

18 Allah svjedoči i s njim meleci i oni koji su nadareni rasumom: « Nema Allaha osim njega; njega koji sadržava pravdu... Nema Allaha osim njega, Moćnog, Mudrog! »

19 Vjeroispovijest, u Allahovi m očima, je uistinu Pokornost.

Oni kojima je Knjiga bila dana nisu se suprotstavili jedni drugima, i iz ljubomore, dok nisu predhodno primili Znanje.

Što se tiče onoga koji ne vjeruje Znakovima Allahovim, nek znade da je Allah brz u svojim računima.

20 Reci onima koji dokazuju protiv tebe: « Ja sam se podvrgnuo Allahu , ja i oni koji su me slijedili. »

Reci onima kojima je bila dana Knjiga i nevjernicima: « Jeste li pokorni Allahu  ? »

Ako su oni pokorni Allahu , oni su dobro usmjereni; ako se odvrate...

Ti si samo zadužen prenijeti proročansku poruku – Allah savršeno vidi svoje sluge –

21 Najavi jednu bolnu kaznu onima koji ne vjeruju u Znakove Božje; onima koji nepravedno ubijaju proroke; onima koji, među ljudima, ubijaju one koji zapovijedaju pravdu.

22 Evo onih čija su djela prazna u ovom svijetu i u budućem životu. – Oni neće naći branitelja –

23 Nisi li ti vidio one koji su primili jedan dio Knjige pozivati Knjizi Božjoj, kao k sudcu? Neki među njima su se potom okrenuli i odstranili se.

24 To je zato da bi rekli: « Vatra će nas dohvatiti samo jedno ograničeno vrijeme. » kako su se pustili zavesti u svojoj vjeroispovijesti svim onim što su izmislili.

25 Šta će se dogoditi kad ih okupimo jednog dana: – nikakva sumnja nije moguća glede ovog predmata – svaki čovjek primiće tada naknadu za ono što bude izvršio a Niko ne će biti oštećen.

26 Reci: « O Bože! Suverenu Kraljevstva: Ti daješ kraljevstvo kome ti hoćeš i ti oduzimaš kraljevstvo kome ti hoćeš. Ti uzdižeš koga ti hoćeš i ti spuštaš koga ti hoćeš. Sreća je u tvojoj ruci, ti si, uistinu, nadmoćan nad svakom stvari. »

27 Ti daješ noći prodrijeti u dan i daješ danu prodirati u noć. Ti izvodiš živog iz mrtvoga i ti izvodiš mrtvoga iz živoga. Ti daješ potrebno kome ti hoćeš, bez računa. »

28 Nek vjerujući ne pretpostavljaju prijateljevanje s nevjernicima onom s vjerujućima. Onaj koji bude tako radio, nema što očekivati od Allaha. – osim ako ti ljudi ne čine opasnost za vas –

Allah vas upozorava na sebe samog; povratak će biti prema Allahu .

29 Reci: « Ako vi skrivate ono što je u vašim srcima, ili pak, ako vi to pokazujete, Allah to poznaje. »

30 Na Dan kad će svaki čovjek naći predstavljeno pred sobom ono što bude dobro učinio i ono što bude zlo učinio, poželjeće da jedno dugo rasdoblje njega odijeli od tog Dana.

Allah vas upozorava na sebe samog; povratak će biti prema Allahu .

31 Reci: «Slijedite mene, ako volite Allaha; Allah će vas voljeti i oprostiti vam vaše grijehove. Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan. »

32 Reci. « Pokorite se Allahu i Poslaniku . Ali ako se okrenete, znajte da Allah ne voli nevjernike. »

33 Da, Allah je izabrao, osobito rado u svijetu: Adema, Nuha, obitelj Ibrahimovu, obitelj Imranovu, 34 kao potomke jednih od drugih. – Allah je onaj koji čuje i koji zna –

35 Imranova žena reče: « Gospodare moj! Ja tebi posvećujem ono što je u mojem krilu; prihvati ga s moje strane. Ti si, uistinu, onaj koji čuje i koji zna.»

36 Nakon što je porodila svoju kćerku, ona reče: « Gospodare moj! Ja sam donijela na svijet jednu kćerku.» – Allah je znao što je ona bila porodila: jedan dječak ne sliči djevojčici – « Ja ju nazivam Maryamom, stavljam ju pod tvoju zaštitu, nju i njeno potomstvo, protiv Ibliza, prokletog. »

37 Njen Gospodar prihvati djevojčicu priređujući joj jedan lijep prijam; on njoj dade rasti u lijepom odgoju i povjeri ju Zahariju.

Svaki put kad bi Zaharije nju išao vidjeti, u Templu, on bi pokraj nje našao potrebnu hranu, i on ju upita: « O Maryame! Otkud ovo dolazi?»

Ona odgovaraše: « To dolazi od Allaha: Allah daje, ne računajući, svoju ishranu kome on to hoće. »

38 Tad Zaharije zazva svog Gospodara: on reče: « Moj Gospodaru! Dodijeli meni, s tvoje strane, jedno izvrsno potomstvo. Ti si, uistinu, onaj koji uslišava molitvu.»

