Sura 46.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a XLVI

Al l'A h k a f

U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Ha. Mim. 2 Otkrovenje Knjige dolazi od Allaha, Svemogućeg, Mudrog.

3 Mi nismo stvorili nebesa, zemlju i ono što se nalazi između njih dvoje, osim u punoj Istini i za neodređeno vrijeme; ali nevjernici se odvraćaju od onoga na što su bili upozoreni.

4 Reci: « Promotrite one koje vi zazivate pokraj Allaha. Pokažite mi što su oni stvorili na zemlji. Jesu li oni sudjelovali u stvaranju nebesa? Donesite mi stariju Knjigu od ove ovdje, ako ste vjerodostojni. »

5 Ko je dakle više zaveden od ljudi koji zazivaju, pokraj Allaha, ono što im ne odgovara; oni koji će ostati nemarni spram njihovih molitvi sve do Dana Oživljavanja; 6 oni koji će biti neprijatelji ljudima, kad ovi budu sakupljeni; oni koji će prezrijeti njihovo obožavanje?

7 Kad im se čitaju naši Ajeti kao i toliki očigledni dokazi, nevjerni govore o Istini, u trenu kad im ona dolazi: « Evo jednog očiglednog čaranja! »

8 Ili pak kažu: « On ju je izmislio! »

Reci: « Ako sam ju ja izmislio, vi ne možete ništa protiv mog Allaha. On savršeno zna što vi širite. On dostaje kao svjedok između vas i mene. On je onaj koji oprašta; on je Milosrdni! »

9 Reci: « Ja nisam jedan novator među prorocima. Ja ne znam što će biti od vas i od mene. Ja samo slijedim ono što mi je otkriven o. Ja sam samo jedan izričiti upozoritelj. »

10 Reci: « Vidite li? Ako ovo dolazi od Allaha a vi ne vjerujete u to dok jedan svjedok među sinovima Izrailovim priznaje njenu skladnost s predhodnim porukama, i da on u to vjeruje, dok se vi nadimate od oholosti…» – Allah ne usmjerava nepravednog naroda –

11 Nevjerni su rekli vjerujućima: « Ako ovo bijaše dobro, to nisu oni, već bi bili mi koji bismo prvi povjerovali »; ali, budući da nisu usmjereni pomoću ove Knjige, oni govore: « To je jedan stari varalica! » 12 Prije njega, Mojsijeva Knjiga bijaše Vodič i Milosrđe. Ali ovo je Knjiga koja potvrđuje druge, napisana arabskim jezikom, namijenjena da upozori nepravedne i najavi dobru vijest onima koji čine dobro.

13 Da, oni koji kažu: «Naš Gospodar je Allah ! » i koji se tu održavaju neće iskusiti ni strah, ni žalost.

14 Evo onih koji će biti gosti u Raju gdje će boraviti kao besmrtnici, što će im biti nagrada za njihova djela.

15 Mi smo preporučili čovjeku dobrotu prema svom ocu i svojoj majci. Njegova ga je majka nosila i rodila u muci. Od časa kad ga je začela, sve do njegovog doba dojenja, trideset je mjeseci proteklo. Kad je on dosegao dob svoje zrelosti, kad je navršio dob od četrdeset godina, on kaže: « Gospodare moj! Dopusti meni da ti se zahvalim za dobročinstva koja si ti dodijelio meni i mojim roditeljima, i da činim dobro koje tebi godi. Dodijeli mi jedno sretno potomstvo. Ja ću se vratiti k tebi, ja sam u broju onih koji su tebi podvrgnuti.

16 Evo onih čija mi najbolja djela prihvaćamo ne vodeći računa o njihovim nedjelima. Oni će biti dio gostiju u Raju. Obećanje dano njima istinito je!

17 Što se tiče onoga koji kaže svom ocu i majci: « Da ste prezreni! Hoćete li mi obećati da će me izvesti iz groba dok su naraštaji prošli prije mene? »

Oboje njih tad zaiska pomoć u Allaha: « Nesretan ti! Vjeruj!… ObećanjeAllahovo je istinito! »

Ali on će reći: « To su priče ispričane od Predaka. »

18 Evo onih protiv kojih se ostvarila Riječ kao što se već ostvarila protiv Džin a, i protiv zajednice ljudi koji su živjeli prije njih: evo gubitnika.

