Sura 34.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a XXXIV S a b a


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Slava Allahu kome pripada ono što je u nebesima i ono što je na zemlji! Slava njemu u budućem životu! On je Mudar, on je savršeno obaviješten.

2 On zna što u zemlju ulazi i što iz nje izlazi; ono što silazi s neba i što se u njega uspinje. On je Milosrdni, onaj koji oprašta.

3 Nevjernici govore: « Nas dolazak časa ne će iznenaditi ».

Reci: « Naprotiv, od mojeg Gospodara, on će sigurno doći vama !»

Moj Gospodar poznaje nepriopćivu tajnu: težina jednog atoma njemu ne izmiče ni u nebesima, ni na zemlji; nema ništa manje ili veće od toga a da nije upisano i jasnu Knjigu, 4 da bi nagradio one koji budu vjerovali i koji budu izvršavali dobra djela. Evo onih koji će naći oprost i velikodušni dar.

5 Oni koji se trude da prikažu ništavnim naše Znakove, evo onih koji će trpjeti kaznu bolnog mučenja.

6 Oni koji su primili Znanost vide da ono što je sišlo na tebe, sa strane tvog Gospodara, jest Istina i usmjerava ljude na put Svemogućeg, onoga koji je dostojan slave.

7 Nevjernici govore: « Mi ćemo vam pokazati čovjeka koji vam predskazuje da kad vi budete potpuno uništeni, da ćete biti po tome uskrsnuti za jedno novo stvaranje ?» 8 Da li je on to izmislio jednu laž protiv Allaha, ili su Džin i s njim?

Ali ne!… Oni koji ne vjeruju u budući život određeni su potpunom zastranjenju i kazni.

9 Ne vide li ono to što ih okružuje u nebu i na zemlji?

Da smo mi to htjeli, mi bismo učinili da ih zemlja proguta ili bismo pak dali da na njih padne jedan dio neba.

Ima tu uistinu jedan Znak, za svakog slugu koji se pokaje.

10 Mi smo dodijelili jednu milost Davidu: « O planine! i vi također, ptice; preuzmite s njim hvalosopjeve Allahu  ».

Mi smo omekšali željezo za njega: 11 Napravi od toga željeznu košulju; mjeri pažljivo očice !»

Postupajte dobro! Ja savršeno vidim što vi činite.

12 Mi smo vjetar podvrgli Sulejmanu  : onaj jutarnji puhao je tokom jednog mjeseca; onaj večernji puhao je tokom jednog mjeseca.

Dali smo da za njega poteče mjedeni izvor. Stanoviti Džin i bili su u njegovoj službi s dopuštenjem njegovog Gospodara. – Mogli smo učiniti da okusi kaznu Žeravnika nekome, između njih, to bi odstranjeno od naše zapovijedi –

13 Oni su pravili za njega što je on htio: svetišta, kipove. kotlove velike kao bazeni i čvrste lonce.

O obitelji Davidova! Radite sa zahvalnošću! Malen je broj mojih zahvalnih slugu.

14 Kad smo mi propisali njegovu smrt, Džin i ne opaziše da je on preminuo, prije no što Crv izgloda njegov štap, njegovo se tijelo sruši. Tad Džin i rasumješe da su bili poznavali tajnu, da ne bi tako dugo vremena trpjeli sramotnu kaznu.

15 Bijaše u njihovom kraju jedan Znak za ljude iz Sabe: dva vrta, jedan s desna drugi s lijeve strane: « Jedite što vam je vaš Gospodar dodijelio i budite mu zahvalni: evo jedne divne zemlje i Gospodara koji oprašta ».

16 Ali oni se okrenuše. Tad smo mi protiv njih rasvezali poplavu nasipa: mi smo promijenili njihova dva vrta u dva druga vrta s gorkim plodovima, kao što su tamariske i žižule.