39 Dok je on uspravljen molio u Templu, meleci mu povikaše: « Allah ti najavljuje dobru vijest o rođenju Ivanovom: on će proglasiti istinitom Riječ koja izvire iz Allaha; jedan poglavar, jedan čisti, jedan Poslanik među pravednicima. »

40 Zaharije reče: « Gospodare moj! Kako ću ja imati dječaka? Starost me dosegla, a moja je žena nerotkinja.»

On reče: « Biće tako, Allah čini što on hoće.»

41 Zaharije reče: « Gospodare moj! Daj mi jedan Znak.»

On reče: « Tvoj Znak Biće da ćeš ti govoriti s ljudima pomoću gesta, tokom tri dana. Zazivaj često svog Gospodara; slavi ga u sumrak i u svitanje. »

42 Meleci rekoše: « O Marijo! Allah te izabrao, uistinu, on te očistio; on te izabrao pretpostavljajući te svim ženama svemira.

43 O Marijo! Budi pobožna prema Gospodaru svom; prostri se i pokloni se s onima koji se klanjaju. »

44 Ovo čini dio priča koje se tiču tajne koju ti mi otkrivamo.

Ti nisi bio među njima kad su oni bacali svoje trstike da bi doznali Ko će između njih brinuti se o Mariji.

Ti nisi također bio među njima kad su se oni prepirali.

45 Meleci rekoše: « O Marijo! Allah ti najavljuje dobru vijest o jednoj Riječi koja izvire iz njega: Njegovo je ime Mesija, Isa a.s. , sin Maryamin ; slavan u ovom svijetu i u budućem životu; on je u broju onih koji su blizu Allahu . 46 Od kolijevke, on će ljudima govoriti poput starca; on će biti u broju pravednika. »

47 Ona reče: « Gospodare moj! Kako ću ja imati sina? Ni jedan me čovjek nikad nije dotakao. »

On reče: « Allah stvara onako kako on hoće: kad je on propisao jednu stvar, on kaže njoj: « Budi!...» i ona jest. »

48 Allah će ga poučiti Knjizi, Mudrosti, Tevratu i Indžilu; 49 i evo ga Poslanika, poslanog sinovima Izrailovim: « Ja sam došao k vama s jednim Znakom vašeg Gospodara: ja ću za vas stvoriti od gline nešto poput oblika ptice. Ja puhnem u to, i ono jest: « ptica », – s dopuštenjem Allahovim –

Ja liječim slijepog i leproznog; ja uskrsavam mrtve – s Allahovi m dopuštenjem –

Ja vam govorim što jedete i što krijete u svojim boravištima.

Ima tu uistinu jedan Znak za vas, ako ste vjerujući.

50 Evo me, potvrđujućeg onome što je postojalo prije mene u Petoknjižju i objavljujućeg dopuštenim za vas, jedan dio onoga što vam je bilo zabranjeno. Ja sam došao k vama s jednim Znakom vašeg Gospodara; – Bojte se njega i podvrgnite se meni – 51 Allah je, uistinu, moj Gospodar i vaš Gospodar: Služite ga: to je pravi put. »

52 Isa a.s. reče: nakon što je ustanovio jihovu nevjernost: « Koji su među vama koji pomoćnici na putu Božjem? »

Apostoli rekoše: « Mi smo pomoćnici Allahovi ; mi vjerujemo u Allaha; budi svjedokom naše podvrgnutosti.

53 Gospodare naš! Mi smo vjerovali u ono što si nam to otkrio; mi smo slijedili Poslanika  ; upiši nas među svjedoke. »

54 Sinovi Izrailovi snovaše lukavstva protiv Isa a.s. a. Allah bi lukav također; Allah je najbolji od onih koji spremaju lukavstva.

55Allah reče: « O Isa a.s. e! Ja ću, uistinu, pozvati k sebi; uzdignuti prema sebi; osloboditi od nevjernika. Ja ću postaviti one koji su tebe slijedili iznad nevjernika, sve do Dana Oživljavanja; vaš će se povratak tada obaviti k meni; ja ću suditi između vas i odlučiti o vašim raslikama.

56 Što se tiče onih koji ne vjeruju, ja ću njih kazniti jednom strašnom kaznom u ovom svijetu i u budućem životu. – Oni ne će naći pomoćnika » –

57 Što se tiče onih koji budu vjerovali i koji budu činili dobro, Allah će njima dati njihovu naknadu. – Allah ne voli nepravedne –

58 Evo jednog dijela Znakova i mudrog Podsjećanja kojeg ti mi priopćavamo.

59 Da, s Isa a.s. om je kod Allaha kao s Ademom: Allah je stvorio zemlju, potom je rekao njemu: « Budi, » i on jest.

60 Istina izvire iz tvog Gospodara. Ne budi u broju onih koji sumnjaju.

61 Ako ti neko proturječi nakon onoga što si ti primio kao znanost, reci: « Dođite! Pozovimo naše sinove i vaše sinove, naše žene i vaše žene, nas i vas, izrecimo jedno uzajamnu kletvu pozivajući prokletstvo Allahovo na lažljivce. »

62 Evo priče, Istine: Nema Allaha osim Allaha. Allah je Moćni, Mudri.

63 Ako se okrenu nek znaju da Allah poznaje kvaritelje.

64 Reci: « O ljudi Knjige! Priđite riječi zajedničkoj nama i vama: mi obožavamo samo Allaha; mi njemu ne pridružujemo ništa; Niko između nas sebe ne daje Gospodaru, izvan Allaha. »

Ako se okrenu, reci im: « Potvrdite da smo mi uistinu podvrgnuti. »

65 O ljudi Knjige! Zašto se vi prepirete o Ibrahimu, kad su tevrat i Indžil bili otkriveni tek poslije njega? Zar ne rasumijete?

