Sura 37.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a XXXVII


Oni koji su poredani u redove


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Onih mi koji su poredani u redove! 2 Onih mi koji žestoko odbijaju! 3 Onih mi koji recitiraju Opomenu! 4 Vaš Allah , uistinu, jest jedinstven; 5 On je Gospodar nebesa, zemlje i onog što se nalazi između to dvoje; on je Gospodar Orijenta!

6 Mi smo uresili najbliže nebo zvjezdanim uresom 7 da bi ga zaštitio protiv svih pobunjenih đavola.

8 Đavoli ne mogu slušati vrhovnog Poglavara, jer su napadnuti sa svih strana; 9 oni su odbijeni; oni će trpjeti jednu vječitu kaznu 10 osim ako ne zgrabi u lijetu nešto; ali tad će biti pogođen plamtećim meteoritom.

11 Postavi ovo pitanje nevjernima: Jesu li oni jačeg ustroja od ostalih bića koja smo mi stvorili? Mi smo ih stvarali od tvrde gline.

12 Ti se iznenađuješ a oni se zabavljaju. 13 Kad ih se podsjeti na neke stvari, oni ih se ne sjećaju.

14 Kad oni vide jedan Znak, oni se hoće sprdati s njime 15 i govore: « To je samo očita čarolija! 16 Kad mi budemo mrtvi i kad ćemo biti prah i pepeo, hoćemo li biti uskrsnuti, 17 mi i naši prvi pAjeti također? »

18 Reci: « Da, a vi ćete se obrukati! »

19 Biće samo jedan Uzvik; oni će tad vidjeti 20 i oni će reći: « Nesretni mi! Evo Dana Suđenja! 21 Evo Dana Odluke! » – Vi ste ga držali lažju! –

22 Sakupite nevjernike, njihove supruge i one koji obožavaju osim Allaha, 23 potom vodite ih na put za Pećnicu.

24 Uhitite ih! Oni će biti ispitani: 25 « Zašto jedni drugima ne priteknete u pomoć? »

26 Ali, tog Dana, oni će se htjeti podvrgnuti; 27 oni će se okrenuti jedni drugima i ispitivati se 28 i oni će reći: « Vi ste dolazili k nama pod prisegom! »

29 Đavoli će reći: « Ne vi niste bili vjerujući; 30 mi nismo imali nikakve vlasti nad vama vi ste, naprotiv, bili jedan pobunjeni puk.

31 Riječ našeg Gospodara se ostvarila protiv nas, mi ćemo osjetiti njene poslijedice.

32 Mi smo zabludjeli, jer smo bili u grijehi, i mi sami. »

33 Tog Dana, oni će svi skupa biti kažnjeni; 34 tako mi postupamo s krivcima.

35 Kad im se govorilo: « Nema Allaha osim Allaha, » oni su se bili uzoholili 36 i bijahu rekli: « Hoćemo li mi napustiti naša božanstva radi jednog obsjednutog pjesnika! »

37 Naprotiv! On je došao s Istinom a izjavio je da proroci bijahu vjerodostojni.

38 Vi ćete okusiti bolnu kaznu, 39 ali vi ćete biti kažnjeni samo za ono što ste učinili 40 s izuzetkom iskrenih slugu Allahovih 41 njima, kao jedan dar dobro poznat, 42 plodovi biće poklonjeni.

Oni će biti prekriveni počastima 43 u Vrtovima Slastica, 44 jedni naspram drugih opruženi na ležajima za odmor.

45 Daćemo da kruži jedan vrč pun vode s izvora 46 prozirne i ukusne za piti; 47 ona ne opija i još je neiscrpiva.

48 One krupnooke i čiji su pogledi čisti biće pokraj njih, 49 slične bjelancetu skrivenom u jajetu.

50 Oni će se okrenuti jedni prema drugima i uzajamno se ispitivati. 51 Jedan od njih reći će: « Da, ja sam imao jednog druga koji je govorio: 52 Jesi li ti od onih koji proglašavaju Istinu?

53 Hoćemo li mi biti suđeni nakon što budemo umrli, pretvoreni u prah i pepeo? »


54 On će reći: « Vidite li vi nešto odozgo? »

55 On pogleda odozgo i vidje svog druga u sred Peći. 56 Reći će mu se: «ZaAllaha! Zamalo i mene nisi učinio izgubljenim. 57 Bez milosti mog Gospodara ja bih bio u broju odbačenih.