17 Evo kako smo mi nagradili njihovu nevjernost. Hoćemo li mi nagraditi tako jednog čovjeka koji nije nevjeran?

18 Između Sabe i gradova koje smo mi blagoslovili, mi smo postavili druge gradove do u doseg vida i odmjerili rasdaljinu koja ih dijeli: « Prolazite tuda, dan i noć, u punoj sigurnosti ».

19 Oni rekoše: « Gospodare naš! Produži rasdaljine koje mi prelazimo !»

Oni učiniše krivo sami sebi. Mi smo ovjekovječili sjećanje na njih u legendama, ali njih smo uništili. – Ima tu uistinu Znakova, za svakog strpljivog i zahvalnog čovjeka –

20 Ibliz spoznade svoje zaključke glede njih; oni su ga dakle slijedili, – izuzev jedne grupe vjerujućih –

21 On nije imao nikakve vlasti nad njima, ako to ne bijaše da bismo mi raslikovali onoga Ko vjeruje u bući život od onoga koji u njega sumnja. – Tvoj je Gospodar budan Čuvar svake stvari –

22 Reci: « Zazovite one koje vi uzimate za božanstva osim Allaha! Oni ne posjeduju ni težinu jednog atoma ni u nebesima ni na zemlji. Oni nisu ni ovdje ni ondje povezani sa Stvoriteljem; Allah ne nalazi nikakve pomoći kod njih ».

23 Nikakvo posredovanje neće biti korisno pred Allahom osim posredovanja za osobu u korist koje on to bude dopustio.

Kad užas bude protjeran iz njihovih srca, pitaće ih se: « Što kaže vaš Gospodar? »

Oni će odgovoriti: « Istina!… On je Svevišnji, Svemoćni! »

24 Reci: « Ko vam je dodijelio iz nebesa i sa zemlje ono što je potrebno za vašu prehranu ?

Reci: « To je Allah  ! »

Da, mi kao vi, ili pak mi slijedimo pravi put, ili pak mi smo očigledno zabludjeli.

25 Reci: « Vi ne ćete biti ispitivani o onome što smo mi učinili a mi ne ćemo biti ispitivani o onom što ste vi učinili. »

26 Reci: « Naš će nas Gospodar sakupiti sve po tome on će suditi između nas, po istini, jer on je taj koji odlučuje, on zna sve. »


27 Reci: « Pokažite mi one koje ste vi njemu dali kao sudrugove. » Ali ne!… On je Allah , Svemogući, Mudri.

28 Mi smo te poslali cjelini čovječanstva, isključivo kao navjestitelja dobre vijesti i kao upozoritelja; ali većina ljudi ne zna.

29 Oni pitaju: « Kad će dakle doći ostvarenje tog obećanja, ako ste vi vjerodostojni? »

30 Reci: « Vi ćete jednog dana imati sastanak koji ne ćete moći odgoditi, niti mu ubrzati čas dolaska. »


31 Nevjernici govore: « Nikad mi ne ćemo vjerovati u ovaj Kur’an, niti u ono što mu je predhodilo.»

Da ti vidiš! Kad nepravedni budu stojali pred Gospodarom, oni će se međusobno ispitivati; oni koji se budu snuždili reći će onima koji su se uzoholili: « Bez vas, mi bismo bili vjerujući. »

32 Oni koji se budu uzoholili reći će onima koji se budu snuždili: « Jesmo li to mi koji su vas odstranili od Pravca nakon toga što vam je bio pokazan ?»

Ali ne!… Vi ste sami krivi.

33 Oni koji se budu snuždili reći će onima koji se budu uzoholili: « To su prije vaše noćne i dnevne lukavštine, kad ste vi zapovijedali da se bude nevjeran prema Allahu i da mu se dodjeljuju suparnici. »

Oni će sakrivati svoje žaljenje kad budu vidjeli kažnjavanje

i kad mi budemo stavili željezne okove oko vrata nevjernima. Da li će oni biti nagrađeni za neku drugu stvar osim za ono što su učinili?

