Sura 30.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a XXX

Rimljani

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Alif. Lam. Mim. 2 Rimljani su bili pobijeđeni 3 u susjednoj zemlji; ali poslije svojeg poraza oni će biti pobjednicima 4 za nekoliko godina. Zapovijed pripada Allahu , prije kao i poslije toga. Tog dana vjerujući će se radovati 5 pobjedi Allahovoj. On daje pobjedu kome hoće; on je Moćan, Milosrdan. 6 Ovo je jedno Allahovo obećanje:

       Allah ne uzmanjka u svojim obećanjima,

ali većina ljudi to ne zna.

7 Oni poznaju jednu stranu života ovog svijeta i nemarni su spram budućeg života.

8 Nisu li oni rasmislili u sebi? Allah je stvorio nebesa i zemlju i sve što se nalazi između njih u punoj istini i za jedno određeno vrijeme. Mnogo ljudi, međutim, niječu Susret sa svojim Gospodarom.

9 Ne prolaze li oni zemljom i ne vide li kakav je bio svršetak onih koji su živjeli prije njih i koji su njih nadmašivali u snazi?

Oni su obrađivali zemlju i napučivali ju, više nego što su to činili oni sami.

Njihovi su im proroci donijeli očigledne dokaze. Nije Allah taj koji ih je ranio; oni su sami sebi načinili krivo.

10 Svršetak onih koji čine zlo bio je loš. Oni su ZnakoveAllahovo držali za laž i sprdali su se s njima.

11Allah daje početak stvaranju, po tome on će ga obnoviti. Po tome vi ćete biti dovedeni k njemu.

12 Dan kad će nastupiti Čas, krivci će biti očajni.

13 Oni neće naći zagovornika među onima koje pridružuju Allahu a oni biće nevjerni onima koje njemu pridružuju.

14 Na Dan kad će doći Čas, tog Dana, oni će se međusobno podijeliti između sebe.

15 Oni koji vjeruju i koji izvršavaju dobra djela radovaće se, tada, u rascvjetanom cvjetnjaku.

16 Što se tiče nevjernih, onima koji drže za laž naše Znakove i Susret u budućem životu, evo onih koji će biti plijen kazne. 17 Slava Allahu , kad vi pristignete na večer i kad se sastajete izjutra!

18 Slava njemu, u nebesima i na zemlji, noću i u sred dana!

19 On daje da živi iziđe iz mrtvog; on daje da mrtav iziđe iz živog. On vraća život zemlji kad je ova umrla: tako će on dati da se vi pojavite nanovo.

20 Između njegovih znakova: on vas je stvorio iz prašine, po tome evo vas kao ljudi raspršenih po zemlji.

21 Između njegovih znakova: on je stvorio za vas, izvadio iz vas, supruge da biste vi odahnuli pokraj njih, i on je postavio ljubav i dobrotu između vas.

Ima tu uistinu Znakova, za jedan narod koji rasmišlja.

22 Između njegovih znakova: stvaranje nebesa i zemlje; rasnovrsnost vaših jezika i vaših boja.

Ima tu uistinu Znakova, za one koji znaju.

23 Među njegovim Znakovima: Vaš san, noć i dan; vaše iskanje njegove milosti.

Ima tu uistinu Znakova za jedan narod koji čuje.

24 Među ovim Znakovima: On vama pokazuje munju, predmet, ujedno, straha i ufanja. On daje da siđe s neba voda, zahvaljujući kojoj on vraća život zemlji kad je ona mrtva.

Ima tu, uistinu, znakova za narod koji rasumije.

25 Među tim Znakovima: nebo i zemlja se drže na mjestu po njegovoj zapovijedi.

26 Oni koji su u nebesima i na zemlji njemu pripadaju. Svi su mu poslušni.

27 On je taj koji započinje stvaranje, po tome on će ga obnoviti. Njemu je to jednostavno.

Najuzvišeniji primjer u nebesima i na zemlji pripada njemu. On je Moćan, Mudar.

28 On vam je predložio jednu prispodobu izašlu iz vas samih. Imate li vi, među robovima, pridruženih koji bi dijelili dobra koja smo mi vama dodijelili, tako da svi budete jednaki? Bojite li se vi njih kao što se uzajamno bojite?

Evo kako mi izlažemo naše Znakove, jednom narodu koji rasumije.

29 Nepravedni, naprotiv, slijede svoje strasti, a da ništa ne znaju.

Ko  će dakle usmjeriti one koje je Allah  zabludio?

Oni nemaju nikoga da im pomogne.


30 Izvršavaj obveze Vjere kao istinski vjernik i sukladno naravi koju je Allah dao ljudima zadužujući ih.

Nema promjene u Allahovom stvaranju. Evo nepromjenjive Vjere; ali većina ljudi ne zna ništa.

31 Vratite se kajući se k Allahu  ; bojte ga se; izvršavajte svoju Molitvu; ne budite u broju mnogobožaca 32 ni onih koji su rasdijelili svoju vjeru i koji su stvorili sekte, od kojih svaki dio uživa u onome što si je prisvojio.

