Sura 42.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a XLII

V i j e ć a nj e


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

1 Ha. Mim. 2 Ain. Sin. Kaf. 3 Evo kako Allah , Moćni, Mudri, tebi upućuje Otk rovenje kao i onima koji su živjeli prije tebe.

4 Ono što je u nebesima i ono što je na zemlji njemu pripada. On je Svevišnji, Nedostupni!

5 Malo treba da se nebesa ne rascijepe od vrha kad Meleci slave hvalospjeve svom Gospodaru i kad mole oprost njegov za one koji se nalaze na zemlji. – Nije li Allah onaj koji oprašta, Milosrdni? –

6Allah je onaj koji pažljivo promatra one koji uzimaju Gospodarare pokraj njega. Ti nisi njihov zaštitnik.

7 Evo kako ti mi otkrivamo arapski Kur’an da bi ti upozorio Majku gradova – i one koji žive u okolici – da bi ti upozorio ljude na Dan sastanka – Dan glede kojeg nikakva sumnja nije moguća – jedan dio njih biće u Raju a drugi u Žeravniku.

8 Da je to Allah htio, on bi sjedinio ljude u jednu jedinu zajednicu, ali on uvodi koga on hoće u svoje milosrđe. – Nepravedni ne će naći ni gazde, ni pomoćnika –

9 Hoće li oni uzeti Gospodarare pokraj njega? Allah je jedini Gospodarar! On je taj koji oživljava mrtve, on je taj koji je nadmoćan nad svakom stvari.

10 Što god da bude predmet vašeg neslaganja, presuda pripada Allahu . Takav je Allah , moj Gospodar! Ja se predajem njemu! Kajući se ja se vraćam k njemu!

11 On je Stvoritelj nebesa i zemlje; on vam je dao supruge stvorene iz vas; – kao što je uspostavio parove u vašim stadima – i vas je tako umnožio.

Ništa nije slično njemu. On je onaj koji čuje i koji vidi savršeno!

12 Ključevi nebesa i zemlje njemu pripadaju: On daje i odmjerava darove kome on hoće. On savršeno poznaje svaku stvar.

13 On je za vas uspostavio u vidu vjerske obveze, ono što bijaše propisao Nuh u; ono što tebi otkrivamo i ono što smo bili propisali Ibrahimu , Musi i Isa a.s.-u  : « Obavljajte svoj obred! Ne dijelite se u sekte! »

Kako se čini teško mnogobožcima to čemu ih ti pozivaš!

     Allah bira i poziva k toj Vjeroispovjesti koga on hoće.;

on usmjerava k njoj onoga koji se u pokajanju vraća k njemu.

14 Oni su se podijelili buneći se jedni protiv drugih tek nakon što su primili Znanje.

Da Riječ tvog Gospodarova ne bijaše došla predhodno da bi njih izviještavala sve do jednog utvrđenog roka, propis koji se odnosi na njih bio bi odlučen.

Oni koji su, poslije njih, primili Knjigu u naslijeđe su u dubokoj sumnji glede nje.

15 Pozovi dakle ljude k vjeri; idi ravno kao što ti je zapovijeđeno; ne slijedi njihovih strasti; reci: « Ja vjerujem u sve što je Allah otkrio u Knjizi. Zapovijeđeno mi je da budem pravedan prema vama.

    Allah je naš Gospodar i vaš Gospodar!

Nama naša djela: vama vaša djela. Nek ne bude rasprava između nas i vas.

    Allah će nas ujediniti;

prema njemu biće Povratak. »

16 Dokaz onih koji raspravljaju o Allahu nakon što im je ovdje odgovoreno bez vrijednosti je kod Gospodara: njegova će se ljutnja usmjeriti protiv njih; oni će trpjeti jednu strašnu kaznu.

17 Allah je onaj koji je dao da siđu, u punoj Istini, Knjiga i Vaga.

     Ko  ćete  dakle obavijestiti?

Čas je možda blizu!

18 Nevjerni bi htjeli ubrzati njegov dolazak a vjerujući se boje jer znaju što je Istina.

Oni koji sumnjaju u Čas nisu li duboko zabludjeli?

19Allah je dobrohotan prema svojim slugama; on priskrbljuje potrebama što on hoće; on je Jak, Svemogući!

20 Mi povećavamo polje onome koji vjeruje u budući život. Mi dodijeljujemo koristi onome koji želi polje života u ovom svijetu; ali on neće ništa dobiti u budućem životu.

21 Imaju li oni druga božanstva koja bi za njih uspostavila vjerske zakone koje Allah ne odobrava?

Da konačna odluka nije izgovorena, sve bi bilo uređeno među njima. – Nevjerni će trpjeti jednu bolnu kaznu –

22 Ti ćeš vidjeti nevjernike užasnute onim što su učinili i kaznu oboriti se na njih.

Vjerujući koji budu izvršavali dobra djela biće u cvijetnjacima Vrtova. Oni će dobiti, kod Gospodara, sve što budu željeli.

Evo velike milosti! 23 Takva je dobra vijest koju Allah najavljuje svojim slugama, vjerujućima koji vrše dobra djela!

Reci: « Ja vam ne tražim nikakve plaće za to, ako to nije vaša ljubav za bližnje svoje. »

Onome Ko izvrši jedno dobro djelo, mi ćemo odgovoriti nečim još ljepšim. – Allah je onaj koji oprašta on je zahvalan –

24 Hoće li oni reći: « On je izmislio jednu laž protiv Allaha !»

Ali da je to Allah htio on bi stavio pečat na tvoje srce.

