Sura 41.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a XLI

Reci jasno izloženi


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Ha. Mim. 2 Evo Otkrovenja od onoga koji čini milosrđe, Milosrdnog. 3 Evo Knjige čiji su ajeti jasno izloženi; arabski Kur’an, namijenjen narodu koji razumije; 4 dobra vijest i upozorenje.

Ali većina ljudi se odstranjuje i ne rasumije njišta.

5 Oni kažu: « Naša su srca ovijena gustim velom koje nam skriva taj stih kojim nas ti pozivaš; naše su uši zaglušene; jedan je zastor stavljen između nas i tebe. Postupaj dakle, a mi također, činićemo. »

6 Reci: « Ja sam samo jedan smrtnik sličan vama. Samo mi je otkriven o da je vaš Allah jedan jedinstven Allah . Idite ravno prema njemu i išćite pardon u njega! »

Nesretni mnogobožci 7 koji ne daju milostinje i koji ne vjeruju u budući život.

8 Da, oni koji vjeruju i koji čine dobra djela primiće jednu nagradu koja se nikad neće smanjivati

9 Reci: « Hoćete li vi biti nevjerni prema onome koji je stvorio zemlju u dva dana? Hoćete li mu dodati jednake? On je Gospodar svjetova! » 10 On je učvrstio na zemlji planine kao podpornje. On ju je blagoslovio. On je rasdijelio u samo četiri dana točno, hranu za one koji ju traže.

11 Potom se on okrenuo k nebu koje je bilo dim, i rekao mu, kao i zemlji: « Dođite, oboje, milom ili silom! »

Oni će reći: « Mi dolazimo, pokorno! »

12 On je postavio sedam nebesa u dva dana. On je otkrio svakom nebu ono što se odnosi na njega.

Mi smo ukrasili najbliže nebo svjetlilima i stražarima: Takva je zapovijed Svemogućeg, onog koji zna!

13 Ako se odvrate, reci im: « Ja sam vas upozorio prijetnjom jedne munje slične munji koja je dosegla Ade i Tamude. »


14 Kad sa svih strana k njima dođoše Proroci: « Obožavajte samo Allaha », oni rekoše: « Da je naš Gospodar htio, on bi dao da siđu meleci; ali mi ne vjerujemo u poruke s kojima vi bijaste poslani. »

15 Što se tiče Ada, oni su se nepravedno uzoholili na zemlji. Oni su rekli: « Ko će po sili biti strašniji od nas? » Ne vide li oni da je Allah , koji je njih stvorio, strašniji po snazi od njih? Oni ipak niječu naše znakove!

16 Mi smo protiv njih rasvezali jedan ričuči vjetar tokom zlokobnih dana, da im damo okusiti kaznu srama u životu na ovom svijetu.

Ali kazna budućeg života je još sramnija i njima neće biti pomoći.

17 Što se tiče Tamuda, mi smo njih usmjerili, ali oni su sljepilo pretpostavili Usmjerenju. Munja ponižavajuće kazne njih je dosegla, po cijeni onog što su izvršili.

18 Mi smo spasili one koji vjeruju i one koji se nas boje.

19 Neprijatelji Allahovi biće podijeljeni na grupe, na Dan kad budu prikupljeni u Vatri. 20 Kad oni budu stigli, njihove uši, njihove oči i njihova koža svjedočiće, protiv njih, njihovim djelima.

21 Oni će reći svojoj koži: « Zašto si ti svjedočila protiv nas? »

Ona će odgovoriti: « Allah nam je dao govoriti, onaj koji daje svakoj stvari da govori. On je taj koji vas je stvorio po prvi put a vi ćete biti dovedeni k n jemu. »

22 Vi se niste mogli skriti, tako da ni vaše uši, ni vaše oči, ni vaša koža ne mogu svjedočiti protiv vas. Jeste li vi, uistinu, mislili da Allah ne zna veliki broj vaših djela?

23 Takvo je bilo vaše mišljenje o vašem Gospodaru. Ona vas je izgubila! Tako ste se ponovo našli u broju gubitnika.

24 Ako uztraju u svojim grješkama, Vatra će biti njihovo boravište. Ako li traže jednu milost, oni ju ne će dobiti.

25 Mi smo im dodijelili pratitelje koji su lažnim izgledom ogrnuli ono što je bili pred njima i ono što se nalazilo iza njih.

Riječ izgovorena glede zajednice Džin a i ljudi nestalih prije njih ostvarena je na njihovu štetu: evo gubitnika!

26 Nevjernici govore: « Ne slušajte Kur’an; ne uzimajte ga ozbiljno. Možda ćete ga nadjačati! »

27 Mi ćemo nevjernicima dati da okuse jednu oštru kaznu; mi ćemo ih obilno nagraditi, za zlo koje su počinili.

28 Ovako je to: nagrada neprijateljima Allahovi m biće Vatra gdje će se oni nalaziti vječno boravište kao kazna, zato što su nijekali naše Znakove.