58 Mi dakle nismo mrtvi 59 osim u našoj prvoj smrti, a da nismo pretrpjeli kaznu! »

60 Da, to je jedna neograničena sreća! 61 Evo kako treba postupati.

62 Nije li to bolje mjesto za boravak nego drvo Zakumovo? 63 Mi smo ga postavili kao iskušenje nepravednima; 64 to je drvo koje izrasta sa dna Pakla; 65 njegovi plodovi slični si glavama đavola.

66 Krivci će ga jesti, njime sebi puniti trbuh; 67 po tome piće oni jednu kipuću smjesu 68 i vratiti se u Pakao. 69 Oni su našli svoje zabludjele predke, 70 i bacili se na njihove staze.

71 Većina Starih bijaše, prije njih, u zabludi; 72 mi smo njima ipak poslali upozoritelje.

73 Rasmotri što bijaše svršetak onih koji bijahu upozoreni, 74 izuzevši iskrene sluge Božje.

75 Nuh nas bijaše zazvao. – Kako su oni dobri, oni koji uslišavaju! – 76 Mi smo njega spasili, njega i obitelj njegovu, strašne propasti.

77 Zadržali smo njegove potomke u životu; 78 Ovjekovječili smo sjećanje na njega kod potomaka: 79 « Mir Nuh u, u svjetovima! »

80 – Tako mi nagrađujemo one koji čine dobro. 81 On bijaše u broju naših slugu vjernika. –

82 Po tome mi smo potopili ostale.

83 Ibrahim je pripadao njegovoj zajednici. 84 On dođe k svom Gospodaru čistog srca; 85 on kaza svom narodu i svom ocu: « Što vi to obožavate? 86 Tražite li vi, u svojoj zabludjelosti, božanstva pokraj Allaha? 87 Što vi to mislite o Gospodaru svjetova? »

88 Potom on pažljivo pogleda zvijezde 89 i on reče: « Da, ja ću biti bolestan! » 90 i ljudi mu okrenuše leđa.

91 On zađe među njihova božanstva i reče: « Što dakle? Vi ne jedete?… 92 Zašto vi ne govorite? »

93 On se tad baci na njih udarajući ih svojom desnom rukom.

94 Ljudi mu pritrčaše; 95 on reče: « Zar ćete obožavati ono što ste sami načinili, 96 dok vas je Allah stvorio, vas i ono što činite. »

97 Oni rekoše: « Načinite za njega jednu zgradu i bacite ga u peć .

98 Ti su ga ljudi htjeli prevariti ali mi smo njih ponizili.

99 On reče: « Da, ja ću otići k mojemu Gospodaru, on će me voditi.

100 Gospodare moj! Dodijeli mi jednog sina da bude pravedan. »

101 Tada smo mi njemu navijestili jednu dobru vijest: rođenje jednog dječaka, blage naravi.

102 Kad on bijaše u dobi da može pratiti svog oca: « O moj sine! Vidio sam samog sebe u snu, i kako tebe žrvujem, što ti misliš o tome? »

On reče: « O moj oče! Čini ono što ti je zapovijeđeno. Ja ću biti strpljiv, ako to Allah hoće! »

103 Nakon što su se obojica podložila, i Ibrahim bi bacio sina, čelom prema zemlji, 104 mi povikasmo njemu: « O Ibrahim e! 105 Ti si vjerovao u to viđenje i ti ga ostvaruješ; tako je to kako mi nagrađujemo one koji čine dobro:

106 evo presudnog dokaza. »

107 Mi smo iskupili njegovog sina jednom svečanom žrtvom. 108 Ovjekovječili smo sjećanje na njega kod njegovog potomstva: 109 « Mir Ibrahimu  ! »

110 – Tako mi nagrađujemo one koji čine dobro. 111 On bijaše u broju naših vjerujućih slugu –

112 Najavili smo mu jednu dobru vijest: rođenje Izakovo, jednog Poslanika među pravednicima.

113 Mi smo blagoslovili Ibrahim a i Izaka. Među njegovim potomcima, neki čine dobro a drugi čine krivo sami sebi.

114 Mi smo ispunili dobročinstvima Musu i Arona. 115 Mi smo njih oslobodili, obojicu, kao i njihov puk, jedne strašne propasti. 116 Mi smo im pomogli oni bijahu pobjednici.

