Sura 45.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a XLV

Ona koja kleči na koljenima


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Ha. Mim. 2 Otkrovenje Knjige dolazi od Allaha, Svemogućeg, Mudrog.

3 Ima tu uistinu, za vjerujuće, Znakova u nebesima i na zemlji.

4 U vašem vlastitom stvaranju i u životinjama koje je Allah umnožio ima Znakova za narod koji čvrsto vjeruje.

5 U slijedu noći i dana, u vodi hraniteljici koju Allah daje padati s neba zahvaljujući kojoj on oživljava zemlju nakon njene smrti; u rasvezivanju vjetrova, ima Znakova za narod koji rasumije.

6 Evo Redaka Allahovih koje mi tebi priopćavamo u punoj Istini. Nakon Allahovih Redaka, u koji govor i u koje Znakove oni će dakle vjerovati?

7 Nesreća svakom grješniku klevetniku! 8 On sluša čitanje Redaka Allahovih , poslije on se uzjoguni u svojoj oholosti kao da ih nije ni čuo. Najavi mu dakle jednu bolnu kaznu.

9 Kad on upozna naše Znakove, on im se počne rugati. Takvi su oni koji će trpjeti sramnu kaznu.

10 Pakao će biti iza njih. Dobra koja su stekli neće im ničemu služiti, ništa više od Gospodarara koje su sebi dali, pokraj Allaha. Oni će trpjeti jednu strašnu kaznu.

11 Evo jednog Usmjerenja. Oni koji ne vjeruju u Znakove svojeg Gospodarina trpjeće kažnjavanje jednom bolnom kaznom.

12Allah je onaj koji je more stavio u vašu službu da njime plovi lađa na njegovu zapovijed i da vi tražite dobrobiti u njemu. – Možda ćete vi biti zahvalni –

13 On je stavio u vašu službu ono što se nalazi u nebesima i na zemlji. Sve dolazi od njega. Ima tu uistinu znakova, za jedan narod koji rasmišlja!

14 Reci vjerujućima da opraštaju onima koji ne čekaju dane Božje, da bi Allah nagradio svaki narod za ono što bude izvršio.

15 Ako netko čini dobro, čini to za sebe. Ako netko postupa zlo, čini ga na svoju vlastitu štetu. Potom ćete biti dovedeni k svom Gospodaru.

16 Mi smo dali sinovima Izrailovim Knjigu, Mudrost i Proročanstvo. Mi smo njih obskrbili izvrsnom hranom. Mi smo ih uzdigli iznad ostalog svijeta.

17 Mi smo njima dali neosporive dokaze koje se tiču našeg Zakona; ali, podstaknuti jednom uzajamnom mržnjom, oni su bili nesložni tek nakon što su primili Znanje.

Da, tvoj Gospodar sudiće između n jih, na Dan Oživljavanja, i on će presuditi o njihovim raslikama.

18 Mi smo te potom postavili na put kojem predhodi Zakon. Slijedi ga dakle i ne slijedi strasti onih koji ne znaju ništa.

19 Ti ljudi ne će ti biti od nikakve koristi kod Allaha. Nepravedni su prijatelji jedni drugima; Allah je Gospodarar onim koji ga se boje.

20 Ovo je, za ljude, jedan poziv na vidovitost, jedno Usmjerenje i jedno Milosrđe u korist naroda koji odlučno vjeruje.

21 Da li oni koji čine zlo misle da ćemo s njima postupati kao s onima koji vjeruju i koji čine dobra djela i to zato što su svi jednaki u životu i u smrti? Oni pogrješno sude.

22Allah je stvorio, u punoj istini, nebesa i zemlju, da bi svaki čovjek bio nagrađen za ono što bude učinio. Niko ne će biti oštećen.

23 Nisi li ti vidio onog koji svoju strast uzima kao jedno božanstvo? Allah ga je namjerno zabludio; on stavlja pečat na njegove uši i njegovo srce; on mu stavlja povez preko očiju.

Ko  će dakle, osim Allaha, njega usmjeravati?

Ljudi dakle ne rasmišljaju?


24 Oni kažu: « Za nas postoji samo sadašnji život: mi živimo i umiremo. Samo vrijeme koje prolazi čini da propadamo. »

Oni nemaju nikakvog znanja o svemu tome; oni se predaju nagađanjima.

25 Kad su naši Ajeti pročitani pred njima, kao i toliki očigledni dokazi, njihov je jedini dokaz reći: « Povratite naše očeve ako ste vjerodostojni! »

26 Reci: « Allah vam daje život, po tome on čini da umrete; on će vas potom sakupiti, na Dan Oživljavanja. » – Nikakva sumnja glede toga nije moguća ali većina ljudi ne zna –

27 Kraljevstvo nebesa i zemlje pripada Allahu . Dan kad će doći Čas, tog Dana, Varalice će biti izgubljeni.

28 Ti ćeš vidjeti svaku zajednicu klečati na koljenima. Svaka će zajednica biti pozvana pred njegovu Knjigu: « Vi ćete biti nagrađeni danas za sve što ste učinili.

29 Evo naše Knjige: ona govori protiv vas u punoj istini; mi smo zabilježili sva vaša djela. »

30 Što se tiče onih koji vjeruju i koji čine dobra djela njih će njihov Gospodar uvesti u svoje milosrđe: evo jedne neosporive sreće!

31 Što se tiče onih koji su bili nevjerni: « Nisu li naši Ajeti bili vama pročitani? Vi ste bili oholi. Vi ste jedan narod koji je kriv. »

32 Kad im se govorilo: « Da, obećanjeAllahovo je Istinito, nema nikakve sumnje glede Časa, » vi ste rekli: « Mi ne znamo što će biti Čas, mi mislimo da su to samo nagađanja, mi nismo uvjereni.»

33 Rđava djela koja su počinili pojaviće im se, a ono čime su se sprdali njih će obaviti.


34 Njima će biti rečeno: « Danas vas zaboravljamo, kao što ste vi zaboravili susret na ovaj vaš Dan. Vaše sklonište je Vatra; nema nikog da vam pomogne.

35 To je ovako, jer ste vi izrugivali Znakove Božje i jer vas je ovosvjetski život prevario. »

Tog Dana oni neće biti izvedeni iz Pakla i oni neće biti pozvani na pokajanje.

36 Slava Allahu , Gospodararu nebesa, Gospodararu zemlje, Gospodararu svemira.

37 Njemu veličanstvo u nebesima i na zemlji. On je Svemogući, Mudri!