29 Nevjernici će reći: « Gospodare naš! Pokaži nam, među Džin ima i ljudima, dva bića koja su nas zabludjela. Mi ćemo ih staviti pod svoje noge da bi oba bila u broju onih koji su najponiženiji. » 30 Meleci će sići na one koji kažu: « Naš Gospodar je Allah . » i koji ustrajavaju u izpravnosti; «Ne bojte se, ne rastužite se; primite s radošću dobru vijest o Raju koji vam je obećan. »

31 Mi smo vam prijatelji u životu u ovom svijetu i u budućem životu. Vi ćete tu naći ono što želite; dobiće te ono što budete tražili 32 kao dar dodijeljen od onoga koji oprašta i koji je milosrdan.

33 Ko dakle propovijeda bolju riječ od onoga koji zaziva Allaha i koji čini dobro djelo govoreći: « Da, ja sam podvrgnut! »


34 Dobro djelo nije slično lošem. Vrati ga onim što je bolje: onaj kojeg neprijateljstvo dijeli od tebe postaće tada tvoj vatreni prijatelj.

35 Ali to se pruža samo onima koji su strpljivi; to se pruža samo onome koji već posjeduje neizmjerljiv dar.


36 Ako te Ibliz navodi na zlo, potraži zaštitu u Allaha: on je onaj koji čuje i koji zna sve.

37 Vidi se među njegovim Znakovima: noć, dan, sunce i mjesec

Ne padajte ničice ni pred suncem, ni pred mjesecom. Padnite ničice pred Allahom koji je njih stvorio, on je taj koga vi obožavate.

38 Ako se pokažu oholima, nek znaju da oni koji su bliži svojem Gospodaru slave dan i noć njemu hvalospjeve, a da se nikad ne zamore.

39 Ti vidiš, među njegovim Znakovima, zemlju kao da se prostrla; ali kad mi damo da na nju siđe voda s neba, ona nanovo oživi i postane iznova zelena.

Da, onaj Ko njoj vraća život je onaj koji će iznova oživjeti mrtve. On je nadmoćan nad svakom stvari.

40 Oni koji prezriju naše Znakove ne mogu se od nas sakriti. Biti bačen u Vatru, je li bolje, nego doći, u sigurnosti, u Dan Oživljavanja?

Činite što hoćete, Allah savršeno vidi ono što vi činite.

41 Neki ne vjeruju u Opomenu koja im je došla: evo, međutim, dragocijene Knjige. 42 Nije se u nju uklizala nikakva grješka. To je jedno Otk rovenje od Gospodara, mudrog i dostojnog hvalospjeva.

43 Ponavlja ti se samo ono što je već bilo najavljeno Prorocima koji su došli prije tebe: tvoj Gospodar je Gospodarar oprosta; on je također Gospodarar bolne kazne.

44 Da smo mi Kur’an načinil izrečen jednim stranim jezikom, oni bi rekli: « Zašto ovi Ajeti nisu izloženi jasno, i zašto koristiti jedan strani jezik, kad mi govorimo arabski? »

Reci: « On je Usmjerenje i Ozdravljenje za vjerujuće »

Nevjernici su gluhi i slijepi, kao da ih se zove iz velike daljine.

45 Mi smo Musi dali Knjigu, ali on bi predmetom svađa.

Da Riječ tvog Gospodara ne bijaše prije posredovala, sudbina tih ljudi bila bi zapečačena, ali oni se nalaze u jednoj velikoj sumnji.

46 Ako netko čini dobro čini ga za sebe, ako netko čini zlo čini ga na uštrb sebi. – Tvoj Gospodar nije nepravedan prema svojim slugama –

47 Poznavanje Časa pripada njemu. Ni jedan plod ne izlazi iz svoje ljuske, ni jedna ženka ne zanosi niti porađa, a da on to ne zna.

Dan kad se njima bude doviknulo: « Gdje su moji sudrugovi? » oni će reći: « Mi ti nagovještavamo da nema ni jednog svjedoka među nama. »

48 Ono što su oni ranije zazivali odstraniće se od njih i oni će misliti da nemaju nikakvog skloništa.

49 Čovjek se ne umara zovući sreću. On je očajan i žalostan kad ga nesreća dostigne.

50 Ako mu damo okusiti s naše strane milosrđe, nakon što ga je nesreće dostigla, on kaže: « To sebi dugujem; ja ne mislim da je Trenutak stigao; i ako sam doveden ka Gospodaru, ja ću uživati pokraj njega jednu vrlo lijepu naknadu. »

Mi ćemo obavijestiti nevjerne o onome što su oni činili i daćemo im da okuse žestoku kaznu.

51 Kad mi obaspemo jednog čovjeka dobročinstvima, on se okrene i udalji. Ali kad ga zlo dosegne on se preda dugim molitvama.

52 Reci: « Što vi mislite? Ako ovo dolazi od Allaha a vi u to ne vjerujete? »

Ko se dakle nalazi više zabludio od onoga koji se udaljio u neposluh?

53 Mi ćemo njima uskoro pokazati svoje Znakove, u svemiru i u njima samima, sve dok ne vide jasno da je ovo Istina.

Ne dostaje li da tvoj Gospodar jest svjedok svakoj stvari?

54 Ne sumnjaju li oni u Susret sa svojim Gospodarom? Znanost Allahova ne obavija li svaku stvar?