117 Mi smo njima dali savršeno jasnu Knjigu. 118 Mi smo njih vodili na pravi put. 119 Mi smo ovjekovječili sjećanje na njih kod njihovog potomstva: 120 « Mir Musi i Aronu! »

121 – Tako mi nagrađujemo one koji čine dobro. 122 Oni obojica bijahu u broju naših vjerujućih slugu –

123 Eli bijaše u broju naših poslanika. 124 On reče svom narodu  : « Ne bojite li se vi Allaha? 125 Hoćete li vi zazivati Baala? Hoćete li napustiti najboljeg od stvoritelja: 126 Allaha, vašeg Gospodara, Gospodara vaših prvih predaka? »

127 Oni su ga držali za lažca: oni će biti kažnjeni 128 izuzevši iskrenih slugu Allahovih .

129 Mi smo ovjekovječili sjećanje na njega kod njegovih potomaka: 130 « Mir Eliu! »


131 – Tako mi nagrađujemo one koji čine dobro; 132 On je bio u broju naših vjerujućih slugu –

133 Lot je bio u broju poslanika. 134 Mi smo ga spasili, njega i njegovu obitelj, 135 izuzevši jednu staricu koja je ostala pozada. 136 Mi smo, potom, uništili druge.

137 Vi prolazite pokraj njihovih posmrtnih ostataka, 138 jutrom i s večeri. Ne rasumijete li?

139 Jona je bio u broju poslanika. 140 On je bježao na prepunoj lađi 141 po tome su bacali kocku i on se pokaza gubitnikom.

142 Riba ga proguta, kad se on sam posramio.

143 Da nije bio u broju onih koji slave pjesmama Allaha, 144 on bio ostao u ribljem trbuhu sve do Dana Oživljavanja.

145 Mi smo ga, poslije toga, bolesnog izbacili na golu zemlju 146 i dadosmo da izraste iznad njega biljka Yaktin.

147 Mi ga poslasmo narodu od sto hiljada ljudi –ili još i više – 148 Oni vjerovaše, i mi im dodijelismo jedno privremeno uživanje.

149 Postavi im dakle jedno pitanje: « Ima li tvoj Gospodar kćeri dok oni imaji sinove? 150 « Jesmo li mi na njihove oči stvorili anđele ženskog spola? »

151 Hoće li oni u pokvarenosti ići sve dok ne kažu: 152 « Allah je porodio!… – Da, to su lažljivci – 153 On je radije imao kćeri nego sinove! »


154 Što je vama dakle? Kako vi sudite? 155 Ne rasmišljate li vi? 156 Ili pak, imate li vi jednu neosporivu vlast? 157 Donesite dakle svoju Knjigu, ako ste vjerodostojni?

158 Oni su uspostavili jednu svezu između njega i Džin a, ali Džin i znaju da će biti kažnjeni, 159 –Slava Allahu , vrlo udaljenom od onoga što oni zamišljaju – 160 izuzevši iskrene sluge Božje.

161 Ni vi, ni ono što vi obožavate, 162 ne ćete biti iskušavatelji dignuti protiv njega, 163 osim onoga koji padne u Pakao.

164 « Nema nikog između nas koji nema jedno označeno mjesto. 165 Mi smo poredani u redove. 166 Da, mi smo oni koji pjevaju hvalospjeve Allahu .  »

167 Ti ljudi govore: 168 “ Da samo mi posjedovasmo Opomenu koja je od Predaka, 169 mi bismo sigurno bili iskrene sluge Božje! ”

170 Oni nisu vjerovali u njega; oni će znati uskoro!

171 Naša je riječ već bila upućena našim slugama, Prorocima. 172 Oni su ti koji će biti pomognuti 173 a naša će vojske biti pobjedonosna.

174 Okreni se neko vrijeme od njih; 175 promatraj ih; oni će vidjeti uskoro…

176 Traže li oni da se ubrza dolazak kazne? 177 Kad ova bude pala na njihova vrata, kakvo će to bolno buđenje biti za one koji su bili upozoreni!

178 Okreni se neko vrijeme od njih; 179 promatraj ih; oni će vidjeti uskoro…

180 Slava Allahu  ! Gospodaru Svemogućem, vrlo udaljenom od onog što oni zamišljaju!

181 Mir Prorocima! 182 Slava Allahu , Gospodaru svjetova!