Sura 48.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a XLVIII

P o b j e d a


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Da, mi smo ti dodijelili jednu sjajnu pobjedu 2 da bi ti Allah oprostio tvoje prve i tvoje posljednje grijehove; da bi ispunio svoju milost u tebi; da bi te usmjerio na pravi put 3 i da bi ti Allah dao jednu silnu pomoć.

4 On je taj koji je dao da siđe njegova Sakina u srca vjerujućih da bi izrasli u vjeri; – vojske nebeske i zemaljske njemu pripadaju; Allah zna sve, on je mudar – 5 da bi uveo vjernike i vjernice u Vrtove gdje teku potoci, – tu će oni boraviti kao besmrtnici – i za izbrisati njihova rđava djela. – To je ondje, uz Allaha, jedna neograničena sreća –

6 On će kazniti licemjerne ljude i žene, žene i ljude mnogobožce, one koji daju jednu lažnu ideju Allaha. – Nek ih nesretna sudbina zadesi! –

Allah se rasjaruje protiv njih; on ih proklinje! On pripravlja Pakao za njih: kojeg li mrskog svršetka!

7 Vojske nebeske i zemaljske pripadaju Allahu . Allah je silan i mudar!

8 Da, mi smo te poslali kao svjedoka, kao najavitelja dobre vjesti i kao upozoritelja, 9 da biste vi vjerovali u Allaha i u njegovog Poslanika  ; da biste mu vi pomagali; da ga štujete; da slavite hvalospjeve Božje u svitanje i u suton.

10 Oni koji ti prisežu na vjernost prisežu Allahu . Ruka Allahova položena je na njihove ruke.

Ako je netko prekršio prisegu prekršio ju je na svoju štetu.

Allah će uskoro donijeti jednu nagradu bez ograničenja onome Ko je vjeran prisezi danoj spram njega.

11 Oni Beduini koji su zaostali reći će ti: « Naša Bogatstva i naše obitelji su nas zaustavili; moli oprost za nas! »

Oni su svojim jezicima izgovorili ono što im nije u srcima njihovim.

Reci: « Ko će dakle moći nešto učiniti u vašu korist i protiv Allaha, ako on hoće kakvo zlo ili dobra za vas? » – Allah je savršeno obaviješten onim što vi činite –

12 Naprotiv! Vi ste mislili da se Poslanik i vjerujući

 	  nikad neće vratiti među svoje.

Taj prijezir se nametnuo vašim srcima pod varavim prividima. Vi ste imali krivo mišljenje o Allahu  ; vi ste jedan izgubljeni narod.

13 Nek onaj koji ne vjeruje u Allaha i njegovog Poslanika zna da smo mi pripravili jedan žeravnik za nevjerne.

14 Kraljevstvo nebesa i zemlje pripadaju Allahu . On oprašta kome on hoće; on kažnjava koga on hoće. Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan.

15 Oni koji su zaostali reći će, kad vi krenete, da bi se domogli plijena: « Dopustite nam da vas slijedimo. »

Oni bi željeli promijeniti Riječ Allahovu. Reci: « Nikad nas vi ne ćete slijediti: Allah je tako prije rekao.»

Oni će reći: « Naprotiv! Vi ste nam zavidni. » – Ali oni su ti koji ništa ne rasumiju –

16 Reci onim Beduinima koji su zaostali: « Vi ćete uskoro biti pozvani u boj protiv naroda nadarenog strašnom silom. Vi ćete ih pobijediti, ili će se oni podvrgnuti Allahu .

Ako poslušate, Allah će vam dati lijepu nagradu. Ako okrenete leđa, – kao što ste učinili predhodno – on će vas kazniti bolnom kaznom. »

17 Nema nikakve grješke za predbaciti slijepcu, nema nikakve grješke za predbaciti hromom, nema nikakve grješke za predbaciti bolesnom ako izostanu u boju.

Allah će uvesti u Vrtove gdje teku potoci onoga koji posluša Allaha i njegovog Poslanika  ; ali on će bolnom kaznom kazniti onoga koji okrene leđa.

18Allah je bio zadovoljan s vjerujućima kad su dali prisegu pod Drvetom.

On je poznavao sadržaj njihovih srca. On je dao da na njih siđe Sakina: On ih je nagradio jednom brzom pobjedom 19 i obilnim plijenom kojeg su se oni domogli. – Allah je silan i mudar –

20Allah vam obećava obilan plijen kojeg ćete se domoći; on ubrzava za vas završetak ovog posla; on odvraća od vas ruke tih ljudi da bi sve ovo bilo jedan Znak za vjerujuće i vama služilo kao vodič na pravom putu. 21 On je učinio jednu drugu stvar za koju vi niste bili sposobni; on ju je obuhvatio u svojoj svemoći. – Allah je nadmoćan nad svakom stvari –

22 Da su vas nevjernici potukli, oni bi potom okrenuli leđa i ne bi pronašli ni gazdu ni zaštitnika.

23 Takav je bio, odprije, Allahovi običaj. Ti ne ćeš naći nikakve izmjene u Allahovom običaju.

24 On je taj koji je odstranio njihove ruke od vas i od njih vaše ruke, u dolini Mekke, nakon što vam je dana prednost u odnosu na njih. – Allah savršeno vidi ono što vi činite –

25 Takvi su nevjernici koji su vas odstranili od svete Mošeje i koji su spriječili žrtve da stignu na mjesto njihovog žrtvovanja.

Da su se raslikovali jedni od drugih, mi bismo sigurno bolno kaznili one među vama koji bijahu nevjerni, ali ljudi vjernici i žene vjernice vama nepoznati također su se tu nalazili: vi ste ih, ne znajući, zamalo pogazili nogama i bio bi vam pripisan zločin. – Allah uvodi koga on hoće u svoje milosrđe –

26 Kad su nevjernici stavili u svoja srca pomamu, pomamu neznanja, Allah dade da siđe Sakina na njegovog Poslanika i na vjerujuće. On ih obaveza na jednu riječ pobožnosti kojoj su oni bili najdostojniji i najbliži. – Allah savršeno poznaje svaku stvar –

27 Da, Allah potvrđuje istinu viđenja dodijeljenog svom Poslaniku .

Vi ćete dakle u sigurnosti ući u svetu mošeju – Ako to Allah hoće –¬¬¬ obrijane glave i podrezanih kosa i ne ćete se bojati.

Allah zna ono što vi ne znate. On vam je prije dodijelio jednu brzu pobjedu.

28 On je taj koji je poslao svog Poslanika s Uputstvom i istinitim vjeroučenjem da bi nadvladalo svako drugo vjeroučenje. – Allah dostaje kao svjedok –

29 Muhamed je Allahov Poslanik. Njegovi su pratitelji žestoki spram bezbožnika, dobri i milostivi među sobom.

Ti ih vidiš, pognute, prostrte, tražeći milost Allahovu i njegovo zadovoljenje. On ih prepoznaje jer on vidi na njihovim čelima tragove njihovog prostiranja po zemlji.

Evo prispodobe koja se odnosi na njih u Tori i prispodobe koja se tiče njih u Indžilu: oni su slični zrnu koje tjera svoju klicu, po tom postaje tvrdo, narasta, uspravlja se na svojoj stabljici. Sijač je pun divljenja a bezbožnici su puni jarosti.

Allah je obećao onima među njima koji vjeruju i koji vrše dobra djela oprost i bezgraničnu nagradu.