66 Evo kako se vi ponašate: vi koji se prepirete Što se tiče onoga o čemu ste imali znanje, zašto se prepirete Što se tiče onoga o čemu nemate nikakvog znanja? – Allah zna, a vi, vi ne znate –

67 Ibrahim nije bio ni židov ni kršćanin već je bio pravi vjernik podvrgnut Allahu ; on nije bio u broju mnogobožaca.

68 Ljudi najbliži Ibrahimu su uistinu oni koji su ga slijedili, kao i ovaj Poslanik i oni koji su vjerovali. – Allah je Gospodarar vjerujućima –

69 Jedan dio ljudi Knjige htio bi vas zavesti: ali oni zavode samo sami sebe a da toga nisu ni svjesni.

70 O ljudi Knjige! Zašto ste vi nevjerni prema Znakovima Allahovim, kad ste im vi svjedoci?

71 O ljudi Knjige! Zašto vi prikrivate Istinu ispod laži? Zašto skrivate Istinu, kad ju poznajete?

72 Jedan dio ljudi Knjige kaže: « U početku dana, vjerujte u ono što je bilo otkriveno vjerujućima; a na njegovom izmaku, budite nevjernici. » – Možda će se oni povratiti – 73 Vjerujte samo onima koji slijede vašu Vjeroispovijest.

Reci: « Da, pravi put je put Allahov. On može dati bilo kome ono što je vama dao. »

Ili pak, oni će dokazivati protiv vas Što se tiče vašeg Gospodara. Reci: « Milost je u rukama Allahovi m: on nju daje kome on to hoće. » – Allah je nazočan posvuda i on zna –

74 On posebice dodjeljuje svoje milosrđe kome on hoće : Allah je Gospodarar neizmjerne milosti.

75 Sigurno, ima među ljudima Knjige, koji će će ti vratiti kintar koji si im povjerio. Drugi ti ne će vratiti ni dinar koji si im povjerio, osim ako ih ne prinudiš.

To je tako, jer oni govore: « Nevjernici nemaju nikakvog sredstva da nas prinude. »

Oni propovijedaju laži protiv Allaha, dok ustvari oni znaju.

76 Što se tiče onoga koji ispunjava svoju obvezu i koji se boji Allaha, nek zna da Allah voli one koji se njega boje.

77 Oni koji po niskoj cijeni prodaju svoj savez s Allahom i svoje prisege, evo onih koji ne će imati udjela u budućem životu. Allah njima ne će govoriti; on njih ne će pogledati, na Dan Oživljavanja; on njih ne će očistiti a jedna ih bolna kazna čeka.

78 Stanoviti među njima krivotvore Knjigu pozivajući se na nju da bi načinili dojam kako njihove izmišljotine pripadaju Knjizi, ali one su tuđice u Knjizi.

Oni kažu kako sve to dolazi od Allaha ali to ne dolazi od Allaha. Oni propovijedaju laži protiv Allaha, dok oni znaju.

79 Ne pripada jednom smrtniku kojem je Allah dao Knjigu Mudrost i proročanstvo, da potom kaže ljudima: « Budite moje sluge, a neAllahovo »; već će on reći: « Budite Gospodarari budući da poučavate kKnjigu i jer ste ju proučavali. »

80Allah vam ne zapovijeda da uzmete za Gospodarare anđele ili proroke. Da li vam je zapovjedio nevjernost, dok ste vi njemu bili podvrgnuti?

81Allah kaže, primajući savez proročki: « Ja sam vam uistinu dao nešto od Knjige i od Mudrosti. Potom je jedan Poslanik došao k vama, potvrđujući ono što ste već imali. Vjerujte u njega i pomažite mu. Jeste li vi odlučni i prihvaćate li moj savez pod tim uvjetom? »

Oni odgovoriše: « Prihvaćamo! »

On reče: « Budite dakle svjedoci, a ja, ja sam s vama, među svjedocima. »

82 Što se tiče onih koji se potom okrenu, evo izopačenih.

83 Žele li oni neku drugu vjeroispovijest a ne onu Allahovu, dok sve što je u nebesima i na zemlji se pokorava njemu, milom ili silom i kad će oni biti dovedeni k njemu?

84 Reci: « Mi vjerujemo u Allaha; onome što nam je otkriven o; onome što je bilo otkriven o Ibrahimu , Ismaelu, Izaku, Jakubu i plemenima; onome što je bilo dano Musi , Isa a.s.-u , prorocima

 	  od strane njihovog Gospodarina.

Mi n ističemo posebno ni jednog među njima: mi smo podvrgnuti Allahu . »

85 Bogoslužje onoga koji traži jednu vjeroispovijest pokraj Podvrgavanja nije prihvaćeno. Taj će čovjek biti, u budućem životu, u broju onih koji su sve izgubili.