Allah briše grješku i potvrđuje Istinu svojim Riječima. On savršeno poznaje sadržaj srca.

25 On je taj koji prihvaća pokajanje svojih slugu. On briše loša djela. On zna ono što vi činite.

26 On uslišava one koji vjeruju i izvršavaju dobra djela; on povećava svoju milost prema njima. – Nevjerni će trpjeti jednu strašnu kaznu –

27 Da je Allah obilno rasdijelio svoje darove svojim slugama, oni bi postali obijesni na zemlji. Ali on čini da s mjerom silazi ono što on hoće. – On je dobro obaviješten o svojim slugama, i on sve savršeno vidi –


28 On je taj koji daje da padne pljusak kad su ljudi očajni. On rasprostire svoje milosrđe, on je Gospodarar dostojan hvalospjeva.

29 Vidi se među njegovim Znakovima stvaranje nebesa, zemlje i živa bića koja je on tu rasporedio. On posjeduje moć da ih sve sakupi kad on to bude želio.

30 Kakva god da bude nesreća koja vas dosegne, on je poslijedica onoga što ste činili.; ali Allah briše veliki broj vaših grijehova.

31 Vi se ne biste mogli, na zemlji, oduprijeti Božjoj sili. Vi nemate, pokraj njega, ni Gospodarara, ni branitelja.

32 Vidi se među, njegovim Znakovima, lađe, slične, na moru, polaznim točkama u pustinji.

33 On stišava vjetar kad on to hoće i lađe ostaju nepokretne na površini vode. – Ima tu uistinu Znakova za svakog postojanog i zahvalnog čovjeka –

34 Ili pak, on uništava ljude za kaznu za ono što su učinili; on poštedi, međutim, jedan veliki broj njih.

35 On savršeno poznaje one koji raspravljaju o našim Znakovima i koji ne nalaze nikakvog zaklona.

36 Sve što vam je bilo dano samo je kratkotrajno uživanje u životu na ovom svijetu.

Ono što je kod Allaha bolje je i trajnije za one koji vjeruju: one koji se predaju svom Gospodaru; 37 one koji izbjegavaju najstrašnije grijehove i sramotu; one koji opraštaju nakon što su se bili naljutili; 38 one koji odgovaraju svom Gospodaru; one koji obavljaju molitvu; one koji vijećaju međusobno o svojim poslovima; one koji daju u milostinju jedan dio dobara koja smo im mi dodijelili; 39 one koji se uzajamno pomažu kad su cilj nasilja.

40 Kazna za jedno zlo je istovjetno zlo; ali onaj koji oprašta i popravi se naći će nagradu kod Allaha. – Allah ne voli nepravedne –

41 Što se tiče onih koji, nakon što su pretrpjeli nepravdu, učine pravdu sami sebi: evo onih protiv kojih nikakav priziv nije moguć.

42 Priziv je moguć samo protiv onih koji su nepravedni prema ljudima i koji se, bez rasloga, pokažu nasilni na zemlji. – Evo oni koji će trpjeti jednu bolnu kaznu –

43 Ali onaj koji je strpljiv i koji oprašta pokazuje najbolje darove.

44 Za onoga koga Allah zavede, ne postoji gazda pokraj njega.

Ti ćeš vidjeti nepravedne: oni će reći, opažajući kaznu: « Ima li put za vratiti se na zemlju? »

45 Vidjećeš ih izložene u Paklu, zbunjene od poniženja, kako potajno bacaju poglede.

Oni koji budu vjerovali, reći će: « Da, gubitnici, na Dan Oživljavanja, biće oni koji budu izazvali svoj vlastiti gubitak i onaj svoje obitelji. » – Ne će li nepravedni biti izručeni jednoj vječnoj nevolji? –

46 Oni ne će imati, pokraj Allaha, nikakvog Gospodarara da im pomogne. Onaj koga Allah zavede poslije ne nalazi nikakvog puta.

47 Odgovorite svom Gospodaru prije nego li dođe neminovni Dan od strane Gospodara. Tog dana, vi ne ćete naći nikakvog zaklona i ne ćete moći priopćiti svoje poricanje.

48 Ako se okrenu, znaj da te nismo poslali k njima da ih promatraš; ti si samo zadužen da preneseš proročku poruku.

Kad mi damo čovjeku okusiti milosrđe s naše strane, on se obraduje.

Ako li ga neko zlo dohvati, zbog onoga što je učinio, čovjek je tad nezahvalan.

49 Kraljevstvo nebesa i zemlje pripada Allahu . On stvara što hoće. On daje kćeri kome hoće. On daje sinove kome hoće, 50 ili pak udružuje u parove sinove i kćeri. On čini neplodnim koga hoće. On je taj koji zna sve i koji je moćan.

51 Nije bilo dano jednom smrtniku da mu Allah govori osim putem nadahnuća ili iza zavjese ili pak još, šaljući mu jednog Vjesnika kome je otkriven o, s dopuštenjem, ono što on hoće. –On je svevišnji i mudar –

52 Mi smo ti tako otkrili jedan Duh koji potječe iz naše Zapovijedi. Ti nisi poznavao ni Knjigu, ni vjeru. Mi smo tako načinili jedno svjetlo pomoću kojeg mi usmjeravamo koga mi hoćemo između naših slugu.

Ti usmjeravaj ljude na pravi put : 53 put Allaha kome pripada sve što je u nebu i sve što je na zemlji. Ne vraćaju li se sve stvari prema Allahu  ?