Sura 56.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a LVI


O n o š t o j e n e i z b j e ž n o


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Kad dođe ono što je neizbježno, 2 Niko njegov dolazak neće držati za laž. 3 Ono će poniziti i ono će uzvisiti!

4 Kad zemlja bude žestoko potresena, 5 kad se planine pokrenu hodati 6 i kad budu rasasuta prašina,

7 vi ćete načiniti tri grupe:

8 Drugovi desnice! – Ko su dakle drugovi desnice? –

9 Drugovi ljevice! – Ko su dakle drugovi ljevice ? –

10 I prvi došavši koji će biti zaista prvi, 11 evo onih koji će biti najbliži Allahu , 12 u Vrtovima slasti : 13 biće ih jedna množina među prvima 14 i jedan mali broj među onima koji će doći posljednji ; 15 postavljeni jedni do drugih na ležajima za odmor, 16 oni će biti nalakženi jedni naspram drugih.

17 Bezmrtni mladići kretaće se između njih 18 noseći posude za piće, vrčeve i kupe ispunjene bistrim pićem 19 od kojeg oni neće biti ni prezasićeni ni opijeni; 20 plodovi po njihovom izboru 21 i meso ptica koje budu poželjeli.

22 Biće ondje krupnookih Hurija , 23 sličnih skrivenom biseru, 24 u naknadu za njihova djela.

25 Oni ondje neće ćuti ni prasne riječi, ni nagovor na grijeh, 26 već samo jednu riječ: « Mir!…Mir!…»

27 Pratitelji desnice! – Ko su dakle pratitelji desnice? –

28 Oni će se nalaziti u okružju žižula bez trnja 29 i lijepo poredanih akacija. 30 Uživaće prostrane hladovine, 31 pored tekuće vode, 32 obilje plodova 33 još neobrano, niti zabranjeno. 34 Odmaraće se na uzvišenim ležajima.

35 Mi smo, uistinu, stvorili Hurije na jedan savršen način. 36 Načinili smo ih djevicama, 37 ljubazne i jednako mlade 38 za drugove desnice.

39 Biće tu mnoštvo izabranika među prvodošavšim 40 i jedno mnoštvo među onima koji su došli zadnji.

41 Pratitelji ljevice! – Ko su dakle pratitelji ljevice? –

42 Oni će biti izloženi užarenom dahu, u vodi koja vrije, 43 pod sjenom vrelog oblaka, 44 ni svježine, ni dobročinstva.

45 Ranije su oni živjeli u raskoši; 46 ustrajavali su u velikom grijehu; 47 oni su govorili: « Kad budemo mrtvi, kad budemo prah i kosturi, hoćemo uistinu li biti uskrsnuti? 48 Jesu li naši prvi pAjeti …? »

49 Reci: « Uistinu prvi i posljednji 50 biće sjedinjeni u jedan utvrđeni čas poznatog Dana. »

51 Da, uistinu, o vi, zabludjeli, poricatelji! 52 Vi ćete jesti plodove drveta Zakumovog; 53 njime ćete puniti trbuh; 54 po tome piće te vrelu vodu; 55 kao što piju ožednjele deve. 56 – Takva će biti njihova dioba, na Dan Suđenja –

57 Mi smo vas stvorili. – Da samo iskažete istinu! – 58 Ne vidite li vi kako ste rođeni? 59 Jeste li vi ti koji ste ovo stvorili, ili smo mi Stvoritelji?

60 Mi smo propisali smrt protiv vas, – Niko nas ne može preteči – 61 da bi vas zamijenili bićima sličnim vama, i da bi vas preporodili u stanju koje vi ne poznajete.

62 Vi sigurno poznajete prvo rođenje; da samo rasmislite!

63 Jeste li promotrili ono što uzgajate? 64 Jeste li vi koji sijete ili smo mi sijači?

65 Da smo mi to htjeli, mi bismo to sasušili; a vi nastavljate šalu? 66 « Evo nas zaduženih, 67 ili rasbaštinjenih! »

68 Jeste li promotrili vodu koju pijete? 69 Jeste li ju vi spustili iz oblaka? Ili smo to mi koji smo dali da siđe?

70 Da smo mi to htjeli, mi bismo ju učinili gorkom. –Da ste vi samo bili zahvalni ! –

71 Jeste li promatrali vatru koju dobijete trenjem? 72 Jeste li vi oni koji činite da poraste drvo? Ili smo mi ti koji su to proizveli?

73 Mi smo sve tu učinili kao jednu Opomenu i jednu korisnu stvar za putnike u pustinji. 74 Slavi dakle Ime tvog Gospodara, Svevišnjega.

75 Ne!… Ja tome prisežem zalaskom zvijezda: 76 – a to je jedna svečana prisega, da vi samo znate! – 77 Evo, uistinu, uzvišenog Kur’ana, 78 sadržanog u skrivenoj Knjizi. 79 Samo oni koji su čisti mogu ga doticati. 80 To je jedno Otk rovenje Gospodarara svjetova!

81 Sumnjate li u ove riječi? 82 Hoćete li svoju zahvalnost posvjedočiti proglašavajući ga za laž?

83 Kad se duša popne u grlo umirućem 84 i ako ga u taj čas vi gledate, 85 mi smo bliži njemu, nego vi koji ga okružujete a vi to i ne opažate.

86 Ali ako vi niste u broju onih koji trebaju biti suđeni, 87 zašto ne biste učinili da se povrati ta duša, ako ste vjerodostojni ?

88 Ako je taj čovjek među onima koji su blizki Allahu , 89 on će naći spokoj, miomirise i Vrtove Slasti.

90 Ako je među pratiteljima desnice: 91 “ Mir tebi!… Ti si s pratiteljima desnice. “

92 Ali ako je među zabludjelim poricateljima, 93 boravak u provreloj vodi 94 i izlaganje u Pećnici njemu su namijenjeni.

95 Ovo je cjelokupna Istina! 96 Slavi Ime svog Gospodara, Svevišnjeg!