19 Biće za svakog od njih rasličit stupanj, ovisno onome što su učinili. Allah će isplatiti prema učinjenim djelima; oni neće biti oštećeni.

20 Dan kad oni koji su bili nevjerni budu izloženi Vatri, njima će se reći: « Vi ste upropastili izvrsne stvari koje ste posjedovali, tokom svojeg života na zemlji i vi ste ih trenutno uživali. Vi ste danas bili nagrađeni nevoljom poniženja jer, na zemlji, vi ste bili oholi, bez rasuma, i jer ste bili izopačeni. »

21 Sjeti se brata Adovih, kad on upozori svoj narod u zemlji Al'Ahkaf: – upozoritelji su bili prošli prije njega – « Obožavajte samo Allaha! Ja se bojim za vas kazne strašnog Dana. »

22 Oni rekoše: « Jesi li ti došao k nama da nas odvratiš od naših božanstava? Donesi nam dakle ono čime ti nama prijetiš, ako si vjerodostojan! »

23 On reče: « Znanje je kod Allaha. Ja vam prenosim ono s čime sam bio poslan; ali ja vidim da ste vi ljudi neznalice. »

24 Kad oni vidješe jedan oblak kako se usmjerava prema njihovim dolinama, oni rekoše: « Evo oblaka, padaće kiša! »

Ne!… Evo onog čiji ste vi dolazak htjeli ubrzati: vjetar koji donosi bolnu kaznu 25 i koji će sve uništiti na zapovijed svog Gospodara.

Potom, ujutro, tu se vidješe samo njihove kuće; evo kako mi nagrađujemo ljude zločince.

26 Mi smo njima bili ponudili iste mogućnosti kao i vama: dali smo njima uši, oči i srca. Ali ni njihove uši, ni njihove oči, ni njihova srca nisu im za bilo što poslužili.

Kad su oni nijekali Znakove Božje, ono čemu su se izrugivali njih obavi.

27 Mi smo uništili gradove koji su bili okolo vas. Mi smo im ipak bili uputili naše Znakove. –Možda se oni budu vratili ? –

28 Da su samo oni koje oni bijahu izabrali kao predmet Allah oštovlja i kao božanstva pokraj Allaha njima bili pomogli! Naprotiv, oni su ih napustili!

Takva je prijevara tih ljudi! Evo što su ini izmislili!

29 Kad smo mi doveli pred tebe jednu grupu Džin a da bi slušali Kur’an i kad ovi biše nazočni, oni rekoše: « Slušajte u tišini! a, kad čitanje bi završeno, oni se vratiše kao upozoritelji kod svog naroda.

30 Oni rekoše: « O naš narode! Mi smo upravo slušali čitanje Knjige otkriven e poslije Musu: ona potvrđuje one predhodne; ona vodi prema Istini i pravom putu.

31 O naš narode! Odgovorite Apostolu Božjem! Vjerujte u njega!

    Allah će vam oprostiti jedan dio vaših grijehova

i zaštitiće vas od bolne kazne. »

32 Onaj koji ne odgovori Apostolu Božjem ne može smanjiti moć Allahovu na zemlji. Nema Gospodarara osim njega. – Evo očigledno zavedenih ljudi! –

33 Ne vide li oni da Allah , koji je stvorio nebesa i zemlju a da nije bio umoran od stvaranja, posjeduje moć vratiti život mrtvima. Da, uistinu, on je nadmoćan nad svakom stvari!

34 Dan kad nevjerni budu izloženi Vatri, – nije li to Istina? – oni će reći: « Ali da, našeg nam Gospodara! »

    Allah će reći:

« Okusite kaznu za svoju nevjernost! »

35 Budi strpljiv, kao što bijahu strpljivi oni proroci koji bijahu nadareni jednom čvrstom odlukom. Ne traži ubrzavanje bilo čega, za te ljude.

Na Dan kad oni budu vidjeli ono čime im se prijeti, njima će se učiniti da nisu ostali u svojim grobovima nego samo jedan sat od dana.

Evo jednog priopćenja proročke poruke.

    Ko će dakle biti uništen,

ako ne izopačeni narod?…