33 Kad jedna nesreće dosegne ljude, oni zazivaju svog Gospodara, i onda se vraćaju k njemu.

Kad, nakon toga, on njima da okusiti milosrđe svoje, evo kako neki između njih njemu dodaju sudrugove.

34 Nek oni niječu ono što smo mi njima dali i nek iskoriste kratkotrajna uživanja. Vi ćete uskoro znati!

35 Jesmo li mi dali da na njih siđe jedna vlast koja njima govori o onome što oni pridružuju?

36 Kad mi ljudima damo okusiti milosrđe, oni se tome raduju; ali ako li ih zlo dostigne zbog onog što su učinili oni su očajni.

37 Ne vide li oni da Allah raspoređuje i odmjerava svoje darove onome kome on to hoće?

Ima tu uistinu Znakova, za narod koji vjeruje.


38 Podaj ono što njimna pripada roditeljima, siromašnima, putnicima.


39 Zelenaški interes koji vi uzimate da bi vam od drugih narasla dobra neće ih uvećati kod Allaha; već ono što vi dajete u milostinju žudeći Lice Božje, evo što će udvostručiti vaša dobra.

40Allah vas je stvorio. On vam je po tome dodijelio vaša sredstva uzdržavanja, po tome on je dao da umrete, nakon čega će on učiniti da uskrsnete.

Postoji li barem samo jedan od vaših drugova sposoban učiniti nešto slično tome?

Slava njemu! On je daleko iznad onoga što se njemu pridružuje!

41 Iskvarenost se pojavila na zemlji i na moru slijedom tih djela izvršenih rukama ljudi da bi im Allah dao okusiti jedan dio onoga što su učinili. Možda će se oni vratiti!

42 Reci: « Prođite zemljom i vidite kakav je bio svršetak onih koji su živjeli negda. Većina među njima bijhu mnogobožci ».

43 Ispunjavaj obveze nepromjenjive Vjere prije nego li dođe, od Allaha, jedan neminovan Dan.

Ljudi, tog Dana, biće podijeljeni u dvije grupe: 44 Oni koji budu bili nevjerni trpjeće posljedice svoje nevjernosti. Oni koji budu izvršavali dobra djela pribiraće koristi od njih. 45 Tako će, Allah , milošću svojom, nagraditi one koji budu vjerovali i koji budu činili dobra djela. – On ne voli nevjerne –

46 Među Znakovima: On rasvezuje vjetrove najavljivače dobrih vijesti, da bi vam dao okusiti nešto od svojeg milosrđa; da bi lađa plovila po njegovoj zapovijedi i da bi vi tražili njegova dobročinstva. – Možda ćete vi biti zahvalni –

47 Da, mi smo prije tebe poslali proroke njihovim vlastitim sugrađanima kojima su donijeli odlučne dokaze. Mi smose osvetili onima koji su činili zločine i bijaše pravedno za nas pomoći vjerujućima.

48Allah je onaj koji rasvezuje vjetrove. Ovi pak podižu oblak; on ga po tome izdužuje u nebu, kako on hoće, i rasbija ga na djeliće: tada ti vidiš pljusak izići iz dubina.

Kad on učini da pada po onome kome on hoće, među svojim slugama, tad se oni obraduju, 49 čak i ako bijahu očajni prije nego je taj pljusak pao na njih. 50 Promatraj tragove Božjeg milosrđa i kako on čini da zemlja oživi poslije svoje smrti.

Takav je, uistinu, onaj koji vraća život mrtvima. On je nadmoćan nad svakom stvari.

51 Ako mi rasvežemo jedan vjetar prepun pijeska, ljudi će ostati nevjerni.


52 Što se tiče tebe, ti ne činiš da čuju mrtvi, ti ne činiš da se čuje poziv gluhima kad oni okrenu leđa.

54 Ti nisi onaj koji usmjerava slijepe izvodeći ih iz zabludjelosti. Ti možeš samo učiniti da čuju oni koji vjeruju našim znakovima, oni tada postaju podložni Allahu .

53Allah je onaj koji vas je stvorio slabima, nakon slabosti, on vam daje stanovitu snagu, po tome, nakon što vam je dao snagu, on vas opet čini slabima i ostarjelima. On stvara ono što on hoće. On je taj koji zna sve, Svemogući.

55 Dan kad dođe Čas, krivci će se zaklinjati da su ostali samo jedan sat u svojim grobovima. –Takva je njihova glupost ! –

56 Dok će oni koji su primili Znanost i vjeru reći : «  Da, vi ste upisani u Allahovu Knjigu sve do dana Oživljavanja : Evo došao je Dan Oživljavanja ali vi ne znate ništa  ».

57 Tog dana, ispričavanje nepravednih biće nekorisno: Niko ih neće blagonaklono slušati.

58 Mi smo ljudima predložili sve vrste primjera u ovom Kur’anu; ali nevjerni kažu, kad ćeš ti njima donijeti Znak: «Vi ste samo varalice !»

59 Evo kako Allah stavlja jedan pečat na srca onih koji ne znaju ništa.

60 Budi dakle strpljiv. Božje je obećanje istinito. Nek te ne pokolebaju oni koji ne vjeruju čvrsto!