Sura 35.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a XXXV


S t v o r i t e lj


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Slava Allahu , Stvoritelju nebesa i zemlje, koji za glasonoše uzima Anđele obskrbljene s dva, tri ili četiri krila! On dodaje stvorenome ono što on hoće. – Allah je nadmoćan nad svakom stvari –

2 Ništa ne može zadržati ono što Allah dodijeli ljudima iz svojeg milosrđa, i ništa, ne može dati ono što on zadrži. – On je Moćan, Mudar –

3 O vi, ljudi! Sjetite se Allahovih dobročinstava prema vama!

Postoji li, osim Allaha, jedan stvoritelj koji vam odobrava, s neba i zemlje, ono što je potrebno za vaše održavanje?

Nema Allaha osim njega! – Kako ste vi glupi » –

4 Ako te drže za lažljivca ; proroci prije tebe bijahu držani za lažljivce! – Sve stvari dolaze k Allahu –

5 O vi ljudi! Obećanje Bože je istinito!

Neka vas neposredni život ne zavara; nek vas njegove ništavnosti ne prevare glede Allaha!

6 Sotona je neprijatelj vama. Smatrajte ga dakle neprijateljem. On ne poziva svoje pristalice osim da budu gosti Žeravnika.

7 Oni koji su bili nevjerni trpjeće tešku kaznu; dok oni koji budu vjerovali i koji budu činili dobra djela naći će oprost i veliku nagradu.

8 Šta će biti s onim kojem ružnoća njegovih djela bude ogrnuta lažnom prividnošću i koji nju bude smatrao kao dobro? – Allah zavodi koga hoće i usmjerava koga on hoće –

Nek se tvoja duša ne ražalosti zbog njih: Allah savršeno zna to što oni čine.


9Allah je taj koji rasvezuje vjetrove; ovi pak dižu oblake koje mi potiskujemo prema jednoj mrtvoj zemlji. Tako mi vraćamo život zemlji poslije njene smrti. Evo kako će se obaviti Oživljavanje.

10 Onaj Ko hoće moć mora znati da moć u cijelosti pripada Allahu . Prekrasna riječ uspinje se prema njemu i on podiže dobro djelo.

Oni koji smišljaju zla djela trpjeće jednu strašnu kaznu. Lukavština tih ljudi biće uništena.

11Allah vas je stvorio od zemlje, po tome od jedne kapljice sjemena. Po tome vas je učinio parovima.


Ni jedno žensko biće ne nosi niti porađa, a da on to ne zna. život ni jednog bića nije ni produžen ni skraćen a da njegova sudbina ne bude upisana u Knjigu. To je Allahu lako.

12 Dva mora nisu istovjetna: voda jednog je pitka, slatka, ukusna za piti, druga je slana, gorka, ali one vam pribavljaju svježe meso koje jedete i vi otud vadite dragulje kojima se resite.

Ti vidiš lađu kako bučno prosijeca valove da bi vam dopustila traganje za dobročinstvima Allahovi m. – Možda ćete vi biti zahvalni –

13 On čini da prodre noć u dan, on čini da dan prodre u noć On obvezuje sunce i mjesec da slijede svoje putanje prema jednom utvrđenom cilju.

Takav je Allah , vaš Gospodar! Kraljevanje njemu pripada. Oni koje vi zazivate osim njega ne posjeduju čak

	košuljicu jezgre jedne datulje.

14 Ako vi njih zazovete oni ne čuju vaše molitve; a ako ju i čuju, oni vam ne odgovaraju. Oni će zanijekati vaše pridruživanje, na Dan Oživljavanja. – Niko te ne može poučiti kao onaj koji je savršeno obaviješten –

15 O vi, ljudi! Vi ste siromašni pred Allahom . Allah je onaj koji dostaje sam sebi; on je dostojan hvalospjeva!

16 On bi učinio da nestanete, da je on to htio, i dao bi da se pojavi novo stvaranje. 17 To nije Allahu teško.

18 Ni jedan čovjek ne će nositi tuđi teret. Ako se netko pretovaren žali zbog svog tereta Niko mu neće pomoći nositi ga, čak i ako pozove nekog od svojih bližnjih.

Ti upozori samo one koji se boje Allaha u njegovoj tajni i onih koji obavljaju molitvu.

Onaj Ko se čisti čisti se samo za sebe samog. – Povratak će biti prema Allahu –

19 Slijepi nije sličan onome koji vidi; 20 ni tmine svjetlosti, 21 ni hlad vrelini, 22 Mrtvi nisu slični živima.

Allah daje čuti kome on hoće dok ti ne možeš učiniti da čuju oni koji su u grobovima; 23 ti si samo jedan upozoritelj.

24 Mi smo te poslali s Istinom kao najavitelja i upozoritelja. Ne postoji ni jedna zajednica gdje neće proći jedan upozoritelj.

