Sura 57.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a LVII

Ž e lj e z o


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Ono što je u nebesima i na zemlji slavi hvalospjeve Allahu , On je Svemogući, Mudri.

2 Kraljevstvo nebesa i zemlje njemu pripada. On oživljava i usmrćuje, on je nadmoćan nad svakom stvari.

3 On je Prvi i posljednji. Onaj koji je vidljiv i onaj koji je skriven. On poznaje savršeno svaku stvar.

4 On je taj koji je stvorio nebesa i zemlju u šest dana. Po tome on je u slavi zasjeo na Prijestolje.

On poznaje ono što prodire u zemlju i ono što iz nje izlazi; ono što se spušta s neba i što se u njega uspinje. Gdje god da budete, on je s vama.

    Allah savršeno vidi ono što vi činite.

5 Kraljevstvo nebesa i zemlje njemu pripadaju. Svaka stvar vraća se Allahu .

6 On čini da noć prodire u dan, i on čini da dan prodire u noć. On savršeno poznaje sadržaj srca.

7 Vjerujta u Allaha i njegovog Poslanika . Dajite u milostinju ono što vam je on dao na raspolaganje.

Oni koji, među vama, budu vjerovali i koji budu davali milostinju, primiće veliku naknadu.

8 Zašto vi ne vjerujete u Allaha, kad vas Poslanik poziva vjerovati u vašeg Gospodara?

On je uistinu sklopio savez s vama, ako ste vi vjerujući.

9 On je taj koji je svome sluzi otkrio jasne Znakove da vas iz tmine izvede na svjetlost. – Allah je dobar i milosrdan prema vama –

10 Zašto vi svoja dobra ne trošite na putu Božjem, kad naslijedstvo nebesa i zemlje vraća se Allahu  ?

Vi niste svi slični: ima ih među vama koji su potrošili svoja dobra i koji su se borili prije pobjede, dok su drugi čekali s poklanjanjem svojih dobara i ulaskom u boj, kad pobjeda već bijaše odnesena. Prvi su uzdignutiji za više stupnjeva iznad drugih. Allah svima obećaje vrlo lijepu nagradu; Allah je savršeno obaviješten o onome što vi činite.

11 Onaj koji Allahu učini dobar zajam, Allah će mu vratiti u izobilju, 12 na Dan kad ćeš ti vidjeti vjernike i vjernice kojima će predhoditi s desne strane njihova svjetlost: « Evo jedne dobre vijesti za vas, danas, Vrtovi gdje teku potoci; vi ćete tu boraviti kao besmrtnici; to će biti sreća bez granica. »

13 Na Dan kad će ljudi i žene licemjeri reći vjerujućima: « Čekajte nas, da mi uzmemo od vaše svjetlosti », njima će biti rečeno: « Počnite tražiti svjetlost! »

Jedan snažni zid s probijenim jednim vratima biće dignut između njih, unutra će se nalaziti milosrđe, dok će izvana i nasuprot, nalaziti se kazna.

14 Licemjeri će vikati vjerujućima: « Nismo li mi bili s vama? »

Ovi će odgovoriti: « Da! Vi ste bili zavedeni sami od sebe, vi ste oklijevali i spletkarili; vaše su vas žudnje zaslijepile sve do časa kad je Zapovijed Allahova stigla; zavodnik vas je prevario glede Allaha. »

15 Danas, više se ne prima otkupnina, ni od vas, ni od nevjernika. Vaše sklonište je Vatra; on je vaš neodvojiti pratitelj. » – Kojeg li omraženog svršetka! –

16 Nije li došao čas za srca vjerujućih da se ponize očekujući Allahovu Opomenu i ono što je sišlo iz Istine i da ne sliče više onima koji bijahu nekada primili Knjigu?

Oni su proveli dugo vremena; njihova srca otvrdnuše. Mnogi od njih bijahu izopačeni.

17 Znajte da Allah čini da mrtva zemlja nanovo oživi. Mi smo vama objasnili Znakove. Možda ćete vi rasumjeti!

18 Ljudima i ženama koji dijele milostinju, onima koji daju plemeniti zajam Allahu ,

    Allah će vratiti u izobilju;

oni će primiti velikodušnu nagradu.

19 Pravednici su oni koji vjeruju u Allaha i u njegove proroke; oni su svjedoci u nazočnosti svojeg Gospodara; oni će primiti svoju naknadu i svoju svjetlost.

Oni koji budu bili nevjernici i koji budu držali naše Znakove za laži biće gosti Pećnice.

20 Znajte da život ovog svijeta jest samo jedna igra, zabava, isprasni ukras, boj taštine između vas, suparništvo u obilju Bogatstava i djece.

On je sličan padalinama vode: raslinje koje one podignu godi nevjernicima, potom ono uvene. Ti ga vidiš žutjeti a potom ono postane suho i lomljivo.

Naći će se, u posljednjem životu, strašna kazna ili pak oprost Allahovi sa zadovoljštinom.

Život ovog svijeta samo je kratkotrajno i varljivo uživanje.

21 Pohitite prema oprostu svojeg Gospodara, i prema Vrtu prostranom poput neba i zemlje, pripremljenog za one koji budu vjerovali u Allaha i njegove proroke.

Takva je milost Allahova! On ju daje kome on hoće.

    Allah je Gospodar neizmjerljive milosti!

22 Nikakva pokora ne dostiže ni zemlju ni vas same, a da to nije zapisano u Knjizi, prije nego li je stvoreno. Evo što je Allahu lako.

23 To je tako da vi ne biste bili očajni gubeći ono što vam izmiče i da vi ne biste skakali od veselja zbog onoga što vam je dano.

    Allah ne voli drznike pune taštine,

24 i škrtce koji nalažu lakomost ljudima.

Nek onaj koji okrene leđa zna da Allah dostaje samom sebi i da je dostojan hvalospjeva!

25 Mi smo poslali svoje proroke s nedvojbenim dokazima.

Mi smo spustili s njima Knjigu i vagu da bi ljudi bili pravični.

Mi smo spustili željezo koje sadržava za čovjeka strašno zlo i koristi, da bi Allah , u svojoj tajnovitosti, poznao onoga koji će mu pomagati, njemu i njegovim prorocima. – Allah je silan i moćan –

26 Mi smo poslali Nuh a i Ibrahim a i uspostavili smo, kod njihovih potomaka, proročanstvo i Knjigu. Neki od njih biše dobro usmjereni, ali većina ih bi izopačena.

27 Mi smo zatim njihovim slijedom poslali naše druge proroke i mi smo poslali k njima, Isa a.s. a, sina Maryamin og.

Mi smo njemu dali Evanđelje. Mi smo postavili u srca onih koji ga slijede blagost, samilost a samostanski život koji su oni uspostavili – mi im ga nismo propisali – podstaknut jedino traganjem da se udovolji Allahu . Ali oni ga nisu sprovodili kao što su to trebali činiti.

Mi smo dali njihovu nagradu onima među njima koji su vjerovali, dok je mnogo među njima onih koji su izopačeni.

28 O vi vjerujući! Bojte se Allaha! Vjerujte u njegovog Poslanika da bi vam Allah dao dvostruki dio svojeg milosrđa, da vam dodijeli svjetlost u kojoj ćete hoditi i da vam oprosti, – Allah je onaj koji oprašta, on je milosrdan –

29 Da bi ljudi znali da ne mogu u ničemu raspolagati milošću Božjom. Da, milost je u ruci Božjoj; on ju daje kome on hoće.

    Allah je Gospodarar neizmjerljive milosti.