86 Kako će Allah usmjeravati one koji su postali nevjernici nakon što su bili vjerujući; nakon što su bili svjedocima istinitosti Prorokove i neoborivih dokaza koji su im došli? – Allah ne usmjerava nepravednog naroda –

87 Kakva će biti njihova nagrada? Prekletstvo Božje, anđeosko i svih ljudi zajedno pasće sigurno na njih. 88 Oni će tu boraviti kao besmrtnici; kazna neće biti olakšana u njihovu korist; na njih se ne će gledati; 89 s izuzetkom onih koji, potom, budu se pokajali i koji se budu popravili. – Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –

90 Što se tiče onih koji budu nevjernici nakon što su bili vjerujući i koji, zatim, ustraju u svojoj nevjernosti: njihovo pokajanje ne će biti prihvaćeno: evo onih koji su zabludjeli.

91 Da, ako bi nevjernici, koji su umrli u nevjerstvu, dali sve zlato zemaljsko da bi se iskupili, to ne bi bilo prihvaćeno niti jednom od njih. Jedna je bolna kazna njima pričuvana i oni ne će naći pomoćnika.

92 Vi ne ćete dosegnuti istinsku pobožnost, sve dok ne budete dali u milostinju ono što volite. Što god dajete u milostinju, Allah to zna.

93 Svaka je hrana bila dopuštena sinovima Izrailovim, osim onoga što je Izrail bio zabranio sam sebi, prije no što je Petoknjižje bilo otkriven o.

Reci: « Donesite dakle Petoknjižje; čitajte ga, ako ste vjerodostojni. »

94 Što se tiče onih koji potom smišljaju laž protiv Allaha: evo onih koji su nepravedni.

95 Reci: Allah je istinit slijedite vjeroispovijest Ibrahimovu koji je istinski vjernik; koji nije bio u broju mnogobožaca. »

96 Prvi Templ koji je bio osnovan za ljude jest, uistinu, onaj u Meki: on je blagoslovljen i služi za Usmjerenje svijetu.

97 Očevidni Znakovi se nalaze u mjestu gdje se zadržavao Ibrahim .

	Ko  unutra uđe u sigurnosti je.

Pripada ljudima, – onome Ko posjeduje sredstva – ići, za Allaha, na hodočašće u Kuću.

Što se tiče nevjernih, nek znaju da Allah dostaje sam sebi, i da nema potrebe za svemirom.

98 Reci: « O ljudi Knjige! Zašto vi ne vjerujete Znakovima Allahovi m? – Allah je svjedok vašim djelima –

99 Reci: « O ljudi Knjige! Zašto vi odvraćate vjerujuće s puta Božjeg i želite ga učiniti zamršenim, onda kad ste vi svjedocima? » – Allah nije nepažljiv spram onoga što vi činite –

100 O vi koji vjerujete! Ako se pokorite stanovitima od onih koji su primili Knjigu, oni će vas učiniti nevjernicima, nakon što ste imali vjeru.

101 Kako to da ste vi još nevjernici, kad su vam Ajeti Allahovi bili govoreni, kad je njegov Poslanik među vama?

102 O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha strahom koji on zaslužuje. Ne umrite a da njemu niste pdvrgnuti.

103 Privrgnite se svi, snažno, nagodbi s Allahom , ne dijelite se; sjetite se dobročinstava Allahovih . Allah je ustanovio slogu u vašim srcima, vi ste, njegovom milošću, postali braća onda kad ste bili neprijatelji jedni drugima. Vi ste bili na rubu jednog vatrenog ponora a on vas je spasio.

Evo kako Allah vama objašnjava svoje Znakove, možda ćete vi biti dobro usmjereni.

104 Vi biste mogli osnovati jednu Zajednicu čiji članovi pozivaju ljude k dobru: zapovijedati im što je pristojno a zabranjivati ono što je sramno: evo onih koji će biti sretni!

105 Ne budite kao oni koji su podijeljeni i koji se suprotstavljaju jedni drugima nakon što su im odlučni dokazi došli.

Evo onih kojima je namijenjena jedna strašna kazna 106 na Dan kad će se stanovita lica rasvedriti dok će druga lica potamniti. Reći će se onima čija su lica potamnila: « Jeste li vi bili nevjernici nakon što ste imali vjeru? Kušajte dakle kaznu, po cijeni svoje nevjernosti. »

107 Oni čija su lica vedra uživaće milosrđe Božje u kojem će oni boraviti kao besmrtnici.

108 Takvi su Ajeti Allahovi . Mi ih tebi govorimo u punoj istini. – Allah ne će zla svijetu –

109 Ono što je u nebesima i što je na zemlji pripada Allahu . Svaka stvar se vraća k Allahu  !

110 Vi činite najbolju Zajednicu stvorenu od ljudi: vi zapovijedate ono što je pristojno, vi zabranjujete ono što je sramno, vi vjerujete u Allaha.

Da ljudi Knjige vjeruju, to bi bilo bolje po njih. Među njimna se nalaze vjerujući, ali većina između njih je izopačena.