34 Mi nismo nikad poslali jednog upozoritelja jednom gradu a da oni koji zadovoljno u njemu žive nisu rekli: « Mi smo nevjerni spram vaše poruke, » 35 I da ne kažu: « Mi smo obilno obskrbljeni Bogatstvima i djecom, mi dakle ne ćemo biti kažnjeni. »

36 Reci: « Da, moj Gospodar dodjeljuje i odmjerava svoje darove kome on to hoće; ali većina ljudi ne zna. »

37 Ni vaša Bogatstva, ni vaša djeca ne će vas približiti k nama, – izuzev onih koji vjeruju i koji čine dobro: evo onih koji koji će primiti jednu dvostruku nagradu zbog onoga što su činili. Oni će živjeti u sigurnosti u Odajama Raja –

38 Što se tiče onih koji se trude da učine ništavnim naše Znakove: evo onih koji će biti žrtvama kazne.

39 Reci: « Da, moj Gospodar dodjeljuje i odmjerava svoje darove kome on to hoće, među svojim slugama. »

40 On će reći Melecima: na Dan kad će ih sve sakupiti: « Jeste li vi ti koje obožavaju ti ljudi tamo? »

41 Meleci će odgovoriti: « Slava tebi! Ti si naš jedini Gospodarar. » – Oni, naprotiv, obožavaju Džin e u koje većina njih vjeruje –

42 Vi ne ćete imati, tog Dana, ni koristi ni štete, dok ćemo mi reći onima koji budu nepravedni: « Okusite kaznu ove Vatre koju ste vi držali za laž! »

43 Kad su naši Ajeti njima pročitani, kao i toliki očigledni dokazi oni kažu: « Onaj tamo je samo jedan čovjek koji hoće nas udaljiti od onoga što su naši očevo obožavali. »

Oni još govore: « To je samo jedna laž koju je on izmislio. »

Nevjerni govore, kad im Istina pristigne: « To je samo jedan obična čarolija! »

44 Mi njima nismo dali nikakvu knjigu studirati; mi im nismo poslali nikakvog upozoritelja prije tebe.

45 Ljudi koji su živjeli prije njih proglašavali su to kao laž; ali ovi ovdje nisu dobili ni deseti dio onoga što smo mi odmjerili njihovim predhodnicima koji ipak bijahu proglašavali moje proroke kao lažljivce. Kakva li bijaše moja osuda!

46 Reci: « Ja vas nagovaram na samo jednu stvar: Stojte uspravno pred Allahom , po dvojica, ili odvojeno, po tome rasmišljajte.

Vaš sudrug nije jedan obsjednuti: on je za vas samo jedan upozoritelj koji vam najavljuje strašnu kaznu. »

47 Reci: « Ja vam ne tražim nikakve plaće; – ovo je za vas – moja plaća dopada samo Allahu koji je svjedokom svakoj stvari. »

48 Reci: « Da, moj Gospodar daje Istinu: on savršeno poznaje tajne. »

49 Reci: « Istina je došla: ono što je lažno ne može dati početak ničemu, niti bilo što obnoviti. »

50 Reci: « Ako sam ja zabludio, zabludio sam na svoju vlastitu štetu. Ako sam dobro usmjeren, to je po milosti što mi je moj Gospodar otkrio. On je uistinu, onaj koji čuje i koji je blizu. »

51 Da ti vidiš! Ka su oni obuzeti užasom, bez sredstva da mu se istrgnu, oni će biti pograbljeni iz blizine 52 i reći će oni: « Mi vjerujemo u njega; ali kako će dosegnuti vjeru iz takve daljine 53 kad odprije, oni bijahu nevjernici i odbacivaše tajnu?

54 Jedna će se prepreka nametnuti između njih i onog za čim oni hlepe, kao što se to nekada dogodilo za njihove protivnike koji su se nalazili u dubokoj sumnji.