25 Ako te drže za lažca, oni koji živješe prije njih upozoravali su na laž onda kad njihovi proroci bijahu donijeli očite dokaze, Pisma i svjetlu Knjigu. 26 Po tome sam dograbio one koji bijahu nevjerni. Kakva samo bijaše moja kazna!

27 Ne vidiš li ti da Allah daje sići s neba vodu s kojom mi činimo da izniknu šaroliki plodovi?

Planine su označene bijelim, crvenim žlijebovima, rasličitim bojama ili dubokom tminom.

28 Ljudi, životinje, zvijeri također su rasnobojni.

Među slugama Allahovi m, Allaha se boje samo oni koji znaju. – Allah je silan i on je onaj koji oprašta –

29 Ljudi koji recitiraju Allahovu Knjigu, oni koji obavljaju molitvu, oni koji daju milostinju, potajice ili javno, jedan dio dobara koja smo mi njima odobrili nadajući se nepropadivim dobrima.

30 Nek im Allah dodijeli nagradu i nek ih ispuni milošću: on je onaj koji oprašta i koji nagrađuje.

31 Ono što smo mi otkrili u Knjizi jest Istina koja potvrđuje ono što je postojalo prije nje. – Allah je savršeno obaviješten o svojim slugama; on vidi sve –

32 Potom smo mi Knjigu dali u nasljedstvo onima od naših slugu koje smo odabrali: ona je među onima koji čine krivo sami sebi; ona je među onima koji se drže srednjeg puta; ona je među onima koji, s Allahovi m dopuštenjem, pretječu druge u svojim dobrim djelima: evo jedne velike milosti!

33 Oni će ući u Edenske Vrtove gdje će biti urešeni narukvicama od zlata i biserja; gdje će njihova odjeća biti od svile.

34 Oni će reći: « Slava Allahu koji je od nas odstranio žalost! Naš Gospodar je onaj koji prašta i koji nagrađuje.

35 On nas je svojom milošću postavio u Boravište postojanosti gdje nas nikakva muka neće dodirnuti, nikakva zlovolja nas neće dosegnuti. »

36 Vatra Pakla je namijenjena nevjernima. Njihova smrt nikad neće biti propisana; njihova kazna nikad neće biti olakšana: evo kako mi nagrađujemo nekoga Ko je nezahvalan.

37 Ondje, oni će vapiti: « Gospodare naš! Izvedi nas odavde. Mi ćemo činiti dobro, suprotno onome što smo činili prije! »

Nismo li mi vama dodijelili jedan dug život da bi oni koji rasmišljaju rasmislili?

Upozoritelj je došao k vama: okusite dakle kaznu! Nema spasa za nepravedne!

38Allah poznaje tajnu nebesa i zemlje. On savršeno poznaje sadržinu srca.

39 On je taj koji vas je izabrao da biste bili njegovi namjesnici na zemlji.

Onaj koji je nevjernik nevjernik je na svoju štetu. Nevjerništvo nevjernih samo povećava kaznu njihovog Gospodara. Nevjerništvo nevjernih povećava njihovu propast.

40 Reci: « Ne vidite li vi vaših sudrugova koje vi zazivate pokraj Allaha?

Pokažite mi ono, na zemlji, što su oni stvorili! Jesu li oni bili pridruženi u stvaranju nebesa? Jemo li mi njima dali Knjigu koja im dopušta osloniti se na očigledne dokaze? »

Ne! Obećanja koja nepravedni čine među sobom

 	  samo su prijevare.

41Allah pridržava nebesa i zemlju da se ne sruše. Ako se sruše, ništa drugo, uz njega, njih ne bi pridržalo. On je pun blagosti; on je onaj koji oprašta.

42 Oni prisežu Allahom , u njihovim najsvečanijim prisegama, da ako bi im stigao jedan upozoritelj oni bi bili bolje usmjereni nego bilo koja druga zajednica.

Ali kad dođe upozoritelj, to samo povećava njihovu odbojnost, 43 njihovu oholost na zemlji i njihovu zlu lukavost. – Ali zla lukavost ovija samo one koji su ju izmislili! – Obaziru li se oni na sudbinu namijenjenu njihovim pAjeti ma? Ti ne ćeš naći ni promjenu ni odstupanje u Allahovi m običajima. 44 Ne prolaze li oni zemljom? Ne vide li oni ono što je bilo svršetkom ljudi koji živješe prije njih i posjedovaše snagu veću nego što je njihova?

Ništa, ni u nebesima, ni na zemlji, ne može smanjiti snagu Allahovu. On je, uistinu, onaj koji zna i koji je silan. 45 Da se Allah dohvatio ljudi zbog onoga što čine, on ne bi ostavio ni jedno biće živim na površini zemlje.

On je, međutim, njima dodijelio odgodu, sve do utvrđenog roka; ali nek znaju, kad im rok istekne, da Allah savršeno vidi sluge svoje!