111 Oni će vama samo malo naškoditi. Ako zaratuju s vama, brzo će okrenuti leđa i, potom, neće im biti pomoći.

112 Poniženje je njih udaril, ondje gdje su se nalazili, s izuzetkom onih koji su bili zaštićeni Savezom s Allahom i savezom s ljudima.

Oni su se izložili ljutnji Božjoj; udarilo ih je siromaštvo.

To bi tako: jer oni nisu vjerovali u Znakove Božje i jer su nepravedno ubijali proroke.

To bi tako: jer su se pobunili i jer su bili prijestupnici.

113 Svi nisu slični postoji, među ljudima Knjige, jedna prava zajednica čiji članovi, govore, tokom noći, Redke Božje.

Oni se prostiru; 114 oni vjeruju u Allaha i u posljednji Dan; oni zapovijedaju ono što je pristojno, oni zabranjuju ono što je sramno; oni hite činiti dobro: evo onih koji su u broju pravednih

115 Koje god dobro oni naprave, njima ne će biti osporeno, jer Allah poznaje one koji se njega Boje.

116 Dobra i djeca koja pripadaju nevjernicima ne će im u ničemu poslužiti protiv Allaha. Evo onih koji će biti gosti Vatre gdje će boraviti kao besmrtnici.

117 Ono što ljudi potroše za ovosvjetski život slično je vjetru punom tuče: on je udario i uništio žetvu onima koji su činili krivo sami sebi: Allah njih nije oštetio, već su oni sami sebi učinili krivo. 118 O vi koji vjerujete! Prijateljske sveze uspostavljajte samo među sobom, drugi ne će propustiti da vam naškode; oni hoće vaš gubitak; mržnja se pokazuje u njihovim ustima ali ono što je skriveno i njihovim srcima još je gore. Mi smo vama objasnili Znakove; kad biste vi samo rasumjeli!

119 Evo kako se vi ponašate: vi njih volite, a oni vas ne vole a vi vjerujete u Knjgu u cjelini.

Oni kažu, kad ih vi susretnete: « Mi vjerujemo! »; a kad se nađu između sebe, oni grizu prste od bijesa protiv vas.

Reci: « Umrite od svojeg bijesa! » – Allah poznaje sadržaj vaših srca –

120 Ako vas kakvo dobro dopadne, oni se rastuže; ako vas dosegne nesreća, oni se raduju.

Ako ste vi strpljivi i ako se bojite Allaha, njihova lukavština vam ne će naškoditi u bilo čemu. – Znanost Allahova prekriva sva njihova djela –

121 Bilo je to tako kad si ti izjutra napustio svoju obitelj da bi vjerujuće postavio na bojna mjesta – Allah čuje i on zna – 122 i dok su dvije vaše postrojbe smišljale povlačenje dok je Allah njima objema zaštitnik... – Vjerujući se moraju pouzdavati u Allaha –

123Allah vam je međutim pomogao u Badru, onda kad vi bijaste poniženi. Bojte se Allaha! Možda ćete vi biti zahvalni!

124 Kad si ti govorio vjerujućima: « Ne dostaje li vama da vam vaš Gospodar pomaže s tri hiljade anđela koji su sišli k vama? »

125 Da, ako ste vi strpljivi, ako se bojite Allaha, i da vaši neprijatelji nadiru prema vama, vaš će vam Gospodar poslati kao pojačanje pet hiljada svojih anđela koji će se baciti na njih. 126 Allah to čini samo da bi vam najavio dobru vijest da bi vaša srca bila smirena. Pobjeda dolazi samo od Allaha, Moćnog, Pravednog, 127 da bi izkomadao ili suzbio jedan dio nevjernih, da bi otišli pobijeđeni.

128 Ovaj posao se tebe ne tiče: bilo da se Allah vrati k njima, ili da ih kazni; oni su nepravedni.

129 Ono što je u nebesima i na zemlji pripada Allahu . On oprašta kome on hoće; on kažnjava koga on hoće. Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan.

130 O vi koji vjerujete! Ne živite od kaišarenja čineći više puta udvostručavanje. Bojte se Allaha! Možda ćete vi biti sretni.

131 Bojte se Vatre pripravljene nevjernicima. 132 Pokorite se Allahu i Poslaniku . Možda će on učiniti milosrđe.

133 Pohitite prema oprostu svog Gospodarina i prema Vrtu širokom kao nebesa i zemlja, pripravljenog onima koji se boje Allaha; 134 onima koji daju milostinju, u Bogatstvu i u oskudici; onima koji savlađuju svoju ljutnju; onima koji opraštaju ljudima – Allah voli one koji čine dobro – 135 onima koji, nakon što su izvršili jedno loše djelo ili su učinili štetu sami sebi, sjete se Allaha i mole u njega oprost za svoje grijehe ; – Ko je onaj koji oprašta grijehe; ako to nije Allah  ?– onima koji ne uztrajavaju u svojim postupanjima; dok ustvari znaju.

136 Evo onih koji će dobiti svoju nagradu: oprost od svojeg Gospodarina; Vrtove gdje teku potoci; oni će u njima boraviti kao besmrtnici. Kako je lijepa nagrada onima koji čine dobro!

