Sura 58.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a LVIII

R a s p r a v a


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Allah je čuo govor one koja je raspravljala s tobom Što se tiče svojeg supruga, i koja se tužila Allahu .

   Allah je čuo vaš razgovor.

– Allah je onaj koji čuje i koji vidi –

2 Neki među vama odpuštaju svoje žene s izrasom: « Budi za mene poput leđa moje majke! » ali one nisu njihove majke; samo su ih njihove majke porodile; oni dakle izgovaraju jednu pogrdnu i lažnu riječ – Allah je onaj koji briše grijehove i koji oprašta –

3 Oni koji otpuste svoje žene s izrasom: « Budi za mene poput leđa moje majke! » i koji to ponavljaju, moraju osloboditi jednog roba prije nego li uspostave novo suložništvo. Vama se nalaže postupiti tako. Allah je savršeno obaviješten o onome što vi činite.

4 Onome koji nema takvu mogućnost pripada postiti dva mjeseca za redom prije nego iznova uspostavi suložništvo.

Onome koji ne može ni to pripada obaveza nahraniti šezdeset siromaha.

To je tome tako, da biste vi vjerovali u Allaha i njegovog Poslanika , Takvi su od Allaha utvrđeni zakoni. Nevjernici će trpjeti bolnu kaznu.

5 Oni koji se suprodstave Allahu i njegovom Poslaniku biće sigurno suzbijeni kao što to bijahu oni koji živješe prije njih.

Mi smo spustili jasne Znakove. Nevjernici će trpjeti ponižavajuću kaznu, 6 Dan kad ih Allah bude sve uskrsnuo i dao im spoznati njihova djela: Allah će im napraviti obračun dok su oni sve zaboravili. Allah je Svjedok svakoj stvari.

7 Ne vidiš li ti da Allah zna savršeno ono što je u nebesima i ono što je na zemlji?

Nema sastanka u troje a da on nije četvrti, ni petorice a da on ne bude šesti.

Bilo da budu manje ili više brojni on je s njima ondje gdje se oni nalaze; potom, na Dan Suđenja, on će njima obznaniti ono što su učinili. – Uistinu, Allah zna sve! –

8 Nisi li ti vidio one kojima su bili zabranjeni tajni sastanci. Oni su iznova počeli ono što im je bilo zabranjeno; oni drže nezakonite sabore; oni postaju krivi za grijehe, prijestupe i neposluh Poslaniku .

Kad dođu oni k tebi, oni ti upućuju pozdrav koji nije onaj koji ti Allah upućuje. Oni govore u sebi: « Nek nas Allah ne kazni za ono što govorimo! »

Njima će dostajati Pakao; onamo će oni pasti! Kojeg li mrskog svršetka! 9 O vi koji vjerujete! Kad sudjelujete na tajnom sastanku, izbjegavajte grijehe, prijestupe i neposlušnost Poslaniku .

Rasgovarajte o dobroti i pobožnosti. Bojte se Allaha! Vi ćete se sakupiti pred njim.

10 Tajni sastanak dolazi od Sotone koji hoće ožalostiti vjerujuće. Ali on im u ničemu ne može naškoditi bez Božjeg dopuštenja. Nek se dakle vjerujući povjere Allahu  !

11 O vi koji vjerujete! Kad vam se kaže: « Načinite mjesto drugima u saboru », izvršite to a Allah će vama pripremiti jedno mjesto.

Kad vam se kaže: « Ustanite! » učinite to! Allah će staviti na uzvišeno mjesto one među vama koji vjeruju i one koji budu primili Znanje. – Allah je savršeno obaviješten o onome što vi činite –

12 O vi koji vjerujete! Kad imate osobni sastanak s Poslanikom podijelite prije milostinju; to je povoljnije za vas, i čistije. Ako nemate sredstava da to učinite, znajte da je Allah onaj koji oprašta, da je on milosrdan!

13 Oklijevate li podijeliti milostinju prije svog sastanka? ali, kad to ne učinite, a Allah vam prihvati pokajanje, obavite molitvu, podijelite milostinju, pokorite se Allahu i njegovom Poslaniku . Allah je savršeno obaviješten o onome što vi činite.

14 Nisi li ti vidio one koji su uzeli za Gospodarare ljude protiv kojih je Allah rasrđen, i koji nisu ni vaši, ni njihovi?

Oni lažno prisežu, iako to znaju!

15Allah je njima pripravio strašnu kaznu. Njihova su djela vrlo loša.

16 Oni svoje prisege uzimaju kao zaštitu, ali oni odstranjuju ljude s Božjeg puta. Njima je namijenjena jedna sramotna kazna.

17 Ni njihova Bogatstva, ni njihova djeca ne će im u ničemu služiti protiv Allaha: evo gostiju Vatre; oni će tu boraviti kao besmrtnici.

18 Na Dan kad Allah bude sve uskrsnuo, oni će njemu prisegnuti kao da vama prisežu, misleći da se tako oslanjaju na nešto čvrsto. Nisu li oni lažljivci?

19 Sotona ih je svladao; učinio je da zaborave Opomenu Allahovu. Takve su pristalice Sotonine. Nisu li pristalice Sotone izgubljene?

20 Da, oni koji se odupiru Allahu i njegovu Poslaniku , evo onih koji će biti najponiženiji.

21Allah je napisao: « Ja i moji proroci, mi ćemo sigurno pobijediti! » Allah je snažan i moćan.

22 Ti ne ćeš naći ljude, vjerujuće u Allah i posljednji Dan, a da vole one koji se odupiru Allahu i njegovom Poslaniku  ; bilo da su njihovi očevi, njihovi sinovi, njihova braća ili da pripadaju njihovom rodu.

Allah je upisao vjeru u njihova srca i on ih je ojačao Duhom koji zrači iz njega.

On će njih uvesti u Vrtove gdje teku potoci. Oni će tu boraviti kao besmrtnici.

Allah je zadovoljan s njima, oni su zadovoljni njime. Takve su pristalice Božje. Pristalice Allahove nisu li dobitnici?