Sura 53.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a LIII

Z v i j e z d a


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

1 Prisežem zvijezdom koja gasne! 2 Vaš pratitelj nije zabludio; on nije u grijehu; 3 on ne govori pod utjecajem svojih strasti.

4 To je jedno Otkrovenje kojim on bi nahnut. 5 Silni, Snažni njemu ga je obznanio.

6 Onaj koji posjeduje snagu pojavio se u veličanstvu svome, 7 na vrhovnom obzoru, 8 potom se on približi i ostade lebdjeti.


9 On bi udaljen na dva lukometa – ili još i manje - 10 i on otkri sluzi svom ono što mu otkri.

11 Srce nije izmislilo ono što je on vidio. 12 Hoćete li vi pobuditi sumnje u on što on vidi?

13 On je vidio, uistinu, drugi put, 14 pokraj jedne žižule na granici 15 pokraj koje se nalazi Vrt Boravišta; 16 u trenu kad je žižula bila obavijena onim što ju je prekrivalo.

17 Njegov pogled ne skrenu i ne bi prevaren. 18 On je vidio najveći Znak svog Gospodara.

19 Jeste li promatrali al'Lat i al'Uzza, 20 i k tome, Manat, treći?

21 Muško je li za vas, a za njega, kćer? 22 Nepravedne li podjele!

23 To su samo imena koja ste vi i vaši očevi njima dodijelili. Allah im nije odobrio nikakvu ovlast.

Vaši očevi slijede samo pretpostavku i ono što občarava duše, i to onda kad je Usmjerenje njihovog Gospodara već došlo.

24 Da li će čovjek imati sve što poželi? 25 Posljednji život, kao i prvi, pripada Allahu .

26 Koliko je anđela u nebesima čije će posredovanje biti nekorisno osim nakon što Allah to bude dopustio kome on bude želio i ako ga nađe dostojnog.

27 Oni koji ne vjeruju u budući život daju melecima ženska imena.

28 Oni o tome nemaju nikakvog znanja; oni slijede jednu jednostavnu pretpostavku. Pretpostavka ne služi ničemu protiv Istine.

29 Odstrani se dakle od onoga koji okreće leđa našoj Opomeni i koji želi samo život ovog svijeta. 30 Evo čitave veličine njihovog znanja!

Da, tvoj Gospodar savršeno poznaje onoga koji zabasa izvan njegovog puta i on poznaje onog koji je dobro usmjeren.

31 Sve što postoji u nebesima i na zemlji pripada Allahu da bi one koji čine zlo nagradio prema njihovim djelima i da bi nagradio one koji čine dobro dodijeljujući im jednu vrlo lijepu nagradu.

32 Tvoj Gospodar obilato dodijeljuje svoj oprost onima koji izbjegavaju najveće grijehove i sramotna djela, i onima koji čine samo lagane grijehove.

On vas savršeno poznaje otk ad vas je stvorio od zemlje i otk ad vi bijaste još samo zametci u utrobama svojih majki.

Ne vjerujte u svoju vlastitu čistoću; on je taj koji poznaje one koji se njega boje.

33 Jesi li ti vidio onoga koji je okrenuo leđa? 34 On je malo dao, pokazao se škrtim.

35 Poznaje li on znanje tajne koje mu dopušta vidjeti ju?

36 Nije li bio obaviješten o onome što sadržavaju listine Musine 37 i one Ibrahim ove koji bi vrlo vjeran?

38 Nikom neće biti natovaren tuđi tovar. 39 Čovjek neće posjedovati ništa osim onoga što je stekao svojim naporima. 40 Njegov će napor biti priznat 41 i on će biti, zatim, potpuno nagrađen.

42 Sve se vraća tvom Gospodaru: 43 On je taj koji obveseljuje i rasplakuje; 44 on je taj koji daje živjeti i umrijeti.

45 On je stvorio par, mužko i žensko, 46 od jedne kapljice sjemena, nakon što je ona bila posijana; 47 drugo stvaranje također pripada njemu.

48 On je, uistinu, onaj koji priskrbljuje čovjekovim potrebama i koji ga obogaćuje. 49 On je Gospodar Siriusa. 50 On je taj koji je uništio pretke Ade 51 Tamude – ništa nije ostavio – 52 i, prije toga, narod Nuhov – ti ljudi bijahu nepravednici i pobunjenici –

53 On je oborio srušeni grad; 54 on ga je prekrio onim čime ga je trebalo prekriti.

55 Koje je od dobročinstava tvog Gospodara koje ti hoćeš osporiti?

56 Evo jednog upozorenja među nekadašnjim upozorenjima.

57 Ono što se treba približiti, približava se. 58 Nitko, osim Allaha, ne može mu otkriti tajnu.

59 Niste li vi iznenađeni ovim riječima ? 60 Hoćete li se vi smijati, a ne plakati ? 61 Vi ste potpuno neosjetljivi : 62 Ali prostrite se pred Allahom i obožavajte ga…