137 Događaji su se zbili prije vas; prođite zemljom: vidite kakv je bio svršetak onih koji su to proglašavali za laž.

138 Evo jednog jasnog objašnjenja ljudima; jedno Usmjerenje i nagovor onima koji se boje Allaha.

139 Ne gubite hrabrosti; ne tugujte, jer ste vi nadmoćni ljudi, ako ste vjerujući.

140 Ako budete ranjeni, ista takva rana dopasće nevjerničkom narodu . Mi te dane ljudima izmjenjujemo da bi Allah prepoznao one koji vjeruju i da bi uzeo svjedoke među vama; – Allah ne voli nepravedne – 141 da bi Allah izkušai vjerujuće i da bi uništio nevjernike.

142 Računate li vi ući u Raj, prije nego Allah prepozna one među vama koji su se borili i one koji su strpljivi?

143 Da, vi biste željeli smrt prije nego ju susretnete; ali vi ste ju vidjeli i vi ju očekujete.

144 Muhamed je samo jedan prorok; brojni su proroci živjeli prije njega. Da li biste vi odustali, da je on umro, ili bio ubijen?

Onaj koji odustane ne škodi ni malo Allahu  ; ali Allah nagrađuje one koji su zahvalni.

145 Ne pripada nikome umrijeti ako to nije s dopuštenjem Allahovi m i prema onome što je neopozivo zapisano.

Nekome Ko želi naknadu u ovom svijetu, mi dajemo jedan dio; nekome Ko želi naknadu u budućem životu, mi ćemo mu dati jedan dio. Mi ćemo uskoro nagraditi one koji su zahvalni.

146 Koliki su se proroci borili, imajući uza se brojne učenike; oni se nisu pustili pobijediti poteškoćama koje su susretali na putu Božjem. Oni nisu slabili, oni nisu ustuknuli. –Bog voli one koji su strpljivi –

147 Njihova jedina riječ bijaše : « Gospodare naš! Oprosti nam naše grijehove i naše neumjernosti u ponašanju. Učvrsti naše korake. Pomozi nam protiv nevjernog puka. »

148 Allah njima dakle dade nagradu u ovom svijetu, kao i najbolju nagradu u budućem životu. – Allah voli one koji čine dobro –

149 O vi koji vjerujete! Ako se vi pokorite nevjernicima, oni će vas nagnati da odustanete; vi ćete se, tada, vratiti, izgubivši sve.

150 Ali ne!... Allah je vaš Gospodarar, on, najbolji od pomoćnika!

151 Mi ćemo baciti strah u srca nevjernicima jer su pridružili Allahu ono čemu nikakva moć ne bijaše ustupljena. Njihovo boravište biće vatra. Kojeg li groznog boravišta za bezbožne!

152 Allah je ispunio svoje obećanje prema vama, kad, s dopuštenjem njegovim, vi ste uništavali neprijatelje svoje, sve do časa kad ste se povukli, kad ste počeli osporavanja glede tog predmeta. Vi ste se pobunili nakon što vam je Allah bio pokazao ono što ste željeli.

Neki između vas željeli su ovaj svijet, neki između vas željeli su budući život. Bog, potom, i da bi vas izkušao, dao je da vaši neprijatelji pobjegnu ispred vas. On vam je sigurno oprostio. Allah je Gospodarar milosti u korist vjerujućih.

153 Kad ste se nanovo uspinjali a da se niste obazirali na nikoga, i kad vas je Prorok pozivao iz pozadine vaših postrojbi, Allah je izmijenio za vas jednu tugu u drugu tugu,

    da se vi ne biste žalostili

ni zbog onoga što vam je izmaklo, ni zbog onoga što vam se dogodilo. – Allah je dobro obaviješten o onome što vi činite –

154 Nakon ožalošćenja, on na vas spusti sigurnost: jedan san koji obavi jedan dio vaših, dok su drugi bili zabrinuti.

Njihovo mnijenje o Allahu , nije bilo sukladno Istini; to je bila jedna pretpostavka koja je izvirala iz neznanja.

Oni su govorili: « Ima li bilo čega u ovom poslu što bi se nas ticalo? »

Reci: « Posao u cijelosti pripada Allahu . »

Oni u sebi skrivaju ono što ne pokazuju. Oni kažu: « Da je posao ovisio o nama, naši ne bi bili ubijeni ovdje. »

Reci: « Čak i da ste vi ostali u svojim kućama smrt bi dosegla u njihovim krevetima one čija smrt bijaše propisana, da bi Allah ono što se nalazi u vašim srcima i da bi im se očistio sadržaj. » –Bog poznaje sadržaj srca –

155 Ako je bilo, među vama, onih koji su se okrenuli na dan kad su se dvije postrojbe susrele; to je samo zbog toga što je zloduh njih naveo da posrnu, zbog onoga što su učinili. Ali Allah je njima oprostio. Allah je, uistinu, onaj koji oprašta: on je pun milosti.

156 O vi koji vjerujete! Ne budite slični nevjernicima! Oni su rekli o svojoj braći koja prolaze zemljom i koja se bore: « Oni ne će umrijeti, oni ne bi bili ubijeni, da su ostali s nama. »

Nek načini od toga predmet straha u njihovim srcima! Allah stvara život i on usmrćuje. Allah savršeno vidi ono što vi činite.

157 Da ste vi bili ubijeni na Allahovom putu ili da ste umrli, oprost i milosrđe Božje su uistinu bolji od onoga što vi gomilate.

