Sura 31.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a XXXI

L u k m a n U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog

1 ALIF. Lam. Mim. 2 Evo stihova Mudre Knjige: 3 Smjer i milosrđe onima koji čine dobro; 4 koji obavljaju Molitvu, koji daju milostinju vjerujući čvrsto u budući život: 5 evo onih koji slijede Pravac svojeg Gospodara; evo onih koji će biti sretni!

6 Neki čovjek neznalica priskrbi sebi beznačajne govore da bi zaveo druge s Puta Allahovog i uzeti ga za ruglo. – Evo onih koji će trpjeti sramnu kaznu – 7 Kad mu se čitaju naši stihovi, on se oholo okrene, kao da ih ne čuje, kao da su njegove uši oglušile. Navijesti njemu vijest o bolnom kažnjavanju.

8 Da, Vrtovi Slastica namijenjeni su onima koji budu vjerovali i koji budu izvršavali dobra djela; 9 oni će ondje boraviti kao besmrtnici. ObećanjeAllahovo je istinito: On je Svemoćan, Mudar.

10 On je stvorio nebesa bez vidljivih stubova-podupirača; on je bacio planine na zemlju kao podpornje da se ono ne potresa a ni vi također; on je tuda proširio sve vrste životinja.

Mi smo dali da s neba siđe voda i mi smo dali da niknu na zemlji sve vrste korisnih vrsta.

11 Takvo je stvaranje Božje! « Pokažite mi to što drugi poput njega mogu stvoriti !» – Ali nepravedni su u jednoj očiglednoj zabludi –

12 Da, mi smo dali mudrost Lukmanu: « Budi zahvalan Allahu . Onaj Ko je zahvalan zahvalan je za svoju korist; Što se tiče nevjernog, nek znade da Allah dostaje ssamom sebi; da je dostojan svojih hvalospjeva ».

13 Lukman reče svom sinu nagovarajući ga: « O moj sine! Ne pridružuj Allahu ništa. Mnogoboštvo je jedna nepravednost ».

14 Mi smo preporučili čovjeku, Što se tiče njegovih roditelja: – njegova ga je majka nosila krajnje slaba a on je bio dojen dvije godine – Budi zahvalan meni i svojim roditeljima. Povratak će biti k meni.

15 Ako te oboje primoravaju da mi pridružiš ono što ti uopće ne poznaješ, ne poslušaj ih.

Odnosi se spram njih u ovom svijetu, na jedan uljudan način. Slijedi put onoga koji se vraća k meni. Vaš će se povratak po tome obaviti prema meni i ja ću vam dati upoznati ono što ste vi činili.

16 « O moj sine! Čak i ako bi to bila težina jednaka onoj jednog zrna goruščice i nek to bude skriveno u jednoj stijeni ili u nebesima ili na zemlji, Allah će ga otkriti na punoj svjetlosti. – Allah je oštrouman i dobro obaviješten –

17 O moj sine! Obavljaj molitvu; zabrani ono što je sramotno; podnosi strpljivo ono što ti se dogodi: sve to čini dio dobrih odluka.

18 Ne okreći svog lica od ljudi; ne hodaj zemljom s nadutošću. – Allah ne voli drznika punog taštine –


19 Budi skroman u svojim poduhvatima; umjeri svoj glas: najneugodniji glas je glas magarca ».

20 Ne vidite li vi da je Allah stavio u vašu službu ono što je u nebesima i na zemlji? On je prosuo na vas dobročinstva skrivena i očigledna. Neki ljudi, međutim, raspravljaju glede Allaha, bez ikakvog znanja, ni smjera, ni svijetle Knjige.

21 Ako im se kaže: « Slijedite ono što je Allah otkrio «, oni odgovaraju: « Ali ne!… Mi ćemo radije slijediti običaje koje smo naučili od naših predaka …» A ako ih Ibliz poziva na kaznu Žeravice?

22 Onaj koji se podvrgne Allahu i koji čini dobro prihvatio se najčvršće držke. Kraj svake stvari pripada Allahu .

23 Nek te nevjernost nevjernih ne ražalosti. Povratak nevjernih biće k nama: mi ćemo učiniti da upoznaju ono što su činili. Allah savršeno poznaje sadržaj srdaca.

24 Mi ćemo njih pustiti uživati kratko vrijeme život ovog svijeta, po tome, mi ćemo im dati da izdrže jednu strašnu kaznu.

25 Ako ih upitaš: « Ko je stvorio nebesa i zemlju ?», oni će sigurno odgovoriti: « To je Allah !» Reci: « Slava Allahu  !» – Ali većina od njih ne zna ništa –

26 Ono što je u nebesima i na zemlji pripada Allahu . Allah dostaje sam sebi: on je dostojan hvalospjeva.

27 Da su sva drveta na zemlji pera od trstike i da je more, i sedam drugih mora s njim njih obskrbilo crnilo, RiječiAllahovo ne bi to iscrpile. – Allah je svemoćan i mudar –

28 Vaše stvaranje i vaše Oživljavanje za njega su kao ono samo jednog bića. – Allah čuje i vidi savršeno –

29 Ne vidiš li ti da je Allah dao da noć prodre u dan; da on obvezuje sunce i mjesec prelaziti svoj put prema jednom određenom svršetku i da je Allah savršeno obaviješten o onome što vi činite?

30 To je tako, jer Allah je Istina, a ono što vi zazivate osim Allaha je lažno. – Allah je Svevišnji, Najveći! – 31 Ne vidiš li ti lađu jedriti morem po milosti Božjoj u za vama pokazati nekoliko svojih Znakova?

Ima tu uistinu Znakova, za svakog strpljivog i zahvalnog čovjeka!

32 Kad ih val sličan tminama prekrije, ljudi zazivaju Allaha posvećujući mu čisti obred.

Nakon što ih je Allah spasio donoseći ih na čvrsto tle, neki od njih se zadrže na dobrom putu. Sam, nesvjestan i nezahvalan čovjek niječe naše Znakove.


33 O vi, ljudi! Bojte se svog Gospodara! Bojte se Dana, kad otac neće moći stati umjesto sina, ni dijete stati za svog oca.

Da, ObećanjeAllahovo je istinito! Nek vas život ovog svijeta ne zavede, i nek onaj koji je u grijehu vas ne prevari glede Allaha.

34 Poznavanje Časa je kod Allaha. On daje sići pljusku. On zna što sadržava nutrina morâ.

Ni jedan čovjek ne zna što će steći sutra; ni jedan čovjek ne zna u kojoj će zemlji umrijeti. – Allah je, uistinu, onaj koji zna; on je savršeno obaviješten –