Sura 47.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu


S u r a XLVII M u h a m e d


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Allah će učiniti nekorisnim djela nevjernika i onih koji odvode ljude s njegovog puta.

2 On briše loša djela i mijenja duh onih koji vjeruju i koji obavljaju dobra djela, onih koji vjeruju u ono što je bili otkriveno Muhamedu. – To je istina koja zrači iz vašeg Gospodara –

3 To je tako, jer nevjernici se privrgavaju grijehu dok vjerujući slijede Istinu svog Gospodara. – Allah tako ljudima predlaže primjere –

4 Kad vi susretnete nevjernike, udarajte ih u potiljak sve dok ih ne oborite: svežite ih čvrsto; potom izaberite između njihovog oslobađanja i otkupa da bi prestao rat.

5 To je tako; da je Allah to htio, on bi se njih oslobodio, no on je htio vas iskušati jedne putem drugih.

6 On neće poništiti djela onih koji su ubijeni na Allahovom putu: on će njih usmjeriti i izmijeniti, potom će ih uvesti u Vrt koji im daje upoznati.

7 O vi koji vjerujete: Ako vi pomognete Allahu , on će pomoći vama i učvrstiće vaše korake.

8 Nesreća nevjernima jer je Allah njihova djela učinio bezkorisnim:

9 To je tako, jer oni su zamrzjeli ono što je Allah otkrio: on će učiniti nekorisnim njihova djela.

10 Nisu li oni prošli zemljom? Nisu li oni vidjeli kakav je bio svršetak onih koji su živjeli prije njih? Allah ih je izkorijenio. Isti svršetak je pripravljen nevjernima.

11 To je ovako: Allah je Gospodar vjerujućima. Nevjerni nemaju zaštitnika.

12Allah će zasigurno uvesti one koji budu vjerovali i koji budu izvršavali dobra djela, u Vrtove gdje teku potoci.

Što se tiče nevjernih, oni stanovito vrijeme uživaju dobra ovog svijeta, oni jedu kao što jedu životinje; mjesto njihovog boravka biće Vatra.

13 Koliko smo mi gradova uništili, strašnijih po snazi od tvoga grada koji te je istjerao. Nije bilo nikog da im pomogne

14 Da li je onaj koji se pridržava jednog neoborivog dokaza svojeg Gospodarina, sličan onima čija su loša djela bila ogrnuta varljivim izgledom i onima koji slijede svoje strasti?

15 Evo opisa Vrta obećanog onima koji se boje Allaha. Biće tu rijekâ čija je voda nepokvariva, rijekâ mlijeka neizmjenjivog okusa, rijekâ vina, slastica za onog koji ih piju, rijekâ pročišćenog meda.

Tu će oni također pronaći sve vrste plodova i oprost svog Gospodara.

Da li će oni biti slični onima koji kao besmrtnici borave u vatri, onima koji će biti napajani vrelom vodom koja će im rasdirati utrobi?

16 Ima među njima ljudi koji te slušaju, ali jedanput kad su izišli od tebe, oni kažu onima koji su primili Znanost: « Što je on to maloprije rekao? »

Takvi su ljudi na čija je srca Allah stavio pečat: oni slijede svoje strasti.

17 Što se tiče onih koji su već na dobrom smjeru, Allah njih usmjerava još bolje i udahnjuje im strahopoštovanje.

18 Bdij dakle, od straha da ih Čas ne iznenadi? Znakovi predteče su se već pojavili; kad on bude došao, čemu će im služiti Opomena koja im je bila upućena?

19 Znaj da uistinu, nema božanstva osim Allaha! Moli oproštenje za svoj grijeh; za vjernike i vjernice. Allah poznaje vaše kretanje i vaše mjesto počinka.

20 Vernici kažu: « Zašto ne siđe jedna Sura? »

Ali kad je sišla odlučna Sura u kojoj je je bitka bila spomenuta, ti vidiš one čija su srca bolesna kako te gledaju pogledom samrtnika, 21 dok bi poslušnost i pristojna riječ njima bili od koristi.

Kad je posao gotov, bilo bi uistinu bolje za njih biti iskren prema Allahu .

22 Hoćete li vi biti sposobni, ako okrenete leđa, sijati iskvarenost na zemlji i prekinuti svoje rodbinske sveze?

23 Evo onih koje Allah proklinje. On njih čini nijemima; on oslijepljuje njihove oči.

24 Neće li oni promišljati Kur’an? Ili su srca nekih među njima zaključana?

25 Oni koji su se vratili na svoje početke nakon što je Usmjerenje njima jasno izraženo bijahu zloupotrijebljeni od Sotone koji im je dao malo mira.

26 To je ovako jer oni govore onima koji osjećaju odbojnost za ono što je Allah bio otkrio: « Mi ćemo vas djelimice poslušati. » – ali Allah poznaje njihova srca –

27 Što će oni učiniti kad ih Meleci budu opomenuli i udarali po leđima i licu.

28 Ovako je to, zato što slijede ono što ljuti Allaha i kad osjete odbojnost za ono što njemu godi. – On je dakle učinio isprasnim njihova djela –


29 Ili je to da oni čija su srca bolesna misle da Allah nikad neće pokazati njihovu mržnju?

30 Da smo mi to htjeli, mi bismo ti njih pokazali: ti bi njih prepoznao po njihovim crtama, ti bi njih prepoznao po lažnosti njihovih riječi. – Allah poznaje vaša djela –

31 Mi ćemo vas iskušati da bi poznali one od vas koji se bore, one koji su postojani i da bi osjetili ono što se odnosi na vas.

32 Da, oni koji su nevjerni, oni koji odstranjuju ljude s Božjeg puta, one koji su se odvojili od Poslanika nakon što je Usmjerenje njima bilo jasno pokazano: svi oni neće ni u čemu naškoditi Allahu  ; on će učiniti njihova djela beznačajnim.


33 O vi koji vjerujete, podvrgnite se Allahu  ! Podvrgnite se Poslaniku  ! Ne činite uzaludnim svoja djela!

34Allah ne će oprostiti onima koji su nevjerni, onima koji odstranjuju ljude s puta Božjeg i koji, potom,umiru u nevjernosti.

35 Ne popuštajte! Ne činite poziva na mir kad ste jači. Allah je s vama: on vas neće lišiti nagrade dužne vašim djelima.

36 Život u ovom svijetu je jedna igra i zabava. Ako vjerujete, ako se bojite Allaha, on će vam dati vašu nagradu, a da vas ne pita za vaša Bogatstva.

37 Da vam on njih zatraži, da ustraje, vi biste se pokazali lakomi, i on bi izazvao vašu mržnju,

38 Vi ste oni koji su pozvani potrošiti svoja dobra na Allahovom putu; ali ima škrtih među vama.

Onaj Ko je škrt škrt je na svoju vlastitu štetu.

       Allah je onaj koji dostaje sam sebi

a vi ste siromašni.

Ako vi okrenete leđa, on će staviti jedan drugi narod na vaše mjesto a ti ljudi ne će vama sličiti.