158 Ako umrete ili budete ubijeni, vi ćete sigurno biti okupljeni kod Allaha.

159 Ti si bio blag glede njih po milosrdnosti Božjoj. Da si ti bio grub ili tvrdog srca, oni bi se odvojili od tebe.

Oprosti im! Moli oprost za njih; savjetuj se s njima o svakoj stvari; ali, kad si donio jednu odluku, pouzdaj se u Allaha. – Allah voli one koji se pouzdaju u njega –

160 Ako vam Allah pomogne, Niko vas ne će pobijediti. Ako vas napusti, Ko bi dakle, osim njega, mogao vama pomoći? – Vjerujući se pouzdaju u Allaha –

161 Ne pristoji jednom Poslaniku da vara. Onaj Ko vara, doći će sa svojim grijehom na Dan Oživljavanja.

Svaki će čovjek tada primiti nagradu za ono što je načinio. Niko ne će biti oštećen.

162 Onaj koji je slijedio ugodnost Allahovu da li će biti sličan onome koji je izazvao srdžbu Allahovu i koji će imati Pakao za boravište? – Kojeg li groznog svršetka! – 163 Oni stvaraju jednu hijerarhiju kod Allaha; Allah savršeno vidi ono što oni čine.

164 Allah je dodijelio milost vjerujućima kad im je poslao jednog Poslanika uzetog između njih koji im govori svoje Ajetee, koji ih čisti, koji ih poučava Knjizi i Mudrosti, čak i ako su predhodno bili u očitom grijehu.

165 Kad vas je nevolja sustigla, – ali vi ste ju dvostruko nanijeli svojim neprijateljima – niste li vi rekli: « Otkud to dolazi? »

Odgovori: « To dalazi od vas. » –Bog je nadmoćan nad svakom stvari–

166 Ono što vas je doseglo, na dan kad su se dvije postrojbe susrele, to se dogodilo s Allahovi m dopuštenjem, da bi oni prepoznali vjerujuće i 167 da bi prepoznali licemjere.

Njima je rečeno: « Napredujte! Borite se na putu Božjem! » Ili pak: « Branite se! »

Oni su odgovorili: « Da se mi znamo boriti mi bismo vas sigurno slijedili. » – Oni se nađoše, tog dana, bliže nevjernosti nego vjeri –

Oni su svojim ustima rekli ono što nije u njihovim srcima. – Allah savršeno poznaje ono što oni skrivaju –

168 Mirno sjedeći u svojim boravištima, oni su govorili svojoj braći: « Oni ne bi bili ubijeni, da su nam se pokorili! »

Reci: « Izbjegnite dakle vi sami smrti, ako ste vjerodostojni! »

169 Naročito ne vjeruj da su oni koji su ubijeni na putu Allahovom mrtvi. Oni su živi!

Oni će biti obskrbljeni dobrima kod svog Gospodara, 170 oni će biti sretni po milosti koju im je Allah dodijelio.

Oni se raduju jer znaju da oni koji će doći poslije njih i koji im se još nisu pridružili ne će više osjetiti nikakvog straha i da ne će biti ožalošćeni.

171 Oni se raduju dobročinstvu i milosti Božjoj; Allah ne pušta da se izgubi nagrada vjerujućima.

172 Jedna bezgranična nagrada je pričuvana onima koji su odgovorili Allahu i Poslaniku usprkos njihovim ranama; onima između njih koji čine dobro i koji se boje Allaha.

173 Onima koji su rekli: « Ljudi su sigurno ujedinili svoje snage protiv vas; bojte se njih, » tada njihova vjera poraste, i oni odgovoriše: « Allah nama dostaje! Kojeg li izvrsnog Zaštitnika! »

174 Oni su se vratili s dobročinstvom i milošću Božjom. Nikakvo zlo nije njih dotaklo. Oni su htjeli ugoditi Allahu . – Allah je Gospodarar neizmjerne milosti –

175 Zloduh je takav: on užasava svoje slugane. Ne bojte se njih, bojte se mene, ako ste vjerujući!

176 Nek te oni koji se strmoglavljuju prema nevjernosti ne žaloste. Oni uistinu u ničemu ne škode Allahu . Allah njima ne će dati ništa u budućem životu. Jedna strašna kazna je njima pripravljena.

177 Oni koji su trampili vjeru za nevjeru uistinu u ničemu ne škode Allahu . Jedna strašna kazna je njima pripravljena.

178 Nek oni koji su nevjerni ne misle da odgoda koju mi njima dodijeljujemo jeste njihovo dobro.

Odgoda koju im mi dodjeljujemo povećava njihov grijeh. Jedna sramna kazna je njima pripravljena.

179 Ne priliči Allahu ostaviti vjerujuće u prilici u kojoj se nalazite, ako to nije vrijeme raslikovanja lošeg od dobrog čovjeka.

Allah vas ne će upoznati s Tajnom; ali Allah izabire koga on hoće među svojim prorocima.

Vjerujte dakle u Allaha i njegove proroke. Ako vi vjerujete, ako se bojite Allaha, jedna nagrada bez granica vama je pričuvana.

