Sura 59.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu


S u r a LIX S a k u p lj a nj e


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Ono što je u nebesima i ono što je na zemlji slavi hvalospjeve Allahu . On je Svemoćni, Mudri.

2 On je taj koji, od prvog sakupljanja, je potjerao iz njihovih boravišta one koji, među ljudima Knjige, bijahu nevjerni.

Vi niste mislili da će oni poći a oni su mislili da njihove tvrđave njih mogu obraniti od Allaha.

Ali Allah ih je dograbio ondje gdje oni nisu očekivali. On je bacio užas u njihova srca. Oni su tada svojim vlastitim rukama rasrušili svoje kuće. i uz pomoć vjernika. Izvedite otuda pouku, o vi koji ste nadareni rasumom!


3 Da Allah nije bio propisao njihovo protjerivanje, on bi njih sigurno bio kaznio u ovom svijetu; ali oni će pretrpjeti u budućem životu kaznu Vatre.

4 Tako je to, jer su se odvojili od Allaha i njegovog Poslanika .

    Allah je strašan u svojoj kazni

prema onome Ko se odijeli od Allaha.

5 Bilo da vi posiječete jednu palmu, bilo da ju ostavite uspravnu, to je s Allahovi m dopuštenjem i za zbuniti izopačene.

6 Vi niste priskrbili ni konja, ni opreme da bi se dočepali plijena uzetog od njih i kojeg je Allah namijenio svom Poslaniku .

    Allah daje moć svojim prorocima nad kim on hoće.
    Allah je nadmoćan nad svakom stvari!

7 Ono što je Allah dodijelio svom Poslaniku kao plijen uzet od stanovnika gradova pripada Allahu i njegovom Poslaniku , njegovim bližnjim, siročadima, siromasima, putnicima, da to ne bi bilo dodijeljeno onima među vama koji su Bogati.

Uzmite ono što vam Poslanik daje, i uzdržite se od onog što vam zabranjuje. Bojte se Allaha!

    Allah je strašan u svojoj kazni!

8 Plijen je namijenjen izbjeglicama koji su siromašni, koji bijahu istjerani iz svojih kuća i lišeni svojih dobara dok traže naklonost Allahovu i njeno zadovoljenje i kad nose pomoć Allahu i njegovom Poslaniku  ; 9 onima koji se bijahu smjestili prije njih u ovo boravište i u vjeru, – to su vjerodostojni! – onima koji vole onoga koji je izbjegao kod njih.

Oni nemaju u svojim srcima nikakvu želju za onim što je bilo dano tim izbjeglicama. Oni njih pretpostavljaju samima sebi, uzprkos svojoj neimaštini. Onaj koji se čuva protiv svoje vlastite lakomosti… – To su blaženi –

10 Plijen je namijenjen onima koji su došli poslije njih govoreći: « Gospodare naš! Oprosti nama kao i našoj braći koji su nas predhodili u vjeri. Ne stavljaj u naša srca zlohotnosti prema vjerujućima. Gospodare naš! Ti si, uistinu, dobar i milosrdan! »

11 Ne vidiš li ti licemjere? Oni govore onima od svoje braće koji su nevjernici, među ljudima Knjige: « Ako ste protjerani, mi ćemo poći s vama i nikad se nećemo nikome podvrgnuti kad se bude radilo protiv vas. Ako vas se napadne, mi ćemo vam priteći u pomoć. » – Allah je svjedok da su lažci –

12 Ako su ljudi Knjige protjerani, licemjeri neće poći s njima. Ako ih se napadne, oni njima neće priteći u pomoć; a ako im i priteknu u pomoć okrenuće im leđa, po tome oni neće biti pomognuti.

13 Vi sigurno u njihova srca bacate više užasa nego Allah sam, jer to su ljudi koji ne rasumiju.

14 Neće se oni svi boriti protiv vas osim onih zatvorenih u utvrđene gradove ili onih iza zidina. Njihova je srčanost velika kad su sami jedni s drugima!

Vi ćete ih držati jedinstvenima, ali njihova su srca podijeljena. To je tako, jer to su ljudi koji ne rasmišljaju.

15 Oni su slični onima koji, malo vremena prije njih, okusiše posljedice svojeg ponašanja. Oni će trpjeti jednu bolnu kaznu.

16 Oni su slični Sotoni kad on govori čovjeku: « Budi nevjeran! »

Ali kad je taj nevjeran, on kaže: « Ja te poričem! Da, ja se bojim Gospodarara svjetova. » 17 Svršetak njih obojice biće Vatra. Oni će u njoj boraviti kao besmrtnici. Takva je plaća nepravednicima!

18 O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha! Nek svatko rasmotri ono što je pripravio za sutra!

Bojte se Allaha!

    Allah je savršeno obaviješten o onome što vi činite.

19 Ne sličite onima koji zaboravljaju Allaha;

    Allah učini da oni zaborave i sami sebe.

Oni su izopačeni.

20 Gosti vatre i oni iz Raja nisu jednaki. Gosti Raja su sretni.

21 Da smo mi spustili ovaj Kur’an na jednu planinu, ti bi nju vidio poniziti se i rascijepiti pod utjecajem straha od Allaha.

Takvi su primjeri koje mi predlažemo ljudima. Možda će oni rasmišljati!

22 On je Allah ! Nema Allaha osim njega. On je onaj koji poznaje ono što je skriveno i ono što je vidljivo.

On je onaj koji čini milosrđe, Milosrdni.

23 On je Allah ! Nema Allaha osim njega!

On je Kralj, Svetac, Mir, onaj koji svjedoči o svojoj vlastitoj vjerodostojnosti. Nadzornik, Svemogući, Nadmoćni, Svevišnji.

Slava Allahu  ! on je daleko od onoga što mu pridružuju!

24 On je Allah ! Stvoritelj: onaj koji započinje svaku stvar; onaj koji oblikuje.

Njemu pripadaju najljepša Imena. Ono što je u nebesima i na zemlji slavi njegove hvalospjeve. On je Svemogući, Mudri.