180 Nek oni koji su pohlepni za onim što im je Allah dao iz svoje naklonosti ne smatraju to kao jedno osobno dobro; to je naprotiv, jedno zlo.

Uskoro, na Dan Oživljavanja, oni će oko vrata nositi ono za čim su bili pohlepni.

Naslijeđe nebesa i zemlje pripada Allahu . Allah je dobro obaviješten o onome što vi činite.

181 Allah je sigurno čuo riječ onih koji su rekli: « Allah je siromah, a mi mi smo Bogati! »

Mi pohranjujemo pismeno njihove riječi pamteći da su oni nepravedno ubijali proroke.

Mi ćemo njima reći: « Okusite kaznu Vatre 182 po cijeni onoga što su vaše ruke učinile. » – Allah nije nepravedan prema svojim slugama –

183 Ti ljudi su rekli: « Allah je sklopio savez s nama, zapovijedajući nam da ne vjerujemo u jednog Poslanika dok nam on ne bude pokazao jednu žrtvu koju proždire vatra. »

Reci: « Prije mene, došli su proroci s odlučnim dokazima, i s onim o čemu vi govorite, Zašto ste vi njih ubijali, ako ste vjerodostojni? »

184 Ako te optuže za laž, oni su također proglašavali lažcima proroke koji su došli prije tebe, s dokazima, s Pismima, i sa svjetlom Knjigom.

185 Svaki će čovjek okusiti smrt: vi ćete sigurno primiti svoju naknadu na Dan Oživljavanja.

Onaj koji će biti sačuvan od Vatre i uveden u Raj iskusiće sreću.

Život ovog svijeta samo je jedno kratkotrajno i varljivo uživanje.

186 Vi ćete sigurno biti izkušani u svojim dobrima i u svojim osobama; vi ćete čuti mnogo kletvi od onih kojima je Knjiga bila dana prije vas i od mnogobožaca.

Ako ste postojani, ako se bojite Allaha: evo uistinu naputka potrebnog za poduzeti nešto.

187 Kad je Allah sklopio savez s onima kojima je Knjiga bila dana, on im je rekao: « Vi ćete nju objasniti ljudima, vi nju ne ćete čuvati skrivenom, » ali oni su nju bacili iza leđa svojih; oni su ju prodali po niskoj cijeni. Koje li mrske trampe!

188 Ne računajte da oni koji se raduju onome što su učinili i koji vole bitri hvaljeni za ono što nisu učinili, ne računajte da će oni biti zaštićeni od kazne. Jedna bolna kazna njima je pripravljena.

189 Kraljevstvo nebesa i zemlje pripada Allahu . Allah je nadmoćan nad svakom stvari.

190 U stvaranju nebesa i zemlje, u izmjeni noći i dana, ima uistinu Znakova za one koji su nadareni razumom, 191 za one koji misle na Allaha, uspravni, posjednuti ili ležeći i koji razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje.

Gospodaru naš! Ti sve ovo nisi stvorio za ništa! Slava tebi! Sačuvaj nas od kazne Vatrom.

192 Gospodare naš! Ti pokrivaš sramotama onoga koga uvodiš u Vatru. Nema branitelja za nepravedne.

193 Gospodare naš! Mi smo čuli oglasitelja vikati da bi nas prizvao vjeri: « Vjerujte u svog Gospodara! » i mi smo povjerovali.

Gospodare naš! Oprosti nam naše grijehove! Izbriši naša loša djela! Pozovi nas k sebi s onima koji su dobri!

194 Gospodare naš! Dodijeli nam ono što si nam obećao glasom svojih Poslanika  ; ne rastuži nas na Dan Oživljavanja. – Ti nikad nisi propustio svoje obećanje –

195 Njihov ih je Gospodar uslišao: « Ja ne puštam da se izgubi djelo onoga koji, između vas, ljudi ili žena, postupa dobro. Vi ovisite jedni od drugih!

Ja ću izbrisati dobra djela onima koji su izbjeglice, onima koji su bili istjerani iz svojih kuća, onima koji su patili na mom putu, onima koji su se borili i koji su bili ubijeni.

Ja ću njih sigurno uvesti u Vrt gdje teku potoci. To će biti nagrada s Allahove strane.» Bože!... Najljepša nagrada se nalazi kod njega!

196 Nek te komešanje nevjernika ove zemlje ne uznemirava. 197 Kukavno kratkotrajno uživanje! Pakao će po tome biti njihovo boravište: kojeg li ogavnog ležaja za počinak!

198 Ali Vrtovi gdje teku potoci obećani su onima koji se boje svog Gospodara; oni će ondje boraviti kao besmrtnici; oni će biti gosti Allahovi . – Sve što se nalazi kod Allaha bolje je za one koji su dobri. –

199 Ima, među ljudima Knjige, ljudi koji vjeruju u Allaha, u ono što je vama bilo otkriven o, i u ono što je njima bilo otkriven o. Ponizni pred Allahom , oni nisu po niskoj cijeni prodali Znakove Božje.

Oni će naći svoju naknadu kod svog Gospodarina. Allah je, uistinu, hitar u svojim računima.

200 O vi koji vjerujete! Budite strpljivi! Uzajamno se ohrabrujte u strpljivosti!

Budite čvrsti! Bojte se Allaha! Možda ćete vi biti sretni!